My Blogs

My Blogs:
so-re-so +
so-re-la

Saturday, January 5, 2013

#0209 Lietuvos (Lithuanian)


Lietuvos ( Lithuanian )

fa-mi-so-la
la-re-mi
fa-re-mi
fa-mi-so-la
ti-mi-re
Atgal, atvirkštinė atvirkščiai, taip pat atvirkščiai
Rašyba, rašybos
Būti, egzistuoja (pagalbiniai darbuotojai)
Atgal, atvirkštinė atvirkščiai, taip pat atvirkščiai
Paaiškinti, apibrėžti, įrodyti, išdėstyti, apibrėžimas, paaiškinimas


DO RE MI FA SO LA TI
Ne, ne, nei Ir Arba Ne, Jei Taip, noriai
DO Netobulas, neabejotinas būtasis laikas Aš, man, pats asmeniškai, mes patys Jūs patys (vienaskaitos arba daugiskaitos) Jis, ji, jis, jam, jai, jiems, jie Savarankiškai, save Vienas, kažkas, kitas asmuo Kita, kitas, kitoks, alternatyvus
RE Mano, mano Pluskvamperfekts Jūsų, jūsų Jo, jos, jos Mūsų, mūsų Jūsų, Jūsų (Esperanto) Jų, jiems
MI Tai kas, kuris Ateitis Kurio Na, gerai, geraširdis Čia, štai čia yra Labas vakaras, labanakt
FA Ką?, Kas tai yra? Tai, kad vienas jų (žmonės ar daiktai) Tai, tai vienas, tai (žmonės ar daiktai) Sąlyginis Čia, čia yra, tai
Geras, skanus, puikūs, puikūs, skanus
Daug, labai daug, daug (Palielinošs)
SO Nieko, nulis, nulis,, null Kodėl? Už ką? Negerai, blogis , Nes, Būtinybė
Visada, įamžinti, perpetuately, nuolat
Ačiū, ačiū
LA Vakar Šiandien, ši diena Rytoj
Blogas
Niekada
Ir keisčiausi prasimanymai
TI Kaip Kiekvienas, kas Labas rytas / diena, labas
Mažai, vargu ar
Mister, pone Madam, ponia Būtojo laiko dalyvis
DO-DO ??? Žemė, pasaulis, pasaulyje, žemės Sezonai Žiema Pavasaris Vasara Rudenį, rudenį
DO-RE Laikas Sausis Diena Savaitė Mėnuo Metai Amžius
DO-MI Visata, kūrimas
Infinity, neribotą, begalinis, neapibrėžtos paskirties, Bezbrzeże, neribotą, neišmatuojama
Vasaris Providence, apvaizdos, gerovė
Dievas, visagalis, Aukščiausiosios Būtybės
Įamžinti, įamžinti, amžina, amžinybė
Įamžinti, nemirtingas, nesunaikinami, nežūstantis
DO-FA Didybė, grožis, dydis, įspūdingas, didingas Aukščiausiojo, sovreign Didybę, didingumas, puikus Kovas
Stebuklas, nenuostabu
Stebuklas, antgamtinis, stebuklingas Dievinti, garbinti
DO-SO Melstis
Tikėti
Jėzus Kristus Švenčiausioji Mergele Balandis
Religija
Pašventinti
DO-LA Labdara, labdaros, geraširdiškai
Filantropija, filantropas
Panieka, panieka, paniekinamas
Užjausti, gaila, užuojauta
Nepateisinama, nedovanotina
Gegužės
Nepakartojama, neįkainojama, nepakartojama, neturi lygių
DO-TI Padėti, kad pagalba, padėti, išgelbėti Parama, pagrindas
Neištikimybė, neištikimybės
Atlikti, atitinka
Pareiga, pareiga Kilnus, ištaurinta, orumas, vertas, tiesiog, išdidumas Birželis
RE-DO Vienas pirma, vienas, vienetas, tik Filosofija, filosofas, filosofinių
Pasibjaurėti, nepalankumas, atstumiantys
Moralinė, moraliai, moralizuoti
Muitinės Patarlė, maksima
Garbė, garbės, garbinga, gerbtina
RE-RE Liepa ??? Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis
RE-MI
Riba, izoliuoti, sienos, apriboti
Nusipelno būti verta, pagirtina, gyrė Du, antra, antra, intervalas antrą
Geranoriškumas, gerai daro
Išmalda, labdaros Duoti, dovana, pateikti
Nepaaiškinama, neapibūdinamas, nesuprantamas, inconceiveable, paslaptingas
RE-FA Įžymumas, didelis, šlovės orumui, gerbia, garbės
Pykdyti, nemalonus, nepatogus
Trys, trečia, trečia, intervalas trečiosios
Nenutrinamas (uneraseable)
Privilegija, prerogatyva Reikalavimus, teises
RE-SO
Abejo, skepticizmas, skeptiškai
Klaidos, klaida, klaida, neteisingai
Erezija, eretiku
Ateizmas, ateistas
Keturi, ketvirta, ketvirta, intervalas, ketvirtosios Materializmas, materialistai, materializuotis
Neskatinti, nusiminimą, nuobodus
RE-LA
Mizantropija, mizantropas
Antagonizuoja, sutrukdyti, nepatogumai, erzina, nerimauti
Nepasitikėjimas, įtariamasis, saugokitės, lengvabūdis
Neįmanoma, tai neįmanoma, negalėjimas
Netoleravimas, sunkumas, Aukšti nelankstus, standus
Penki, penkta, penkta, iš penktosios intervalas
Apgailestauti, gailėtis, atgailauti, rue
RE-TI Blogai elgiamasi, tyčiotis žiauraus elgesio, brutalumas, primityvumas Sugriežtinti, sunku, kietumo, kieta Nepaisant, bloga nuotaika / požiūris, susiraukęs, Gderliwość, barnus, Nepakļāvīgs žmogus Tapti
Turi būti liūdna, liūdesys, Drūmums, melancholija, liūdnas
Nuobodu, nuobodulys
Šeši, šešta, šešta, intervalas šeštojo
MI-DO Trylika, trylikos
Užuojautą, polinkis, užjausti, su malonumu
Pritraukti, piešti, kreiptis į Norite, kaip labiausiai
Trejybė
Abipusiškumas, abipusiškumas, atitinkamas, atvirkščiai
Mėgsta, pridedamas, būti pridėtas prie, draugas, draugiškas, imtis
MI-RE Myli vienas kitą, susitarti Keturiolika, keturiolikta Mylimasis, brangusis, mielasis, mylimasis Jautrumas, gerumas, mylintis, švelniai, švelnumas, Pieszczotliwość
Pripažinti, dėkingumą, pripažinimo, dėkingas
Skirti, dėmesys, pasiaukoti, pasišventimo Nuoroda, obligacijų, grandinės, užsegamas
MI-MI Septyni, septintojo Aštuoni, aštuntojo, oktavą ??? Devyni devinta Dešimt dešimta Vienuolika 11. Dvylika, 12.
MI-FA Susitarimas, malonumas, pasitenkinimas
Prašome, pavyzdžiui, malonus, viliojantis
Atodūsis Penkioliktoji, 15.
Kelti, pakelti, pakelti, aukštos
Noras, nori, nori, norėdamos
Nepataisomas, negali būti ištaisytas
MI-SO Šventoji Dvasia
Dievo malonė
Saldumas, Mandagumas, lygus, ramus
Geranoriškumas, meilumas, prestižas
Šešiolika metų, 16.
Lygus, lygybė, taip pat
Geraširdiškumas, gerumas, um
MI-LA
Įvertinti, apskaičiuoti, apsvarstyti
Pasipasakoti, pasitikėjimas
Būti aistringas, aistra, azartas, karštai Garbinti, suvaikėti, stabmeldystė Meilė (dalykų) Septyniolika, 17.
Mylėti, puoselėti, meilužis, Dellamorte
MI-TI
Ištikimybė, Fathfulness, lojalumas
Paskutiniame, tvirtos, stabilumo, nuolatinis, trukmės Įsitraukusiems, dalyvavimas, sužadėtinis
Tuoktis, santuoka, vyras, žmona, sutuoktinis
Pasisekė, sėkmės, laimės, laimė, laimingas, laimei, laimei
Mėgaukitės, pasitenkinimas, malonumas, kliedėjimas, girtas, girtas
Aštuoniolikos, 18.
FA-DO Aštuoniasdešimt 80.
Amoralus, amoralumas, be principų
Laiškas (pašto), oficialus raštas, laiškas Data, era Pasirašyti, parašas Antspaudas, spaudas
Pabaigos, pilna, apdaila, galutinis, pagaliau, nutraukimo pasiekti
FA-RE Susisiekti, adresą, siųskite laišką Šimtai, šimtoji Būti, egzistuoja (pagalbiniai darbuotojai) Eiti, pradėti
Pailginti, išplėsti, plėtra, pailgėjimas
Paštas, pašto, pašto
Netikslumas, netikslumą, neteisinga
FA-MI Nemokamai, atleidžiami nuo mokesčio už produktus, Išlaisvinti, emancipuoti
Blogis, nedoras, piktybiniai, žalingas, Zgubne
Tūkstančių, tūkstantoji Antspaudas, pašto antspaudas (veiksmažodis) (Pagalbiniai darbuotojai), turi, savo, gauti Paštininkas, kurjeris, pašto Atlikti, kad, nešiojamas
FA-FA Devyniolika, XIX Dvidešimt, dvidešimt Trisdešimt, 30. ??? Keturiasdešimt, fourtieth Penkiasdešimt, penkiasdešimt Šešiasdešimt, 60.
FA-SO Sukelti, nes, atsižvelgiant į
Teizmas, deizmas, teistas, tikėjimas Dievu
Malice, Nieuprzejmość, Bloga, nepagarbūs, sergantiems vėžiu
Veikti, elgtis, atlikti Mln milijoninis
Daryti, padaryti, veiksmų, Vykdytinas, įsipareigoti
Parengti, paruošti, rengimą
FA-LA Turi (pagalbiniai darbuotojai)
Gali, gali, gali, įmanoma, praktiškumas
Priemonės, ištekliai, naudojantis, per Suprasti, intelektas
Nemalonė, prasta reputacija, gėda
Mlrd milijardinę
Tendencija, tendencija, polinkis, disponavimo
FA-TI
Vaikščioti, žingsnis
Paklausti, ištirti
Skyrybos, Neigia, Pažeisti, unmarry
Norite (kažką daryti) (norus ir norintiems dalykų, žr. ``mifala``)
Verkti, verkti, kūkčioti, ašaros
Nuspręsti, nustatyti, išspręsti, sprendimas, rezoliucija
Trilijoną, trilijoną
SO-DO Sekmadienis Kopijuoti, transkribuoti, transkripcija
Imituoti, kalvė, imituoti, rungtyniauti, suklastotas
Pavyzdys, modelis, tipas Versti, aiškinti, vertimas, vertėjas Komentaras, komentaras, komentatorius Tradicija, tradiciškai, tradicinė
SO-RE Reiškia, numanomų Praeityje, buvęs, praeities
Nedėkingumas, neatsižvelgiant, nedėkingas
Sutrumpinti, mažėjo tokie žodžiai, glausta, glaustas, glaustą, trumpas
Kalbos, idioma, tarmės, kalbotyra, filologija Žodynas, žodynas, žodynėlis
Pažeidimas, anomalija, nereguliarus
SO-MI
Velnias, šėtonas, Liuciferis, demonas, šėtoniškoje
Veiksmažodis, daiktavardis, būdvardis, prieveiksmis Šiuo metu Straipsnis Įvardis
Atminkite, atsiminimai, pažymi, memorialas, suvenyrų
Apsunkinti, komplikacijų, kad sunku
SO-FA
Neutralus, neutralumo
Ištrinti, ištrinti, kirsti, smogti, efface
Sumažinti, sumažinti, atsistatydinti
Ateitis Įbauginti, tyčiotis, kad sunku Leiskite, leiskite
Nekantrus, irzlus, nekantrumas, Poczochrać,
SO-SO Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis ??? Penktadienis Šeštadienis
SO-LA
Pasiteisinimas, atleisti, malonė, atleistinas, atleistina
Toleruoti, būti, mėgautis, indulgencija, tolerancija
Atleisk, malonę, amnestiją, gailestingumas, atleidimas
Už, mėgstamas, palankus, nori
Leisti, leisti, leisti, leidimas Valanda
Lipti, kalno, kilimo, alpinizmas, pasikėlimas
SO-TI Vykdyti, šuoliais, rasės, bėgikas
, Kad būtų laimingas, laimė, džiaugsmas, žaismingumas, pakili nuotaika, laimingas, gėjų, linksmas, žvalus, linksmai, linksmai, laimingai
Būti nelaimingas, nelaimė, nesėkmė, nelaimė, katastrofa, gaila
Juoktis, linksmumas, juokiasi
Šypsena, šypsnys, šypsokis Praleisti, apynių, šokinėti, užšokti, dūkimas Minutės, sekundės, momentas, momentiniai
LA-DO Temperatūra, klimatas Kolegija, aukštoji mokykla, įstaiga, universitetas, mokytojas, profesorius, direktorius Mokykla, studentas, moksleivis, mokinys Skaityti, skaitymas, skaitytojas, skaitymo, įskaitomai Knyga, tūris, tome `` Įvadas, pratarmė, preambulė, diegimas Žodis, terminas
LA-RE Abėcėlę, abėcėlinis (ai) Rūkas, migla, rūkas, ūkanotas Rašyba, rašybos Skiemuo, Sylabiczny, Monosylaba, vienskiemenis Pamoka, mokymas Frazė, sakinys
Išsiblaškymas, neatidumas, netyčia, nedėmesingas, neatsargumas, netaikomos
LA-MI
Laikinas, trumpalaikis
Rašyti, rašymas, rašytojas Drėgmė, drėgnas, sudrėkinti, mirkymas, drėgna Rašiklis
Pamiršti, pamiršti, nepriežiūrą, pamiršęs, praleisti
Rašalas, Rašalinė
Sunkumų, problemų, kietumas
LA-FA Popierius, popieriaus lapas, neišdirbtos į pergamentą Puslapis, lapas, flip / thumb per Nešiojamojo kompiuterio, portfelis Sniegas, kruša, šlapdriba Rankraštis, pereikite, raštu Tekstas, teksto, pažodžiui, raidė Tema, tema, darbas, tema
LA-SO
Niezbożność, nereligingus, Netikėliai, bedieviškumas
Pieštukas, eskizas
Nelygybė, nevienodas, nelygios
Anuliuoti, atšauktas
Fiksuoti, šaltis, ledas, ledinis Lygiuoti, linija, eilutė: Piešti, stebėti
LA-LA Aušra, saulėlydis Diena, dienos šviesa, šviesa Meteorologija, reiškinys, meteoras Rytas Vakaras, saulėlydis ??? Naktį, naktį
LA-TI Taškas, pagrindinė idėja
Smagiai, mėgautis, grožėtis, pramogos, linksmintis
Bausmė, nepasitenkinimas, sielvartas, skausmas, bausmė
Nebijote, eiti su netikrumo, neryžtingumas, neryžtingas
Dėti skyrybos ženklus, skyrybos Skyrybos ženklas, klaustukas, šauktukas, kablelis Šaltas, vėsus, šaltoji
TI-DO Atmosfera, oro
Negarbė, žeminti jo orumą, suteršime, pažeminti
Priešiškumas, priešiškumas, priešas, varžovas, antagonistas, priešiška
Pradėti, pradėti, pradėti
Mokytis Pažanga, progresuojanti Sužinokite, mokymosi, lavinimo, kvalifikacijos
TI-RE Gramatikos, sintaksės, gramatikos Žvaigždė, planetos, kometos Rašybą, rašybos, rašyba, ortografinis
Tikslumas, Atidumas, punktualumas, stropumas
Reguliarus, simetriškos, simetrija, teisingas
Dėmesio, rūpintis, kontempliacija, būkite atsargūs
Taikyti, taikomoji, darbštus, rūpestingai
TI-MI Atskirti, atskirti, įžvelgti skirtumą, ``Nuance``,
Paaiškinti, apibrėžti, įrodyti, išdėstyti, apibrėžimas, paaiškinimas
Mėnulis, Mėnulio Prasmė, reikšmė
Supaprastinti, padaryti lengva, paprasta, elementari
Palengvinti, padaryti lengva, pagalbos, lengvai
Paaiškinti, apšviesti, išaiškinti, aiškiai, aiškumo, tikėtina,
TI-FA Diktuoti, diktantas, skaityti Kaltė, defektas, gedimas, su defektais, nepavyko
Teisinga, reforma, korekcija, reformacija
Saulė, saulės
Laukti, kantrybė, pacientas
Pakartoti, Zrekapitulować Pakartoti, atnaujinti, vėl
TI-SO Konkuruoti, konkursas
Skatinti, drąsinti, skatinti
Tikrinti, peržiūrėti, inspektorius, tikrinimo Peržiūrėti, tikrinti, tirti Valymas, spinduliuoja, spinduliavimas, radiacija Analizuoti, analizė, analitikas, analizės Klausimas, klausinėti, užklausos
TI-LA
Palyginti, palyginimas, panašumas, panašumas, palyginama
Crown, Tiara, karūnavimas, karūnuotas
Neapykantos, awersję į, bjauriuosi, neapykanta, priešiškumas, pasibjaurėjimą
Negali netinkamu neveiksniu, nemokantis
Žemyn, nusileidimas, eikite žemyn
Dangus, dangaus skliautas, Paukščių Takas, dangaus kupolas, dangaus Medalis, medalionas
TI-TI Lietus, dušas, downpour, lietinga Vėjas, vėjas, šiltas vėjelis, gūsis, uraganas Debesys, debesuota Žaibas, flash Perkūnas, audra, audringa Karštis, šiluma, šilta, kalorijų, su šilumos, nuoširdžiai ???
