My Blogs

My Blogs:
so-re-so +
so-re-la

Saturday, January 5, 2013

#0202 čeština (Czech)


čeština ( Czech )

fa-mi-so-la
la-re-mi
fa-re-mi
fa-mi-so-la
ti-mi-re
Reverzní, inverzní, v opačném směru, v opačném směru
Spell, pravopis
Být, existovat (pomocné)
Reverzní, inverzní, v opačném směru, v opačném směru
Vysvětlete, definovat, ukazují, vysvětlovati, definice, vysvětlení


DO RE MI FA SO LA TI
Ne, ne, ani A Nebo Na, na Jestliže Ano, ochotně
DO Nedokonalé, definitivní preterite I, já, já, osobně, my sami Ty, sám, (singulární nebo množný) On, ona, ono, on, ona, je, že Self, sám sebe Jeden, někdo, jiná osoba Ostatní, jiné, odlišné, alternativní
RE My, moje Předminulý čas Vaše, vaše Jeho, její, jeho Naše, naše Vaše, vy (množné číslo) Jejich, jejich
MI Pro To, které, který Budoucí Jehož No, dobře, dobře Zde, hle, zde je Dobrý večer, dobrou noc
FA Co?, Co je to? To, že jeden, ty (osoby nebo věci) To, tento, tyto (lidi nebo věci) Podmiňovací Zde, zde je, je to
Dobré, chutné, utěšený, vynikající, vynikající
Hodně, hodně, hodně, mnoho (augmentativní)
SO Nic, nula, nic, null Proč? Co? Špatně, zlo Vzhledem k tomu, pro Imperativ
Vždy, udržovat, perpetuately, neustále
Díky, díky
LA Včera Dnes, v tento den Zítra
Špatný
Nikdy
Přítomné participium Z
TI Jak Každý, každý Dobré ráno / odpoledne, ahoj
Malý, sotva
Pane, pane Madame, paní Příčestí minulé
DO-DO ??? Zeměkouli, světě, zeměkoule, země Seasons Zimní Jaro Léto Podzim
DO-RE Čas Leden Den Týden Měsíc Rok Století
DO-MI Universe, vytvoření
Infinity, neomezené, nekonečné, nedefinované, nesmírnost, nespoutaný, nesmírnou
Únor Providence, prozřetelné, sociální
Bůh, všemocný, nejvyšší bytí
Zvěčnit, udržovat, věčný, věčnost
Zvěčnit, nesmrtelný, nezničitelný, nezničitelný
DO-FA Majesty, majestátnost, velikost, uložení, majestátní Nejvyšší, sovreign Velkolepost, nádhera, superb Březen
Marvel, zázrak
Miracle, nadpřirozený, zázračný Adore, uctívat
DO-SO Modlit se
Věřit
Ježíš Kristus Holy Virgin Duben
Náboženství
Posvětit
DO-LA Dobročinnost, dobročinný, charitativně
Filantropie, filantrop
Pohrdají, pohrdání, contemptuous
Sympatizuje, škoda, soucit
Neomluvitelné, neodpustitelné
Květen
Nesrovnatelný, neocenitelné, jedinečné, aniž by stejné
DO-TI Nápověda, pomoc, pomoc, záchranu Podpora, základna
Nevěra, nevěra
Dosáhnout, splnit
Duty, povinnost Noble, nobilitovaným, důstojnost, hodný, spravedlivý, pýcha Červen
RE-DO Jeden první, singl, jednotka, pouze Filozofie, filozof, filozofické
Ošklivit, odpor, odporný
Morální, morálně, moralizovat
Clo Přísloví, rčení
Honor, čestný, ctihodný, vážený
RE-RE Červenec ??? Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
RE-MI
Limit, spoutání, hranice, omezit
Zaslouží, být hodný, chvályhodné, chválili Dva, druhý, jednak interval sekundy
Shovívavost, dobře dělá
Almužna, charita Dejte, dárku, přítomný
Nevysvětlitelné, nedefinovatelné, nepochopitelné, inconceiveable, tajemný
RE-FA Významná osobnost, významný, sláva dignities, vyznamenání, čestná
Nelíbí, nepříjemné, nepohodlné
Tři, třetí, zatřetí, interval třetiny
Nesmazatelné (uneraseable)
Privilege, prerogative Kvalifikujte, práva
RE-SO
Pochyby, skepticismus, skeptický
Err, chyba, chyba, chyba
Kacířství, kacíř
Ateismus, ateista
Čtyři, čtvrtý, začtvrté, interval čtvrtina Materialismus, materialistické, zhmotnit
Odradit, zastrašování, únavná
RE-LA
Škarohlídství, mrzout
Znepřátelit, zmařit, nepohodlí, nepříjemné, obtěžovat
Nedůvěra, podezřelý, mějte se na pozoru, nervózní
Nemožné, to není možné, nemožnost
Intolerance, závažnosti, rigorism, nepružné, rigidní
Pět, pátý, páté, interval pětiny
Lítost, být líto, pokání, rue
RE-TI Týrat, tyran, týrání, násilí, hrubost Zpevnit, tvrdý, tvrdost, těžké Spite, špatná nálada / postoj, rozmrzelý, nevrlost, hašteřivý, vzpurný Stát se
Chcete-li být smutný, smutek, melancholie, melancholie, smutný
Znuděný, nuda
Šest, šestý, zašesté, interval šestina
MI-DO Třináct třináctá
Sympatie, sklon, soucit, mít radost
Přilákat, kreslit, odvolat k Přednost, stejně jako většina
Trojice
Reciprocita, vzájemnost, respektive, vice versa
Rád, připojeno, připojí k, přítel, přátelský, se na
MI-RE Milujte se navzájem, souhlasím Čtrnáct, čtrnáctý Milovaní, miláčku, drahý, draze miloval Něha, laskavost, milující, něžně, záliba, pohlazení
Potvrzení, vděčnost, uznání, být vděčný
Věnujte, zaměření, věnovat se, věnování Link, dluhopis, řetěz, zapínání
MI-MI Seven, sedmý Osm, osmý, oktáva ??? Devět devátý Ten, desátá Eleven, jedenáctý Dvanáct, dvanáctý
MI-FA Dohoda, potěšení, požitek
Prosím, stejně jako, příjemný, svůdný
Povzdech Patnáctá, patnáctý
Zvýšit, povýšit, pozvedl, vysoká
Touha, přání, chci, PŘEJÍCE
Nenapravitelný, nemůže být opravena
MI-SO Duch svatý
Boží milost
Sladkost, příjemnost, hladký, vyrovnaný
Shovívavost, přívětivost, goodwill
Šestnáct, šestnáctá
Equal, rovnost, stejně
Přívětivost, laskavost, druh, příjemné
MI-LA
Posoudit, odhadnout, zvažte
Svěřte, důvěra
Buďte vášnivý, vášeň, žhář, horlivě Zbožňovat, zbožňovat, modlářství Láska (k věci) Sedmnáct, sedmnáctý
Láska, milovat, miláčku, zamilovaný
MI-TI
Fidelity, fathfulness, loajalita
Poslední, trvanlivý, stability, trvalé, doba trvání Chcete-li zapojit, zapojení, snoubenec
Marry, manželství, manžel, manželka, manžel, manželka
Chcete-li mít štěstí, štěstí, štěstí, štěstí, štěstí, naštěstí, naštěstí
Užijte si, požívání, potěšení, delirium, otrávený, opilý
Osmnáct z osmnáctého
FA-DO Osmdesát, osmdesátá
Nemorální, nemorálnost, bez zásad
Letter (mail), úřední dopis, epištola Datum, éra Chcete-li podepsat, podpis Razítko, těsnění
End, kompletní, povrch, finále, konečně, ukončení, dosáhnout
FA-RE Kontakt, adresa, pošlete dopis Hundred, stý Být, existovat (pomocné) Jdi, postupujte
Prodloužit, rozšířit, rozšíření, prodloužení
Mailem, poštou, pošta
Nepřesnost, nepřesnost, nepřesné
FA-MI Zdarma, osvobozeny, enfranchisement, emancipovat
Zlí, zkažení, maligní, zdraví škodlivé, maleficence
Tisíc, tisícina Razítko, razítka (sloveso) Už (pomocné), má, vlastní, se Postman, kurýr, pošta Carry, přinést, přenosný
FA-FA Devatenáct, devatenáctý Dvacet dvacátém Třicet, třicátý ??? Čtyřicet, fourtieth Padesát, padesátá Šedesát, šedesátá
FA-SO Příčina, protože vzhledem k
Teismus, deismus, teista, víra v Boha
Malice, nelaskavost, nemocný vůle, pohrdavý, malignita
Zákona, chovat, provádět Million, miliontý
Do, aby, akce, proveditelné, které se dopouštějí
Připravte, aby připravený, přípravy
FA-LA Musím (pomocné)
Able, může, může, je to možné, proveditelnosti
Prostředky, zdroje, prostřednictvím, prostřednictvím Pochopte, intelekt
Nelibost, nečestnost, ostuda
Mld. Kč, miliardtinu
Trend, tendence, sklon k, dispozice
FA-TI
Procházka, krok
Zeptejte se, vyšetřovat
Rozvod, popřít, popřít, unmarry
Chcete (něco udělat) (pro touhy a chtějí věci, viz `mifala ``)
Cry, plakat, vzlykat, slzy
Rozhodněte, určit, řešení, rozhodnutí, usnesení
Trillion, bilióntině
SO-DO Neděle Kopírování, přepsat, přepis
Napodobovat, falšovat, napodobit, emulovat, padělky
Příklad, model, typ Překládat, interpretovat, překlady, tlumočník Komentář, komentář, komentátor Tradice, tradičně, tradiční
