My Blogs

My Blogs:
so-re-so +
so-re-la

Tuesday, May 27, 2014

#0544 slovenčina - Slovak re-do-do fa-re-re la-do-ti

slovenčina - Slovak
re-do-do = Jeden prvý, singel, jednotka, iba
fa-re-re = Hundred, stý
la-do-ti = Word, termín
do d 1
Do Nie, nie, ani
do-do-fa-mi ddfm 1143
DoDoFaMi Požehnaj, požehnanie
do-do-fa-ti ddft 1147
DoDoFaSi Misia
do-do-ti-do ddtd 1171
DoDoSiDo Cirkev, chrám, katedrála
do-re dr 12
DoRe Aj, ja, ja, osobne, my sami
do-re-mi drm 123
DoReMi Deň
do-re-fa drf 124
DoReFa Týždeň
do-re-so drs 125
DoReSol Mesiac
do-re-la drl 126
DoReLa Rok
do-re-la-do drld 1261
DoReLaDo Späť, chrbticovej, chrbtica, chrbtica
do-re-ti drt 127
DoReSi Storočia
do-mi dm 13
DoMi Tie, sám, (singulární alebo množné)
do-mi-mi-la dmml 1336
DoMiMiLa Salvation
do-mi-fa-re dmfr 1342
DoMiFaRe Live, existovať,, život, existencia
do-mi-so dms 135
DoMiSol Boh, všemocný, najvyššie bytie
do-fa df 14
DoFa On, ona, ono, on, ona, je, že
do-fa-do-mi dfdm 1413
DoFaDoMi Nádej
do-fa-re-so dfrs 1425
DoFaReSol Buďte v pohode, pohodlný, jednoduchosť, well-being, pohodlne
do-fa-mi-so dfms 1435
DoFaMiSol Múdrosť, múdry, šalvia, múdro
do-so ds 15
DoSol Self, sám seba
do-so-do dsd 151
DoSolDo Modliť sa
do-so-do-mi dsdm 1513
DoSolDoMi Opýtajte sa, žiadosť, dopyt
do-so-ti-fa dstf 1574
DoSolSiFa Olovo, sprievodca, správanie, pohon, mentor, Cicerone
do-la-mi-re dlmr 1632
DoLaMiRe Vode, vlhka
do-la-mi-ti dlmt 1637
DoLaMiSi Zjesť, stravovanie, jedlík, jedlý
do-ti-do dtd 171
DoSiDo Pomoc, pomoc, pomoc, záchranu
do-ti-la dtl 176
DoSiLa Noble, nobilitovaným, dôstojnosť, hodný, spravodlivý, pýcha
re r 2
Re A
re-do rd 21
ReDo My, moja
re-do-do rdd 211
ReDoDo Jeden prvý, singel, jednotka, iba
re-re-do-mi rrdm 2213
ReReDoMi Plán, perspektíva, pôdorys
re-mi rm 23
ReMi Vaše, vaše
re-mi-re-fa rmrf 2324
ReMiReFa Car, preprava, kupé, bus
re-mi-mi rmm 233
ReMiMi Dva, druhý, jednak interval sekundy
re-mi-fa-la rmfl 2346
ReMiFaLa Domáce, dom, chata, chalupa, hotel
re-mi-so-do rmsd 2351
ReMiSolDo Spánok, zaspal, driemot, ospalosť, spáč, spí, spiace
re-fa-fa rff 244
ReFaFa Tri, tretia, po tretie, interval tretiny
re-fa-so-fa rfsf 2454
ReFaSolFa Upokojiť, calme, mier, priateľstvo, Peacemaker, pokojné, mierumilovne
re-so rs 25
ReSol Naše, naše
re-so-so rss 255
ReSolSol Štyri, štvrtý, po štvrté, interval štvrtina
re-so-ti-do rstd 2571
ReSolSiDo Potrebujete, vyžadujú, potreby, užitočné, nevyhnutné, utile
re-la-la rll 266
ReLaLa Päť, piaty, piatej, interval pätiny
re-ti-do-ti rtdt 2717
ReSiDoSi Otec, matka, otcovstvo, materstvo, rodičovská, materská
re-ti-ti rtt 277
ReSiSi Šesť, šiesty, po šieste, interval šestina
mi-do md 31
MiDo Pre
mi-do-so-do mdsd 3151
MiDoSolDo Strach, zatknúť, obava, strach, obavy
mi-do-so-mi mdsm 3153
MiDoSolMi Worry, obavy, úzkosť, alarm, úzkosti
mi-do-ti mdt 317
MiDoSi Rád, pripojené, pripojí k, priateľ, priateľský, sa na
mi-re mr 32
MiRe To, ktoré, ktorý
mi-mi-do mmd 331
MiMiDo Seven, siedmy
mi-mi-re mmr 332
MiMiRe Osem, ôsmy, oktáva
mi-mi-fa mmf 334
MiMiFa Deväť deviaty
mi-mi-so-fa mmsf 3354
MiMiSolFa Tam, odtiaľ, z toho miesta, odkiaľ
mi-so-do-la msdl 3516
MiSolDoLa Zmena, sa líšia, variácie, mutácie, variabilita, nestabilita, variabilný