DO RE MI FA SO LA TI
DO-DO-DO
DO-DO-RE Dvasininkai, kunigystė, šventa tvarka ekleziastas, kunigas, abatas, ``tėvas``, kunigo do-do-re-re-%lt Jurisdikcija Vikaras, vikaras Klebonas, klebonija, presbiterionų Vyskupas, vyskupų (vyskupo) Arkivyskupas, metropolitenas Kardinolas
DO-DO-MI Koplytstulpis, kryžius Išpirkti, išpirkimo do-do-mi-mi-%lt Prikelti, prisikėlimas
Rojus, Švč gyventi ``Eden``
Angelas, angelėlis, archangelas, serafimai, angelų, serafinio
Tobulumas, išsamumo, vykdymas, tobula, užbaigta, tobulumo, nepriekaištinga
DO-DO-FA Pontifikatas, pontifikato, Popiežius, Šventasis Tėvas, Jo Šventenybė Pontificium, pontifically
Pašvenčia, skirti, šventa, skirta, neliečiama, nepaneigiamai
Palaimink, laiminimas do-do-fa-fa-%lt Regeneruoja, regeneracija, regeneruotos Apaštalavimas, apaštalavimas, apaštalas, mokinys Misija
DO-DO-SO Ieškoti konvertuoti, proselytism
Atlaisvinti, atsipalaiduoti, atleiskite, poilsiui, atleidžiantis
Evangelizuoti, Evangelija, Biblija, Naujasis Testamentas, plėtotojas, evangelikas, Ewangelicznie Katekizuoti, katekizmas, katechetka do-do-so-so-%lt Krikščionybė, krikščionis, Christianly, kaip krikščionis Dogma, doktrina, dogmatiškas, dogmatiškai
DO-DO-LA Teologija, teleologinis, teologas, theoglogically Katalikybė, katalikybė, katalikų (n.), katalikų (adj.) Protestantizmas, kalvinizmas, liuteronybė, Protestantas, kalvinistų, liuteronų Muhammedanism, Mohammed, Muhamedāniete Judaize, judaizmas, žydų, izraelitas, judėjų do-do-la-la-%lt Pagonybė, pagonių, Gentile, Heathen
DO-DO-TI Bažnyčia, šventykla, katedra Varpinė, bažnyčios bokštas Koplyčia, kapelionas Altorius, šventovė, palapinė Sakykla, platforma Pamokslai, pamokslai, pamokslas, pamokslininkas do-do-ti-ti-%lt
DO-RE-DO Kazuistika, jėzuitas, Jezuītisks Gimimo, gimęs, gimtoji gimęs
Kūno, žmogaus kūnas, fizinis
Vadovas, smegenų, kaukolės Plaukai, antakiai, ūsai, barzda, blakstienos Veidas Užpakalis
DO-RE-RE Vyskupija, diecezinis Parapija, parapijietis Bažnyčia prižiūrėtojas Zakristija, zakristijonui Elgetauti, surinkimas, ieškotojas, elgeta Prisidėti indėlis
DO-RE-MI Kakta, šventykla, priekiniai Akys, akių vokų, akių Kongregacija, kongregacinė Nosis, šnervė, nosies Burnos, lūpų, liežuvio, gomurio Dantys, dantų, kalimasis Smakras
DO-RE-FA
Dosniam, išlaidavimas, išlaidumas
Kaklo, gerklės, gerklų Krūtinės, krūtų Canon, kanoninė Petys Rankos, alkūnės, riešo Ranka, palmių
DO-RE-SO
Sutrikdyti sutrikdyti nusiminusi, suirutė, sutrikusi
Tarnas, tarnaitė, automobilių, kambarinės
Skrandis Pilvo, pilvo Kartūzų, kartūzų vienuolis (vienuolis ar vienuolė ``asketiškas Kontempliatyvi nurodymu įkurta Šv. Brunono 1084) Žarnas, gelmėse, žarnos, žarnyno Kepenų, blužnies
DO-RE-LA Atgal, stuburas, stuburo, stuburas Inkstai Klubų, pusė
Nepriartinamas, nepasiekiamas
Sėdmenų, apačioje, už, išangės Religingas žmogus, vienuolis, Kapuza (dominikonas priklausančios pranciškonų tvarka filialas), Trappist Oda, kūnas, epidermio
DO-RE-TI Kaulų, kaulėjimas Čiulpai Arterijų, venų Chyle Kraujas, kruvinas Cirkuliuoti, cirkuliacinis Beg, elgetavimo, Skurdas, elgeta, elgeta
DO-MI-DO Marinti save, Przemacerować save, kamuotis, kankinio save apsimarinimus, maceravimo būdu, santūrios griežto, austerely Nariai Šlaunies, kelio Kojos, veršelis Pėda, kulnas Pirštu, pirštas, nykštys Nagų, nagų
DO-MI-RE Juslės Włosiennica, hairshirt, Włosiennica, drausmė
Žr., Akyse, regėjimo
Liesti, jausti, rankena Skonis Kvapas
Klausyk, klausą, klausos, Audible
DO-MI-MI Dieviškoji biuro, religinę cerimoney, apeigos, ritualai Procesija Masė, Didžioji masė Vesper, mišparai, pamaldos (vakarinė malda) Išganymo Vidudienio malda (katalikų pamaldumas, minint Jėzaus įsikūnijimas (įskaitant ``Sveika, Marija), sakė ryte, vidurdienį ir saulėlydžio)
DO-MI-FA Žmonija, žmonija, vyras, moteris, vyras, moteris
Gyventi, egzistuoti, būti, gyvenimas, egzistencija
Kvėpuoti, kvėpavimas, kvėpavimo Greitai, nevalgius, greičiau, greitai
Vaikas, vaikai, jouvenile, paauglys
Augti, didėti, augimas, ūgio, dydis
Stiprumas, jėga, energija, vyriškumas, stiprus, vyriškas
DO-MI-SO
Pranašumą, aukščiausias, elitas, pirmos eilės
Galia, valdžia, primatas, teisinės
Grožis, dydis, didžiadvasiškumas, puikus
Intelektas, talpa, protingas, intelektas
Jubiliejus
Dvasia, dvasinio, turi dvasią
Siela
DO-MI-LA
Kalbėti, ištarti, kalbėti, kalba, kalbėjimas, žodinis, garsiakalbis, žodžiu, žodžiu
Ištarti, ištarti, tarimas, artikuliacija
Teigia, priežastis, suteikti
Racionalumas, protas, jausmas, pagrįstas
Įžvelgti, įžvalgumas, sprendimas, geras jausmas, dialektika, logika, protingas, protingai, Logik, apgalvotai Paskolino Įžvalga, įžvalgumas, nuovokumas, aiškiaregystė, atidesni, aštrumas
DO-MI-TI
Įgūdis, gebėjimas, know-how, kompetencija, protingas, gudrus, ekspertas, sumanūs
Apsimesti, gali reikalauti, pretenduojantis į kažką
Išlaisvinti, spaudai, Nemokama, laisvė, nepriklausomybė
Energetika, energingas, jėga
Tvirtumas, Stoicisms, stiprus, tvirtas, tvirtumas, ištvermingumas
Į akį susidurti asmenybių drąsa, narsa, drąsus, narsus, bebaimis
Prietaras prietaringas, superstitiously
DO-FA-DO Fanatizmas, veidmainystė, Fanātiķis, veidmainis
Palaukite, kol bus, laukiama, kol
Viltis
Žinoti, žinios, Izzināms Būti susiję ir su tuo susiję, santykių Socialinių, komunikabilumas, socialiniu požiūriu, bendraujantis Šviesti, Galinis (padidinti), Švietimas, išsilavinę, gerai užaugo
DO-FA-RE
Šykštumas, šykštumas, šykštuolis, niekingas, nešvarumas, ribotas, gobšumas
Fanatizmas, fanatikas Išsaugoti, ekonomika, santaupas, ekonomikos, ekonomiškai Klestėti, gerovė, klesti, klesti Būti lengvai, patogiai, paprastumas, gerove, patogiai
Praturtinti, turtas, turtingas, likimo, turtai, prabangus
Prabanga, prabangus, didybę, prabangus, pompastiškas, prabangus, klestintį
DO-FA-MI Jausmai, principai
Reikalavimus, kvalifikacija, kokybės, atributas, apibrėžiamasis
Atsilieka, atgal, galiniai, atgal
Ar dorybe, dorybę, doras, dorybėmis
Išminties, protingas, šalavijas, protingai
Kuklumas, skaistybė, kuklus, skaistus
Būti išvalytas, grynumas, saldumas, grynas, saldus, nepažeistos, nepriekaištingai, nesutepti
DO-FA-FA Velykos Dangun Žengimo sala, Kristaus žengimo į dangų šventė Sekminės Žolinė Visų Šventųjų diena Kalėdos
DO-FA-SO
Nekaltumas, nekaltas, nekaltai
Naivumas, atvirumas, paprastumas, tiesus, naivus, tiesiog
Pagražinti, grožis, puikus, gražus, gražus
Malonė, grakštus, maloningai
Persekiok, persekiojimas, perecutor, persekiojimo Žavesį, pakerėti, atrakcionų, pakabukai, žavinga, patraukli, žavinga, puikūs
Tiesa, tikrovė, tiesa, teisingumas, teisingi, realūs ir veiksmingi, tikrai, iš tikrųjų
DO-FA-LA
Atvirumas, sąžiningumas, nuoširdumas, atviras, nuoširdus, tikrai
Gėris, cichość, Dobrotliwość
Jautrumas, Jautrumas, jautrus, įspūdžiams
Nuoširdi, šiluma, ertmėje, gausiai Dosnumą, pažiūrų platumas, dosnumas, liberalus, dosnus Prakeikimas, damn, excommunicate, anathematize, prakeikimas, prakeikimo, ekskomunika, Anathema, prakeikimas
Žmonija, naudinga, humanitarinių, žmogiškai
DO-FA-TI
Protingumo, atsargiai, atsargiai, apdaira
Nuspėti, prognozuoti, numatyti, numatyti, numatymas
Nuožiūra, atskiras, saugomos
Consiousness, žinojimas, conscientous
Sąžiningumas, vientisumas, teisingumas, sąžiningumas, dorumas, Nieprzekupność
Delikatesas, taktiškumas, švelnus, švelniai
Vanoti, kankinti, kankinimas, Pēršana, kankinystė, kankinimai
DO-SO-DO Bausti, bausti, bausmė, bausmė, pataisos, pataisymai Apeliacinį skundą, sukelti Paklausti, paprašyti, paklausa
Atidaryti, atidarymas, praviras, Atvira, atidarytuvas
Įveskite, prasiskverbti, įrašas
Viduje,, vidaus, viduje
Esmė, įgimtas, iš esmės, iš esmės, iš prigimties
DO-SO-RE
Organizuoti, susitarimas, kad, nurodė
Damned, pasmerktieji, ekskomunikuoti, šlykštus, Diabelsko
Patirtis, patyrę
Reguliuoti, sureguliuoti, teisinės, drausmė, reguliarumą, statutas
Užimti, spręsti, įsitraukti, profesija, asimiliavo, okupavo
Priskirti, priskyrimas, atributinius Atsitiktinis, netyčia, atsitiktinis
DO-SO-MI
Nepilnavertiškumo, apačioje, vidurinio, pavaldi
Žiūrėti, prižiūrėti, budėjimo, vigilijos, budrumas (budrumas?)
Vilioja, pabandykite, pagunda, gundytojas, bando, viliojanti
Šviesa (veiksmažodis), pasukite / įjungti, rungtynės, Igniter, lengvesni
Žvakė, vaškinė Dujos, dujų rezervuaras
Apšviesti, šviesos, apšvietimas, apšvietimas, aiškų, gerai apšviesta
DO-SO-FA
Kaltė, kaltę, kalti, kaltininkas, smerktinas, tyčia ar neatsargiai, reproachable, baudžiama
Pažadinti, sužadinti, pabusk, kelkis, žadintuvas Didės, keltis, atsistoti, stovėti, iškėlė, panaikintas, pėsčiomis Nuodėmės, nusidėjėlis, nuodėminga
Atrodo, išvaizda
Ateik, požiūris, paspartinti, ateina Salute, lankas, pasveikinti, hello, sveikinimai
DO-SO-SO Sakramentas, sakramentinė Krikštyti, chrzcielnica, krikštas, krikšto Imtis Komuniją, artėjant šventiniam stalui, komunija, Eucharistija, Komunija, sakramentas, Paskutinė vakarienė, Eucharistique Vaflių, Komunijos duona Patvirtinti, patvirtinimą (apeigos, kurioje asmuo teigia, tikėjimą ir yra pripažįstama kaip visateisis narys bažnyčios) Ekstremalus lipšnumas (patepimo ligonius, ypač, kai jis skiriamas į mirtį), Šventoji Aliejai
DO-SO-LA Klausytis, ir klausykite, skolinti ausis, klausytojas, ausinės, ausinių
Atsikratyti, iškrauti, atsikratymas, išskyros, iškrovimo
Komplimentą, pagirti, giriasi, sveikinimą, komplimentas, Laud, pagiriamasis
Perdėti, papildyti, didinti, perdėta, stiprinimas Plokštesnis, Schlebiać, gelsvai ruda, pataikavimas, liaupsinimas, Pochlebianie, glostantis Atsiverskite, atgaila, Gailestis, sąžinės graužimas, atgailaujantis, atgailaujančią Nusiraminti, teiktis, nusiraminti, Protekcjonalność, globėjiškas
DO-SO-TI Patarti, noras, taryba, raginimas, patarimai Smerkti Remonstracja (argue protestuodamas ar opozicijos) Rodo, įsimeilinti, įsiteikimas, Innuendo, aliuzija Švino, instrukciją, elgesys, vairuoti, auklėti, gidas Imtis, atlikti, kad Paspartinti, skubėti, noro, entuziazmo, pasirengimą, nori Atsiklaupti, nusilenkti, Przyklęknięcie, išsekimas, nuleidimo, wybijaja
DO-LA-DO Pripažinti, priėmimas Pakviesti, pakviesti, skambinkite kvietimas
Priimti, sutikti, laikytis, sutikimą, aggree, priėmimo
Įdėti, nustato, paženklina tariant, nustatyti, vieta, sustatymas greta
Viršelis (daiktavardis) Lentelė Staltiesė, servetėlės
DO-LA-RE Indai, dubenys, lėkštė, lėkštės, puodeliai, vazos Prisipažinti, išpažintis, atgailautojas Šakės, taip pat žargonas: ``yra teisinga`` Šaukštas, samtelis, šaukštą Taurė, stiklas, taurė, puodelis, stiklinę Butelis, stiklainis, grafinas, kolba Vynas, šampanas, ir c.
DO-LA-MI
Tyla, užsičiaupk, Hush, Milkliwy, tyliai
Vanduo, šlapias Išgirsti išpažinties, klausykloje, klausykloje, Tribune atgailą, nuodėmklausys Troškulį, troškulys, perdžiūvusi Gėrimai, girtuoklis
Alkis, apetitas, badas
Valgyti, valgyti, valgytojas, valgomas
DO-LA-FA
Paslėpti, paslėpti, nuslėpti, niekšingas
Maitinti, maitina, maistas, didelis, maitinantis, padavėjas, slaugytoja Sriubos, sultiniai Suderinti, užlopyti, taisytis, repatrijuoti (?), Susitaikymą, suderinti Tešlos gaminiai, makaronai, vermišeliai, ir c. Duona, kepalas, trupiniai, krastas Žuvis, austrės, unguriai, lašišos
DO-LA-SO Mėsa, kepsnys, jautienos Kepsnys, skrudinimo arba išdeginimo, skrudinta duona, grilis, Prażyć, Naminiai paukščiai, paukštis, vištiena, antiena, kalakutiena Žaidimas (maistas), kurapka, kiškių, ikrai Pristatyti, išsaugoti, gelbėjimo, išlaisvintojas, gelbėtojas Pyragaičiai, tortas, meringue, pyragas Kiauliena, kumpis
DO-LA-LA Litanija, litanijas (tai kvietimas ir reagavimas ``konstatuojamoji dalis bažnyčios paslaugas ar procesijas) Pasakyti, psalmės, choralo psalmių, Psalmodia, psalmininkas, giesmė, himnas Plainchant Trilupaitienė (Nelydimasis bažnytinė muzika, dainuojama sutartinai, paimtas iš liturgijos) Katedra ``molbertas`` (?) Mokytojau, Choirboy Okurzać, smilkalai, smilkalinė
DO-LA-TI Druska, sūdyti, sūdymas, Sālstrauks Pipirai, prieskoniai, pipirinė Actas, pridėti acto, užpilu
Šiaurės, šiaurės, į šiaurę
Aliejus, riebi, indelio, sutepkite Garstyčių Apsaugoti, remti, apsauga, užtarimas protektoratas, globa, gynėjas, globėjas, globėja
DO-TI-DO Šlovinti, šlovintų, garbinti
Pakanka, pakankamumą, pakanka, nepakanka, būtina
Daržovės, žirniai, šparaginės pupelės, špinatai, artišokai Salotos, salotos Sezonas, skonis, suknelė, prieskoniai, padažas Sultys, padažas, sultingas Kiaušiniai, kiaušinių lukštais, omletas
DO-TI-RE Pieno produktai, pienas, grietinėlė, riebus, pienininkystės fermos darbininkas Statomas, rodyti gerą pavyzdį, pamokymas, pamokomas, pavyzdingas, exemplarily Sviestas Sūris Desertas, lazdyno riešutai, riešutai, migdolai, kaštainiai, graikiniai riešutai Vaisiai, braškės, avietės, serbentai, vyšnios Vaisiai, vynuogės, persikai, kriaušės, obuoliai, slyvos
DO-TI-MI
Negalėjimą Nieporadność, nerangumas, nekompetencija, gremėzdiškas
Supilkite, išsiliejo
Po to, vėliau, vėliau
Alkoholis Spiritai, alkoholis, brendis, romas, absentas
Atšaukti, išjungti, atšaukti, atšaukimas
Girtas, prisigerti, girtavimas, girtuokliavimo
DO-TI-FA
Imprudence, Pārsteidzība, Brawura, Nierozwaga, indiskrecija
Alus, sparnas, drabužiai Atnaujinti, gaivus Padaryti laimingą, beatifikacijos, Szczęśliwość, laimingas Kavinė, kavos parduotuvė Arbata, arbatinukas Pasaldinkite, cukrus, saldainiai
DO-TI-SO Šokolado, kakavos
Netikslingas, atleidimo iš darbo, nereikalingas, nenaudingas, veltui
Miltai, šventė, banketas, pietūs, vakarienė, vakarienė Virėjas, virimo, virtuvė, virtuvės Grožėtis, ekstazės apie, rave, stebuklas ne, susižavėjimą, ekstazis, gerbėjas, ventiliatorius, ekstazės, stebėjosi, suprantantys, zachwycony Numato, tiekti, užpildyti, tiekimą, nuostatos, teikėjas Maistas, valgomieji
DO-TI-LA Fragmentas, pjovimo, gabalas, šiek tiek, gabalas
Tuščia, tuščia, sausas, tuščias
Užkandis, užkandžiai Rezervas, laikyti, knyga, išsaugoti, saugomos, konservatyvus Bufetas Pagarba, Revere, garbiname, pagarba, garbė, garbinimo, garbinimas, pagarbus, garbino, pagarbiai, pagarbiai Sandėliukas
DO-TI-TI Seminaras, seminaristas Noviciatas, naujokas Reikia konvertuoti, konvertuoti, Pradedate, neofitu Pasiaukoti, mėgautis, gorliwość, uolus, aistringas Rožančius, Wianuszek Parapijietis, knyga valandų, Brewiarz, Maldos

DO RE MI FA SO LA TI
RE-DO-DO Urvas, urvas, urvas, Lair, karjeras, Katakombas Aptverti statinių tvora, špaleriai, tvora Arbor, Grove, brūzgynas Medelynas (medžių), Kokaudzētājs Vynuogynų, vyndarys, Surinkėju vynuogių Šiltnamis
RE-DO-RE Drabužiai, apranga, poveikis Bakas, tvenkinys, baseinas, konteineris
Apibendrinti, universaliojo, bendra, bendrumo, universalumą, bendrą, visuotinę, paprastai, apskritai
Marškiniai Kojinės, sandėliavimo Batai, auliniai batai, šlepetės Kelnės, kelnaitės, bridžai
RE-DO-MI Apsiplauti, švarus, putoja, apsiplovimas, muilas Skutimosi, skutimosi Vožtuvas Veidrodis, turi atsispindėti, pažvelgti į save į veidrodį Save šukos, šukos
Sumažinti, atimti, atimti, sumažinti, sumažinti, nuolaidos, sumažinimas
Stiliaus plaukai, Czepić, kirpykla, wigmaker, perukas
RE-DO-FA
Netikėta, nenuostabu, nelauktas, nenumatytų, netikėtai
Judėti, išmušti, išstumti, juda
Kaklaraištis, kaklaraištis, skarelė
Turi būti sveikas, sveikata, perleidžiamas, sveikas
Liemenė, Kamzolis Mygtuką, skylutė sagai Aprengti, suknelė (v), puošniai apsirengti, apranga, drabužiai, kostiumas, kostiumas
RE-DO-SO Paltai, paltas, apsiaustas, striukė Garnyras, apdaila, neapdailintais kraštais, su pamušalu Kailis Pirštinės, pirštinės, kumštinės pirštinės Riešutų (sraigtu) Cukranendrių, strypai, lazda, Baton Skėtis, skėtis
RE-DO-LA Tualetas, tualeto reikmenys, asmens priežiūros, plauti Korsetas, biusthalteris Nėriniai Sijonas, apatinis Suknelė (n), chalatai Varžtas
Neišvengiama, neišvengiama, immenent, neišvengiamai
RE-DO-TI
Nepakankamumas, netinkamumas inufficient, nėra pakankamai
Pagražinti, papuošti, embelish, padailinti, ornamentas, pagražinimų
Nematomumas, imperceptibility, nematomas, nepastebimas, nematytas
Žiedas, santuoka žiedas Apyrankės, juostelės Akiniai, akiniai, akiniai
Neteisybė, lengvatinis režimas, už, neteisybė, nesąžininga, neteisinga, pasibaisėtinas, nesąžiningai, neteisingai
RE-RE-DO re-re-do-do-%lt Statyti, statyti, statybos, architektūra, statybininkas, architektas, architektūros Planas, perspektyvos, aukšto planas Pastoliai, pastoliai Ilgos kojos, akcijų, piketas, meškerės, nendrių, ietis Statyti, mūro, pastatas, masonas Norėdami pastatyti sieną, sienų, pertvarų
RE-RE-RE
RE-RE-MI Tinkas, tinkuotojas Klintys, Negesintos kalkės, gesintos kalkės, hidraulinės kalkės re-re-mi-mi-%lt Akmuo, uola, stoney, akmenuotas Smėlis, smėlio, smėlio, smėlio Asfaltas, bitumas, bituminiai Benzinas, nafta, naftos, pirminio benzino
RE-RE-FA Pave, Šosēt, grindų plytelės, skalda, klotuvas, asfaltuotas Plytelių, plytelių, plytų Kiemas, teismas re-re-fa-fa-%lt Skliautas, tunelis, ilgai skliautas Rašyti ramstis Stiprinti, įtvirtinimų, pylimas brustveras
RE-RE-SO Fortas, tvirtovė, citadelė, bastionas Barakas, kareivinės Būti garrisoned būti dislokuoti įgula Terasa, plynaukštė, estrados, esplanade re-re-so-so-%lt Bokštas, bokštelis, minaretas, donžonas, kioskas Crenellate (su bastione pastato sienos), klasės, lizdas, langas, Blank, plyšinę, atotrūkis
RE-RE-LA Kupolas, kupolas Viršuje, viršūnių susitikimas, viršūnė, viršūnės Mansarda, mansarda, mansarda, kambarys palėpėje Įdėti lubas, lubų Stogas, stogo danga re-re-la-la-%lt Šiferis
RE-RE-TI Piorunochronu, smaili viršūnė, meškerės, baras Stambi tarpinė medžiaga Tranšėja, griovys, griovys, baseinas, bakas Pelkė, pelkė, pelkių, pelkėtas, purvinas, jaurus Purvas, dumblas, dumblas dumblas, gleives, mėšlas, purvinas, Staigns, pasibjaurėtinas Kanalizacijos, kanalizacija, kloaka, kriauklė re-re-ti-ti-%lt
RE-MI-DO Tekinimas, tekinimo, tekintojas Skara, skara
Depozitaras (bankas? Seifą?)