SO-RE Neznamená, předpokládané Minulosti, bývalý, kolem
Nevděk, bez ohledu na, nevděčný
Zkraťte, zkracovat, stručné, hutný, stručné, krátké
Jazyk, idiom, dialekt, lingvistika, filologie Slovník, slovní zásoba, slovník
Nesrovnalosti, anomálie, nepravidelný
SO-MI
Ďábel, Satan, Lucifer, démon, satanský
Sloveso, podstatné jméno, přídavné jméno, příslovce Současné Článek Zájmeno
Pamatujte si, vzpomínám, připomenutí, pomník, suvenýr
Komplikovat, komplikace, ztížit
SO-FA
Neutrální, neutralita
Odstranit, odstranit, přeškrtnout, přeškrtne, zahladit
Nižší, snižovat, odstoupit
Budoucnost Zastrašit, šikanovat, obtěžovat Nechť, aby
Netrpělivý, podrážděný, netrpělivost, rozčilovat
SO-SO Pondělí Úterý Středa Čtvrtek ??? Pátek Sobota
SO-LA
Omluvte, očistit, pardon, omluvitelné, omluvitelný
Tolerovat, nesou si můžete dopřát, požitek, tolerance
Odpusťte, milost, amnestie, milost, odpuštění
Favor, oblíbený, příznivé, raději
Povolení, povolit, povolit, povolení Hodina
Climb, koně, náběhu, lezení, stoupání
SO-TI Run, cval, závod, běžec
Chcete-li být šťastný, štětí, radostn, hravost, radost, šťastný, gay, rozradostněný, energický, vesele, vesele, vesele
Chcete-li mít smůlu, neštěstí, nezdar, kalamita, katastrofa, nešťastné
Smích, veselí, smíchu
Úsměv, úsměv, s úsměvem Skip, hop, skok, vrhnout, rozpustilost Minuty, sekundy, moment, instant
LA-DO Teplota, klima College, vysoká škola, instituce, univerzity, učitel, profesor, ředitel Škola, student, žák, žák Přečtěte si, čtení, čtenář, čitelné, čitelně Kniha, objem, tome Předmluva, předmluva, preambule, úvod Word, termín
LA-RE Abeceda, abecední (ly) Mlha, mlha, mlha, mlhavý Spell, pravopis Slabika, slabičný, jednoslabičné slovo, nemluvný Lekce, výuka Věta, věta
Rozptýlení, nepozornost, nechtěně, nepozorný, neopatrnost, se nepoužije
LA-MI
Dočasné, prchavý
Napište, psaní, spisovatel Vlhkost, mokré, navlhčit, namočit, vlhké Pero
Zapomeňte, výhled, zanedbávání, zapomnětlivý, vynechejte
Ink, kalamář
Obtížnost, problémy, tvrdost
LA-FA Papír, list papíru, pergamen Page, listí, flip / listovat Notebook, portfolio Sníh, kroupy, déšť se sněhem Rukopis, svitek, psaní Text, textové, doslovně, dopis Předmět, téma, práce, téma
LA-SO
Bezbožnost, bezbožní, bezbožná, bezbožnost
Tužka, skica
Nerovnost, nerovné, nerovnoměrné
Undo, vrátit zpět
Zmrazit, mráz, led, ledový Srovnejte, linka, řádek Kreslení, sledovat
LA-LA Dawn, za soumraku Den, denní světlo, světlo Meteorologie, jev, meteor Ráno Večer, za soumraku ??? Noc, v noci
LA-TI Point, hlavní myšlenka
Bavte se, užít si, mít radost, zábava, bavit
Trest, nelibost, soužení, bolest, trest
Neváhejte, jděte s nejistotou, nerozhodnosti, nerozhodný
Interpunkce, interpunkce Interpunkční znaménko, otazník, vykřičník, čárka Cold, chladný, frigidní
TI-DO Atmosféra, vzduch
Potupa, degradovat, defilují, ponižovat
Nepřátelství, nepřátelství, nepřítel, protivník, protivník, nepřátelské
Datum, začít, zahájit
Studovat Progress, progresivní Učit se, učení, vzdělávání, odborné přípravy
TI-RE Gramatika, syntax, gramaticky Hvězda, planeta, kometa Spell, pravopis, pravopis, orthographic
Přesnost, přesnost, dochvilnost, pracovitost
Pravidelné, symetrické, symetrii, správné
Pozor, starat, rozjímání, být opatrní
Použít, aplikovaná, pilný, záměrně
TI-MI Rozlišujte, rozlišovat, rozeznávat, rozdíl, Nuance,
Vysvětlete, definovat, ukazují, vysvětlovati, definice, vysvětlení
Moon, měsíční Význam, význam
Zjednodušte, aby snadné, jednoduché, elementární
Usnadnit, aby se snadno, podporu, snadné
Vyjasnit, zesvětlit, objasní, explicitní, jasnost, myslitelné
TI-FA Diktovat, diktát, přečetl Porucha, vada, porucha, vadné, nepodařilo
Správně, reforma, korekce, reformace
Sun, solární
Počkejte, trpělivost, pacient
Opakujte, rekapitulovat Znovu zdůrazňujeme, obnovit, znovu
TI-SO Soutěžit, soutěž
Podporovat, povzbudit, podpořit
Zkontrolujte, recenze, inspektor, inspekce Recenze, kontrolovat, zkoumat Shine, zářit, záře, radiační Analyzujte, analýza, analytik, analytické Otázka, vyslýchat, dotaz
TI-LA
Porovnejte, srovnání, podobnost, podobnost, srovnatelné
Crown, diadém, korunovace, korunován
Nenávist, nenávidět, hnusit, nenávist, nepřátelství, averze
Neschopný, nevhodné, neschopný, nešikovný
Dolů, sestup, jít dolů
Sky, obloha, Mléčná dráha, nebeská báň, nebeský Medaile, medailon
TI-TI Déšť, sprcha, liják, deštivý Vítr, vítr, vánek, závan, hurikán Oblačnosti, oblačno Lightning, flash Thunder, bouře, bouřlivý Teplo, teplo, teplá, kalorický, s teplem, vřele ???
DO RE MI FA SO LA TI
DO-DO-DO
DO-DO-RE Duchovenstvo, kněžstvo, svatý řád, Církevní, kněz, opat, ``otec``, kněžské do-do-re-re-%cs Vikariát, vikář Pastor, presbytář, presbyterian Bishop, episkopální (biskup) Arcibiskup, Metropolitan Kardinál
DO-DO-MI Krucifix, kříž Uplatnit, vykoupení do-do-mi-mi-%cs Vzkřísit, vzkříšení
Paradise, bydliště blažených, Eden
Angel, cherubín, archanděl, Serafim, andělský, andělský
Dokonalost, úplnost, naplnění, perfektní, dokončena v dokonalosti, dokonalé
DO-DO-FA Papežství, pontifikátu, papež, svatý otec, Jeho Svatost, papežský, pontifically
Vysvětit, věnovat, posvátný, vyhrazené, nedotknutelné, inviolably
Požehnej, požehnání do-do-fa-fa-%cs Regenerují, regenerace, regenerace Apoštolát, apoštolského, apoštol, žák Mise
DO-DO-SO Snažit převést, proselytismu
Povolte, relaxovat, uvolnit, relaxace, uvolnění
Evangelizovat, evangelium, Bible, Nový zákon, evangelista, evangelický, evangelically Vyslýchat, katechismus, katecheta do-do-so-so-%cs Křesťanství, Christian, Christianly, jako křesťan Dogma, doktrína, dogmatický, dogmaticky
DO-DO-LA Teologie, teologická, teolog, theoglogically Katolicismus, univerzálnost, katolická (n.), katolická (adj.) Protestantismus, kalvinismus, luteránství, protestant, Calvinist, Lutheran Muhammedanism, Mohammed, mohamedán Judaize, Judaismus, židovské, Izraelita, židovský do-do-la-la-%cs Pohanství, Pagan, Gentile, Heathen
DO-DO-TI Církev, chrám, katedrála Steeple, věž kostela Kaple, kaplan Altar, svatyně, svatostánek Kazatelna, platforma Kázat, kázání, kázání, kazatel do-do-ti-ti-%cs
DO-RE-DO Jezuitizmus, jezuita, Jezuitský Zrození, zrozen, rodák se narodil
Body, lidské tělo, fyzické
Hlava, mozek, lebka Vlasy, obočí, knír, vousy, řasy Tvář Tváře
DO-RE-RE Diecéze, diecézní Parish, farník Kostel správce Sakristie, kostelník Žebrání, vybírání, o azyl, žebrák Contribute, příspěvek
DO-RE-MI Čelo, chrám, přední Oči, oční víčko, oko Kongregace, sborové Nos, nosní dírky, nosní Ústa, rty, jazyk, patro Zuby, zubní, chrup Brada
DO-RE-FA
Elegantní, nehospodárné, marnotratnost
Krk, hrdlo, hrtan Hrudník, prsa Canon, kanonický Rameno Arm, loket, zápěstí Hand, palm
DO-RE-SO
Narušit, rušit, rozrušení, otřes, poruchy
Servant, pokojská, komorník, pokojská
Žaludek Břicho, břicho Kartuziánský, kartuziánský mnich (mnich nebo jeptiška z ``strohý kontemplativní``, aby založil sv Bruno v 1084) Střeva, vnitřnosti, střeva, střevní Játra, slezina
DO-RE-LA Zpět, páteřní, páteř, páteř Ledviny Boky, boční
Nepřístupný, nepřístupná