mi-so-re-do msrd 3521
MiSolReDo Osoba, bytosť, osoba, ľudská bytosť, ľudia, osobné, individuálne, osobne
mi-so-re-so msrs 3525
MiSolReSol Prijmite, prijímať, priznávam, vstupné, recepcia, prípustné, pohľadávka
mi-so-re-la msrl 3526
MiSolReLa Zoznámte sa, dať dohromady, stretnutí, skupina, zhromaždiť, zmontované, skupinová
mi-la-re mlr 362
MiLaRe Zverte, dôvera
mi-la-re-fa mlrf 3624
MiLaReFa Kritizovať, nájsť chybu, kritiku
mi-la-so mls 365
MiLaSol Láska (k veci)
mi-la-so-la mlsl 3656
MiLaSolLa Konkurzné (nedá platiť dlžnej dlhy), platobnej neschopnosti
mi-la-la-fa mllf 3664
MiLaLaFa Málo, niektoré, mnoho, niekoľko, pluralita, množné číslo
mi-la-ti mlt 367
MiLaSi Láska, milovať, miláčik, zamilovaný
mi-ti-fa mtf 374
MiSiFa Marry, manželstvo, manžel, manželka, manžel, manželka
fa f 4
Fa Na, na
fa-do-do-so fdds 4115
FaDoDoSol Starať, starať sa o, udržiavať, majte v dobrom stave, starostlivosť, údržba, pozor, starostlivo
fa-re-re frr 422
FaReRe Hundred, stý
fa-mi-mi-so fmms 4335
FaMiMiSol Zdravie, zdravý, zdravo
fa-fa-do-re ffdr 4412
FaFaDoRe Ak chcete mať bolesti, zranenia, bolesť, nevoľnosť, choroba, choroba, chorý, churavy, nezdravý, chorý, v zlom zdravotnom stave, neduživý
fa-fa-la ffl 446
FaFaLa Päťdesiat, päťdesiate
fa-so-re fsr 452
FaSolRe Teismus, deismus, teista, viera v Boha
fa-so-so-re fssr 4552
FaSolSolRe Freshness, svieža, čerstvo, novo
fa-ti-do-re ftdr 4712
FaSiDoRe Cestovanie, turné, cestovanie, púť, cestovateľ, turista, pútnik
fa-ti-fa-ti ftft 4747
FaSiFaSi Ak chcete byť strach, otriasol, teror, strach, strach, strach, tras, strach, strach
so-do sd 51
SolDo Nič, nula, nič, null
so-re-so srs 525
SolReSol Jazyk, idiom, dialekt, lingvistika, filológie
so-re-la srl 526
SolReLa Slovník, slovná zásoba, slovník
so-re-la-fa srlf 5264
SolReLaFa Cítiť, skúsenosti, začať (s prekvapením atď), dojem, pocit, emócie, zamiešať, vzrušenie, dojem, pohyboval, postihnuté, sa triasol, tras
so-fa sf 54
SolFa Vzhľadom k tomu, pre
so-la sl 56
SolLa Vždy, udržiavať, perpetuately, neustále
so-la-mi slm 563
SolLaMi Odpustite, milosť, amnestia, milosť, odpustenie
so-ti st 57
SolSi Vďaka, vďaka
la-do ld 61
LaDo Včera
la-do-ti ldt 617
LaDoSi Word, termín
la-re lr 62
LaRe Dnes, v tento deň
la-re-so lrs 625
LaReSol Lekcia, výučba
la-mi lm 63
LaMi Zajtra
la-mi-do-re lmdr 6312
LaMiDoRe Rozšíriť, zvýšenie, zväčšenie, pridať, zväčšiť, zväčšenie, extra, pridaná, zvýšená, ďalšie
la-fa-do-mi lfdm 6413
LaFaDoMi Pridať, vedľa, ďalšie
la-la-fa-so llfs 6645
LaLaFaSol Absencia nebezpečenstvo, bezpečnosť, zabezpečenie, bezpečný
la-ti lt 67
LaSi Z
ti-do-do tdd 711
SiDoDo Atmosféra, vzduch
ti-do-ti tdt 717
SiDoSi Učiť sa, učenie, vzdelávania, odbornej prípravy
ti-re-fa-mi trfm 7243
SiReFaMi Skromnosť, pokora, skromný, pokorný, skromne, pokorne
ti-mi-so-fa tmsf 7354
SiMiSolFa Zamestnanie, práca, funkcie, zodpovednosť, misie, zamestnanie, zamestnanec, zamestnanci, zástupca
ti-fa-so-fa tfsf 7454
SiFaSolFa Sledujte, nasledujúce, ďalšie
ti-so ts 75
SiSol Pane, pane
ti-so-re tsr 752
SiSolRe Podporovať, povzbudiť, podporiť
ti-la tl 76
SiLa Madame, pani
ti-ti-la ttl 776
SiSiLa Teplo, teplo, teplá, kalorický, s teplom, vrelo