Sagė, užsegimas, PIN Kepurės, kepurės, dangtis, variklio dangčio Kaukė, šydas, paslėpta Elegancija, elegantiškas, elegantiškai
RE-MI-RE Vaikščioti, risčia, kovo, žygis, Walker, turistas Padaryti kažką turas, kamuolys, apvalus Vaikščioti, klaidžioti, vaikščioti, Promenada Automobilių, vežimo, kupė, autobusų Aplankyti, kelionė, lankytojas, svečių Bilietas, įrašas kortelės Pasaulis, visuomenė, nežemiška, kasdieniškas
RE-MI-MI Glaistai, stiklinimas, stiklius, stiklo, langai Grotelės, grotelių, grotelės, grotos, tinkleliai, grotelės Malūnas, malūnininkas Svirnas, stabilus, pašiūrė, tvartas Pašarų, ganymo, pašarai, šienas, žolė, šiaudai, šiaudinis stogas, dobilai, liucerna Mėšlas, trąšos, mėšlas
RE-MI-FA
Defektas, su defektais, gedimas
Turtas, domeno savininkas Durininkas, porteris, vartininkas, prižiūrėtojas, durininkas, vartininkas Apjuosti, aplink sienos, apskritimas, kontūrą, kontūras, perimetro, aplink, apskritas, apvalus, sukamaisiais Nuoma, nuoma, nuoma, nuomininkas Namai, namas, namelis, name, viešbutis Gyventi, gyventi, būsto, gyvenamosios, gyventojas, Resident, namuose, gyvenamųjų
RE-MI-SO
Miegoti, užmigti, snausti, mieguistumas, miegamoji vieta, miega ramybės
Prieangis, vestibiulis, salė, slenkstis Durys, vartai Prieškambaris Bumbulas pabrėžti, ryškus, iškilas Kambarys, holas, valgomasis Tarnyba
RE-MI-LA Miegamasis, miegamasis Židinys, kaminas, židinys, išmetamųjų Lempa, žibintuvėlis, liustra, žibinto stulpas, žvakidė, šviesa, švyturys Langas Langinės, žaliuzės, ažūriniai Ovalo formos, pailga Balkonas, baliustrada, turėklų
RE-MI-TI Rūsys, skliautas Statinaitė, statinės Pirmame aukšte, pirmame aukšte
Dally, maklinėti, svyruos, lėtai, stragglers, Ślamazara, lėtai
Laiptai, laiptai, pakopos, žingsnis Aukštas (1, 2, 3 ...) Kvadratu, Kvadratinė
RE-FA-DO
Profanum, išniekinti, nešvankybes, išniekinimas, šventvagystė, išniekintojas, nešvankaus
Judėti, įdiekite
Baldai, interjeras Namų Baldai, komoda, spinta Stalčius Biblioteka, bibliotekininkas
RE-FA-RE Spinta, spinta, spinta, sekcija Forge, kalimo, kalvis Sėdynė, suolas, kėdė, sofa Sėdėti, sėdi, sėdi Lova, lopšys, hamakas Patalynės reikmenys, čiužiniai, patalai, pagalvės Užuolaidos, portjeros
RE-FA-MI
Mirti, nepraeis, mirties, mirtingumą, mirtinai
Viryklė, radiatoriai, krosnis, orkaitė Arklių kaustymas, shoer, kaustymas Gaisro žnyplės, indais ugnimi, Geležies paliekamais Kvėpuoti, smūgis, stovai Kuras, šildymas, medienos, prisijunkite, Stos Akmens anglys, žarijos
RE-FA-FA Reikmenys, nedidelėmis tinklinės medžiagos akimis, pavarų Skriemulys Užraktas, šaltkalvis, Spynos Priešnuodis, kovos nuodų Raktą, raktas Varžtas, saugos užraktas
RE-FA-SO Ugnis, krosnis, padegamaisiais Burn ``,`` Kindle ``, vartoti (kaip ugnies), deginimo Twinkle, Sparkle, Spindi, Blaze, liepsna, spalvingas, Blazing
Nuraminti, calme, ramybę, Bičiulystė, Peacemaker, taikią, taikiai
Pasaga Šoferis, vairuotojo Židinys, laužavietė, pakuros
RE-FA-LA RPG dishtowel, prijuostė, užvalkalas, lapas Ašara (V), užkliūti, suplėšyti, nuskuręs, sparce, supjaustytos į gabalus, nuplyšęs Augalai, patch, taisymas, taisytojas Siūti, siuvimas, siuvėja Sienos, krašto Priekalas Siuvinėti, siuvinėjimo, siuvinėti
RE-FA-TI Antpirštis Byla, dangtelis, apvalkalas, dėžė Adatos, smeigtukai Chisel, supjaustytos stambiais gabalais, drožyba, žirklės Iškirpti, peilis, katerių, pjovimo, aštrus Darbas, darbuotojas Clamp, vizuoti
RE-SO-DO
Susitraukimą, paspauskite, sugniaužti, suspaudimas, nuspaudžiant, slėgio, spaudimo, kondensatas, kompaktiškumas, tankis, stora, presuotų, suspaudus, tvirtas, kompaktiškas, tankus,
Maišelis, kuprinės, kuprinė, krepšys
Patogumas, paprastumas, patogus, patogiai
Paslėpti, Bury, slėptuvės, talpyklos, paslėptą, okultizmas, slaptas, slapta Piniginės, piniginės Būti, yra, kurių sudėtyje yra, talpa
Praleisti, išlaidos, mokesčiai, išmokėti, įsipareigojimus, valstybės išlaidų
RE-SO-RE
Mokytojau, bosas
Replės Įsakymas, komanda, saw Siųsti, siuntimą, siuntimą, laivas (V.), išsiuntimą Atleisti iš darbo, atostogų, laisva, atleidimo iš darbo
Plėtoti, tobulinti, plėtra
Pašalinti, atmesti, šalinimas, atleidimo iš darbo, atsistatydinimas
RE-SO-MI
Impotencija, bejėgiškumą, bejėgiškumas, bejėgiai be leidimo, be įtakos
Brauktuvo, šluota, šlavėjas, platus Žiupsnelis, pigesniu Vaškas, vaškavimas Teptukas, dulkių (v)
Tęsti, tęsinys, tęsėjas, nuolat, nuolat
Švarus, šveitimas, nuriebalinimo, valo, atjunkite, apibėgti, valymo, švaros
RE-SO-FA
Gudrus, daryti triukus, Ruse, gudravimas, apgaulė, gudrus, subtilios, Sly
Maudytis, vonia, maudytojas
Drovumas, drovus, sumanus, baisus, netvirtos nedrąsiai
Plaktukas (v), kūjis (n.), Mallet, Uzsitējs Nuogybės, nuogas, plikas, juostelės Sunaikinkite, nuvalykite kempine RUB, masažas
RE-SO-SO Medžio, stalius, miškinis Mediena, medienos, medienos dirbinių
Plokštuma, naudojami prieš skutimąsi, lygis, priploti, mėgėjas, sklandžiai, išlyginti, net augimui, poliruoti, aptakus
Priploti, augimui, butas Horizontalumas, horizontas, horizontalus, horizontaliai Vertikalės, Pionowość, vertikalus, statmenas, vertikaliai, statmenai
RE-SO-LA Gauti pavargęs, augti pavargęs, nuovargis, nuovargis, prislėgta nuotaika, pavargau, priblokšti, varginantis Nurengti Atsigulti, ištiesti, gulėti Padengti, pastogę, aprėptis, padengti, apsaugotą, kurioms taikoma Pailsėti, atsipalaiduoti, Atdusēties Stumti, spauda, ​​slėgis, jėga, trauka, stūmimas Sapnas, sapnai, svajinga, susimąstymas
RE-SO-TI
Reikia, reikia, būtina, naudinga, būtina, utile
Darbas, užduotis, darbuotojas, travail, darbštus, kruopščiai Praktika, pratybų, praktiškumas, specialistas, įmanoma, paleidþiamieji Verslas, profesija, profesija, karjera, darbuotojas, amatininkas Knyga, darbo Įprato, pratinti, supažindinti, įprotis, naudojimas, pagal užsakymą, įprastas, pažįstamas, nuolatinė Stumti, vairuoti, plaktukas, Diegti, paspauskite žemyn, sriegimo, trauka, kriauklė, nuskendo, vairavimo
RE-LA-DO Balansas (v & n.), Subalansuotumo, balansavimo, stačios, subalansuotas Plauti, plauti, balinimo, skalbykla, launderer Krakmolas, Usztywniać, krakmolytų, sustingimas Geležies (v), lyginimo, Lyginimo presas Raukšlių, raukšlėtis, pleate, raukšlės Grandinės, grandinės, lygintuvai Pagaląsti, pustyti, galąstuvas,
RE-LA-RE Crack, split, lizdas, įskilimas, krekingo Pavasaris, elastingumo, tempimo, elastinga Pertrauka, trapūs, trapi, trapumas Pertrauka, sutriuškinti, sudužę, jungiklis, susmulkintos Vinis, pin, taškas, aštrus, pradurta, ūminis Gręžimo, Bore, yla, pradurti Kasti, daro skyles, Excavate, skylė, ertmė, tuščiavidurių
RE-LA-MI
Mikčioti, lementi, stenėti
Kaimynystėje, apylinkės, arti, kaimynystės, kaimynas Pusėje, kraštas, šioje pusėje, aplink čia, šioje srityje, tokiu būdu Strike, smūgis, poveikis, smūgis Agituoti, purtyti, judesio, sujaudinimas, trūkčioti, smegenų sukrėtimas
Pigūs, nebrangūs, gera idėja
Žiedas, čerkšėti, Rozlec,, varpelių, varpas, Skambina varpai, doorbell
RE-LA-FA
Piktybinių navikų, nedorumas, tamsa, išdykęs, nedorėlius, piktavališkai, Pretīgi
Lenkimo, Stoop, kreivumo, kreivė, smilga Tentas, liesos, pasvirusi, nuolydis, nuolydis, polinkis, tendencija
Teisė (kryptis), dešinėje
Pasukite, nusigręžti
Neproporcingas, disproporcija, neproporcingai
Laikyti, turime rankoje
RE-LA-SO
Susidrovėti, sumišimą, nepatogus, nemalonus pojūtis
Mesti, pradėti Rasti Pasiimti, kelti, pakelti, liftas Pakabinti, kablys, pakabinti ant, Kablys, užsikabinęs, pasikorė Objektas (n) Nedidelė muzikos pjesė, trifel, silpnybė, kruopščiai, individualiųjų požymių
RE-LA-LA Cabinetmaking, baldžių Apdaila, mozaikos, inkrustacijos Paviršius, top, paviršutiniškai, paviršutiniškai Juodmedžio, raudonmedžio, raudonmedžio, riešuto Dailidžių, dailidė Lentos, grindys, lenta, grindų
RE-LA-TI
Užpildyti visą, pildymas, pilnatvę, kupinas, pilnas, supakuotas, visiškai
Apkrova, našta, krovinių pervežimai, pakrovimo Perkrautas, staigus įsiveržimas, invazija
Vakarų, Vakarų
Blokuoti, susiaurinti, buteliuose, kamštienos Pridėti, izoliuoti, yra, įtraukimą, tik, panaikintus, įtrauktas, įskaitant, uždaras Kablys (n.), skerdenų kablys, žirgynas
RE-TI-DO Įrangos, įrankių, įrengtas Lenktynės (žmonių / daiktų), Lineage, kamienas (tas pats jausmas, kaip rasę), veislės (n) Genealogija, Genealogija, genealoginis Protėviai, pirmtakai, reproduktorių Šeima, giminystė, giminystė, santykinis Seneliai, senelis, močiutė Tėvas, motina, tėvystės, motinystės, tėvo, motinos
RE-TI-RE Sukelti, būti priežastimi, sukelti, sukurti, gimdyti, generatyvinių, lytinių organų Rankena, rankena Nėščia, samprata, nėštumo metu, didelis su vaiku Gimimo, gimdymo Sūnus, dukra, sūnaus Pabučiuoti Glamonės, glamonės, glosto
RE-TI-MI
Atsižadėti, atsisakyti, Atsitraukia, denonsavimas, atsisakymas Abdykowanie, būrys
Brolis, sesuo, broliškas, broliškai Ašmenys Anūkas, anūkė Dėdė, teta Sūnėnas, dukterėčia Pusbrolis
RE-TI-FA
Neįžvalgumas trūksta įžvalgumo, netaupus
Patėvis, pamotė Žentas, marti Kirvis, kirvis Įbrolis, įseserė Globa, mokytojas Mokinys
RE-TI-SO Godfather, krikštamotė Vardas, vardiniai, vardininko, denominatyvinis pagal pavadinimą Anūkas krikštaduktė Intymumas, intymūs, glaudžiai Pjūklas, lentpjovys, pjuvenos Draugas, pažįstamas, familiariai Bičiulystė, bendravimas, draugas, draugas, tarpusavio
RE-TI-LA Pažadas, įžadą, įžadas, pažadėjo Įpareigoti, būtų naudinga, paslaugumas, naudinga Paskolą, skolinti Šeimininką, svetingumas
Ignoruoti, nežinojimo, neraštingi
Į failą (žemyn), failas (pvz., nagų failą) vieta, vieta, vietovė, vietos
RE-TI-TI Mechanika, mašinų, įrenginių, mechanikas, staklininkas, Mechaninė, mechaniškai Svirtis Cilindras, ritininis, cilindrinis Vamzdis, vamzdžiai, vamzdžių, vamzdynų Baras, blokas, linija (?) Bėgiai, bėgiai, geležinkelio atšaka

DO RE MI FA SO LA TI
MI-DO-DO Kiek, kiek, kokia suma Kiek įmanoma, kiek įmanoma Tiek daug, ne mažiau, kaip daug, ne daugiau ne mažiau, lygiai taip pat
Daugiau, be to, dar kartą, didesnis, padidėjo, plius
Viršyti peržengti, perteklius, perteklius, per didelis, per daug, per daug, be saiko, laisvėje, Niepohamowanie, pernelyg Su
MI-DO-RE
Moralinė, Niematerialność, dvasingumas, nematerialus, Kalio, Spiritisms
Įstatymų, apytikslis, maždaug, beveik, apie, beveik taip, iš esmės Kilmės, šaltinio, originalus, primityvi, pagrindinio, iš pradžių
Prieš, pirmenybė, prioritetas, viršenybė pirmtakas, ankstesnį, prieš, pirmesnis
Palikuonys, palikuonių, ateities kartos
Išvalyti
Dispersiniai, sklaidą, platinti, Porozrzucać žaislai, pabarstyti, dispersija
MI-DO-MI Aprūpinti, suteikti, pateikti
Deponuoti, užsnūsti
Apie,, Ant ribos tašką, prieš Palikti testamentu, palikti kažką Kažkas, testamentas Nuosavybę, paveldas, įpėdinis, paveldėtoja, gavėjas
Trūksta, miss, skurdinimas trūkumas, spraga, badas, badas, neturi, trūksta, be
Turėti, valdyti, laikymas, nekilnojamasis turtas, turto
MI-DO-FA
Neviltis, dykuma, beviltiška, puolame į neviltį
Gedėti, gedulas, netektis Našlystės, našlys, našlė Daug, tiek daug, Našlaičių namai, našlaitis Atsisakyti, palikti, palikti, apleisti, forasaken Kentėti, graužtis, turėtų būti bandomi, kančios, kančia, sielvartas, skausmas, kančia, baimė
MI-DO-SO Baimė, sulaikyti, suvokimas, sukeliantis baimę, sumanus
Nepatogumai, nepatogu, ir sukelia nepatogumų
Nerimauti, rūpestis, nerimas, signalizacija, nerimas
Skųstis, dejavimas, verkšlenti, ūžesys, skundas, sielvartavimas Be to, per Likimas, likimas, lemtis, skirtų Fatalizmas, fatalistas, neišvengiamai
MI-DO-LA
Atsisakyti, atmesti, atstumti, pašalinti, atmesti, atmetimas, atsisakymas, atskirtis, rejectable, nepriimtina
Įsikišti, užtarti, tarpininkauti, intervencija, užtarimo, tarpininkavimas, tarpininkas, užtarėjas Įtaka, įtakingas Suderinti, taikinimo, taikintoją, taikinamojo, suderinamas, pritaikoma Konsolės, komfortas, paguoda, šalikas, consolable Tas pats, tas pats
Turinys, patenkintas, pasitenkinimas, pasitenkinimas, džiaugsmas širdyje, malonu
MI-DO-TI Aukoti, paaukoti, pasiūla, pašventinimas Susilaikyti, atimti save, būti apribota, be, abstinencijos, atėmimo
Netikėtumas, mažai tikėtina, neįtikėtina, neįtikėtina,
Norėdami grįžti, grįžti
Pabandyti, stengtis, stengtis Gauti, gauti Savaip, taip, kaip nori, maniera, jis savaip
MI-RE-DO Daugiau, be to, be to, taip pat toliau
Specifikuoti, specializuotis, specifiką, specialybė, pirma, specialus, ypač, ypač
Retenybė, retai, retai, beveik niekada Imtis iniciatyvos ir iniciatyvos Bandyti, bandyti, išbandyti Įsipareigoja, įmonė, įmonės, verslininkas Įmonė, pavojus (v.), rizikos, nuotykių, atskleisti save su rizika, rizikingas
MI-RE-RE Bet kuri, nieko, viskas, nesvarbu, nesvarbu Nesvarbu, Nesvarbu, nesvarbu, visiškai nesvarbu Tik ne tik (?) Mažai mažai, palaipsniui, nepastebimai, palaipsniui, palaipsniui Per blogai, ką gėda Kaip gerai, gerai (išraiška)
MI-RE-MI
Aklas (v), aklumas, aklas, aklai
Užsiregistruoti, registruotis, registracija, registracija
Taigi, tiek daug, kad, iki taško, kad, pavyzdžiui, tokiu mastu, kad
Dokumentą, pavadinimas, rašytiniai įrodymai Oficialus, formalus, oficialiai Skirti, pasišventimo, Veltījuma Strofa, eilutė
MI-RE-FA Pasakyti, dikcija, oratoriaus menas, kalba, garsiakalbis Dalykas, objektas, daiktų,
Pagrindinis, esminis, pagrindinis, esminis, daugiausia, iš esmės
Už, nes Sunkumas, sunkumą, rimta, rimtas, rimtai Brangakmeniai, preciously Smalsumas, smalsu pamatyti
MI-RE-SO
Nepatyrimas, nepatyręs, nekvalifikuotų
Dalyvauti, dalyvauti, bendradarbiauti, būti dalis, dalyvavimas, bendradarbiavimas, dalyvis Pasiūlyti, planą, siekiama Planuoti, projekto, tyčią, dizainas, dizaineris, ketinimais Tikslas, tikslas, galutinis priežastis Taip, kad, siekiant, kad
Skystinti, mažina, retinimas, plonas, plonas
Lemti, paskirties, Destinator
MI-RE-LA Būti negerai, negerai Priekaištauti, kaltinti, kabinėtis Koneveikti, papeikimą įspėkite, Admonition, barnis Ginčas, kova, ginčas, kalambūras, kivirčijimasis Įžeidimas, negarbė, Obrzucać obelgami, įžeidimas, paniekinti, akiplėšiškumas, įžeidžiantys, įžūlus Galbūt, galbūt, galbūt Incidentas, paplitimas gamtoje, renginys, beje
MI-RE-TI Išprovokuoti, nepaklusti, provokacija, niekinimas, provoker Grasinti, grėsmę, grasinimais, grasinančio, didžiulis Slap, kick, punch Skauda, ​​žaizdos, mėlynė Gauti piktas, piktas, sutrikęs Boczyć,, laikykite pavydas, pasipiktinimas, susiraukęs, piktas Be to, be to,
MI-MI-DO mi-mi-do-do-%lt Bet (jungtukas), nors tik Tačiau, tačiau, vis dėlto Atsižvelgiant į tai, kad, atsižvelgiant į tai, kad nors Su sąlyga, kad, jei,, su sąlyga, kad, jei O, tuo tarpu, kai, kaip, tuo pačiu metu, tuo metu, kai Iki tol, kol, iki, iki, iki,, net
MI-MI-RE Pagal, po, žemiau, po mi-mi-re-re-%lt
Kaip, pavyzdžiui, panašiai, kaip antai
Prisijungti, sankryžos, laikymasis, adhezija, sąnarių, prilipusios, greta, prisijungti, sujungimo, greta, arti, šalia, arti, prieš
Tarp, tarp, tarp, be, apsuptyje, viduryje Per Ant, nuo, per, ant, virš
MI-MI-MI
MI-MI-FA
Priekiniai, priekiniai, priešais, prieš, priekyje, priekyje
Akis į akį, vis-a-vis, su kuriomis susiduria, atvirkščiai, visoje, dalyvaujant Priekinės, priekiniai, linija, neatsiliekant mi-mi-fa-fa-%lt
Visur, visame ir visur, visur, bet kurioje vietoje kokia, kur
Už jos ribų, toliau, toliau Kitur, kita vertus, be kita ko, iš kitos pusės, į kitą vietą
MI-MI-SO Tais atvejais, kai kokia vieta Be, be, be Čia, vadinasi, iš čia, iš šitos vietos šioje vietoje Ten, ten, iš tos vietos, iš ten mi-mi-so-so-%lt Iš kitos pusės, į priešingą pusę Pabaigos, galūnių, patarimas, pabaigoje
MI-MI-LA Dažnis, dažnas, dažnai, dažnai, didžiąją dalį laiko, beveik visada Ilgą laiką, in the long run, lengthily Šiek tiek laiko prieš Kurį laiką po Kartais, laikas nuo laiko, kartais, kas dabar ir tada, vieną kartą, o, kartų mi-mi-la-la-%lt Kiekvieną akimirką, vieną akimirką į kitą
MI-MI-TI
Anksti, anksčiau
Labai greitai, per vieną akimirką (vertimas atspėti) Dabar Greitai, šiek tiek, netrukus, netolimoje ateityje Iš karto, kai tik Anksčiau ar vėliau mi-mi-ti-ti-%lt
MI-FA-DO Vienas prieš kitą Simbolis (savybė), gamta, charakteristika, būdingas Reikalauti, kad reikalavimas Pavydas, pavydus Aspire, ambicingumas, ambicingas, ambicingai Prašyti, priekabiavimą, advokatas, insistant Intriga (planuoti neteisėtos ar žalingas dalykų), gudrus, gudrybes, gudrus
MI-FA-RE Asmenybė, asmens Pakaitinis narys, alternatyva, alternatviely, viena po kitos (?)