Hýždě, spodní, za, konečníku Zbožný člověk, mnich, kapucínský (mnich patřící do větve františkánského řádu), trappist Kůže, tělo, epidermis
DO-RE-TI Bone, osifikace Dřeň Tepna, žíla Tekutina tvořící se během trávení Krve, krvavý Circulate, cirkulace Beg, žebrání, mendicity, žebrák, žebravý
DO-MI-DO Umrtvit sebe sama, máčet sám, mučit sám sebe, mučedníka sám sebe, ponížení, macerace, úspornost, strohý, stroze Členové Stehno, kolena Noha, tele Foot, pata Finger, ukazováček, palec Nehet, nehty
DO-MI-RE Pět smyslů Cilice, hairshirt, látka z velbloudí srsti, disciplína
Viz, vidění,
Stiskněte, cítit, zvládnout Chuť Vůně
Slyšte, sluch, sluchový, akustický
DO-MI-MI Divine kancelář, náboženské cerimoney, obřad, rituál Průvod Mass, Grand hmotnost Vesper, nešpory, Compline (večerní modlitba) Salvation Angelus (katolická zbožnost připomínat vtělení Ježíše (včetně Zdrávas Maria), uvedl na ráno, v poledne, a západ slunce)
DO-MI-FA Lidstvo, lidstvo, člověče, ženě, samec, samice
Live, existovat,, život, existence
Dýchej, dech, dýchání Rychlé, půst, rychlejší, o rychlé
Vhodné pro děti, děti, jouvenile, dospívající
Růst, zvýšení, nárůst, postava, velikost
Síla, síla, vitalita, mužnost, silný, mužný
DO-MI-SO
Nadřazenost, nejvyšší, elitní, první objednávka
Power, orgán, převaha, pravidlo
Grandeur, velikost, ušlechtilost, skvělé
Inteligence, kapacita, chytrý, intelekt
Jubileum
Duch, duchovní, mají ducha
Duše
DO-MI-LA
Diskuse, naprostý, mluvit, řeč, mluvení, slovní, reproduktor, ústně, ústně
Nahrávat, artikulovat, výslovnost, artikulace
Tvrdí, důvod, svěřit
Rozumnost, důvod, smysl, přiměřené
Rozeznat, rozlišování, rozsudek, zdravý rozum, dialektika, logika, rozumné, moudře, logik, rozumné Půst Insight, bystrost, prozíravost, jasnozřivost, bystrý, ostrost
DO-MI-TI
Skill, schopnost, know-how, kompetence, chytrý, obratný, expert, dovedné
Předstírat, že, nárok, předstírání
Osvoboďte, uvolnění, zdarma, volnosti, nezávislosti
Energy, energický, síla
Pevnost, stoicismus, silná, neotřesitelná, statečnost, otužilost
Chcete-li čelit, postavit, odvahu, statečnost, odvážný, statečný, neohrožený
Pověra, pověrčivý, pověrčivosti
DO-FA-DO Bigotnost, pokrytectví, fanatik, pokrytec
Počkej, čekající, očekávání, dokud
Naděje
Vím, znalosti, poznatelný Buďte související, související, vztahy Sociální, sociabilita, společensky, společenský Vzdělávat, zadní (raise), vzdělávání, vzdělaný, dobře vychovaný
DO-FA-RE
Lakota, šetrnost, lakomec, špinavé, špína, skrovné, hrabivost
Fanatismu, fanatik Uložit, hospodářství, úspory, ekonomické, hospodářsky Prosper, prosperita, prosperující, kvetoucí Buďte v pohodě, pohodlný, snadnost, well-being, pohodlně
Obohaťte, bohatství, bohatý, štěstí, bohatství, bohatý
Luxusní, deluxe, velkolepost, luxusní, pompézní, luxusní, prosperující
DO-FA-MI Pocity, zásady
Kvalifikujte, kvalifikace, kvalita, atribut, kvalifikátor
Za, zádech, zadní, dozadu
Mají ctnost, ctnost, ctnostný, ctnostně
Moudrost, moudrý, šalvěj, moudře
Skromnost, cudnost, skromný, cudný
Být očištěna, čistota, sladkost, čistý, sladký, neporušený, bezúhonný, nevinný
DO-FA-FA Velikonoce Ascension, svátek Nanebevzetí Letnice Nanebevzetí Panny Marie Svátek Všech svatých Vánoce
DO-FA-SO
Nevinnost, nevinný, nevinně
Naivita, upřímnost, jednoduchost, upřímný, naivní, prostě
Oslavily, růženka, půvabný, pěkný, překrásná
Grace, ladný, milostivě
Pronásledovat, pronásledování, perecutor, perzekuční Šarm, Enchant, atrakce, přívěsky, půvabné, atraktivní, okouzlující, nádherné
Pravda, realita, pravda, pravdivost, pravdivé, skutečné, účinné, rychlé, vlastně
DO-FA-LA
Otevřenost, poctivost, upřímnost, upřímný, upřímný, opravdu
Proboha, mírnost, laskavost
Citlivost, ovlivnitelnost, citlivý, vnímavý
Srdečný, teplo, výpotek, hojně Velkorysost, osvícenost, velkomyslnost, liberální, velkorysý Prokletí, sakra, exkomunikovat, anathematize, prokletí, zatracení, exkomunikace, anathema, kletba
Lidstvo, užitečné, humanitární, lidsky
DO-FA-TI
Prudence, opatrnost, pečlivě, obezřetnost
Předvídat, předvídat, předvídat, předvídat, předvídavost
Diskrétnost, diskrétní, zdrženlivý
Consiousness, povědomí, conscientous
Čestnost, poctivost, spravedlnost, poctivost, čestnost, bezúhonnost
Pochoutka, takt, delikátní, jemně
Bičovat, trápit, mučení, flagellation, mučednictví, mučení
DO-SO-DO Trestat, trestat, trest, trest, nápravná, opravy Kasační opravný prostředek, vyvolává Zeptejte se, žádost, poptávka
Open, otevření, pootevřený, zející, otvírák
Zadejte, proniknout, vstup
Uvnitř, v, interní, interní
Essence, vrozené, zásadně, vnitřně, ze své podstaty
DO-SO-RE
Uspořádat, uspořádání, aby nařídil
Buď zatraceně, zatraceně, exkomunikoval, zatracený, zatraceně
Zkušenosti, zkušenosti
Regulovat, upravily, pravidlo, disciplína, pravidelnost, zákon
Occupy, zabývat, zapojit, povolání, vstřebává, obsadila
Přisuzují, přičítání, atributivní Náhodné, náhodou, náhodné
DO-SO-MI
Inferiorita, nižší, střední, podřízený
Sledujte, starat, pohotovostní, Vigil, ostražitost (bdělost?)
Svádět, zkuste, pokušení, pokušitel, snažil, lákavé
Light (sloveso), zapněte / zapnout, zápas, zapalovače, zapalovač
Svíčka, vosková Plyn, plynoměr
Osvětlit, rozsvítí, osvětlení, osvětlení, jasný, dobře osvětlené
DO-SO-FA
Vina, vina, vinen, viník, trestuhodné, vinný, reproachable, trestné
Probuď se, probudit, probudit, probudit, budík Vstaň, vstaň, vstaň, stálé, zvedl, zvedl na nohy Sin, hříšník, hříšný
Se objeví, vzhled
No, blíží, spěchat, přichází Salute, příď, pozdravit, ahoj, pozdravy
DO-SO-SO Svátost, svátostná Křtít, křtitelnice, křest, křestní Vezměte přijímání, blíží svatý stůl, svatá svátost, eucharistie, přijímání, svátost, Poslední večeře, Eucharistique Wafer, chléb přijímání Potvrďte, potvrzení (obřad, při které osoba potvrzuje víru a je přijat za řádného člena církve) Pomazání (pomazání nemocných, esp. Při podání na umírání), Svatý oleje
DO-SO-LA Poslouchej, Slyšte, popřát sluchu, posluchače, sluchátka, sluchátka
Zbavit, vyložit, Riddance, vybíjení, vykládání
Kompliment, chválím, chvála, blahopřání, poklona, ​​chvála, pochvalnou
Přehánět, zesilovat, zvětšit, přehánění, zesílení Plošší, pochlebovat, kolouch, lichotky, pochlebování, podlézavosti, lichotivé Čiňte pokání, pokání, lítost, výčitky, pokání, zkroušený Samolibý, snížit se, sebeuspokojení, blahosklonnost, povýšeně
DO-SO-TI Poradit, nutkání, rada, nabádání, poradenství Protestovat, rozklad (Argue v protestu nebo opozici) Návrh, diskrétně, narážka, narážka, zmínka Olovo, průvodce, chování, pohon, mentor, Cicerone Vezměte, nést, přinést Uspíšit, spěch, ochota, nadšení, ochota, nedočkavý Klečet, sklonit, pokleknutí, vysílení, klečící, ležícího
DO-LA-DO Přiznejte, vstupné Pozvěte, svolat, zavolat, pozvánka
Přijměte, smířit, držet, souhlas, aggree, přijetí
Dejte, ležel, opatří, dal, nastavte, místo, přístavek
Kryt (noun) Tabulka Ubrus, ubrousek
DO-LA-RE Příbory, nádobí, deska, jídlo, šálkem, váza Přiznám se, vyznání, kajícník Vidlice, také slang: ``mít pravdu`` Spoon, lopatka, lžíce Cup, sklo, pohár, hrnek, kádinka Láhev, jar, karafa, baňky Víno, šampaňské, a c.
