My Blogs

My Blogs:     so-do-so       so-re-la

Thursday, June 27, 2013

#0501 slovenčina - Slovak fa-fa-la la-do-ti

slovenčina - Slovak
fa-fa-la = Päťdesiat, päťdesiate
la-do-ti = Word, termín
do d 1
Do Nie, nie, ani
do-do-fa-mi ddfm 1143
DoDoFaMi Požehnaj, požehnanie
do-do-ti-do ddtd 1171
DoDoSiDo Cirkev, chrám, katedrála
do-re dr 12
DoRe Aj, ja, ja, osobne, my sami
do-re-mi drm 123
DoReMi Deň
do-mi dm 13
DoMi Tie, sám, (singulární alebo množné)
do-mi-mi-la dmml 1336
DoMiMiLa Salvation
do-mi-so dms 135
DoMiSol Boh, všemocný, najvyššie bytie
do-fa df 14
DoFa On, ona, ono, on, ona, je, že
do-fa-do-mi dfdm 1413
DoFaDoMi Nádej
do-fa-re-so dfrs 1425
DoFaReSol Buďte v pohode, pohodlný, jednoduchosť, well-being, pohodlne
do-fa-mi-so dfms 1435
DoFaMiSol Múdrosť, múdry, šalvia, múdro
do-so-do dsd 151
DoSolDo Modliť sa
do-so-do-mi dsdm 1513
DoSolDoMi Opýtajte sa, žiadosť, dopyt
do-so-ti-fa dstf 1574
DoSolSiFa Olovo, sprievodca, správanie, pohon, mentor, Cicerone
do-la-mi-re dlmr 1632
DoLaMiRe Vode, vlhka
do-la-mi-ti dlmt 1637
DoLaMiSi Zjesť, stravovanie, jedlík, jedlý
do-ti-do dtd 171
DoSiDo Pomoc, pomoc, pomoc, záchranu
re r 2
Re A
re-do rd 21
ReDo My, moja
re-mi rm 23
ReMi Vaše, vaše
re-mi-fa-la rmfl 2346
ReMiFaLa Domáce, dom, chata, chalupa, hotel
re-mi-so-do rmsd 2351
ReMiSolDo Spánok, zaspal, driemot, ospalosť, spáč, spí, spiace
re-so-ti-do rstd 2571
ReSolSiDo Potrebujete, vyžadujú, potreby, užitočné, nevyhnutné, utile
re-ti-do-ti rtdt 2717
ReSiDoSi Otec, matka, otcovstvo, materstvo, rodičovská, materská
mi-do md 31
MiDo Pre
mi-do-ti mdt 317
MiDoSi Rád, pripojené, pripojí k, priateľ, priateľský, sa na
mi-mi-so-fa mmsf 3354
MiMiSolFa Tam, odtiaľ, z toho miesta, odkiaľ
mi-so-do-la msdl 3516
MiSolDoLa Zmena, sa líšia, variácie, mutácie, variabilita, nestabilita, variabilný
mi-so-re-do msrd 3521
MiSolReDo Osoba, bytosť, osoba, ľudská bytosť, ľudia, osobné, individuálne, osobne
mi-so-re-la msrl 3526
MiSolReLa Zoznámte sa, dať dohromady, stretnutí, skupina, zhromaždiť, zmontované, skupinová
mi-ti-fa mtf 374
MiSiFa Marry, manželstvo, manžel, manželka, manžel, manželka
fa f 4
Fa Na, na
fa-mi-mi-so fmms 4335
FaMiMiSol Zdravie, zdravý, zdravo
fa-so-so-re fssr 4552
FaSolSolRe Freshness, svieža, čerstvo, novo
fa-ti-do-re ftdr 4712
FaSiDoRe Cestovanie, turné, cestovanie, púť, cestovateľ, turista, pútnik
so-fa sf 54
SolFa Vzhľadom k tomu, pre
so-la sl 56
SolLa Vždy, udržiavať, perpetuately, neustále
so-ti st 57
SolSi Vďaka, vďaka
la-do-ti ldt 617
LaDoSi Word, termín
la-re-so lrs 625
LaReSol Lekcia, výučba
la-fa-do-mi lfdm 6413
LaFaDoMi Pridať, vedľa, ďalšie
la-la-fa-so llfs 6645
LaLaFaSol Absencia nebezpečenstvo, bezpečnosť, zabezpečenie, bezpečný
ti-do-do tdd 711
SiDoDo Atmosféra, vzduch
ti-do-ti tdt 717
SiDoSi Učiť sa, učenie, vzdelávania, odbornej prípravy
ti-re-fa-mi trfm 7243
SiReFaMi Skromnosť, pokora, skromný, pokorný, skromne, pokorne
ti-mi-so-fa tmsf 7354
SiMiSolFa Zamestnanie, práca, funkcie, zodpovednosť, misie, zamestnanie, zamestnanec, zamestnanci, zástupca
ti-fa-so-fa tfsf 7454
SiFaSolFa Sledujte, nasledujúce, ďalšie
ti-la tl 76
SiLa Madame, pani
ti-ti-la ttl 776
SiSiLa Teplo, teplo, teplá, kalorický, s teplom, vrelo

No comments:

Post a Comment