Atsitiktinius, beje
Savigarba, išdidumas Tuštybė, puikavimasis, pagyrūniškumas, pasipūtę, veltui Tapti arogantiški, arogancija, išdidumas, Lepnība, arogantiškas, išdidus, valdingas, išdidus
Didžiuojamės save, pasigirti, prielaida, išdidumas, didžiuotis, pasitikintis savimi
MI-FA-MI Jautrumas, jautrūs Vidutinybė, vidutiniškas, silpnas, bendra, nuolat Nei vienas, nei kitas
Laze, Szwendać, nenaudojamas, tinginystė, dawdling, Indolence, betiksliškumas, pasyvumas, tingus, valiūkas, abejingas, pasyvus
Nepriežiūros, praleisti, aplaidumo, neveikimo, dėl neatsargumo, dėl neatsargumo Jausmingumo, Niewstrzemięźliwość, jausmingi, apkūni, kūniškas
Apsirijimas, gobšus, rajūnas, ``kiaulė``, Zachłannie
MI-FA-FA Apie mus, ta pačia proga Taip, kad, siekiant užtikrinti, kad, pavyzdžiui, kad ir dėl to, siekiant užtikrinti, kad Vietoj to, į vietą, o ne, vietoj Trumpai tariant, apibendrinant, trumpai Taigi kalbėti, nes ji buvo, taip sakant, į kalbėjimo būdu Pagaliau, pagaliau
MI-FA-SO Libertine, prostitutė, išdykumas, prostitucija, Błąkający,, pasileidimas
Nachalność, akiplėšiškumas, akiplėšiškumas, įžūlus, įžūlus
Sugadintas, iškrypėlis, Pažeisti czyjeś nuomonę, korupcija, iškrypimas, blogio, deformuotas, iškreiptas, ydinga
Būti išjungtas, pasiduoti išjungtas, nugalėjo
Jokiu atžvilgiu, jokiu būdu , Kad bukas, bukas, Zblazowany Baisu, siaubinga, neapkenčiamas, hateable, pasibjaurėtini, Nienawistny, bjaurus, baisiai, siaubingai, blogai
MI-FA-LA Nežeminančias, skaidymasis, Abjection, negarbingas elgesys, žemas, apgailėtinas Išduoti, Išdavystė, išdavikas, klastingai, traitorously Pavogti, Rob, apgavyste, vagystės, gadina, vagis
Apgauti, apkvailinti, apgauti, apgaule, apgaulingas, apgaulės, sukčiavimo, apgavikai, dviveidiškumas, klaidinančios
Klastoti, klastojimas, suklastoti Bet kas, kas nors, visi, kas Pažeisti, ir sulaužė, pažeisti nusikaltimas, pažeidimas, nusikaltimas, nusikaltėlis, peržengėjas, pažeidėjas
MI-FA-TI Neištikimybė, svetimautojas Būti pavydus, pavydi, pavydas Dirginti, pyktis, Zgniewać Indignate sudirginimą, susierzinimą, sudirgusi, pasipiktinęs, susierzinęs
Supykti, prarasti sobą, Fulminēt, įniršęs, tinkami pykčio, entuziazmo, pyktį, Frenzy, Fury, įniršį, pasiutęs
Płochość, lengvumas, frovolity, atmainingas, lakiųjų
Kerštas, atkeršyti, keršytojas, kerštingas Nėra susijusios su (?)
MI-SO-DO Tai yra, pavyzdžiui, pasakyti, kitaip tariant, pavyzdžiui Erzinti, priekabiauti, erzinimas
Nuraminti, nuraminti, nuraminti, ramina, ramybė, ramybė, ramus, tylus, džiuginantys
Erzinti, erzinti, erzinimas, žaismingumas, įžeidimas Bezmyślność, prastai sumanyta, netinkamai, neapgalvotai Keisti, pakeisti, variacija, mutacija, kintamumas, nestabilumas, kintamo
Įvairinti įvairovė, variantas, įvairovė, variacijos
MI-SO-RE Asmuo, būtybė, individas, žmogaus būtybė, žmonės, asmens, individualiai, asmeniškai Anksti, iš anksto, ankstumas Rekomenduoti, rekomendacijos Pateikti, pateikimo Sutikti, priimti, pripažinti, priėmimas, priėmimas, priimtinas, gautinos Susitikti, susiburti, susitikimas, grupė, surinkti, surinkti, sugrupuoti Visuomenė, korporacija, bendrovė, visuomenėje narys
MI-SO-MI
Mažumas, smulkmeniškumas, smulkių
Dalyvauti, dažnai, lankomumo Visais atžvilgiais, visais atžvilgiais, kiekvienos priemonės Pažymėti, stebėti, atkreipti dėmesį, pastaba, stebėjimas Žiūrėti, atrodo, iš pirmo žvilgsnio Converse, paskalos, pokalbiai, pokalbis, dialogas, pašnekovas Atsakyti, atsakyti, atsakyti, paneigti, atsakymą, paneigimas
MI-SO-FA
Tapti negraži, bjaurumas, šlykštus, nepatraukli
Požiūris, savitvarda, laikysena Pasukite (v.), tempą (V.) Proga, apie, dėl Korektiškumą, tinkamumo, padorumas, tinkamas, padorus, išvaizdi
Gero skonio, geros manieros, skirtingai, išskirti
Mandagumas, mandagumas, mandagumas, geros manieros, mandagus
MI-SO-SO Taigi, taigi, taigi, taip, ir taip, todėl
Atžarumas, grubumas, šiurkštumas, grubus, nesukalbamas, patikima
Taigi, kaip šis, taip Priešingai nei, priešingai, tačiau, kita vertus, Daugiausia, dažniausiai, ypač, visų pirma, visų pirma, visų svarbiausia Tada
MI-SO-LA Tapti vienaskaitos, unikalus, ekscentriškas, keistas, originalus, keista, keista Kaprizingas, įnoringas, Moody Manija, maniakas Wdzięczyć,, pedantiškumas, perdėtas skrupulingumas, pažeidžiami, pernelyg drovus, pretenzingas Coquet, skanėstas, gana, kelti save, coquettishly Atsižvelgiant į palyginti, atsižvelgiant į tai, kad, atsižvelgiant į tai, kad WOO į teismą, Zaloty
MI-SO-TI Iškilmingai priimti į tarnybą, inaguration, inauguracinė kalba Švęsti, šventė, ceremonija, apeigų Šventė, jubiliejus
Netiesioginis, netiesiogiai
Kamuolys (šokis), baletas Šokis, šokėja, šokiai Tuo laiku
MI-LA-DO Kiek? Iki kokio laipsnio? Valsas, waltzer Vienalaikiškumo, vienu metu, kolektyvas, visi, vieni su kitais, visi kartu, vienu metu, kartu Kartus (n.), kartais, kelis kartus Pramogos, poilsis, atsipalaidavimas, hobis, laiko-passer Pokštas, Przekomarzanie,, farsas, komiksų, Zobgalīgs, jumoristinis, juokinga Parodija, imituoti, beždžionė, karikatūra
MI-LA-RE Tyčiotis, juoktis, patyčios, pašiepiama pastaba, tyčiojimosi, pajuokti, pasityčiojimas, satyra, pašaipūnas, Przedrzeźniacz Gerai? Juokinga, absurdiška, absurdiškas Kritikuoti, kabinėtis, kritika Kalbėti blogai, sumenkinti, nuvertinti, menkinti, šmeižtas, niekinimas, Atsainiai elgesys, šmeižiančių Šmeižtas, šmeižikas, šmeižiami Kompromisas, pavojaus
MI-LA-MI
Kalbėti nesąmones, kliedėti, rave, unreason, vijoklinis, ekstravagancija, nelogiška, neprotinga
Paslaptis, paslaptis, paslaptingas, slapta, slapta, paslaptingai Kada vyksta? (Su praeities ženklu)? Konfidenciali, pasitikėjimas, artimas, konfidencialiai Snoop aplink, smalsumas, smalsus, kaip bebūtų keista Atspėti, dieviškas, Užsičiaupk, Atspėjami Atskleisti, atskleisti, atskleisti, atskleidimas, atidengimas, apreiškimas, atskleidimo, apreiškėjas
MI-LA-FA
Nejautrumas, apatija, nejautrus, apatiškas
Abejingumas, abejingas, be rūpesčių, nesirūpinantis, abejingai Šaltumas, Bezkaislība, šaltis, abejingi, matydami Kada tai atsitiko? Ramumas, buvimas proto, savikontrolės Iš anksto nulemti, šališkumas, išankstinis nusistatymas, šališkumas, nepažeidžiant šališkas Mafia, klika ``esprit de corps`` (tam tikros grupės narių bendras pasididžiavimas, bendravimas ir bendro lojalumo jausmas)
MI-LA-SO
Kaltas, nepritaria, priekaištauti, nepri, priekaištingas, nepritarimas
Panieka, nepagarba, manau, nieko, trūksta pagarbos, nepagarbumo Šmeižti, pamfletas, šmeižtas, diatribė, šmeižikas Iššūkis, diskutuoti, diskusijos, objektas, polemizuoti, obejection, nesutarimų, konfliktų, abejotina, Ką tu pasakysi?
Nemokumas (negali sumokėti skolas) nemokiu
Priešintis, prieštarauti, kontrastas, protestą, contradiciton, skirtingai, priešais
MI-LA-LA Kadangi fondas, Dėl, kad, atsižvelgiant į, atsižvelgiant į , Kai, kiek laiko Nedaug, kai kurie, daug, keletas, pliuralizmas, daugiskaitos Nepaisant, nepaisant Nors, nors, tuo tarpu, nors
MI-LA-TI Kongresas Atkreipkite dėmesį, komentuoti, anotacija, pastaba Apžvalga, pranešimas, ekstraktas, esmė Apgalvotas, svarstymas Debatujący Pranešti, susiję, žurnalistė, PROTOKOLAS (susitikimo), reporteris Išvadą, kildina, išvadą, sprendimą, įtikinamų, galutinį, tikrai Kas atsitiko? Kas atsitiko? Kas naujo?
MI-TI-DO Pirma, pirma, pirma, visų pirma
Išvaizda, aspektas, matomumas, akivaizdu, apsimestinis, matomas, matyt,
Tikimybė, tikimybė, tikėtina, tikėtina, galimas, tikėtina
Atrodo, tariamas, imitacija, ``oro`` Pretekstas, pasiteisinimas, teigia, teiginį, atsakyti Wymijająco, gudravimas Išdrįstų, Aplomb, drąsos, Audacity, išdrįso, drąsus, drąsiai Nasiąkać (absorbuoti ar įsisavinti idėjas ar žinias), nustatyti (?) (Susiję)
MI-TI-RE Likti, pasilikti, laikykite save Kas tai? Kas ten važiuoja? Nori turėti, tikimės, kad negali laukti Numatyti, numatymas (užbėgti už akių, per anksti, iš anksto) Manyti, tarkime, daro prielaidą, spėliojimas, prielaida, spėjimas, hipotezė, turėtų Jausmas, Nusimato, numatyti, ženklas, numatymas, vidinė vizija, aiškiaregystė, grėsmingas Prognozuoti, pranašauti, pasakykite nelaisvę, prognozė, prognozė, pranašas, Vudu, ``Oracle``, pranašautojas, pranašiško, divinatory
MI-TI-MI
Vergija, jungas, pavergimas, keliaklupsčiavimas, servitutus, vergas, baudžiauninkas, vergiškai nuolankus, gailestingumą
Priklausys, priklausomybė, priklauso nuo Daugiau (pavyzdžiui, veiksmų nutraukimą) (?) Atsakomybė, atsakingas Pateikti pateikia
Paklusti, pateikti save, nusileisti, paklusnumo, pateikimo, atsistatydinimas, paklusnus
Aplinkybė, atveju, netiesioginiai
MI-TI-FA
Indiscretion, netaktiškas, įkyrus, indiscretely
Lunatikavimas, Noktambulism, miegeivis Magnetinti, magnetizmas, magnetas, magnetinis Deja! Skystis, takumas
Šviesa (svoris), oro, garų pavidalo
Spiritizmas, Kalio
MI-TI-SO Eksperimentas, bandymas, eksperimentatorius, eksperimentinė Įrodyti, įrodyti, įrodymų, demonstravimas, įrodyta, akivaizdu, parodė, Stebėti, pastebėti, rasti, stebėjimas, rasti, pastebėtas Įtikinti, įtikinti, persuation, neįtikina, įtikino, įsitikinęs, Extreme, paskutinis taškas, galutinis taškas
Tikėti, įsivaizduoti, patiklumo, lengvatikis
Tikrumas, laidavimas, neklaidingumas, autentiškumą, tikras, neklystantis, neabejotiną, irrifutable, teigiamas, tam tikra, be abejo, be abejo, teigiamai
MI-TI-LA Vikrumui rankų, miklumas, įsivaizduoti, pokštininkas, magas Fantasmagoria, vaiduoklis, spektras, vaiduoklis, šmėkla, Transformuoti, mutuoja, transformavimo, Przedzierzgać, transmutacijos transmutable Savaldzināt, pakerėti ką nors, raganavimo, raganavimu, burtininkas, magas, žavus, magija Partneris, bendrininkas Pagaliau, pagaliau Colusion, bendrininkas (nusikaltimą?), (Priedas)
MI-TI-TI Jau Be Į Pagal, pagal, po, šalia Link, link Kadangi, nuo tada (nuo metu)

DO RE MI FA SO LA TI
FA-DO-DO Išlaikyti, išsaugoti, išlaikyti, toliau Nukreipti, atgrasyti nuo jos atgrasyti Užkirsti kelią, sustabdyti, kliūčių, trukdžių, trukdyti kliūtis, kliūtis, kliūtis Prižiūrėti, rūpintis, prižiūrėti, išlaikyti geros būklės, priežiūra, priežiūra, atidžiai, kruopščiai Remontas, atkūrimo, remontas, remontas, rapairer, pataisoma Imtis atsargumo priemonių, apsaugoti save, atsargiai, subtiliai
FA-DO-RE Gamta, gamtininkas, gamtos, natūraliai Įlieti, Przemacerować, infuzijos, maceravimo Kaime, šalis, kaimietis, kaimietis, valstietis, ganytojas Peizažas, peizažas, svetainė, kraštovaizdžio Vaizdinga, patikima Surround, pasiruošk, sritis, apylinkės, apsupta, aplink, przepasane Ūkis, ūkininkas
FA-DO-MI Kalnas, kalno, kalnas, kalnai, kalvotas Vulkanas, ugnikalnio Skalauti Prarytos, duobė, bedugnė, bedugnė, skardis Rokas, akmenuotas
Sausas, sausas, sausra, sterilus, nederlinga, nesėkmingas
Dykuma, apleistas, negyvenamas
FA-DO-FA Izoliatas, užslėpti, Osamotnić, izoliacija, vienatvė, izoliuotas, vienišas, vienišas, pavieniui Schronić, atšaukti, išeiti į pensiją, prieglobstis, prieglobsčio, reclusion, atsiskyrėlis Parkas, giraitė, miškai, miškas, miškininkystės Kregždė, murkti Medis, krūmas, krūmas Lapija, lapai Atspalvis, atvirų durų dienos, niūrus, šešėliai
FA-DO-SO
Arti (V), uždarymo, uždarytas
Išvalyti (auginti, išvalyti žemę, paruošti dirvą) Pjauti, naudotis, apdailos Polinkiu, akėčios Lašas, lašeline, lašas po lašo Kasti, kastuvas, kirtiklis Operaciją, kyšininkas
FA-DO-LA
Kilimo, ištrinti, pašalinti, atimti, džiovintų slyvų, ekstraktas, išbraukta, šalinimas
Augalų auginimo, planter, augalų (Imtis) šaknų, šaknies Stiebas, persekioti, kamienas, kelmas Filialas, galūnių, kalė Sirupas, panašus į sirupą Gyvatvorių, krūmų, atvašynas
FA-DO-TI Sodas (v.), sodininkystė, daržininkystė, sodininkas, sodininkas Sodas (n.), Girią Žydi, gėlė (v.), žiedas, gėlių, gėlių Puokštė, gėlių pardavėjas Klasika, klasikinis, (standartinis, tradicinis) Kvepalai, balzamuodavo, balzamas, kvapas, kvapas, aromatas, parfumerijos, gardus, kvapnus, balzamuotos Švelnina, minkštėjimo, palengvinti, padarinių sušvelninimui, minkštiklis
FA-RE-DO Guma, bedantis Auginti, kultūrą, žemės ūkį, kultivatorius, (ūkininkas), žemės ūkio
Sėkminga, atėjo po to, įpėdinis, po
Plūgas, korpusai, iki, žemės dirbimas, žemdirbys, ploughable Sėti, sėja, sėklos Grūdai, avižos, soros, kukurūzai Kviečiai, rugiai
FA-RE-RE Išsaugoti, apsaugoti, konservantas Skiepyti, vakcina Žindyti, laktatas, maitinimas krūtimi, žindymo Režimas, mityba, planą, schemą, gydymas, gydymas, gydyti
Išgydyti, gydyti, gydymas, išgydomos, žalos ištaisymo
atgimti, atgimimas, atnaujinimas, renesansas, atgimimas
FA-RE-MI Nokinti subrendęs, branda, prinokę, brandaus Pasirinkti, skinti, rinkti, skinti
Atsirinkti, atskiras, Pašalinimas
Derlius, gauti, rinkti, Reaper, kombainas Rankioti, GLEANER Ausies (kviečių / kukurūzų) Laukas, pieva, stepė, lyguma, pastoracinė
FA-RE-FA Vegetuoti, augti, augalija, augimas, augalų Apželdinimas, želdiniai, žolės, pievos, žolė Slėnis, klonis , Kad nuobodu (beskonis), neskanus, blukimo, Dobrotliwość, nereikšmingumas, blyškumas, nuobodus, beskonis, nereikšmingas, lėkštas Medžioklė, medžioklė, medžiotojas Siekti, siekimas, persekiotojas
Savagery, ji laukinė, laukinės
FA-RE-SO Arklys, žirgas Kamanos, vadelės, šiek tiek Vilkikas, pakinktininkas Kilpa Kandumas, aitriai, korozinių Rimbas, pasėlių Išnaudokite
FA-RE-LA Gyvūnų, quadroped Avių arba ėriukų Galvijai, karvė, jautis, jautiena Kiaulių, kiaulienos, paršavedė, kuilys Ožkų arba ožiukų Grubumas, kartumas, šiurkštus, kartūs, žiauriai, karčiai Asilas, asilas
FA-RE-TI Kupranugaris Šuo, kalė Katė Paukštis Sparnai, Pierze, plunksnos Skristi, skrajoti, išskrenda, skrydis, skrydis Parūgštinama, rūgštingumas, rūgščių
FA-MI-DO Rozżalać, rūgštumas, dygumas, tortų, rūgštus Kariuomenę, įdarbinimo, (rengimo), (``privaloma įplaukos į karinę tarnybą valstybės tarnyboje``) Karys, Kapralas, brigados, seržantas, viršila viršila, nepaskirti pareigūnas Vienodas Įranga, maišelis, diržas, diržas ant peties, pakinktų, kuprinė (kuprinės) Į rankos, rankos, ginklai, ginklų virimo aparatas, šarvai Laipsniškai didinti (magistrantūros), klasė, laipsnis, rangas, palaipsniui, palaipsniui
FA-MI-RE Personalas (kaip darbuotojų) Kamparas (veiksmažodis, daiktavardis, adj.) Pareigūnas, leitenantas, kapitonas, pagrindinis, bataliono vyriausiasis Pulkininkas Adjutantas ``Camp asistentas, karininkas, veikiantis kaip konfidencialią vyresniojo pareigūno padėjėju`` Bendra, Vadovavimą, brigados generolas, Divizijos generolo, Generalisimas Maršalas
FA-MI-MI Sveikimas, reabilitacijos Temperamentas, veido Kūnas, organizmas, fizinė struktūra, organų, organinės Sveikata, sveika, sveikai Valyti, valyti, išvalyti, sanitarijos, higienos, sanitarijos, saugi, higieniška Veiksmingumas, veiksmingos, sveikas, efektyviai
FA-MI-FA
Pavaduotojas, piktas, Zjadliwie
Kariuomenė, kariai
Veikla, budrumas, aktyvus, budrūs, budrus, aktyviai
Narkotinių medžiagų, narkotikų, narkotinių, opiumo, drignė, Belladonna Brigada, kvadratas Pulkas, legiono, batalionas, eskadra, įmonės Zouaves, Spahis (abu yra prisijungę pėstininkų / kavalerijos Prancūzijoje)
FA-MI-SO
Nužudyti, ``off``, žuvo
Pėstininkai, šaulys, Šaulių, ilgauodegė, ``outfielder`` Raitininkai kavaleristas Artilerijos, Armatnik Chloroformas (v ir n.)