DO-LA-MI
Ticho, drž hubu, utišit, nemluvný, tiše
Vodě, vlhka Chcete-li slyšet doznání, konfesní, zpovědnice, tribuna pokání, zpovědník Žízeň, žízeň, okoralý Drink, pijan
Hlad, chuť k jídlu, hladovění
Sníst, stravování, jedlík, jedlý
DO-LA-FA
Skrýt, skrývat, tajit, záludný
Krmivo, vyživují, potravy, podstatné, výživný, podavač, sestra Polévka, vývar Smířit, urovnat, opravit, repatriaci (?), Usmíření, sladění Těstoviny, makarony, nudle, a c. Chléb, bochník, drobenka, kůra Ryby, ústřice, úhoři, losos
DO-LA-SO Maso, steak, hovězí Rostbíf, pražení, toast, gril, grilovat Drůbež, holub, kuřecí, kachní, krůtí Game (potraviny), koroptev, zajíc, srnec Předvádění, uložit, zachránit, osvoboditel, zachránce Pečivo, koláče, pusinky, koláč Vepřové maso, šunka
DO-LA-LA Litanii, litanie (``volání a odpověď`` bod při bohoslužbách nebo průvody) Chcete říct, žalmy, zpívat žalmy, psalmody, žalmista v Žalmu, chvalozpěv Plainchant, plainsong (bez doprovodu církevní hudba zpívaná v souzvuku, převzato z liturgie) Pult, ``stojan`` (?) Master, vokalista Nosti této licence, kadidlo, kadidelnici
DO-LA-TI Sůl, solené, solení, solnička Pepř, koření, pepřenka Ocet, přidat ocet, zálivkou
North, severní, na sever
Olej, mastná, olej rozprašovač, namazat Hořčice Chránit, ochraňovat, ochrana, záštita, protektorát, pod záštitou, ochránce, patron, patronky
DO-TI-DO Oslavovat, vzdejte, velebení
Stačí, soběstačnost, stačí, dost, třeba
Zelenina, hrášek, chřest, špenát, artyčoky Salátový, salát Sezóna, chuť, šaty, koření, dresink Juice, omáčka, šťavnaté Vejce, vaječné skořápky, omeleta
DO-TI-RE Mléčné výrobky, mléko, smetana, krémová, mlékař Vzdělávat, dobrý příklad, osvěta, poučné, exemplární, příkladně Máslo Sýr Zákusek, lískové ořechy, ořechy, mandle, jedlé kaštany, vlašské ořechy Ovoce, jahody, maliny, rybíz, třešně Ovoce, hrozny, broskve, hrušky, jablka, švestky
DO-TI-MI
Neschopnost, trapnosti, nemotornost, neschopnost, těžkopádný
Pour, vysypat
Po, později, v pozdější době
Alkohol Lihoviny, alkohol, brandy, rum, absinthe
Natáhněte, uvolnit, zatáhněte, odstoupení
Drunk, opít se, opilství, opilec
DO-TI-FA
Neopatrnost, ukvapenost, bezohlednost, nerozvážnost, nerozvážnost
Pivo, křídlo, opotřebení Refresh, osvěžující Blahořečit, blahořečení, blaženost, blažený Café, obchod s kávou Čaj, čajník Osladit, cukr, sladkosti
DO-TI-SO Čokoláda, kakao
Zbytečnost, redundance, zbytečný, k ničemu, marně
Jídlo, hody, banket, oběd, večeře, večeře Vaříme, vaření, kuchyně, z kuchyně Obdivujte, bude nadšen, rave, obdivovat, obdiv, extáze, obdivovatel, ventilátor, extatický, úžas, vděčný, admirative Poskytnout dodat, vyplňte, zásoby, ustanovení, poskytovatel Potravy, poživatelných
DO-TI-LA Fragment, řezání, kus, bit, slice
Prázdný, void, suchý, prázdný
Chuťovka, předkrmy Reserve, mějte, rezervovat, zachování, vyhrazena, konzervativní Bufet Respekt, ctít, ctít, respektovat, čest, úcta, uctívání, respektu, uctivý, uctivě, uctivě Spíž
DO-TI-TI Seminář, seminarista Noviciát, novic Být převedeny, konvertity, katechumen, nováček Věnovat se, oddávat se, horlivost, zápal, horlivý, ohnivý Růženec, věnec Farník, Kniha hodin, breviář, misál

DO RE MI FA SO LA TI
RE-DO-DO Cave, jeskyně, jeskyně, doupě, lom, katakomby Palisade, špalír, oplocení Arbor, háj, mlází Nursery (stromů), nurseryman Vineyard, vinař, vinař Skleník
RE-DO-RE Oblečení, výstroj, efekty Tank, nádrž, bazén, kontejner
Zobecňovat, zevšeobecnit, aby společného, ​​obecnost, univerzálnost, obecné, univerzální, obecně, obecně
Košile Sock, skladování Obuv, boty, pantofle Kalhoty, kalhotky, kalhoty
RE-DO-MI Umýt se, čistý, namydlit, omytím, mýdlo Holení, holící strojek Ventil Mirror, se odráží, podívat se na sebe do zrcadla Česat se, hřeben
Snížení, odčítání, odpočet, zmírnit, snížit, slevy, snížení
Styl vlasy, čepec, kadeřnictví, wigmaker, paruka
RE-DO-FA
Neočekávaný, překvapující, unlooked pro, nepředvídaných, nečekaně
Přesunout, uvolnit, odstranit, pohybující se
Tie, vázanka, šátek
Chcete-li být zdravý, zdraví, likvidovat, zdravé
Vest, živůtek Button, naslouchat Oblékli, šaty (v), dress up, oblečení, oblečení, kostým, oblek
RE-DO-SO Coat, zimník, plášť, bunda Obloha, trim, zdobené, lemované Srst Rukavice, rukavice, palčáky Matice (z šroubu) Cane, tyč, tyč, obušek Umbrella, slunečník
RE-DO-LA Toaleta, Toaletní potřeby, osobní péče, mytí Korzet, živůtek Krajka Sukně, spodnička Šaty (n), župan Šroub
Nevyhnutelné, nevyhnutelné, immenent, nevyhnutelně
RE-DO-TI
Nedostatečnost, nepřiměřenost, inufficient, nestačí
Ozdobit, zdobit, embelish, prettify, ornament, výzdoba
Neviditelnost, imperceptibility, neviditelný, nepostřehnutelný, neviditelná
Ring, manželství kroužek Náramek, náramek Brýle, brýle, brýle
Nespravedlnost, preferenční zacházení, laskavost, nepravost, nespravedlivé, nesprávné, nespravedlivý, nečestně, nespravedlivě
RE-RE-DO re-re-do-do-%cs Build, stavebn, výstavbě, architekturu, stavitel, architekt, architektonická Plán, perspektiva, půdorys Lešení, lešení Chůdy, podíl, tyčkový, pole, třtiny, oštěp Build, zednické, stavebniny, zedník Chcete-li postavit zeď, stěnu, oddíl
RE-RE-RE
RE-RE-MI Omítka, štukatér Vápenec, vápno, hašené vápno, hydraulické vápno re-re-mi-mi-%cs Stoneova, skále, Stoney, skalnatá Písek, pískovač, písku, písčitá Asfalt, asfalt, bitumenové Benzín, ropa, ropa, nafta
RE-RE-FA Dláždit, macadamize, dlažba, štěrk, dlažba, betonová Chcete-li dlaždice, dlaždice, cihly Courtyard, soud re-re-fa-fa-%cs Vault, tunel, dlouhý klenba Post, pilíř Opevnit, opevnění, hradba, parapet
RE-RE-SO Pevnost, citadela, tvrz, bašta Barrack, kasárna Být obsazen, budou rozmístěni, posádku Terasa, plató, Estrade, promenáda re-re-so-so-%cs Tower, věž, minaret, donjon, kiosek Crenellate (poskytují zeď budovy s cimbuřím), zářez, slot, okna, cimbuřím, štěrbina, mezera
RE-RE-LA Dome, kopule Top, summit, vrchol, vrcholek Podkroví, podkrovní, mansardové, podkrovní pokoj K tomu, aby strop, strop Střecha, střešní krytiny re-re-la-la-%cs Břidlice
RE-RE-TI Hromosvod, věže, pole, bar Okap Příkop, příkop, příkop, umyvadlo, nádrž Marsh, bažiny, mokřady, bažinaté, bahnité, bažinatý Bláta, kalů, bláta, bahno, bahno, hnůj, bahnité, blátivý, slizký Kanalizace, odtok, žumpa, umyvadlo re-re-ti-ti-%cs
RE-MI-DO Soustružení, soustružnické, soustružník Šátek, šála
Depozitář (Bank? Lockbox?)
Brož, zavírací, pin Kloboukem, čepicí, kapuce, kapota Maska, závoj, zahalený Elegance, elegantní, elegantně
RE-MI-RE Procházka, klus, pochod, výlet, Walker, tramp Chcete-li udělat něco kolo, míč, kolo Procházka, procházku, bloudit, promenáda Car, přeprava, kupé, bus Navštivte, tour, návštěvník, host Ticket, vstup karty Svět, společnost, světský, pozemský
RE-MI-MI Glazura, prosklení, sklenář, sklo, okna Gril, mříž, mřížovina, rošt, pletivo, mřížka Mill, mlynář Barn, stabilní, kůlna, chlévy Krmivo, pastva, pícniny, seno, tráva, sláma, kštice, jetel, vojtěška Hnůj, hnojiva, hnůj
RE-MI-FA
Defekt, vadný, chyba
Nemovitosti, doména, majitel Concierge, porter, školník, domovník, vrátný, vrátný Obepínat, okolní stěny, kruh, obrys, obrys, obvod kolem, kruhový, kulatý, kruhově Pronájem, půjčování, pronájem, nájemce Domácí, dům, chata, chalupa, hotel Žít, bydlet, bydlení, bydliště, obyvatel, resident, doma, rezidenční
RE-MI-SO
Spánek, usnul, dřímota, ospalost, spáč, spí, spící
Vestibul, lobby, hala, práh Dveře, vrata Předpokoj Chcete-li boule ven, výtečnost, prominentní, výběžek Místnost, společenská místnost, jídelna Kancelář
RE-MI-LA Ložnice, ložnice Krb, komín, krb, spalin Lampa, baterka, lustr, kandelábr, svícen, světlý, maják Okno Žaluzie, rolety, mříže Oválné, podlouhlé Balkon, balustráda, zábradlí
RE-MI-TI Sklep, klenba Sudové, barel Přízemí, první patro
Dally, lelkování, přetrvávají, pomalu, tuláky, slowpoke po kapkách
Schodiště, schody, kroky, krok Patro (1., 2., 3. ...) Chcete-li čtvercový, čtverec
RE-FA-DO
Rouhavý, znesvětit, nechutnosti, znesvěcení, svatokrádež, poskvrnil, rouhavý
Pohyb, nainstalujte
Nábytek, bytové zařízení Domácnost Nábytek, komoda, šatní skříň Zásuvka Knihovna, knihovník
RE-FA-RE Skříň, šatní skříň, skříňka, skříň Falšovat, kování, kovářské Seat, lavice, židle, pohovka Posaďte se, sedící, sedící Postel, kolébka, houpací síť Ložní prádlo, matrace, peřina, polštář Záclony, závěsy
RE-FA-MI
Die, pomine, smrti, úmrtnosti, smrtelně
Sporák, chladič, pec, trouba Podkovář, shoer, sněžnicích Požární kleště, utensiles pro oheň, andiron Dýchej, vyhodit, nafouknout Palivo, topení, dřevo, log, hranicí Uhlí, uhlíky
RE-FA-FA Gear, oky, převody Kladka Lock, zámečník, zámek Antidote, proti jed Clef, klíč Bolt, bezpečnostní zámek
RE-FA-SO Oheň, pec, zápalné Burn, Kindle, konzumovat (stejně jako v ohni), pálení Twinkle, jiskra, srší, planout, plamenem, okázalý, sálající
Uklidnit, calme, mír, přátelství, Peacemaker, klidné, mírumilovně
Podkova Šofér, řidič Hearth, ohniště, ohniště
RE-FA-LA Rag, utěrka, zástěře, povlak na polštář, list Tear (v), pařez, roztrhané, rozedraný, Řídká, v kusech, rozedraný Mend, náplast, zašívání, mender Šít, šití, švadlena Border, hrana Kovadlina Vyšívat, výšivka, vyšívací
RE-FA-TI Náprstek Case, kryt, plášť, box Jehly, špendlíky Sekáč, střih, řezbářství, nůžky Cut, nůž, řezačky, řezání, ostrý Práce, pracovník Clamp, svěrák
RE-SO-DO
Utáhněte, stiskněte tlačítko, sevřít, kondenzátu, mačkání, tlak, squeeze, kondenzace, kompaktnost, hustotu, pevné, lisované, vymačkané, pevný, kompaktní, hustý
Pouch, batoh, batoh, taška
Pohodlí, jednoduchost, pohodlné, pohodlně
Skrýt, pohřbít, skrýš, cache, skryté, okultní, nenápadní, tajně Peněženka, kabelka Obsahují, patří, obsahující kapacita
Nakoupit, výdaje, poplatky, zaplatit, závazky, stav výdajů
RE-SO-RE
Master, šéfe
Kleště Usnesení, příkaz, pravidlo Odeslat, odeslání, odesílání, loď (v.), o zásilce Zamítl, dovolené, neobsazeno, výpověď
Rozvíjet, zlepšovat, vývoj
Odstranit, zamítl, odstranění, odvolání, rezignace
RE-SO-MI
Impotence, bezmocnost, bezradnost, impotentní, bez autority, bez vlivu
Sweep, smeták, zametací, zametání Pinch, svírání Vosk, voskování Brush, prach (v.)
