My Blogs

My Blogs:     so-do-so       so-re-la

Saturday, June 15, 2013

#0489 Việt - Vietnamese fa-fa-la la-do-ti

Việt - Vietnamese
fa-fa-la = Năm mươi, 50
la-do-ti = Word, hạn
do d 1
Do Không, không, cũng không
do-do-fa-mi ddfm 1143
DoDoFaMi Ban phước, phước lành
do-do-ti-do ddtd 1171
DoDoSiDo Nhà thờ, chùa, nhà thờ
do-re dr 12
DoRe Tôi, tôi, bản thân mình, cá nhân, chúng tôi, bản thân
do-re-mi drm 123
DoReMi Ngày
do-mi dm 13
DoMi Bạn, chính mình, (số ít hay số nhiều)
do-mi-mi-la dmml 1336
DoMiMiLa Ơn Cứu Độ
do-mi-so dms 135
DoMiSol Đức Chúa Trời toàn năng, tối cao là
do-fa df 14
DoFa Ông, bà, anh, cô, họ, họ
do-fa-do-mi dfdm 1413
DoFaDoMi Mong
do-fa-re-so dfrs 1425
DoFaReSol Hãy là cách dễ dàng, thoải mái, dễ dàng, an khang, thoải mái
do-fa-mi-so dfms 1435
DoFaMiSol Sự khôn ngoan, khôn ngoan, cây xô thơm, một cách khôn ngoan
do-so-do dsd 151
DoSolDo Xin
do-so-do-mi dsdm 1513
DoSolDoMi Hỏi, yêu cầu, nhu cầu
do-so-ti-fa dstf 1574
DoSolSiFa Chì, hướng dẫn, thực hiện, lái xe, người cố vấn, người dân đường
do-la-mi-re dlmr 1632
DoLaMiRe Nước, ẩm ướt
do-la-mi-ti dlmt 1637
DoLaMiSi Ăn, ăn, ăn, ăn được
do-ti-do dtd 171
DoSiDo Giúp đỡ, hỗ trợ, giúp đỡ, giải cứu
re r 2
Re
re-do rd 21
ReDo , Tôi
re-mi rm 23
ReMi Bạn của bạn
re-mi-fa-la rmfl 2346
ReMiFaLa Nhà, nhà ở, lều, tiểu thủ, khách sạn
re-mi-so-do rmsd 2351
ReMiSolDo Ngủ, ngủ, liều, buồn ngủ, ngủ, ngủ, ngủ
re-so-ti-do rstd 2571
ReSolSiDo Cần, yêu cầu, cần thiết, hữu ích, không thể thiếu, utile
re-ti-do-ti rtdt 2717
ReSiDoSi Cha, mẹ, cha, thai sản, nội, bà mẹ
mi-do md 31
MiDo Đối với
mi-do-ti mdt 317
MiDoSi Thích, đính kèm, được gắn vào, bạn bè, thân thiện, để
mi-mi-so-fa mmsf 3354
MiMiSolFa Ở đó, từ đó, từ nơi đó, từ đó
mi-so-do-la msdl 3516
MiSolDoLa Thay đổi, thay đổi, sự thay đổi, đột biến, biến đổi, không ổn định, biến
mi-so-re-do msrd 3521
MiSolReDo Người, một, là cá nhân, sinh vật, con người, cá nhân, cá nhân, cá nhân
mi-so-re-la msrl 3526
MiSolReLa Gặp nhau, đến với nhau, cuộc họp, nhóm, lắp ráp, lắp ráp, nhóm
mi-ti-fa mtf 374
MiSiFa Kết hôn, hôn nhân, chồng, vợ, vợ, chồng
fa f 4
Fa Tại,
fa-mi-mi-so fmms 4335
FaMiMiSol Y tế, khỏe mạnh, lành mạnh
fa-so-so-re fssr 4552
FaSolSolRe Tươi mát, tươi, mới, mới, mới
fa-ti-do-re ftdr 4712
FaSiDoRe Du lịch, tour du lịch, sự đi du lịch, hành hương, du lịch, du lịch, hành hương
so-fa sf 54
SolFa Bởi vì,
so-la sl 56
SolLa Luôn luôn, duy trì, perpetuately, liên tục
so-ti st 57
SolSi Cảm ơn, cảm ơn
la-do-ti ldt 617
LaDoSi Word, hạn
la-re-so lrs 625
LaReSol Bài học, hướng
la-fa-do-mi lfdm 6413
LaFaDoMi Thêm, Ngoài ra, bổ sung
la-la-fa-so llfs 6645
LaLaFaSol Không có nguy hiểm, an toàn, an ninh, an toàn, an toàn
ti-do-do tdd 711
SiDoDo Bầu không khí, không khí
ti-do-ti tdt 717
SiDoSi Tìm hiểu, học tập, giáo dục, học nghề
ti-re-fa-mi trfm 7243
SiReFaMi Khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn
ti-mi-so-fa tmsf 7354
SiMiSolFa Việc làm, công việc, chức năng, trách nhiệm, nhiệm vụ, tuyển dụng, nhân viên, nhân viên, đại lý
ti-fa-so-fa tfsf 7454
SiFaSolFa Theo, sau đó, tiếp theo
ti-la tl 76
SiLa Madame, bà
ti-ti-la ttl 776
SiSiLa Nhiệt, ấm áp, ấm áp, calo, với nhiệt, nồng nhiệt

No comments:

Post a Comment