Atgal, atvirkštinė atvirkščiai, taip pat atvirkščiai
Inžinierius, inžinerija
FA-MI-LA Stovykla, taboras Palapinė Apsistoti bivakā Kilnojamojo pobūdžio, kelionės Medžiaga (n.), įranga Versti eteriu, etherisation, eteris sulferic eteris, azoto arba fosforo eteris, mineralinės arba iškastinio eteris, eterinės Vėliava, reklama
FA-MI-TI Šaunamieji ginklai, muškietininkai (muškietininkas) Bomba, patrankos, skiedinio Perkusija, būgnai Šaudyti, šautuvas, šaudymas, išskyros Vertimo problemos, bet aš atspėti: sinchronizuotą šaudymo šautuvus Pistoletas, pistoletą
Paneigti, paneigti, neigimas, neigimas
FA-FA-DO fa-fa-do-do-%lt
, Kad skauda, ​​skauda, ​​skausmas, nesveikata, liga, liga, serga, serga, blogai, serga, yra blogos sveikatos, paliegęs
Consult (specialistas), konsultacijos, konsultantas, konsultacinės, patariamoji Medicina (menas), gydytojas, medikas, medicinos Chirurgija, sergeon, sergical, operacijos Odontologija, stomatologas Oculist, akių gydytojas
FA-FA-RE Nustato, receptų fa-fa-re-re-%lt Atseikėti, dozė, dalis, dalis, daug Piliulė Pharmacie, vaistinė, vaistininkas, vaistininkas, vaistininkas, farmacijos Alopatijai (ligos gydymas įprastiniu būdu, ty m / vaistai turi priešingą poveikį simptomai), alopatinių Homeopatija, homeopatas, homeopatiniai
FA-FA-MI [Veiksmažodžio forma (botanise?)], Ziołolecznictwo, žolininkės, vaistažolių Gydytis, narkotikų (v.), medicina, vaistas (n.), vaistų fa-fa-mi-mi-%lt Priemonė (v), ištaisyti, išvengti, teisės gynimo priemonių (N.), Dziedināms Reaguoti, reakcija, reakcingas, reaktyvinės Gipso, prideginti, lizdinės plokštelės Tepalas
FA-FA-FA
FA-FA-SO Wypomadować Taukai Riebalų, tepalai, riebalai, aliejus, riebumą, riebios, riebiai riebūs Karštas kompresas, šuteklis, suspausti (daiktavardis; audinys padas) fa-fa-so-so-%lt Linų sėmenų miltai, linų sėmenų Pastorėti (skysčio), krešuliai, koaguliuotų, Zastygać, stingti, sustorėjimas, koaguliacija, Kietėjimo, rūgpienį, storas, koaguliacija, congealed
FA-FA-LA Susilpnėtų, pridėti vandens, praskiesti, skiedžiant
Į kairę, į kairę
Virėjas, kepti, Maisto gaminimas, virti Varėna, burbulas, fermentuotis, virimo, fermentacijos, Žymėjimą dujų burbuliukų, burbuliuoja, šnypščiosios Tirpti, tirpinti, Lydytis, lydymosi, skiediklis, lydytas, skysto, ištirpintas, suskystintos, Tirpios, tirpsta, tirpsta fa-fa-la-la-%lt Aromatinama, aromatinimas, aromatiniai
FA-FA-TI Išgaruoti, iškvėpti, išgarinti, garinimas, iškvėpimas, nepastovumas, garinimo, garuoja, garai, garinimas, nepastovi, garų pavidalo Alembikować, distiliavimas, distiliatorius, spirito varykla Patobulinti, kvintesencija, esmingiausias Aliejus (kažką), aromatingas aliejus Limonadas Fizz, puta, Žymėjimą dujų burbuliukų, putos, pradės burbuliuoti, putojantis, putotas, putotas fa-fa-ti-ti-%lt
FA-SO-DO Pristatymas, slankiklį, stumdomas Parakas Kasetės (kapsulė) Kulka, kulka lukštai Norėdami pradėti, pradėti, PRIME, boot up, Wick, saugiklis, (taip pat šviesos Wick?) Kardas, Saber Durklas, durklas, stilleto
FA-SO-RE Trokšti, gašlumas, godumas, negausība, Łupieżczy, gobšus, nepasotinamas Patempimas Apspisti, perimti, apgultis apgulė Pulti, Zaatakować įžeidžiantis, užpuolimas, agresija, užpuolikas, užpuolikas, agresorius, agresyvus Kova, kovoti, kova, Melee, mūšio Ugnis, iškrauti, spaudai, šaudymo, šaulys Grapeshot kulkų krušos, kulkosvaidis (v)
FA-SO-MI
Kvailumas, nesugebėjimas, negali riboti, neišmintinga, unintelligently
Strategija, taktika, taktinio, strateginio Tvist, apkrova, sumušimas, pažeidimas, mėlynė Tarnauti, tarnyba, tarnautojas Priešintis, ginti, ištiesti, atsparumas, atsparus, nenugalėtas Nelankstumas, Neievainojamība, invinciblility, nesutramdomas, nepajudinamas, nenumaldomai, nepalaužiamai Užsispyręs, atkaklus, užsispyrimas, atkakliai
FA-SO-FA
Negražiai, nepatogu, negraži, Negraciozs, nemalonus, gremėzdiškas
Kariaujančių, karas, ``Karo menas``, kariai, karinis, karinė, kariniais
Užkariauti, nugalėti, nuginkluoti, sutramdyti, įveikti, pergalė, nugalėtojas
Sužalojimas, žaizda, žaizdos Užkariauti, užkariavimą, feat, užkariautojas Didvyriškumas, herojai, herojus, heroinas, herojiškas Triumfas, pergalė, Viktoras, pergalingas, triumfo
FA-SO-SO Atšerti, riebalų, antsvoris, riebalų, Chubby, minkšta, trumpas ir storas, skambus Šviežumas, švieži, naujas, šviežiai, naujai Digest ``, virškinimas, virškinimo Čiaudėti, čiaudulys, čiaudulinis (sukelia čiaudulys) Izšņaukt nosies, nosine Žiovauti, žiovulys
FA-SO-LA Jūra, vandenynas, bedugnė, lauro Drift, svyruoti, Undulate, srauto, bangų, neaiški, ripple, plūduriuojančios, geležinkelių, banguotas Jūrų, jūrų Laivynas, eskadra Laivas, Brig Suknelė, tvarstis, padažu (iš žaizdos), gipso Valtis, eldija
FA-SO-TI Stiebas, fokstiebis Sail ``(n.) Vairas Pilotas (turbūt laivas), jūreivis, pilotas, valtininkas Jūrų įgula, jūreivis Admirality, admirolas, pavaduotojas admirolas, contre-admirolas
Mažuma, nedaug, nepilnametis, minimalus
FA-LA-DO Veikti, veikimo, operatorius Norėdami naršyti, navigacija, navigatorius, laivybai Erdvė, erdves, sritis, erdvus, platus Kilometras Eilutė (V), irkluotojas, irklavimo, irkluotojas, irkluotojas Plaukti (v) Manevras, tas, kuris manevrai
FA-LA-RE
Į laivą, prieiga, dokas, boardable, prieinama
Randas, randuoti, randas, randas, Randų šalinimas Anchor, švartuotis, Inkaro, švartavimo Uostas, uostas Paplūdimys, kranto, banko Pakrantė, pajūris, jūros uolos Sąsiauris, pusiasalis, sąsmauka
FA-LA-MI
Madness, beprotybė, demencija, beprotiška, beprotiška
Ežeras, marios, tvenkinys Tvarsliava, ligatūra (?), Lankelis Gylis, giliai, giliai Žvejoti, žvejyba, žvejys Meškerės valas Masalas, viliojimo būdą, kabliukas
FA-LA-FA Plaukti, plaukikas, plaukimo Potvynis, Inundate, pelkė (v.), panerti, sukrėsti
Kad kvailas, naivuolis, neapsigaukite, duped
Dirželis, diržas, keliaraištis Laivo sudužimas, laivo sudužimas, patyrusius laivo sudužimą, Beztiesīgs Nuskęsti, paskendęs, Slīkonis Torrent, viršįtampių, torrentuous, banguojantis
FA-LA-SO Upelis, upelis, upelis Kanalą, kanalas, jungiantis vamzdis Gerai (n.), karterio, šulinys Siurblys (v), lygiųjų (skystis), siurblys (n.), milteliais troškintos Paralyžiuoti, Wykoślawiać, išjungti, pranašumas, negalios, negalioja, neįgaliųjų, suluošino Tekėti, plūstelėti, trykštantis, kaskados, krioklys
Suvienyti, ralis, susiburti, gauja, sąjungos, ralis, federalizmo, konfederacija, koalicija, lyga, federalinės, vieninga, darni, perrišama
FA-LA-LA Užkimęs, užkimimas, balso praradimas, Afonia, užkimęs Sugauti šalta, šalta, gripas, kokliušo Kosulys, kosulys, kosulys Seilėtis, seiletis, nerija, atkrankšti, seilių, skreplių, Expectoration, atsikosėjimą Astma, astmines Džiova, tuberkuliozė, suvartojimas, džiovos, džiovininkas, Tuberkuliozės, plaučių
FA-LA-TI Žemynas, žemyno, kontinentinis Europa, Europos, Europos Azija, Azijos, Azijos asmuo Afrika, Afrikos, Afrikos asmuo Amerikoje, Naujojo pasaulio, JAV, Amerikos asmuo Okeanija, Australija, Okeanijos Okeanijos asmuo (Australija, Australijos asmuo) Deformacija, deformuoti
FA-TI-DO Šlubuoti, šlubumą, klibantis, šlubavimas Kelionės, kelionė, bastymasis, piligriminė kelionė, keliautojas, turistas, piligrimas
Palikti, eiti, išvyksta
Maršrutas, kelių žemėlapis Atskirti save, daliai, atskyrimas, atskirti
Eiti, išeiti į pensiją, nuošalumo, atstumą, toli, nuotolinis, toli
Nedirbti save, nėra, jei nėra
FA-TI-RE Geležinkelio, geležinkelis Asmuo, kuris turėjo abi dalys amputuota Lokomotyvas Transportas, perduoti, transportuoti, perduoti, gabenamųjų Bagažas, atveju, bagažinės, lagaminas
Pareiga, skola, skolininkas skolingas
Ritinys, ratas, guolis, sraigtelis
FA-TI-MI Brūkšnys / skubėti, Elan, spontaniškumas, netikėtumas, spontaniškas, staiga, visi vienu metu, iš karto, akimirksniu, spontaniškai
Greitis, skubėti, greitis, operatyvumas, greitai, greitai
Kuprys, kuprius Žvalumas, energingumas, Krewkość, veržlus, gyvas, greitas, stipriai, impetuously
Judėti, judėjimas, virpesiai, judėjimas, svyravimas, variklio, juda
Skubėti, paspartinti, spartinti, pagreitis, akceleratorių
Iš anksto, perkelti, trauka, į priekį (judesio)
FA-TI-FA Pastebėti, žvilgsnis, žiūrėti, žiūrėti, požiūriu Perspektyva, perspektyva
Vidutinio sunkumo, sušvelninti, tvardytis, santūrumas, atlošai, vidutinio sunkumo, išskaičiavo, rezervą, grūdintas, vidutinis, Moderatorius, vidutinio
Rachitas, rachitas, sukežęs, rachitinis Nelaimingas atsitikimas, incidentas, įvykis Panika, išgąsdinti, įvaryti siaubą, baisu, gąsdina, baisus, baisi, baisi Bijoti, drebulys, teroras, išgąstis, baimė, baimė, drebulys, išsigandusi, išsigandęs
FA-TI-SO Traukinys, šie automobiliai, universalas Paleisti per, maršruto
Tiesioginis, išreikšti tiesiogiai, remiantis tiesia linija
Kelių, takas, būdas Ortopedija, ortopedas, ortopediniai Stop, parkas, stotis, atokvėpis, paliaubos, stacionarūs Skirtis į dvi šakas (padalyti į dvi atšakas / forks), filialas, bifurkacija
FA-TI-LA
Pietų, Pietų, Meridian
Rytuose, Rytų, Rytų, Rytų, Rytų
Keturias Pagrindiniai taškai, Kompasas Susivienyti, kad būtų patenkinti, prie jos prisijungti, susitikti Atvykimas, pasiekti, pasiekti, atvykimo, apdaila Anatomēt, anatomija, anatomas, anatomijos, anatomiškai Stotis (geležinkelio / autobusų), prieplaukos, prieplauka, prieplaukos, iškrovimo dokas
FA-TI-TI Tapkite drungnas, drungnas, atvėsti, šaltumas, aušinimo Pleuritas, plaučių uždegimas, pleuritinis Laringitas, bronchitas, gerklų, bronchų Tonsilitis, tonzilėse, krūtinės angina, membraninis krūtinės angina Liauka, liaukinių Gūžys, goitrous (patinimas skydliaukės plėtros sprando)

DO RE MI FA SO LA TI
SO-DO-DO Whitlow (minkštųjų audinių šalia nagu arba toenail abscesas)
Mažiau, mažesnis, nepilnametis, mažiau, mažiau, mažiau negu
Nušalimui, nušalimas Įtrūkius, pažandės, kreko Dūrio, Sting, pradurti, injekcijos, kulka, smaigstyti, pikantiškas, kramtymas, gėlimas Nulio, grotelės, įbrėžimams, trinčiai, Smarkaczostwo
SO-DO-RE Menas, menininkas, meno, meniškai Išvestinė, Plikimas, uždegimas, Oftalmia Teatras, teatras, teatro, teatrališkai Atstovauti, atstovavimas Darbas teatro, teatrinis kūrinys
Negro, juodaodis žmogus
Dekoras, dekoratorius
SO-DO-MI Opera, muzikos Komedija, komikas Rožė Tragedija, Traģiķis, tragiška Drama, dramaturgas, dramos, dramatiškai Autorius, rašytojas Aktorius, aktorė
SO-DO-FA Deklamuoti, deklamavimas balsams, skaitant Skaito, deklamuoja, deklamuoti, deklamacinis, rečitatyvas, Deklamējošs Gestikuliuoti, mimika, imituoti, gestas, gestikuliacija, pantomima, kalbos veiksmų, mimikrija Tymai Sakyk, perskaičiuoti, aprašyti, pasakoti, pasakojimą, aprašymą, Gawędziarz, aprašomąjį Akcentas, vingio, balso tonas, akcentavo
Express, reiškia, tarti išskiria, išraiška, didelis, išraiškingas, išreiškiamas
SO-DO-SO
Išeiti, išeiti, išeiti (n.)
Repertuaras, vienetų sąrašas Vaidmuo, pobūdis, asmuo, kuriam vienas yra Šedevras, meistras insulto Skarlatina Poveikis, jausmas
Pavyks, sėkmės, geros kloties, sėkmingas
SO-DO-LA Diletantisms, Dilettante (su meno mėgėjų susidomėjimą asmuo), mėgėjų Vieta (v.), esančio, vieta, taškas, pozicija Teatro auditorija Teatro dėžutė Teatras galerija Vidurių šiltinės Amfiteatras
SO-DO-TI Orkestruoti, matavimo prietaisų, orkestras Priemonė, instrumentalistas, instrumental Smuikas, altas, smuikininkas Violončelė, kontrabosas, violončelininkas, prieš-bosas Lankas (n.) (smuikas ir tt) Stygos Virusas, raupų
SO-RE-DO Infekcija, užkrečiama Arfos, arfininkė Fleita, fleitininkė Aukštos mediniǐ, klarnetui, fagotui Saksofonas, trombonas Trimitas, vaisgina, garsinis signalas Fanfare, skamba (trimitais & C).