Pokračovat, pokračování, pokračovatelkou, kontinuální, neustále
Čisté, křoviny, odmastit, make clean, odpojit, cídění, čištění, čistota
RE-SO-FA
Mazaný, dělat triky, lsti, úskoku lest, lstivý, rafinovaný, potutelný
Koupat se, koupel, plavec
Plachost, plachý, obavy, strach, nezávazně, nesměle
Hammer (v.), kladivo (n.), palička, hammerman Nahota, nahý, nahý, strip Otřete, setřete, houbu Rub, masáže
RE-SO-SO Truhlářské práce, truhlář, lesník Dřevo, řezivo, dřevo
Plane, holení, úroveň, zploštit, fanoušek, hladký, vyrovnání, dokonce, zploštění, leštěná, elegantní
Zploštit, zploštění, byt Vodorovnost, horizont, horizontální, horizontálně Svislost, kolmost, svislá, kolmá, svisle, kolmo
RE-SO-LA Chcete-li získat unavený, to unavuje, únava, malátnost, sklíčenost, unavený, ohromen, únavné Svléknout Lehněte si, protáhnout, vleže K pokrytí, přístřeší, pokrytí, kryt, chráněné, na něž se vztahuje Odpočinout, relaxovat, odpočívat Tlačit, stiskněte, tlak, síla, tah, tlačí Vysneny, snění, snový, snění
RE-SO-TI
Potřebujete, vyžadují, potřeby, užitečné, nezbytné, utile
Práce, úkol, pracovník, travail, pracné, pracně Praxe, cvičení, sjízdnost, odborník, to proveditelné, spustitelný Business, povolání, profese, kariéra, dělník, řemeslník Kniha, práce Zvykli, navyknout, seznamte, zvyk, použití, zvyk, rutina, známé, obvyklé Zatlačte, řídit v, kladivem, imbed, stiskněte, zašroubovat, tah v, umyvadlo, potopení, řízení v
RE-LA-DO Balance (v. & n.), Rovnováha, vyvažovačka, vzpřímené, vyvážené Umýt, vyprat, bělidlo, prádelna, dopustila praní peněz Škrob, ztuhla, naškrobené, ztuhlost Iron (v), služba žehlení, mandl Krémy, nemačkal, pleate, fold Řetězy, pouta, žehličky Zaostřit, povzbudit, zdokonalovat,
RE-LA-RE Crack, split, slot, rozsedlina, prasklý Jaro, pružnost, stretch, elastické Přestávka, křehký, křehké, křehkost Přestávka, smeč, zlomení, jistič, člení Nail, pin, bod, ostrý, pronikavý, akutní Vrták, vrtání, šídlo, perforovat Dig, udělat díry, vybagrovat, díra, dutina, duté
RE-LA-MI
Stutter, mumlat, koktavost
Sousedství, okolí, úzkým, sousedská, soused Boční, hrana, na této straně, tady, v oblasti, tímto způsobem Strike, hit, dopad, rána Protřepou, třepe, dát pohybu, neklid, reflexivní, otřes mozku
Levné, levný, dobrý obchod
Ring, zvonění, vyzvánění, zvonění, zvonu, tintinnabulation, zvonek
RE-LA-FA
Malignity, špatnost, tma, zlomyslný, zlý, zlomyslně, zlomyslně
Bend, sehnout, zakřivení, křivka, ohnuté Tilt, štíhlá, naklánět, sklon, sklon, sklon, tendence
Právo (směr), na pravé straně
Otoč se, odvrátit
Nepřiměřené, disproporce, nepřiměřeně
Chcete-li držet, mít v ruce
RE-LA-SO
Uvést do rozpaků, rozpaky, trapné, nepříjemné pocity
Throw, zahájit Najít Pick up, zvýšit, zvednout, výtah Hang, háček, vydrž, hák na, zahnutý, oběšen Object (n) Trifel, maličkost, hříšek, pečlivý, markanty
RE-LA-LA Truhlářství, truhlář Inlay, intarzie, intarzované Povrch, top, povrchní, povrchně Ebony, palisandr, mahagon, ořech Tesařské práce, tesař Plank, podlahy, deska, podlaha
RE-LA-TI
Vyplňte, kompletní, vyplňování, plnost, plný, plný, zabalené, plně
Load, zátěž, nákladu, nakládání Přetečení, vpád, invaze
West, western
Chcete-li blokovat, škrtit, lahvové, korku Přiložit, omezit, obsahují, začlenění, pouze, stažena, včetně, včetně, uzavřený Hook (n.), řeznický hák, stud
RE-TI-DO Equip, nářadí, vybavení Race (lidí / věcí), linie, deformace (stejný smysl jako rasa), plemeno (n) Genealogie, genealog, genealogických Předci, předchůdci, zplodí Rodina, příbuzenství, příbuzenství, relativní Prarodič, dědeček, babička Otec, matka, otcovství, mateřství, rodičovská, mateřská
RE-TI-RE Protože, plodí, vést, vytvářet, plodit, generativní, genitální Handle, grip Pochopte, koncepce, těhotná, velký s dítětem Narození, porod Syn, dcera, filial Polibek Pohlazení, pohlazení, mazlení
RE-TI-MI
Vzdát, opustit, odpřisáhnout, vypovězení, odříkání, abdikace, oddělení
Bratr, sestra, bratrské, bratrsky Čepel Vnuk, vnučka Strýc, teta Synovec, neteř Bratranec
RE-TI-FA
Neprozíravost, nedostatek předvídavosti, neprozíravý
Nevlastní otec, nevlastní matka Son-in-law, dcera-in-law Ax, sekyrka Nevlastní bratr, nevlastní sestra Poručnictví, tutor Žák
RE-TI-SO Kmotr, kmotra Jméno, nominální, jmenovaný, jmenovací, podle názvu Kmotřenec, kmotřenka Intimita, intimní, důvěrně Saw, Sawyer, piliny Znalost, známé, familiérně Kamarádství, přátelství, společník, soudruh, peer
RE-TI-LA Slib, slib, slavnostní slib, slíbil Povinnost, být užitečný, vstřícnost a ochota Úvěr, půjčovat Host, pohostinství
Ignorovat, neznalost, negramotní
Chcete-li soubor (dole), soubor (např. pilník na nehty) místo, místo, lokalita, místní
RE-TI-TI Mechanika, stroje, zařízení, mechanik, strojník, mechanické, mechanicky Páka Válec, válec, válcové Tube, trubka, potrubí, potrubí Bar, blok, linka (?) Kolejnice, stopy, železnice,

DO RE MI FA SO LA TI
MI-DO-DO Kolik, kolik, jaké množství Pokud je to možné, co nejvíce Stejně, ne méně, stejně, nic víc, nic méně, stejně
Více, dále opět větší, zvýšené, plus
Překročit překročit, nadměrné, přebytek, nadměrné, příliš mnoho, příliš mnoho, nadměrná, nespoutaná, immoderately, nadměrně S
MI-DO-RE
Morální, nehmotnost, duchovno, nehmotné, spiritualistou, spiritismus
Přibližování, přibližný, přibližně, skoro, o, téměř tak, prakticky Původ, zdroje, originální, primitivní, základní, původně
Předcházet, asnosti, priority, přednost, předchůdce, předchozí, před, antecedent
Potomstvo, potomci, budoucí generace
Vymazat
Disperzní, rozptyl, šíření, sypat, posypat, disperzní
MI-DO-MI Vybavit, obdarovat, poskytují
Záloha, drop off
O to, na místě, na hranici, těsně před Odkázat, nechat něco pro někoho, testamentu Dědit, dědictví, dědic, dědička, příjemce
Nedostatek, slečno, bída, nedostatek, mezera, hlad, nedostatek, postrádá, chybí, aniž by
Mají, mají, držení, majetek, aktivum
MI-DO-FA
Zoufalství, zoufalství, zoufalý, zoufalství
Truchlit, smutek, úmrtí Vdovství, vdovec, vdova , Tak moc Sirotčinec, sirotek Abandon, dovolené, opuštění, opuštěný, forasaken Suffer, být zoufalý, zkoušet, utrpení, trápení, smutek, bolest, úzkost, úzkost
MI-DO-SO Strach, zatknout, obava, strach, obavy
Nepříjemnosti, nepohodlné, nevhodně
Worry, obavy, úzkost, alarm, úzkosti
Stěžovat, sten, kňučet, šelest, stížnost, nářek Také, i Destiny, osud, předurčení, určený Fatalismus, fatalista, nevyhnutelně
MI-DO-LA
Odmítnout, zamítnout, odpuzuje, vyloučit, zamítl, odmítnutí, odmítnutí, vyloučení, rejectable, nepřijatelné