SO-RE-RE Mygtukai Paskiepykite skiepyti, inokuliavimas, vakcinacija, inoculator Nepataisoma nepataisomai Raupai Niežai, niežai, grybelis, nususęs Raupsai, raupsų
SO-RE-MI Atlikti, efektyvumą, atlikėjas, atliekantis Lydėti, palydos, akompaniatorius Epidemija Dainuoti, daina, dainininkas, muzika, dainavimas Balso, balso tonas, vokalas Tenoras, kovos su tenoras, baritonas Sopranui, mecosopranas, mezo-Kontrastas Kontrastas
SO-RE-FA Artikuliuoti, vokalizacija, vocalized Judrumas, greitumas, vikrumas, Fertyczność, judrus, apsukrus, greitai, Fertycznie, greitai, lengvai Padaryti lankstus, lankstus, lankstumas, universalumas, manevringumas, elastinga Maras, cholera, maras auka, choleraic Norėdami sužinoti (kaip ir tobulinimas?), Skonis (estetinės et al.), Grožio jausmą, tobulinimas, estetika, žinovas, frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, skoningas, skoningai Talentas Tobulas (v), pagerinti, plėtoti, stiprinti, tobulinimas, plėtra, pagerėjo, tobulumo, tobulintinas, tobulumu
SO-RE-SO
Betiksliškumas, laisvalaikis, ant jos niekas nesėdi, nenaudojamas, betikslis, laisvalaikiu
Sentimentalumas, jausmas (iš), sentimentalus, romantiškas Palūkanos, palūkanų, nerimo Perkelti (emociškai), paliesti, išpurtyti, liesdami, juda, apgailėtina (patosą) Diegliai, tenezmai, kančios
Apgaudinėti, iliuzija, manija, Chimera (metaforiškas), utopija, iliuzinis, Chimeryczność, įsivaizduojama, fantastinis, klaidinanti, priekabus
Simbolizuoja, skaičius, simbolis, alegorija, simbolizmas, emblema, vaizdinis, simbolinę, alegorinę, perkeltine prasme, simboliškai
SO-RE-LA Nustebinti, stebinti, stulbinti, stebinęs, Marvel, nuostabi, nenuostabu, neįsivaizduojamas, ryškus, stulbinantis, ypatingo, išskirtinio, nenuostabu, kad nepaprastai, išskirtinai Stebuklas, stebuklas, būti išlaikoma, nustėrimas nustebęs, stebėjosi, priblokštas, sukrėtė, sukrėstas Žavi, hipnotizuoti, pakerėti, džiaugsmo, sužadinti, įkvepia, susižavėjimas, PRESTIGE, patrauklių Jausti, patirtį, pradėti (su nuostaba ir pan.), Įspūdis, jausmas, emocija, maišykite, suvirpinti, sužavėtas, persikėlė įtakos, Vibracija, drebulys Karščiuotis, entuziastingi, entuziazmą, jaudulį, entuziastingi, džiaugiamės Spazmai, traukuliai, Spastyczny, mėšlungiškas, mėšlungis Nenugalimas, nenumaldomai
SO-RE-TI Captivate, sužavėti, žavėti, pavergti, pateikti Dalyvauti, metu auditorija, klausytojas, žiūrovas, visuomenė Ploti, nudžiuginti, plojimai, Cheers, plojimai, Bravos, besišypsantys, applauders Nutraukti, sustabdyti, pristabdyti, nutraukimas, sustabdymas, pertraukiklis, sustabdytas, sustabdytas, nutrauktas, kol bus Patvirtinti, patvirtinti, sankciją, ratifikuoti, patvirtinimas, pritarimas, balsavimas, sankcija, ratifikavimas, tvirtinimo, pritariamai Vieningai, visiems, universalus, unianimously Nuodų, apsinuodijimas, nuodytojas, nuodai, nuodai, nuodingas, nuodingas
SO-MI-DO
Po velnių, amžinoji ugnis, pragariškas
Konkuruoti, konkurencija, Konkurencija, varžovą, konkurentą Rungtyniauti, bando pranašesniam (per imitacija) emuliatorius Tapo animacinis, ateiti į gyvenimą, gauti dirbo iki alsuoja entuziazmo, animacija, Verve, dvasios, nervų, animacinis, uždegimas, susijaudinęs Excel, meistriškumas, puikus, labiausiai puikus, tobulumo, puikiai
Blizgesį, akinti, Sparkle, sprogo, blykstė, blizgučiai, ryškus, šviesus, apakinti, akinantis, apsvaiginti, puikiai, stulbinančiai, ryškiai, puikiai
Pranokti, užtemimas, mesti šešėlį, nusveria, turi pirmenybę turi viršenybę, dominuoja viršyti
SO-MI-RE Garso Blyški, išnyks, išblukti, blyškumas, spalvos, šviesiai, ji išblukusi, iššvaistoma, išblyškęs Kamertonis Tonas, tonacija, tonikas Sharp (muzika, ``C sharp``) Butas (muzika, ``B flat) Natūralus (kaip muzikos), diatoninė (naudojant tik užrašus, su klavišu nekeičiant)
SO-MI-MI Šašas, nususęs Niežulys (v.), niežulys (n.), niežulys, niežulys, prurigo Grandyti, grandiklis Rozpłomienić, uždegimas, nedegi Gangrena, yra sugadintas, gangrena, gangreninį Suyra, skilimas
SO-MI-FA
Nusižengimą, amoralumas
Pusė žingsnis (vedantis tonas?) Intervalas, atotrūkis Silpnumą, svirduliuoti, alpimas, stulbinantis, be sąmonės, nežino Intervalas tonas pustonis, 1/2 žingsniu
Pagrindinis raktas, pagrindinis režimas
Dominuojantis, sub-dominuojantis (?)
SO-MI-SO Kurti, sudėtį, kompozitorius, maestro Muzika, muzikantas, muzikos, muzikaliai Atkreipkite dėmesį, kad visa dėmesį, 1/2 pastaba, ketvirtinės natos Garsas, intonacija Susilpninti, kamuotis, glebti, nori, overexertion, susidėvėjęs, silpnėja, Gurdenums, Nadwątlenie, išeikvojimas, Tamsus, pražūtį, etiolated, nudžiūvo, išnaudojo, panaudota Melodija, Melodysta, melodingas, melodiously Harmonija, Harmonista, harmoningai, darniai, harmoningai
SO-MI-LA Organizuoti, organizavimas, organizatorius Koncertas (muzikos) Programa, brošiūros, skrajutės, biuletenis Pianinas, pianistė Organas (muzikos instrumentas), fisharmonija, harmonicorde, vargonininkas Tapkite plonas, plonas, retinimas, svorio, Wychudnięcie, plonumas, vartojimą, liesos, išsekimas, sulysęs, kaulingas, Wychudzony Keyboard (fortepijonas), raktas, pedalas
SO-MI-TI Paskaita, kursai Mokyti, instruktuoti, mokyti, išpažinti, profesoriaus, mokymo, didaktinis, mokytojas, dėstytojas, profesorius, didaktika Metodas, sistema, metodininkė, metodinės, sistemingai, metodiškai, sistemingai
Nejudrumas, nejuda
Teorija, teoretikas, teoretikas teorinis Problema, klausimas, problema, touble, probleminė Vilkite vieną kojos, Szwendać,, MOPE, stabdymo (n), vilkdami, loitering
SO-FA-DO Zaczadzić, asfiksija Philotechnic? Filharmonija, filharmonija (Skirta muzikos) Choirmaster Choras, dainininkas, choro narys, choras, choras Chorui visuomenė, choro visuomenės narys Kantata (``vidutinio ilgio pasakojimas ar aprašomojo gabalas muzikos vokalo solo ir paprastai choras ir orkestras``)
SO-FA-RE Koncertas Prislėgti, našta, Odrętwieć, nusiminimas, tirpimas, prislėgtos, sunkusis, apsunkinamas Cavatina (``trumpas operinis arija paprasto stiliaus be pakartotinių skyriuose``) Solo, duetas, trio, kvartetu, kvintetu `` Portamento (iš vienos natos skaidrės į kitą, ypač dainuoti ar žaisti styginis instrumentas `` tai kaip technikos ar stilių ``) Suokti, kadencijų Fermata, pauzė
SO-FA-MI
Auga senas, nuosmukį, apie nuosmukį, senatvė, ėduonis, aptriušimas, vyras, senas žmogus, senatvė, sukriošęs
Skalė, muzikos skalė
Niekur, be vietos
Giedoti naudojant ``Sol-fa`` sistemą, solfège, vokalinė muzika Aštuntinę, aštunta pastaba, 16. pastaba, 32. pastaba, 64. vekselis Sinkopuoti, Synkopa Ritmas, priemonė, ritmikos, ritmingas
SO-FA-FA Navikas, abscesas, pildymo į humours Skrofuliozė, Šalčiausią Niekingas, skorbuto Vėžys, vėžiniai Opa, fistulė, Opa, chancroid Tapti įsišaknijęs, įsisenėjęs, lėtinis, įsišaknijusi
SO-FA-SO
Dingsta, dingsta, išnykimas, dingo, trūksta, dingo
Muzikos dalis / balas, lapas muzikos Preliudija Moduliuoti, moduliavimo Letargija, mieguistas Perkėlimą į nacionalinę teisę, perkėlimas, Transposer Fuga
SO-FA-LA Arpeggiate, Reinmar Styga Bazė, pamatas, pagrindas, pagrindinė, iš esmės Susirūpinimą, susiję su, susijusi Simfonija, Simfonistas, simfoninė kompozitorius
Pavojus, statyti į pavojų, spąstai, kliuvinys, pavojinga, pavojinga
Kontrapunkt
SO-FA-TI Atramos (muzikos notacijos), Visa poilsio, pusiau poilsio, ketvirtadalis poilsio, aštuonių poilsio, 16. poilsio Būgnas, būgnai, būgnas Rezonuoti, atgarsis, vibruoti, garso, rezonansas, aido, triuškinantis Švilpukas Kastanjetės, tamburinas, cimbolai Vargonėliai (``mechaninis muzikos instrumentas, iš kurių iš anksto muzika gaminamas sukant rankeną, grojo, ypač ankstesniais laikais, gatvės muzikantai``) Auka
SO-SO-DO so-so-do-do-%lt Jungtys, artikuliacijos, sąnarių Nervų, nervų Raumenų, pluošto, siūlų, raiščių, raumenų, Muskuļains, pluoštinės, pluoštinio, ligamentous Tulžis, humoras, irzlus Gleivių, gleivių Limfa, skrepliai, limfinės, flegmatiškas
SO-SO-RE Migrena, galvos skausmas, neuralgija, Newralgiczny so-so-re-re-%lt Vėmimas, vėmimas, Vomitive, Emetic Prakaitas, Transpirować, transpiracija Edema, edema, hydrops, Puchlinowy, išbrinkęs hidropinis Išsipūsti, ištinti, išpūsti, patinimas, infliacija, patinsta Priveržkite, pasipūsti, įtampa, pūtimas
SO-SO-MI Karščiavimas, karščiuoja Drebėk, drebulys, drebulys, šaltkrėtis, drebulys, drebulys so-so-mi-mi-%lt Pulsas, pulsacija, ritmas, plakimas, pulsuojantis Aneurizma, aneurizma Plastėti, širdies plakimas, palpitating Širdis
SO-SO-FA Podagra, išialgija, apakimo Skausmas, skausmas, pulsuojantis, Verbos Reumatas, reumato so-so-fa-fa-%lt Paralyžius, paralyžinis Catalepsy, Cataleptic Epilepsija, Lockjaw (stabligė) (?), Epilepsijos
SO-SO-SO
SO-SO-LA Akmuo Pūslė Lytiniai organai, šlaplės Daviklis, jutiklis, Tyrinėtojas Matrica so-so-la-la-%lt Mėnesinės, menstruacinis srauto, laikotarpis, menstruacijų
SO-SO-TI Periodiškumas, laikotarpis, periodinis, periodiškai Kraujavimas, kraujavimas, kraujavimas Paralyžius, insultas, apopleksinis Hemorojus, hemorrhoidal Srautas, ``paleisti``, valkšnumo, upelis, tekėjo, biudžeto įvykdymo patvirtinimo, praradimo, teka, streaming, skystas, likvidumo Leucorrhoea, leukorrhea so-so-ti-ti-%lt
SO-LA-DO Droseline sklende, nusmaugti, smaugimo, žmogžudys, kilpinis Muziejus, galerija Fotografija, paveikslas, spausdinti, graviravimas, rėmas Eskizas, kontūras, projektas Piešti, piešinys, linijos (rašikliu / pieštuku), stalčius, karikatūristas Dažai, tapyba, dailininkas, spalva, atspalvis Miniatiūra
SO-LA-RE Akvarelė Engti, kelio sąnarys, priespauda, ​​uždusimo, uždusimo, tvanku Pastelė Guašas, guache (dažų rūšis, sunkus ir nepermatomas) Freska (akvarelė ant šlapio tinko ant sienos arba lubų, todėl spalvos prasiskverbti gipso ir tapti nustatytas) Paletė Šepetėlis, teptukas
SO-LA-MI Norėdami sukurti modelį, formuoti, modeliavimas, modelis (preliminarus skulptūra) Pelėsiai, mesti pelėsių, liejikas, liejikas Krizė Skulptūra, drožti, skulptūra, drožyba, skulptorius, drožėjas Skulptūra, biustas, liemens, statulų Floor, pagrindas Lengvata (skulptūros tipą, kuris yra iš dalies trimatis dvimačio paviršiaus, iškirpti ir iš dalies išplėsti ar vertikaliojo kasimo)
SO-LA-FA Daguerreotype Daguerre (metai fotografijos procesas, naudojant jodo sensitivised sidabringą plokštės ir gyvsidabrio garų) Fotografija, fotografija, fotografijos Atgaminti, mąstyti, reprodukcija, atspindys, atspindžio, refleksyvumo, atšvaitas Agonija, mirtis Portretas, vaizdas, nuotrauka, panašumas, portretistas Panašūs, patinka, panašumas, panašumas, panašumas, analogija, ryšys, homogeniškumas, panašiai, homogeniškas
Atitiktis, tapatybė (?), Atitinka, panašus, tas pats, vienodi, pagal, kaip, pavyzdžiui, panašiai, taip pat
SO-LA-SO (Rašyti) Scenografija, sutrumpinimas, Stenograf, Stenographic Litografija, Litograf, lithographical (spausdinimo metodas) Graviruoti, graviravimas, graveris Dantis, graviruoti, Chisel Bury, palaidojimas, buryer Kompasas
Reguliuoti, nurodykite, sureguliuoti (instrumentas), tikslumas, tikslumas, sąskambis, susitarimas, imtuvas, tikslus, tiksli, priebalsis, tiksliai, tiksliai, tiksliai
SO-LA-LA Injekciją, švirkštą, injekcijos, klizma, švirkštų Valymo, apsivalyti, Nuvalyti, vidurių paleidžiamasis vaistas, katarsio, depurative Ricinos aliejus, Seidlitz vandeniui, Senna Evakuoti, išsiųsti, išstumti / išjungimo, evakuacija, išsiuntimas Išmatos, kakoti, Poo, viduriavimas, diarrheic excremental Šlapintis, tualetą, myžti, šlapime, myžti, tualetą
SO-LA-TI Akademija, akademikas, akademinės
Žinoti, žinios, mokslas, švietimas, instrukcija, stipendija, eruditas, išsilavinęs, šviesus, eruditas, mokslininkas, raštingi, sužinojau, protingai, sąmoningai learnedly, eruditely
Institutas, įstaiga, mokykla Bakalauro - iš prancūzų kalbos egzaminą, kurių buvo imtasi 17 ir 18; asmuo, kuris išlaikė šį egzaminą Enciklopedijos, enciklopedija, enciklopedinis Matematika, matematika, matematinis, matematiškai Drobulė (laidojimo drabužių)
SO-TI-DO Karstas, bier Literatūra, grožinė lettres, rašytojas, literatūros asmuo, literatūros Prozininkas, proza ​​(kalba paprastas nuo be metrikos struktūros; paprastas arba nuobodu kalba), proziška Romanas, istorija, pasaka, fantastika, rašytojas, romantiškas, fiktyvūs, Tariamai Pasakėčia, parabolė, pasakėčių rašytojas, Pasakų (mitinis) Norėdami rašyti eilėraščių, rimas, eiliavimas, eiliakalys, Tikrintojas
Poetizēt, idealizuoti, poeziją, idealumo, poetas, Bard, poetinė, tobula, ideali, poetiškai
SO-TI-RE Kalbėtojas, oratorius, oratorija Laidotuvės, laidotuvės, laidojimo Įkvėptos, semtis įkvėpimo iš, įkvėpimo, įkvepiantis Diskursas, postringavimas, kalba, adresas, garsiakalbis, pašnekovas, oratorius Iškalba, iškalbingas, iškalbingai Puikus, visų pirma, neįvykdyti, nepaprastai, ypač Viršūnė, viršūnė, zenitas, kulminacija, kulminacija, puiki grožio, virtuozas, Phoenix (?), Žymių, transcendentinė, didingą, itin, aukščiausio laipsnio, lm, galutinis
SO-TI-MI
Plaukams suminkštinti, išsilepinti, minkštėjimo, softeness, silpnumas, nuvarginimas, minkštas, susilpnėja, išlepęs
Idėja, samprata, sąvoka Bury, laidojimo Metafizika, ideologija, Metafizika, ideologas, idealogical, Ideograficzny Mąstyti, mąstyti, mintis, meditacija, atspindys, mąstytojas, mąstantis, meditacinė, musingly Įsivaizduokite, vaizduotė, lakios vaizduotės, vaizdingai, įsivaizduoti Abstrakcija, abstraktus (n & adj)
SO-TI-FA
Nesąžiningumas, nelojalumas, nesąžiningumą, nesąžininga, neteisinga, nesąžiningai, neteisingai
Genijus, dieviškąja ugnimi, kūrybingas ugnis, išradingumas, sumanus, protingas, išradingai
Atkakliai, išlieka, atkaklumas, patvarumą, pastovumą, atkaklus, nuolatinis, pastovus, nuolat, nuolat
Kapas, kapas, mauzoliejus, gūdus Išrasti, kurti išradimas, kūrimas, išradėjas, kūrėjas, išradingas Atrasti, atradimas
Naujoves, inovacijos, naujumas, naujumas, novatoriškas, inovator, naujas, modernus, naujai, neseniai, moderniai, pastaruoju metu
SO-TI-SO Kovos su šiuo reiškiniu kovoti, įveskite Fray, kova (n), moralinis kovoti, kovotojas, imtynininkas Skleisti, populiarinti, kad kažkas atėjo į bendro naudojimo, skleisti, platinti, propagandos, populiarinimas, propaguotojas, popularizer Populiarumas, populiarus, akredituota, populiariai Reputacija, šlovė, reputacijos, reputacija, garsus, garsus, galinga, garsėja Kapinynu Išsiskirti, demonstravimo veikla, garsenybė, iškilieji, žymūs, garsūs žmonės Šlovė, šlovingas, kad įgijo šlovę, šlovingai, šlove
SO-TI-LA Telegrafo, telegrafo, telegraphically Elektroinstaliacija Telefonija, telefonas, telefoninius, telefonu Nurodykite, pasirašyti įrodymų, signalo Atitinka, bendrauti, korespondencija, komunikacija, telegramą, atitinkantis Kapinės, lauko poilsio Informuoti, įspėti, pranešti, pranešti, dalis, pastaboje (įspėjime), reklama
SO-TI-TI Lauko tualetai, tualetas, klozetas, tualetas, vonios kambarys Nuotekų ir tuštesnės (?) Užkrėsti, smirdi, infekcija, smarvė, tvaikas, Cuchnięcie, blogo, bjaurus, atstumiantys, apalling, dvokiantis, dvokia, rangas Puvinio, supuvusi, korumpuota, pasenusi Kirminas, įkyri mintis, kirmėlėtas Į pasibjaurėjimą, atgrasus, atidėlioti, Sicken, bruto, bjaurus

DO RE MI FA SO LA TI
LA-DO-DO Agatas Oniksas Sardonyx Turkis Safyras Lazuritas
LA-DO-RE Pramonė, pramoniniai, pramonės asmuo, darbštus, Pracowicie Tarpininkas Gamyba, markę, gamybos, priėmimo, gamintojas, fabrikas Medžiaga, medžiaga, reikšmingumo, medžiagos, iš esmės Gaminti, gamyba, produktas, gamintojas
Parduoti, pardavimas, pardavėjas
Didmeninė prekyba, urmu
LA-DO-MI Nustatyti, institutas, stačias, nustatyta, personalo, pamatai, montavimas, įstaiga, steigėjas Parduotuvė, parduotuvė, boutique, krautuvininkas Išnaudoti, išnaudojimą, Ūkiniai Dirbtuvė, studija, meistras, seminaras lyderis
Juodinti, tapti nuobodu, nuobodu, automatinės, matinis
Sutinku, numatyta, kad paktas, kompromisas, konvencija, nuostata, paktas, rinka (?), Sąlyga, įprastines, tradiciškai Spręsti, spręsti, derėtis, eiti į kompromisą, kapituliuoti, pasiduoti, sutarties, sandoris, kapituliacija, sandorio
LA-DO-FA Prekybos, transporto (prekių), prekybos, prekybos, prekiautojas, prekybininkas, komercinė, komerciškai Bendradarbis, partneris, asociacijos, bendrieji investiciniai fondai, kompanionas, partneris, kartu, bendrai Sąlyga, sąlygiškai Pelnas iš, gauti naudos iš Įgyvendinti, pasiekti, atlikti, pasiekti, realizuoti (tikslas), atlikti, vykdyti, pasiekimai, įmanoma