Zasáhnout, prosit, zprostředkovat, intervence, intervence, mediace, mediátor, přímluvce Vliv, vlivný Smiřte se, smírčí, dohodce, smířlivý, slučitelný, akomodativní Console, komfort, útěcha, šidítko, consolable Stejný, stejný
Obsah, spokojený, spokojenost, spokojenost, radost v srdci, rád
MI-DO-TI Oběť, Immolate, nabídka, zasvěcení Zdržet, zbavit sám sebe, být omezen, dělat bez, abstinence, deprivace
Nepravděpodobnost, nepravděpodobné, neuvěřitelné, nepravděpodobné
Chcete-li se vrátit, vrátí
Zkuste, usilovat o to, snažit Získejte, získat V jeho vlastním způsobem, jak se mu zachce, a je to tak, je to vlastní cestou
MI-RE-DO Více, navíc, navíc také dále
Udat podrobnosti, se specializují, zvláštnost, specialita, zejména speciální, a to zejména, zejména
Rarita, vzácné, zřídka, téměř nikdy Převzít iniciativu, iniciativu Pokus, zkuste, zkouška Zavazují, podnik, podnik, podnikatel Venture, nebezpečí (v.), riziko, dobrodružství, vystavit sám sebe riziku, rizikové
MI-RE-RE Každý, cokoliv, všechno, co, nezáleží na tom, Bez ohledu na to, jak nízko, že nezáleží na tom, že je irelevantní Pouze, a to nejen (?) Kousek po kousku, postupně, nepozorovaně, postupné, podle stupňů Škoda, jaká škoda Jak dobře, dobře (jako výraz)
MI-RE-MI
Blind (v.), slepota, slepý, slepě
Zápis, zaregistrujte se, registrace, zápis
Tak, tak, aby do té míry, že takové míry, že
Dokument, title, písemné důkazy Oficiální, formální, oficiálně Věnovat, obětavost, dedicatory Stanza, verš
MI-RE-FA Řekni, dikce, přednes, řeč, mluvčí Věc, objekt, věci
Hlavní, základní, hlavní, základní, zejména v podstatě
Pro, protože Závažnost, gravitace, vážný, hrob, vážně Precious, vzácně Zvědavost, zvědavý,
MI-RE-SO
Nezkušenost, nezkušený, nekvalifikovaní
Zapojte se, přispívat, spolupracovat, být součástí, účast, spolupráce, účastník Navrhnout, plán, cíl na, předem promyslit, projektu, záměr, výprava, projektant, míněný Cíl, cíl, konečná příčina Takže, v rozkazu, že
Proti srážlivosti, zmenšit, ztenčení, tenký, štíhlý
Předurčují, destinace, DESTINATOR
MI-RE-LA Buď špatně, špatně Vyčítat, vinu, najít chybu Nadávat, pokárání, napomenutí, napomenutí, nadávání Hádka, boj, spor, slovíčkaření, hádka Urážka, potupa, nadávat, urážkou, tupým, drzost, urážlivé, impertinentní Možná, možná, možná Incident, výskyt, akce, mimochodem
MI-RE-TI Provokovat, vzdorovat, provokace, vzdor, provoker Ohrožují, hrozbu, hrozba, ohrožující, impozantní Slap, kick, punch Hurt, rány, modřiny Chcete-li zlobit, zlobí, rozrušení Trucování, zášť, rozmrzelost, rozmrzelý, zlomyslný Navíc, kromě
MI-MI-DO mi-mi-do-do-%cs Ale (konjunkce), i když jen Nicméně, přesto, nicméně Vzhledem k tomu, že, za to, že, vzhledem k tomu, Pokud, pod podmínkou, že za předpokladu, že za předpokladu, že Zatímco, zatímco, když, jak, ve stejné době, v průběhu doby, která Až do, až, do, až, až do té míry, z, a to i
MI-MI-RE Podle, pod, dole, pod mi-mi-re-re-%cs
Jako, jako, stejně, jako je
Připojte se, křižovatka, věrnost, adheze, kloub, přívrženec, souvislé, spojování, spojovací, sousední, v blízkosti, vedle, blízko, proti
Mezi, mezi, uprostřed, mezi, uprostřed, uprostřed Přes Na, na, nad, v horní části, nad
MI-MI-MI
MI-MI-FA
Přední, přední, v přední části, před, v přední části, v přední
Tváří v tvář, vis-a-vis, obložení, naproti, přes, za přítomnosti Čelní, přední, v řadě, vedle sebe mi-mi-fa-fa-%cs
Všude, po celou dobu kdekoli, všude, na každém místě vůbec, bez ohledu na
Beyond, dále, dále Jinde, na druhé straně, navíc, na druhé straně, v jiném místě
MI-MI-SO Pokud na jakém místě V, mezi, mezi Zde, tedy odtud, z tohoto místa, z tohoto místa Tam, odtud, z toho místa, odkud mi-mi-so-so-%cs Na druhé straně, na opačné straně Konec, končetiny, špička, na konci
MI-MI-LA Frekvence, častá, často, často, většinu času, téměř vždy Po dlouhou dobu, v dlouhodobém horizontu, zdlouhavě Nějaký čas předtím, než Nějaký čas po Občas, čas od času, někdy, každý nyní a pak, jednou za čas, na časy mi-mi-la-la-%cs V každém okamžiku, od jednoho okamžiku do druhého
MI-MI-TI
Brzy, již dříve
Velmi brzy, v jediném okamžiku (překlad hádat) Nyní Brzy, v trochu, krátce, v blízké budoucnosti Okamžitě, jakmile Dřív nebo později mi-mi-ti-ti-%cs
MI-FA-DO Jeden před další Character (rys), příroda, charakteristika, která se vyznačuje Požadovat, požadavek Envy, závistivý Aspire, ambice, ctižádostivý, ambiciózní Žádat, obtěžování, advokát, insistant Intriky (plánovat ilegální nebo škodlivé věci), mazaný, lstí, lstivý
MI-FA-RE Osobnost, Alternativní, alternativa, alternatviely, jeden po druhém (?)
Náhodné, mimochodem
Self-esteem, pýcha Vanity, okázalost, marná sláva, domýšlivý, ješitný Staňte se arogantní, arogance, pýcha, domýšlivost, arogantní, pyšný, panovačný, povýšený
Chlubit se, vychloubat, domněnka, pýcha, pyšný, arogantní
MI-FA-MI Citlivost, náchylné Průměrnost, průměrný, chudý, časté, pravidelné Ani jedno, ani druhé
Lenošit, loudat, nečinný, lenost, lelkování, pohodlnost, lenost, nečinnost, líný, povaleč, nonšalantní, neaktivní
Zanedbávat, vynechat, nedbalost, opomenutí, nedbalost, nedbale Smyslnost, nestřídmost, smyslný, smyslná, živočišná
Obžerství, chamtivý, žrout, ``prase``, nenasytně
MI-FA-FA O, apropos Tak, že se zajistí, že taková, aby s tím výsledkem, že, zajistit, aby Místo toho, aby v místě, spíše než, v lieu Stručně řečeno, v souhrnu, ve zkratce Takže mluvit, jak to bylo, abych tak řekl, v jistém smyslu Konečně, konečně
MI-FA-SO Libertine, prostitutka, wantonness, prostituce, tulák, zhýralost
Drzost, drzost, drzost, drzý, nestoudný
Corrupt, úchyl, kazit, korupce, zvrácenost, zvrhlost, zvlněný, perverzní, zvrácený
Být odzbrojeni, podlehnout, odzbrojen, porazil
V žádném případě, v žádném případě Chcete-li tupý, tupý, znuděný Hrozné, hrozné, odporné, hateable, odporné, ubohé, ohavnost, strašně, strašně, strašně
MI-FA-LA Znehodnotit, degradace, ponížení, potupa, nízká, bídné Zradit, zradu, zrádce, zrádné, traitorously Ukrást, Rob, podvod, krádež, zkazí, zloděj
Klamat, oklamat, podvádět, lsti, prolhaný, klamání, podvádění, podvodník, duplicita, klamavá
Falšovat, padělání, kované Každý, někdo, všichni, kdo Porušovat, přestupujete, porušují, urážky, porušení, přestupek, pachatel, hříšník, rušitel
MI-FA-TI Cizoložství, cizoložník Chcete-li žárlit, žárlivý, žárlivost Chcete-li provokovat, zlost, rozčilovat, indignate, podráždění, podráždění, podrážděné, pobouřený, podrážděný
Chcete-li zlobit, ztratit svou náladu, horlit, rozzuřený, záchvat vzteku, žhář, hněv, šílenství, zuřivost, vztek, zuřivý
Vrtkavost, lehkost, frovolity, nestálý, těkavý
Pomsta, pomstít, mstitel, mstivý Není související (?)