Nedalomumo, neišardomumas, nedalomos, neišardoma, neatskiriamai
Linas, linai
LA-DO-SO
Už jos ribų, eksterjeras, išorės, išoriškai, lauke, po atviru dangumi
Nugara (verpalų / siūlų ir kt), siūlai, verpalai, viela, suktuko, audėjos, velenas, ritė, ritės, ritė, verpstė Išsileisti, išpainioti, ritės Verpimo, suktuko Galimybė, tinkama, laiku Drobė, Kretons, kartūnas, batiste, Batyst Medvilnė, kartūnas, Percale, Lengvas popieriaus audinys tipo Batista
LA-DO-LA Muslino, organdy, Tarlatan, marlė, (Pancake?? (Tvirtinama)) Vilna, flanelė, merinosų vilna, kašmyro Lakštas, Draper (kažkas, kas daro audiniu?) Šilko, šilko pramonė, šilkinis Satin, kaip satinas Raginti, reikalauti, stresas, Atsparumas, presavimas, įkyrus Aksominis, švelnus
LA-DO-TI Audinys, audiniai, medžiagos Damask Damaskas Indijos, persų
Arčiau, priartėti, požiūrį
Parengti, todėl, gaminti moteriško tualeto reikmenis Mada, stilius, forma, būdas Pakeisti, pakaitalas, keitimas, pakeisti, pakeisti, pakeičiant
LA-RE-DO Viršelis (kilimų, sienų apmušalų (tapetų) ir tt), gobelenas, apmušalai, Tapicer, kiliminė danga, kilimas, motina, drobė Spalvos, spalva, atspalvis, Colorist, spalvotas, dažymas, dažų
Tamsi, ruda, raugintos brunet
Kaštonas, šviesiaplaukė, raudona
Ryškumas, balta, balsva
Pirkti, pirkti, įsigyti, perchasing departamentas, įsigijimas, pirkėjas, klientų
Paaiškinti, kad aiškiai, skaidrumą, aiškumą, diaphaneity, aiškus, skaidrus, permatomas
LA-RE-RE Metalurgija, metalo, Metalurgs, metalurgijos Geležies, geležingas
Nedziedināmība, nepagydoma, nepagydoma, terminalas, Nesustabdomi
Plieno, Marcasite Vario (v (vario plokštė su)), vario Bronza, žalvaris, Naglių
LA-RE-MI Pilka, pilka, pilkšvi, pilkšvai Violetinė, violetish, violetinė, rausva, alyvinė Stuff (v.), padas, užpildyti, sugniaužti į kuokštelį, įdaras, vata, pildymo Žalia, žalsva, alyvuogių Geltona, gelsvi, pageltusi Mėlyna, melsva, žydra Į Zaczerwienić,, skaistalai, tamsiai raudona, rausva, tamsiai raudonos spalvos
LA-RE-FA
Tapkite prastas, prastas, nuskurdęs
Pasiūlyti, siūlyti, pasiūlymą, Siūlau, Motion ``(ne`` judėjimas ``), dovanojimą, siūlytoju, tiekėjas, skaitiklis Galimybė, pagautė, laimė, tikimybė Kabinti, užuolaidos, audinių Serijos, taip, įvaikystė Rūšiuoti, rūšis, žanras, būdas Pasirinkti, rinkti, pasirinkimas, galimybė
LA-RE-SO Kartus, lenkimo, sluoksnis
Įtarina, pakuoja (v.), gaubiančių, paimkite voką
Tie, bind, prisirišti, LINK, styginių, diržas, užkarda, lynų Paketas (n.), pluoštas, puokštė Užvalkalas, dangtelis, Apvāks
Paimkite, areštuoti, paimti, atsižvelgiant, konfiskavimas, užfiksuoti, pagauti, grobis, grobis, sugadinti (n.), grobis
Imtis, pašalinti, monopolizuoti, supirkti, lobis, kaupimas, monopolistas, abduktorius
LA-RE-LA Apskaitos, buhalterijos, kasininkas, kasininkas, skaitiklis, dėžutė, biuro Skaičius, skaičiuoti, enumerate, sąrašą, sąskaitą, išvardijimas, skaitliukas Apskaičiuoti, skaičiavimas, aritmetika, algebra, skaičiuotuvas, Aritmetika, algebrinė aritmetiškai algrebraically Kiekybiškai, numeris, numeracijos, figūra, skaitmeninis, skaitvardis Derinti, koordinuoti, derinys, koordinavimą, kartu, kurią koordinuotų Atskaras Nomenklatūrą, sąrašas, surinkimas, katalogas, Nomenclator
LA-RE-TI Vertinti bei savigarbą, vertinimas, sąmatą, kaina Verta, kaina, vertė, vertingas, svariai Suma
Mokėti, atsiskaityti, išsivaduoti (nuo skolos?), Mokėjimo, mokėtojas, mokamos
Bill, sąskaitos faktūros, patikrinkite Gavimas, užmokės, išteisintas, gavo Kutas
LA-MI-DO Nėrinių gamyba, puošmenos, nėriniai virimo aparatas
Padidinti, padidinti, padidinti, pridėti, didinti, didinimas, papildomų, pridėtinės, padidėjęs, papildomas
Gausu, srauto, daug, daugybė, energingumas, gausūs, gausus, vešlus, gausiai gausiai, gausiai
Apvaisinti, būti produktyvus, duoti pelną, patręšti, vaisingumas, derlinga, derlingas, produktyvus
Mišinys, sujaukti, painiavą, peštynės, mišrus, Pogmatwany, plakta, chaosas, painioti, sumišimas Tvirtumas, žengęs, mindžioti, minkyti (?), Stomping, presavimas, minkymo, mindžiojimo Traiškyti, malti, sutrinti į miltus, trupinimo, malimo, trinti, susmulkinus, trupinta, žemės, miltelių
LA-MI-RE Skolinimosi, paskola, paskolos Nerijos, pynė, virvių, pynimo, apraizgyti Kredito, kreditą, kreditorius, skolintojas, kredito sąskaitą Lombardo, lombardininkams Prekyba, mainai, mainytis, keistis, keičiant, mainais Garantija, indėlių, užstatą, obligacijų, įkeitimo Vėlavimą, vilkinti, Persikelti į kitą vietą, gali pratęsti, gali atidėti, pratęsimas, uždelstas, pavėluotas
LA-MI-MI Alavo, alaviniai indai, skardos, skardininkas Cinkas Bismuto Vadovauti Gyvsidabris, gyvsidabris Platina
LA-MI-FA
Visiškai Nepadorumas veiksmus, nepadorumas, priemaišų, gašlavimas, chuliganizmą, conscupiescence, geismas, nepadorus, nekuklus, gašlaus, amoralus, gašlus
Ieškoti, naršyti, mokslinių tyrimų, tyrėjai, mokslininkai Patvirtinti, autentifikuoti, tikrinimas, vertinimas, vertintojas, ekspertas Riestis, ``Ring``, žiedai, garbanos, žiedo, susiraitęs Inventorius, tyrimas Dividendas Rūšiuoti, klasė, rangas, suskirsto į kategorijas, reitingą, klasifikavimas, klasifikatorius
LA-MI-SO Atėjus grąžinimo terminui, baigiasi terminas, galiojimo terminas
Baik, nutraukti, nutraukimas, nutraukimas, nutraukti, nutraukta
Likviduoti (konvertuoti į grynuosius pinigus, turtą), likvidavimo, likvidatoriaus Poilsio, likusių likučių Girlianda
Mažėti, susitraukimą, susiaurinti, mažėja
Visuma, bendras, visas, visi, suma, pilna, pilnas visiškai, iš viso
LA-MI-LA
Pasotinti, pasotinti, patenkinti, Gesinimas, prisiryti, pasisotinimas, pilnatvę, sotumo, Syty, tenkinanti
Norite siūlyti, kad pranokti, pasiūlyti daugiau nei, kad didesnį kainos pasiūlymą, pasiūlymų, aukštesnės kainos, aukcionas, dalyviu, brangus, brangus, išlaidavimas, pernelyg dideli
Dvigubai, dvigubai, dviem egzemplioriais, dvigubai Prekių, prekės, prekių Skaičius, kiekis, suma, daug, daug, įvairovė, daug, didžiausias skaičius, dauguma, skaičius Kaklaraištis, mazgas, svogūnai Įdarbinti, taikyti, naudoti, naudoti, vartoti (?), Pritaikyti, pasinaudoti, taikymo, vartotojų (?), Kuri taikoma, pritaikomas
LA-MI-TI
Užsiimti, pasitelkti, dalyvavimas, įsipareigojimas, registracija, enroller
Užsiregistruoti, įrašas, įrašymas, savirašis
Nepaklusti, nepaklusnumas, Nedisciplinētība, sukilimas, nepaklusnus, maištinga, Niekarny, nepaklusnūs, indirigible
Atsirasti, įvykti, kilti, rezultatas, pasekmė, todėl, kaip rezultatas, todėl dėl šios priežasties, todėl, nes tai Balansas, rinkliavos, vertinimas, ataskaita Biudžetas, statistinė (?), Biudžetas dalykų Kirsti kirtimas, kryžius, skersai
LA-FA-DO Dažų, dažymas, dažytojas Bankrotas sertifikatą? Konkordatą? Teisinė atsiskaitymas? Pridėti, Be to, papildomos Atimti, atimtis Daugintis, daugiklis, dauginti, daug, Galintis didinamas
Atskirties, atskiras, daliklis, padalinys, skyrius, skirstoma
Dalis, platinti, atsisakyti, pasidalijimo, paskirstymo, paskirstymo, platintojas, balionėlis, distribucinė
LA-FA-RE Tarif, mokestis, tarifas, mokesčio tarifai, normali kaina, fiksuota, nekintanti, nekintamas, sąžininga kaina, fiksuota kaina Moire audinys, Moire pattern Ženklas, etiketė, žyma, kaina, indeksas Ketvirtį, ketvirta, kvorta Trečias Pusė Baigtas, priedas, papildoma, visa, visa, visiškai, visiškai, visiškai, kruopščiai, iš viršaus į apačią, visas, visas
LA-FA-MI
Nuosmukis, mažėja, sumažinti, kad eiti, kad būtų sumažinta, dėl mažo
Paversti pinigais, popieriniai pinigai, popieriaus vertės Švytėti, blizgėti, blizgučiai, prošvaistė, Sparkle, Różnobarwność, margas, multi-colored Vekselis, skolos, Weksel
Nepilnametis raktas
Nuolaida, su nuolaida, nuolaidų Patvirtinti, patvirtinimas, žirantas
LA-FA-FA Emalio, enameller Fajanso, keramikos, puodžius Porceliano, baudos Kinija Mozaikos Lakas, lakas Pasta, klijai, klijai, lipnus, klampus, lipnus
LA-FA-SO Valiuta, pinigai, pinigų, pinigų Auksas, aukso moneta
Nemandagus, vulgarybių, bendra, banalus, trivialus, netinkamai, netinkamas, funkcionalumą lengvai
Sidabro, sidabro moneta, sidabro gabalas, sidabro gabalas, Sidabro (kurio sudėtyje yra sidabro) Į veltinio, veltinio, veltiniai Frankas Cento
LA-FA-LA Priemonė, matuoklis, matavimas, išmatuojami, matuoklis, Gauger
Dalis, kalibruoti, dydis, dalis, kalibravimas, proporcingos, proporcingas, proporcingai
Geometrija, geometrinė, geometrinis, geometriškai Litras Matavimo vienetas - 100 kvadratinių metrų , Kad purus, pliušinis Tyrimas, akras, matininkas
LA-FA-TI Balansas, atsvara Sverti, svorio, sveria
Gravity, sunkumas, sunkus, kietas, labai smarkiai
Gramas Vienas kubinis metras Kubas, blokas, kubinis, kubo Smėlio, pemza, nulyginti
LA-SO-DO [Verb], maisto prekių parduotuvė, bakalėjininkas Deka Hektolit Kilogramas Milli Šimta Sprendimu
LA-SO-RE Skudurėliu / audinys / medžiaga Kvapieji pipirai, gvazdikėliai, cinamonas, imbieras
Auga, dydis, didelis, milžiniškas, perteklius
Metras, metrinės
Nusivylę, Rozczarować, nusivylimas, nusivylimas, nusivylimas, nusivylę, nuvilia
Užkrauta, atkurti, restitucija
Konsoliduoti, sukietėti, stiprinti, tvirtas, stiprus, kietas, patvarus, tvirtai
LA-SO-MI
Wprawiać, osłupienie, kvailas, kvailumas, kvailystė, Bezmyślność, kvailumas, brutalia, kvailas, stultifying, svaiginančių
Pavyzdys, kuponas, audiniai Medus, Saldus, saldus
Ko nors vieta, vietovė
Paklaidos, pakreipti, įstriži, nuožulnūs skersinis, kreivai, Marley, žemę, horizontaliai, įstrižai
Išplėsti, plotis, dydis, mastas, apimtis, masto, platus, pilnas, erdvus, plačiai
Ilgis, ilgas, su išilgine, išilgai
LA-SO-FA Rodyti, ekranas, išsikeroti, žmogus Atskleisti, puikuotis, eksponuoti, ekspozicija, paroda, dalyviui, rodyti Rungtynės, nustatyti Ryžiai Svarbą, svarbu, didelis, didelis Patentų, kvalifikacijos liudijimas, pažymėjimas išradimo Patentų, patentuota
LA-SO-SO Skalė (žuvies ir pan.), Žvynuota Perlamutro, perlamutras Shell, korpuso Ragas, ragas, raguotas, raguotas Dramblio kaulas Kamštis
LA-SO-LA Verslas, verslininkas, verslo moteris, verslo tarpininkas Išskyrus (v), išimtis, išskirtinis, išimtiniais atvejais, išskyrus, išskyrus, be to,
Mokumą, tirpiklis (galėtų sumokėti skolas)
Užtikrinti, apdrausti, garantija, draudimas Pakuotė, pakavimo, pakuotojas Miežiai, košė, kruopos
Eksportas, eksportas, eksportuotojas
LA-SO-TI Derėtis, vesti derybas, derybos, derybininkas Grįžti dar kartą, susigrąžinti, Reprise, atnaujinti, atkovoti
Abejonės, netikėjimas, skeptiškas
Įdėti atgal, grįžti Ekvivalentas, lygus Privalumas, naudinga, naudingai Miltai, javai (grūdai), kukurūzų krakmolas, bulvių miltai, krakmolas, miltai
LA-LA-DO la-la-do-do-%lt Tabako, tabakinė Tabakas, purkštauti, uostomasis tabakas, asmuo, kuris perka uostomasis tabakas Rūkyti, rūkyti, dūmai, rūkalius Cigaras Vamzdis Rūkymas den, taverna, baras, nedidelė kavinė
LA-LA-RE Literatūros kabinetas la-la-re-re-%lt Prenumeruoti, prenumerata, prenumeratorius Prenumeruoti, prenumerata, prenumeratorius Tikėtis, remtis, priklauso nuo Knygynas, knygynas, knygų parduotuvė Redaguoti, leidimas, redaktorius
LA-LA-MI Spausdinti, spauda, ​​spausdinimas, spausdintuvas Norėdami nubrėžti (kortelė, daug, ir tt), pasirinkti atsitiktinai la-la-mi-mi-%lt Spausdinimo plokštės (pagamintas iš metalo, plastiko ar popieriaus; atlikti vaizdą, kuris turi būti spausdinamas ant popieriaus) Įpareigoti (knyga), įrišimas, įrišimo, knygrišys Formatas, dydis, folija (pagamintas iš popieriaus lapų kartą perlenkta sudaro du lapai), kambarį (sulankstytas į keturias lapai (8 puslapiai)), Octavo (sulankstyti į aštuonias lapų (16 puslapių)), Formatą knygas dvylikos dalį lapo (sulankstytas į 12 lapų (24 psl.)) Į paketą, kartonas, kartono gamintojas, dėžutė, dėžutės
LA-LA-FA Gamyba, laikrodis, laikrodis, laikrodininkas Gild, auksavimas, Pozłotnik Silverplate, sidabro, sidabrakalys, sidabrinė la-la-fa-fa-%lt
Pavojaus nėra, sauga ir saugumas, saugiai, patikimai
Goldsmithing, juvelyro Aparatinės įrangos, aparatūros parduotuvė
LA-LA-SO Juvelyriniai dirbiniai, juvelyriniai dirbiniai, papuošalai, juvelyras Rinkti, rinkti, grupuoti, surinkimo, surinkimo Grandinės, karoliai Žiedas, sandora, juosta la-la-so-so-%lt Perlas, perlai Jet (mineralinis), lignito (rusvųjų anglių)
LA-LA-LA
LA-LA-TI Brangakmeniai, brangakmeniai, deimantas, raudonas deimantas, rubinas, deimantas prekiautojas Smaragdas Topazas Granatas, koralų (akmuo), Kraujažolė, koralinis Ametistas Opalas la-la-ti-ti-%lt
LA-TI-DO Kepkite, kepykla, kepėjai Mada, nuo tos dienos, stilius, pageidaujama, paleisti, mados, mados, mada Moteriškas apatinis trikotažas Flanšas, apykaklės, kieta apykakle, klaidingas apykaklė Rankogaliai, rankovės Nėriniai, iš malines iš Anglijos Juostelės, laidas, juosta
LA-TI-RE Ekranas, nurodantis, plakatas, ženklas Tešlos gaminiai, pastos, tešla, papurtęs, Sentimentāls, pastos Trikotažas, Trikotažo gaminių Pora, pora, pora, kartu su Mezgimo, mezgimo Grynasis, tinklelis, tinklas, Žvejybos tinklas Mezgimas, Tamboradata
LA-TI-MI
Bailumas, bailys, be drąsos, bailiai
Kaupti, kaupti, krūva, kamino, krūva, kaupimas, masė Raugas, mielės, fermentuotis, Wyrabianie Apkraut, Przekrwić, spūstis, trukdyti, kliūčių Galanterijos, siuvimo medžiagų ir drabužių pardavėjas Siūlų kamuolys (Pincushion?) Sruoga
LA-TI-FA
Nedelikatumas Indelicate, incelicately
Mugė, žmogus Žaislai, žaislų, barškučių (?) Pintas krepšelis, krepšys Lėlė, lėlės Lėlės, marionetės, lėlių Loterija
LA-TI-SO Klaidžioti, vaikščioti, eikite čia ir ten, nuotykių ieškotojas, valkatiškas Šarlatāns teigia, kad daro kažką gerai (kad vienas iš tikrųjų nėra gerai daryti), girtis, girtis, giriasi, Chwalenie, šarlataniškumas, pagyrūniškas, pagyrūnas, apgavikai Kyšio, parsiduodanti (motyvuoja kyšius), samdinių (visų pirma susiję su etikos sąskaita uždirbti pinigus) Padaryti netikrą FALSE, klastotoju Filtras, pabarstyti, filtravimas, filtras, sietas, kiaurasamtis, ekranas, kiaurasamtis Ar nepažeidžia, būti žalinga, žaloti, žala, negerai, kenkimas, trūkumas, žalinga, žalingi, nenaudingas Bankrutuoja, bankrotas, bankrotas
LA-TI-LA Šveicorius, Usher Suteikite, skirstyti užduotis Paskambinti, pakviesti, interpeliacija, klausimas, šaukimas, Klausimo Protestas Bandomoji versija, byla, ieškinys Indai, virtuvės reikmenys, virtuvės reikmenys, puodai, keptuvės, puodai, katilas, vonia, pvm, katilas
Pelnas, nauda, ​​pelnas, gainer, gavėjai, vaisingas, pelningas, pelningas, vaisingai, sėkmingai
LA-TI-TI Karis (gydyti raugintos odos, siekiant pagerinti jo savybes), šviesiai rudos, odininkas, Tanner Gyvūnų slėpti, išdirbta oda, Kietas, kietas Avikailis, paslėpti Kailiai, kailis audinės, voverė, karakulis, kiaunės Guma, elastinga Banginis, banginių ūsai

DO RE MI FA SO LA TI
TI-DO-DO Komercinis teismas Tęsti, tvarka, procesas Kad bauda, ​​baudos, baudžiamas Teisingumas taikos, taikos teisėjas Registro, registratorius Aukcione, aukcionas, parduoti viešame aukcione,
TI-DO-RE Miestas, kaimas, miestelis, kaimelis Vyriausybės mokyklose, nemokamai mokyklose, valstybinėse mokyklose, Seniūno sistemos, tarpusavio pamokos, bendruomeninė mokyklų, savivaldybių mokyklų, ir ikimokyklinio amžiaus Tvora, siena, vartai, barjeras Rajonas Kaimynystėje, sritis, ketvirtis
Drumstumas, matinis
Gatvė, šaligatvis, grindinys, kelių, dangos
TI-DO-MI Aikštė (miesto) Paminklas, triumfo arka, obeliskas, stulpelis, piramidės Menų ir amatų konservatorijos Statyba, rūmas, pilis, dvaras, rūmai Prefektūra, Rotušė, prefektas, sub-prefektas Rotušė, meras, mero pavaduotojas Savivaldybė, savivaldybės, miesto taryba, savivaldybės
TI-DO-FA Vienuolynas, vienuolynas, abatija, vienuolių Ligoninė, slaugos ligoninė, ligoninė Smuklė, viešbutis, pensija, pensionas, bendrabutis, smuklininkas Muzikos konservatorija Kabaretas, naktinis klubas, smuklė, restoranas, restorano Kavinė, kavinė savininkas Rinka, turgus, rinka
TI-DO-SO Boulevard, avenue, Promenada
Gauti pinigus, grąžinti, grąžinti, gavimas, kompensavimas, grąžinimas, grąžinamas
Alėja, prospektas, viduryje esančiu perėjimu
Monotonija, vienodumas, monotoniškas, vienodas Saint-Cyr, politechnikos mokykla mokykla Ištrauka Koridorius, drabužinė, labirintas, labirinto
TI-DO-LA Priemiestyje, priemiesčių Dokas, kėlimo (?), Iškasti griovį aplink, užtvankos Upė, upinis Tiltas, pontonas (?) Arka arka, lankas Normalus mokykla Fontanas
TI-DO-TI Centralizuoti centralizavimas, centras, vidutinio, centrinis, per vidurį, centralizuotai Vidutinis, reiškia vidurkį Kampas, kampas, pleišto, kampinis, kampu
Buvimas, dabartis
Realizmas, pozityvumas, realistas, pozityvistinė, realūs
Trikampis, trianguliacijos, trikampio formos, triangularly Centrinės mokyklos
TI-RE-DO Kadastras, kadastras (nekilnojamojo turto, kuriame kiek, vertės ir nuosavybės teisę į žemę apmokestinimo registras) Valdyti, vyriausybė, gubernatorius, valdytojų, vyriausybinių Jėga, verčia įpareigoti reikalauti, kad, pavergti, priversti, apribos, ribotas, priversti, privaloma, prievartos, būtinai, noriai, nepaisant nepaisant Balsavimas, balsavimas, rinkėjų Išrinktas, rinkimai, išrinktas, rinkimų
Detalė, suteikti informaciją, išsamiai, detaliai
Atstovas, pavaduotojas, atstovas
TI-RE-RE Aukcionierius Teismų, teisėsaugos pareigūno Visuomenės Teasury, iždo agentūra, iždininkas, iždo agentas agentūra Apskaita agentūra, buhalterė Priklauso, narystė, priklausomybės, priklausančių Būti tinkami, kostiumas
TI-RE-MI
Kurtumas, kurčias, deafly
Dinastijos, Dinastijos Fizika, fizikas Imperija, imperatorius, imperatorė, Imperial, imperially ``Royalty, suverenitetas, karalius, karalienė, valdovu, monarchas, diktatorius, bičių Taisyklė, laikai, valdantieji, sostas Teismas, dvariškis, vyras iš teismo
TI-RE-FA Kunigaikštystė, princas, princesė, didenybė, princo Suteikti pero titulą suteikti pavadinimą, bajorų, aristokratija, kilnus, pavadinimu, aristokratas, džentelmenas, aristokratų, aristokratija, aristokratas
Kuklumas, nuolankumas, kuklus, nuolankus, kukliai, kukliai
Bendradarbiavimas, bendros pastangos, bendradarbiavimas, bendradarbis, asocijuota partnerė, Kunigaikštis, kunigaikštienė, markizės, markizės, skaičius, grafienė, vikontas, Vikontese, baronas, baronienė Taurumą, riterio vardas, riteris Herbas, herbas, Czopek
TI-RE-SO Teisę, teisę, pavadinimu pavadinimas (Goda), kvalifikacija Buliai, Jūsų Didenybe Mano Viešpatie, Tu šviesybė, Viešpatie, ir tt (kaip adresas) Jūsų Kompetencijos (kaip adresas) Chemija, chemikas Jūsų Eminencija (kaip adresas) Jūsų didybė (kaip adresas)
TI-RE-LA Senatas, House bendraamžių, senatorius, tarpusavio Įstatymų leidybos institucija, Atstovų rūmai, Steigiamasis Valstybės Taryba, Valstybės patarėjas Sesija, posėdis, sėdi Konsulatas, ambasada, konsulas, ambasadorius, Wicekonsul Botanika, botanikas Sudaryti, nustatyti, formą, konstitucija, formavimas, sudedamoji dalis, konstitucinis, konstituciškai
TI-RE-TI Diplomatija, diplomatas, valstybininkas, diplomatinės, diplomatiškai Politika Partijos, šališkumu, sekta, partizanų, prozelitą sektų, pasekėjų dvasia Imperializmas, Rojalizm, monarchija, teisėtumas (teisėtumas?), Imperial, Royal, monarchistas rojalistinė, monarchistinis, monarchically Liberalizmas, liberalus Respublika, Republikanizm, respublikinių Astronomija, astronomas, astronomijos
TI-MI-DO
Netobulumas, netobula, netobula
Ministerija, ministras, ministrų, ministerially Biurokratija, biurokratas, biurokratinis, biurokratiškai Laikinas darbuotojas, asistentas, antra komanda, vadovas, viršininkas, vadovas (?) Sekretorius, sekretoriato darbą Pirmininkauti, pirmininkaujanti valstybė narė, prezidentas, viceprezidentas Komisija, komiteto generalinių sekretorių, KOMITETAS narys
TI-MI-RE Priimti, priėmimas, įvaikiai, priimti, Priimtiną Geografija, geografas, geografinės Atlyginti žalą, kompensacija, (kompensuoti) Kompensuoti, kompensacijas, atsigriebti už Atlygis, atsilyginsiu, remunerate, darbo užmokestis, mokėjimo, rentabilioms, naudingas Pensija, Pensininkas (reguliarus mokėjimas ką nors, kas nebeveiks arba karališkosios favoritas ar menininkas ar mokslininkas, kad galėtų tęsti darbą, yra viešojo intereso / vertė) Išėjus į pensiją, išėjimo į pensiją, į pensiją
TI-MI-MI Notaro profesiją, profesija notaro, notaro, notaro Patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, baudžiamasis persekiojimas, prokuroras, advokatas, atstovas Hipoteka Sutartis, rangovas, sutartinės Aktą dėl gimimo, gimimo liudijimas Aktą dėl mirties, mirties liudijimo
TI-MI-FA Valdyti, administruoti, tiesioginis, administravimas, valdymas, vadovavimas, lyderystė, administratorius, direktorius, vadybininkas, administracinės, administracinių Tvarkymas, priežiūra, prievaizdas, komendantas
Vidutinio sunkumo, saikingumas, santūrumas, saikingai, taupumas, vidutinis, protingas, kuklus, blaiviai
Geografinis žemėlapis, pasaulio žemėlapis, pasaulio žemėlapis, gaublys Valdyti, valdyti, valdymas, valdymo, vadybininkas Gauti, surinkimas, pajamos, surinkėjas, imtuvas Mokėti atlyginimą, už atlygį, alga, kompensaciją, mokėti
TI-MI-SO
Tamsa, nežinios, tamsus, niūrus, tamsiai
Dirvožemio (v.), juodinti, dėmių, purvo, vietoje, purvinumas, taškuotas, purvinas, purvinas, nešvarus, purvinai
Pozicija, vieta Užimtumas, darbą, funkcijos, atsakomybė, misija, dirba, darbuotojų, darbuotojai, agentas Kolonija, gentis, naujakurys, kolonistas, kolonijinio
Trumpai tariant, sutrumpintas, sutrumpinta, apkarpytas, sutrumpintas
Pridėti, papildyti, pridėti, asistentas
TI-MI-LA Žurnalistika, žurnalo, žinios, žurnalistas Rašyti, įdėti į žodžius, rašymo, išraiška, rašytojas Insert, Nusistovėti, įterpimą, Diegimas, Įterptas Straipsnis, pranešimas, pareiškimas, atskleisti Naujienos, naujienos rašytojas Natūralizuotis, natūralizacijos Skelbti, Skelbiu, skelbkite, skelbti, paskelbimas, paskelbimas, publicistas, visuomenės, viešai
TI-MI-TI Istorija, kronika, įrašas, hsitorian metraštininkas, metraštininkas, istorinis, istoriškai Viduramžiai Nuomonė, nuotaikos, jausmas
Judėti atgal, retrogradinė, grįžti, tolti, mažėti, nyksta, refliuksas, ėduonis, degeneracija, retrogradinė retrospektyvus, žvelgdamas atgal, atgal
Moderniuosius, modernus, šiuolaikinis (n. ir adj.) Brolystė, brolis, kolega, kolegos narys Tvardytis, represijas, represinis
TI-FA-DO Optika, optikas, optinis Dominuoti, meistras, pavergia, Dominavimas, Dominator, dominuojančią Pasiglemžti, tinkamas, areštuoti, įsiveržti, kokio neleistino naudojimo, invaziją, pasisavinti paveržėjas, okupantas Engti žmones, tironizuoti priespauda, ​​tironija, absoliutizmas, despotizmo, savavališkai, diktatūros, savo nuožiūra, Apspiedējs, tironas, despotas, autokratas, slegianti, tironiškas, absoliuti, despotiška, autokratinis
Neapsakomas, neapsakomas, neapsakomąjį
Atšaukti, panaikinti, panaikinti, panaikinti, nuvainikuoti, jų atšaukimas, panaikinimas, Annulation, atleidimas, atsižadėjimas Tremtinys, tremti, uždrausti, ekspatriacijos, tremtinys (n.), Trimda, uždraudimas, ekspatriacijos, ištremti, ištrėmė, Draudžiamas, užsienio
TI-FA-RE Nacionalizuoti, natūralizuotis, tautybės, tauta, karalystė, valstybė, teritorijoje, nacionalinis, šalies Teleskopas Tėvynė, gimtinė, tėvynė, šalis, tautietis, kaimietis, bičiulio piliečio
Civilizuoti, humanizuoti, civilizacija, civilizacijos, civilizuotų, civilizacijos
Departamentas, apskričių Provincija, provincijos Užsienio, užsienietis, užsienio, iš užsienio
TI-FA-MI
Norėdami gauti silpnesni, silpnumas, silpnumas, bejėgiškumas, silpnas, silpnų, paliegęs, plonas, geibus, silpnai
Tarptautinis Termometras Nežinomas, nežinoma Buržuazija, vidurinioji klasė, paprastiems, beurgeois, bendra, o ne kilnus, vulgarių Mokestis, komisiniai, delegacija Būti atsakingas už tą komisiją, Proxy, laikinasis reikalų patikėtinis
TI-FA-FA Įrašas, aplanko, failo Archyvas, archyvaras Skyrimu, atributinis Kontrolė, montitor, registro, valdiklis Nusavinti, turto konfiskavimas Laikymas, turtas
TI-FA-SO Nurodykite, paskirti, nuoroda, pavadinimas, indikatorius, rodo, Designative Traverse, kryžius, Sankryþos, visoje
Primityvumas, šiurkštumas, nemandagumas, kaimiškumas, Šiurkštus, grubus, nepagarbus, Bloga, bloga, nerangių, nemandagu, labai
Sekti, taip, Barometras Palyda, lydėti, palyda (n.), procesija Kaupti, rinkti, krūva, ralis, minios, minios, minios
TI-FA-LA Perduoti, perduoti Susitikti, susidurti, susitikimas, konsultacijos Suprantame, kas nors, aknowledge, parodyti dėkingumą, atpažįstama Pasimatymą, sutartu laiku ir vieta (paprastai tarp dviejų žmonių) susitikimas
Skirtumas, skirtingos, skirtumas, skirtingi, skirtingi, įvairi, nevienalytė, skirtingai, skirtingai, kitaip, kitaip
Balionas, Oro balionas, Aeronauts Klubas, ``ratas``, klubo nariai
TI-FA-TI Kazino Žaisti, žaisti žaidimą, žaidimą Biliardas, baseinas, kamuolys, baseinas kamuolys, Boulingas (boulingo žaidimas Europoje) Korteles, kortos
Amžius, senovė, antikvariniai daiktai, senas antikvarinis, gotika, senovės, senovėje buvęs vieną kartą, seniai
Šachmatai, šaškės, domino, loto, mikroschemų (pokerio?), Kortelė Parašiutas
TI-SO-DO Arsenalas Stipendija, mokslininkas Bankas, bankininkas Vieta (reikšmės), investicijų
Fail, ne sėkmės, nesėkmės, nepasisekimas, pralaimėjimas, nusivylimas
Biržos makleris Birža, pinigai keitiklis, keisti mašinos
TI-SO-RE Mažesnis, lašas, mažėjimas, mažas Kardas, trumpas kardas, Scimitar Rentos, pajamos, pajamos, draudiminę rentos asmuo Kuponai Akcijos, akcininkas Obligacijos (pvz. geležinkelio transporto ir kitų įmonių) Padidėjimas, bulius, aukštos, viršuje
TI-SO-MI Iždo, finansai Finansai, finansų Tvoros, aptvarai, jojimo su kliūtimis varžybų arklys Spėlioti, spekuliacijos, spekuliantas, spekuliatyvus Pasinaudoti, kapitalo fondus, kapitalo kapitalistinių Palūkanos, palūkanų Lupikavimas, lupikautojas, biržos makleris
TI-SO-FA
Melas, melas, veidmainystė, melagis, klaidingas, veidmainiai, melas, veidmainiškai
Padažu, užmaskuoti, maskaradas, kaukė, karnavalas Rėkti, klykauti, šaukti plaučius, verkti, šaukdami, šauklys Apsisaugoti nuo atremti, apsaugoti, kovoti su Apsvaiginti, pritrenkimas, stebinęs, triukšmas, neramumai, sprogimas, klegesys, triukšmingas, audringas, kurtinantis, tumultuously Šokas, įžeisti, skandalas, blogas pavyzdys, šokiruojantis, įžeidžiantis, skandalinga Piktnaudžiavimas, piktnaudžiavimas, kėsintis, piktnaudžiavimo, perteklius, užgauli, piktnaudžiaujant
TI-SO-SO Peticija (V. & n.), Pareiškėjas Teiginys, paklausa Adresas (kalbėjimo), autobiografiją, trumpas Taikyti, taikymas, kandidatas, pareiškėjui Erzina, trukdo, nerimauti, persekioti, dirgina, manija, nepageidautina, nuobodu, erzina, varginantis, provokuoti, nepakeliamas, netoleruotina, nepakenčiamas, annoyingly, nepakenčiamai Perduoti, perduoti, perleidimo, perdavimo, perduoti, perdavimas, perdavėjas, perduodami, perduoti
TI-SO-LA Užpildyti, žmonės, gyventojai, žmonės, vulgarių, Plebejs, proletarinės Demokratija, demokratas, demokratinė Konspiruoti, sklypas, liukas, intrigos, pynimas (sklypas), prabilo, sklypas, Cabal, bendrininkas, braižytuvai
Susiskaldymas, nesusipratimų, bėdų, vaidai, nesantaiką, anarchija, savivalė, disruptor, anarchistas, anarchiškas
Sutrinka, iškraipyti nesutarimų, disonanso, disonaniškesnė, negerai
Sporto salė, treniruoklių salė, gimnastika Insurge Kelkis perversmą, sukilimas, sukilimo, riaušių, sukilimo, revoliucijos, ardomoji, skaldytojiškas, maištininkų, revoliucinis, sukilimas
TI-SO-TI Žala, žalos, sugadinti, vogti, gadinamas, sunaikinti, Rozszastać, išdraskyti, plėšti, plėšimus, nuniokota, Pillard, sukrečiantys, piktadarys, niekšas, piratų Griuvėsiai, skurdinimas, patenka į griuvėsiai, griuvėsiai, skalda, šiukšles, likučiai, lieka
Neapibrėžtumas, neaiški, nepatikima, neaiškus, dviprasmiškas
Sunaikinti, nužudyti, sunaikinti, skerdimas, žudynių, nužudymas, naikinimas, žudymas, stribų, Carnage, griovėjas, žudikas, žudikas Nugriauti, sunaikinti, griovimas, atstatymas Rudenį, žlugimas, trupėti, apvirsti, įgriuvos, nuošliaužos, žlugimas Atletikos maniežas, amfiteatras, hipodromas, hipodromas, hipodromas
TI-LA-DO Jojimas, jojimo, jojimas, raitelis, raitelis, Amazonė, jojimo
Išvengti, Dodge, išvengti apeiti, išsisukti, pabėgti, nepateisinamu
Nepasitenkinimas, nepatenkinti, nepasitenkinimas
Bėgti, pabėgti, pabėgti, dykuma, bėgliai, dezertyras Žiūrėti, šnipas, pasala, Lookout, stebėtojas, emisaras, spy, budrus, sargus Pagauk, spąstai, spąstai, neto Suėmimas, suimti
TI-LA-RE Muitinė, muitinės pareigūnas Arklių lenktynes, virtinė, arklių gudrumu Dotacija priėmimas, įvažiavimo teise Sandėlis, sandėlis Monopolizuoti, monopoliją, apmokestinimo (?), Mokesčių (?), Tribute, indėlį, mokesčių mokėtojas, su įmokų mokėjimu, intakas Drausti, drausti, draudžiančiosiomis draudimas, draudžiama, neteisėtas, draudžiamas Virti ant mažos ugnies, apgauti, apgauti (on), brakonieriavimas, kontrabanda, sukčiavimas, brakonierius, kontrabandininkas, apgaulės, apgaulės būdu
TI-LA-MI Policija, policijos pareigūnas, policininkas, policijos seržantas Policijos nuovada, policijos komendantas Joust, jouster Gendarme ``, sukarinta policija ir Policijos Nacionalinė gvardija Sargbūda, po Monitorius, laikrodžiai, frakcija, vadovas, apsauga, sargybinis, sargybinis, patruliavimo, saugi, saugi
TI-LA-FA Nežmoniškumas, žiaurumas, barbariškumas, žiaurumo nežmoniška, žiauri, barbariška, laukinis, kraugeriškas, kankintojas Ministerija / valstybės ministras Ministerija / Teisingumo ministras Lažintis, bet, geriau, lošėjas Ministerija / užsienio reikalų ministras Ministerija / Vidaus reikalų ministras Ministerija / Finansų ministras
TI-LA-SO Ministerija / karo ministras Ministerija / jūros ir kolonijų ministras Ministerija / Švietimo ministras ir religijos reikalų Ministerija / Žemės ūkio ministras, Prekyba, ir viešųjų darbų Pirotechnika, pirotechnikos
Importas, importas, importuotojas
Ministerija / dailės ar imperatoriaus rūmų ministras
TI-LA-LA Antstolis Chamberlain Butler Majordom Huntsman, meistras medžioklę, Grand Myśliwy Esquire, p. Šimtas apsaugos, Gardes du Corps
TI-LA-TI Garbės legiono, legionierius, Garbės legiono narys tvarka Papuošti, apdaila Didysis karininkas Reitingas vado Didysis kryžius
Prarasti, praradimas, deficitas, nevykėlis, prarastas, nepataisomas, nepataisoma
Fejerverkai, fejerverkas, raketų, romanetės žvakė
TI-TI-DO ti-ti-do-do-%lt
Justicy, lygybė, teisingumas, nešališkumas, teisinga, nešališka, nešališkas, teisingas, teismų, teisinių, teisingai, sąžiningai, nešališkai
Dekretas, teisė, kodas, leidėjas, juristas, teisės aktai, teisinė Jurisprudencija, teisės, teisės aktai, viešosios teisės juridinis patarėjas, advokatas Magistratų teisėjas Kancleris Prokuroras, prokuroro pavaduotojas
TI-TI-RE Teismas teismas ti-ti-re-re-%lt Kasacinis teismas Aukščiausiasis teismas, Apeliacinis teismas Teismai pirmąja instancija / bylos nagrinėjimui teisme Teismo išvažiuojamoji sesija (Crown teismai) Baudžiamasis teismas
TI-TI-MI Paliudyti, įrodyti, liudijimas, įrodymai, demonstravimo, liudytojas Pripažinti, denonsuoti deklaraciją, ataskaita, denonsavimo, deklarantam, denouncer, Informer ti-ti-mi-mi-%lt
Teigti, patvirtinti, patvirtinu, teigimas, patvirtinimas, sertifikato, teigiamas, sertifikuota, autentiškas, patvirtintą
Protestas, prisiekiu, priesaika, keiksmažodžių Kaltinti, apkaltinti, mokestis, peikti, kaltinimas, Kaltinimas, kaltintojas, Kaltina Kaltinamas, įkrauta, atsakovas
TI-TI-FA Teisininkas, advokatas, advokatas Teisintis, pareiškimo, ieškinio pagrindo , Priežastį, dėl kurios priežastis ti-ti-fa-fa-%lt Pateisinti, Odciążyć, atleisti, ginti, atsistoti, pagrindimą, Apologia, gynėjas, remti Patvirtinamuosius dokumentus, patvirtinančius įrodymus Švelninančių vienetų, lengvinančių dokumentai
TI-TI-SO Teisėjas Žiuri Teisėjas (v.), bausmė, nuosprendis, teisėjas (n.), arbitras, teisėjas, teisiniu
Dauguma, didžiausias skaičius, didžiausi, pagrindinis
ti-ti-so-so-%lt Atleisti, išrišimas Pasmerkti pasmerkimas
TI-TI-LA Nužudymas, nužudyti, nužudyti, nužudymas, žmogžudystė, nužudymas, Assassin, žudikas, žudikiškas Nusikaltimas, nusižengimas, baudžiamosios, bloga, baudžiamojon Infamy, Nekrietnība, didumas, Zvēriskums, pasibjaurėjimas, piktadariškumas, Straszliwość, monstras, liūdnai, žiaurią, siaubingą siaubingai, velniškai Įkalinti, Incarcerate, įkalinimas, įkalinimo, captiviy, kalinys, sulaikytasis, nelaisvę, kalėjimas, sulaikymas, kalėjimo Lageris, virtuvės, virtuvės vergas ti-ti-la-la-%lt Pastoliai, kartuvės, Pakāršana
TI-TI-TI

No comments:

Post a Comment