MI-SO-DO To znamená, například, jinými slovy, například Vtipálek, obtěžovat, česání
Uklidnit, uklidnit, uklidnit, uklidňující, klid, klid, klidný, tichý, uklidňující
Obtěžují, vtipálek, škádlení, hravost, obtěžující Bezohlednost, nedomyšlená, špatně za, bezmyšlenkovitě Změna, se liší, variace, mutace, variabilita, nestabilita, variabilní
Diverzifikovat, rozmanitost, varianta, odrůda, variace
MI-SO-RE Osoba, bytost, osoba, lidská bytost, lidé, osobní, individuálně, osobně Brzy, dopředu, brzy hodin Doporučit, doporučení Chcete-li prezentovat, prezentace Přijměte, přijímat, přiznávám, vstupné, recepce, přípustné, pohledávka Seznamte se, dát dohromady, setkání, skupina, shromáždit, smontované, skupinová Společnost, korporace, firma, člen společnosti
MI-SO-MI
Malost, malichernost, drobné
Zúčastněte, častým, účasti Ve všech ohledech, v každém ohledu, každým opatřením Chcete-li na vědomí, pozorovat, poukázat, poznámka, pozorování Sledujte, podívejte se, pohlédnout Converse, drby, chat, konverzace, dialog, vyprávěč Odpovědět, odpovědět, odpovědět, vyvrátit, odpověď, vyvrácení
MI-SO-FA
Chcete se stát ošklivý, ohyzdnost, odporná, neatraktivní
Postoj, držení těla, držení těla Turn (v.), tempo (v.) Při příležitosti, o, týkající se Slušnost, vhodnost, slušnost, správné, korektní, slušný
V dobré chuti, dobré mravy, rozlišení, odlišit
Zdvořilost, zdvořilost, slušnost, dobré mravy, zdvořilý
MI-SO-SO Proto, tedy v důsledku toho tak, a tak, tedy
Nerovnosti, drsnost, drsnost, hrubý, sukovitý, robustní
Tak, jako toto, tak Na rozdíl od, naopak, ale na druhé straně Hlavně, většinou, zejména, především, zejména, především Pak
MI-SO-LA Chcete-li se singulární, jedinečná, výstřední, nepředvídatelný, originální, bizarní, podivné Vrtošivý, rozmarný, náladový Mania, maniak Simper, puntičkářství, pruderie, postižený, prudérní, domýšlivý Coquet, lahůdka, pěkný, představovat sám sebe, koketně S ohledem na srovnání, vzhledem k tomu, že s ohledem na Usilovat, aby soud, námluvy
MI-SO-TI Zahájit, inaguration, zahajovací Oslavují, oslavu, slavnostní, slavnostní Holiday, výročí
Nepřímé, nepřímo
Ball (tanec), balet Tanec, tanečník, tančících Mezitím
MI-LA-DO Do jaké míry? Do jaké míry? Waltz, Waltzer Současnost, simultánní, kolektivní, všichni, s sebou, všichni spolu, současně, kolektivně Times (n.), někdy, několikrát Zábava, rekreace, relaxace, hobby, čas-passer Joke, škádlení, fraška, komik, bantering, vtipný, legrační Parodie, napodobovat, opice, karikatura
MI-LA-RE Mock, smát, výsměch, posměch, úšklebek, satirizovat, výsměch, satira, posměvač, mocker Tak co? Směšné, směšné, absurdní Kritizovat, najít chybu, kritiku Chcete-li mluvit špatně o, kritizuje, znehodnocovat, znevažování, pomluvy, zlehčování, pohrdání, pomlouvačné Pomluva, pomlouvač, slanderously Kompromis, ohrožení
MI-LA-MI
Mluví nesmysly, blouznit, rave, nerozumu, nesourodý, extravagance, nelogické, nesmyslné
Secret, tajemství, tajemný, tajně, tajně, tajemně Když se bude konat? Když byl (s označením minulosti)? Důvěrné, důvěra, důvěrník, důvěrně Snoop kolem, zvědavost, zvědavý, zvědavě Hádej, na božství, věštkyně, guessable Zveřejnit, prozradit, odhalit, zveřejňování, odhalení, zjevení, discloser, zjevuje
MI-LA-FA
Necitlivosti, apatie, necitlivý, apatický
Lhostejnost, lhostejný, bezstarostné, lhostejný, lhostejně Chlad, lhostejnost, studených, netečný Kdy se to stalo? Vyrovnanost, přítomnost mysli, sebeovládání Předjímají, zkreslení, předsudek, zaujatost, předsudky, neobjektivní Klika, klika, ``esprit de corps`` (pocit hrdosti, přátelství, a společná loajality sdílený členy určité skupiny)
MI-LA-SO
Blame, neschválit, vyčítají, nesouhlas, vyčítavý, nesouhlas
Pohrdání, neúcta, že nic, nedostatek respektu, úcty Pomluvy, parodují, urážky, diatribe, pomlouvač Challenge, diskutovat, diskuse, objektå, popírat, obejection, diskuse, konflikt, sporné Co vy na to?
Insolvenční (nelze platit dlužné dluhy), platební neschopnosti
Oponovat, v rozporu, naopak, opozice, contradiciton, na rozdíl od, naproti
MI-LA-LA Vzhledem k tomu, protože Pokud jde o, jak se, s ohledem na, s ohledem na Kdy, co čas Málo, některé, mnoho, několik, pluralita, množné číslo Přes, navzdory I když, i když, zatímco, i když
MI-LA-TI Kongres Poznámka, komentovat, anotace, poznámka Review, zpráva, extrakt, esence Úmyslné, rozvážnost, deliberative Zpráva, týkají, reportér, minuty (schůze), reportérka Závěrem lze říci, usuzovat, uzavření, řešení, průkazné, konečné, rozhodně Co se stalo? Co se stalo? Co je nového?
MI-TI-DO Za prvé, za prvé, především v první řadě
Vzhled, aspekt, viditelnost, vyplývá, zdánlivý, viditelné, zřejmě
Pravděpodobnost, pravděpodobnost, pravděpodobně, pravděpodobné, pravděpodobné, věrohodné
Zdá se, zdánlivé, zdání, ``mít nádech`` Záminkou, omluva, tvrdí, tvrzení, odpověď vyhýbavě, lest Dare, sebejistotou, smělost, drzost, se odvážil, tučné, odvážně Popíjet (absorbovat nebo asimilovat nápady či znalosti), identifikovat (s?) (Vztahují)
MI-TI-RE Zůstaňte, pobyt, držte se v nabídce Kdo je to? Kdo je tam? Dočkat, až se, těšit, nemůže čekat na Předvídat, předvídavost, (předcházet, předčasné, předem) Předpokládejme, předpokládám, předpokládám, domněnky, předpoklad, domněnka, hypotéza, má Sense, augur, předvídat, znamení, jasnozřivost, vnitřní vize, druhý zrak, zlověstné Předvídat, proroctví, věštit, predikce, prognóza, prorok, věštění, Oracle, věštec, prorocká, divinatory
MI-TI-MI
Otroctví, třmen, podmanění, podlézavost, nevolnictví, otrok, nevolník, servilní, na milost a nemilost
Spolehněte se, závislost, závislý Více (např. ukončení akce) (?) Odpovědnost, odpovědnost Odeslat, předloží
Poslechni, předloží sám rezignovat sám, poslušnost, podrobení, rezignace, poslušný
Okolnost, pouzdro, nepřímé
MI-TI-FA
Netaktnost, indiskrétní, dotěrný, indiscretely
Náměsíčná, náměsíčnost, náměsíčný Přitahovat, magnetismus, magnet, magnetické Běda! Fluid, plynulost
Light (hmotnost), antény, odpařované
Spiritismus, duchů
MI-TI-SO Experiment, test, experimentátor, experimentální Dokažte, ukazují, důkazy, demonstrace, osvědčený, zřejmé, prokázal Dodržujte, vědomí, hledání, pozorování, našel, poznamenal Přesvědčit, přesvědčit, persuation, přesvědčivý, přesvědčil, přesvědčený Extreme, poslední bod, konečný bod
Věřte, představte si, důvěřivost, důvěřivý
Jistota, kauce, neomylnost, autenticita, určitě, neomylný, nepochybný, irrifutable, pozitivní, jistý, bezpochyby, určitě, pozitivně
MI-TI-LA Kejkle, prestidigitation, zapřísahat, kouzelník, kouzelník Fantasmagorie, duch, spektrum, strašidlo, přízrak, Transformace, transmutaci, transformace, přeměnit, transmutaci transmutable Očarovat, kouzlo na někoho, s čarodějnictvím, čarodějnictví, čaroděj, kouzelník, okouzlující, magie Partner, komplic Poslední, nakonec Colusion, komplic (v trestné činnosti?), (Příslušenství)
MI-TI-TI Již Bez V Podle, v souladu s tím, po, další Směrem, k Vzhledem k tomu, od té doby (od okamžiku)

DO RE MI FA SO LA TI
FA-DO-DO Udržení, aby, aby byla zachována, aby i nadále Přesměrování, odradit, odradit Zabraňte, zastavit, překážka, interference, brání překážka, bariéra, obstrukce Pečovat, starat se o, udržovat, mějte v dobrém stavu, péče, údržba, pozor, pečlivě Opravy, obnovit, opravit, oprava, rapairer, napravitelná Učinit preventivní opatření, chránit sebe sama, opatrnost, jemně
FA-DO-RE Příroda, přírodovědec, přírodní, přírodně Nalít, Macerujte, infuze, macerace Venkově, země, krajan, vesničan, rolník, pastýř Krajina, scenérie, místo, krajina Malebné, robustní Surround, opásat, oblast, okolí, je obklopen, kolem, přepásal Farma, farmář
FA-DO-MI Salašnický, hoře, kopec, hornatý, kopcovitý Volcano, vulkanické Kloktadlo Aby byl zachvácen, jáma, propast, propast, propast Skále, skalních
Suchá, vyprahlá, sucho, sterilní, neplodný, neúspěšný
Desert, opuštěné, neobydlené
FA-DO-FA Izolovat, dej pryč, odloučit od, izolace, osamělost, ojedinělých, osamělý, osamělý, sám Útočiště, odstoupit, odejít, útočiště, azyl, reclusion, samotář Park, háj, les, les, lesnictví Swallow, doušek Strom, keř, Bush Listí, listy Shade, stínování, stíny, návěsy
FA-DO-SO
Zavřít (v.), zavírací, uzavřená
Vymazat (kultivovat, zrušte zemi, připravit půdu) Sekat, sklízet, trim Rake, brány Pokles, kapání, po kapkách Dig, rýč, krumpáč Graft, neupřímný člověk
FA-DO-LA
Sundej, vymazat, odstranit, odčítání, prořezávat, extrakt, mazání, odstranění
Plant, výsadba, květináč, závod Chcete-li se () kořenové, kořen Stem, stonek, kmen, pařez Branch, končetiny, boughu Sirup, syrupy Hedge, Bush, podrost
FA-DO-TI Zahrada (v.), zahrádkářství, zahradnictví, zahradník, zahradník Zahrada (n.), háj Bloom, květ (v.), květ, květiny, květinový Kytice, květinové prodejce Klasika, klasický, (standardní, tradiční) Parfémy, balzamovat, balzám, vůně, vůně, aroma, voňavkářské, vonný, zapáchající, konzervované Změkčení, změkčování, mírnění, zmírňování, aviváž
FA-RE-DO Gum, gumové Kultivovat, kulturu, zemědělství, kultivátor, (zemědělec), zemědělské
Uspět, přijde po, nástupce, po
Pluh, rýha, do, zpracování půdy, oráče, ploughable Sow, setí, osivo Obilí, oves, proso, kukuřice Pšenice, žito
FA-RE-RE Zachovat, ochranná, konzervační Očkovat, vakcína Kojit, laktát, kojení, kojení Režim, dieta, plán, plán, léčba, terapie, léčení
Léčit, vyléčit, hojení, léčitelné, nápravná
být znovuzrozen, znovuzrození, obnovení, renesance, obrození
FA-RE-MI Dozrát, zralý, splatnost, zralé, zrale Pick, trhat, sbírat, sběr
Rozloučit, zvlášť, disjunkce
Harvest, sklízet, sbírat, žence, Použité Sbírat, Gleaner Ear (pšenice / kukuřice) Pole, louky, prérie, holý, pastorační
FA-RE-FA Vegetovat, růst, vegetace, růst, závod Šetrnější k životnímu prostředí, zeleň, rostliny, trávník, tráva Valley, dale Chcete-li matný (bez chuti), bez chuti, blednutí, blandness, bezvýznamnost, nanicovatost, nevýrazné, bez chuti, bezvýznamné, nudné Hunt, lov, lovec Pokračovat, pronásledování, pronásledovatel
Savagery, divoký, divoký
FA-RE-SO Kůň, oř Uzda, otěže, bit Sedlo, sedlář Třmen Ostrost, štiplavý, žíravá Whip, plodina Využijte
FA-RE-LA Zvíře, quadroped Ovce, jehněčí Dobytka, krávou, býk, hovězí maso Prase, vepřové, prasnice, kanec Goat, dítě Drsnost, hořkost, tvrdá, hořká, krutě, hořce Donkey, ass
FA-RE-TI Velbloud Pes, fena Kočka Pták Wings, peří, peří Fly, poletovat, letět pryč, vzít letu, letu Okyselují, kyselost, kyselina
FA-MI-DO Ztrpčují, kyselost, hořkost, koláč, kyselý Odvod, nábor, (vypracování), (``povinné přizvání pro státní službu``) Voják, desátník, brigádní generál, seržante, rotmistr, podpraporčík, poddůstojník Jednotný Zařízení, pouzdro, řemen, ramenní popruh, postroj, batoh (batoh) Chcete-li rameno, zbrojní, zbraně, zbraň výrobce, zbroj Postupně zvyšovat (absolvent), stupeň, stupeň, kategorie, postupný, postupně
FA-MI-RE Zaměstnanci (jako u zaměstnanců) Kafr (sloveso, podstatné jméno, adj.) Důstojník, poručík, kapitán, major, prapor šéf Plukovník Aide-de-camp ``, Camp asistent,`` vojenský důstojník působí jako důvěrné asistent vedoucí osoby `` General, generalship, brigádní generál, divizní generál, generalissimus Maršál
FA-MI-MI Rekonvalescence, rekonvalescenci Temperament, pleť Body, organismus, fyzická struktura, orgány, organické Zdraví, zdravý, zdravě Vyčistěte, make clean, dezinfikuje, hygiena, hygiena, hygienické, bezpečné, hygienické Efektivita, účinné, zdravé, účinně
FA-MI-FA
Vice, zlý, zuřivě
Army, vojáci
Činnost, bdělost, aktivní, ostražitý, bdělý, aktivně
Omamné, drogové, uspávací, opium, blín, rulík Brigáda, divize Pluku, legie, prapor, letka, společnost Zouaves, Spahis (oba jsou členy pěchoty / kavalérie ve Francii)
FA-MI-SO
Chcete-li zabít, aby ``vypnuto``, zabil
Pěchota, střelec, pěšák, tuponosý, ``outfielder`` Cavalry, kavalerista Dělostřelectva, střelec Chloroform (v. a n.)
Reverzní, inverzní, v opačném směru, v opačném směru
Strojar, strojírenství
FA-MI-LA Camp, tábořiště Stan Tábor Putovní, cestování Materiál (n.), zařízení Éterizovat, etherisation, éter, ether sulferic, dusičné nebo fosforečné ether, minerální nebo fosilní ether, éterický Vlajky, poutač
FA-MI-TI Střelné zbraně, mušket (mušketýr) Bomb, dělo, malta Bicí, bicí Shoot, puška, střelba, výtok Překladatelské problémy, ale myslím,: synchronizované odpalování zbraní Pistole, revolver
Deny, negovat, negace, popírání
FA-FA-DO fa-fa-do-do-%cs
Chcete-li mít bolesti, zranění, bolest, nevolnost, nemoc, nemoc, nemocný, churavý, nezdravý, nemocný, ve špatném zdravotním stavu, neduživý
Poraďte (profesionální), konzultace, konzultant, konzultační, poradenské Medicína (umění), lékař, zdravotník, lékařské Chirurgie, sergeon, sergical, pro chirurgii Stomatologie, zubní lékař Oculist, oční lékař
FA-FA-RE Předepsat, předpis fa-fa-re-re-%cs Změřte, dávka, část, část, hodně Pilulka Pharmacie, drogerie, lékárník, lékárna, lékárník, farmaceutický Alopatie (léčba onemocnění běžnými prostředky, tj. w / drogy s opačným směrem působí na základě symptomů), alopatická Homeopatie, homeopat, homeopatický
FA-FA-MI [Slovesný tvar (botanise?)], Bylinářství, sběratel, bylinky Léčit, lék (v.), lékařství, drog (n.), léčivé fa-fa-mi-mi-%cs Náprava (v.), opravit, předešlo, lék (n.), Odstranitelné Reagovat, reakce, reakční, reaktivní Omítky, vypálit, blistr Mast
FA-FA-FA
FA-FA-SO Pomáda Sádlo Chcete-li tukem, na olej, tuk, olej, olejnatost, mastný, mastná, mastný Zábal, cataplasm, compress (podstatné jméno, látkový polštářek) fa-fa-so-so-%cs Lněné semínko, lněné semínko Zesílit (z kapaliny), sraženina, srážet, ztuhnout, srazit, zahušťování, koagulace, tuhnou, kyselé, tlustý, sráží, ztuhlé
FA-FA-LA Voda dolů, přidejte vodu, abyste, ředění, ředění
Doleva, doleva
Cook, péct, vaření, vaření Vařit, bublinková, kvas, vroucí, fermentace, šumění, probublávání, šumivé Melt, rozpustit, zkapalnit, tavení, tavení, rozpouštědla, tavené, roztavený, rozpuštěná, zkapalněný, rozpustná, rozpustná fa-fa-la-la-%cs Aromatizovat, aromatizace, aromatické
FA-FA-TI Odpaří, výdech, odpařování, odpařování, exhalace, volatilita, vypařování, odpařování, pára, odpařování, těkavé, odpařované Pálit, destilace, palírna, lihovar Upřesněte, kvintesence, klíčového Olej (něčeho), aromatické oleje Limonáda Šumět, pěna, šumění, pěna, temperamentní, šumící, pěnivý, zpěněný fa-fa-ti-ti-%cs
FA-SO-DO Slide, slider, posuvné Střelný prach Cartrige, (kapsle) Bullet, bullet skořápky Chcete-li začít, zahájit, Prime, nastartovat, knot, pojistku, (také na světlo knot?) Meč, šavle Dýka, poniard, stilleto
FA-SO-RE Prahnout, chtíč, chamtivost, nenasytnost, hrabivý, chamtivý, nenasytný Vymknutí Obléhají, převzít, obležení, obléhat Útok, napadají, urážlivé, útok, agrese, útočník, útočník, agresor, agresivní Boj, boj, bitva, melee, bojiště Oheň, vyložit, uvolnění, střelba, střelec Grapeshot ``, krupobití kulek, kulomet (v.)
FA-SO-MI
Hloupost, neschopnost, neschopnost, omezený, neinteligentní, unintelligently
Strategie, taktika, taktické, strategické Twist, kmen, kontuze, léze, modřina Podávejte, servis, služebník Resist, obhajovat, držte se, odpor, odolné, neporažený Nepružnost, nezranitelnost, invinciblility, nezkrotný, neotřesitelná, neodolatelně, neochvějně Tvrdohlaví, tvrdohlavý, tvrdohlavost, tvrdohlavě
FA-SO-FA
Nevzhledné, trapné, ošklivé, nepůvabný, unpleasing, těžkopádný
Válčící, válka, ``vojenské umění``, válečník, vojenské, bojové, bojovný
Conquer, překonat, odzbrojit, zkrotit, překonat, vítězství, vítěz
Poranění, rány, zranění Conquer, dobytí, feat, dobyvatel Hrdinství, hrdinové, hrdina, heroin, hrdinské Triumph, vítězství, vítěz, vítězný, triumfální
FA-SO-SO Vykrmovat, stát tuk, nadváha, tuku, kulaťoučký, kyprý, zavalitý, okrouhlý Freshness, svěží, čerstvě, nově Digest, trávení, zažívací Kýchání, kýchání, kýchající (způsobuje kýchání) Vysmrkat se, kapesník Zívání, zívání
FA-SO-LA Mořská, oceánu, zálivu, zátoce Drift, kolísají, vlnit, průtok, vlna, vágní, vlnění, plovoucí, válcování, zvlněné Marine, námořní Fleet, letka Loď, brig Šaty, bandáž, obvaz (z rány), omítky Boat, skif
FA-SO-TI Mast, stěžeň Sail (n.) Kormidlo Chcete-li pilot (pravděpodobně loď), námořník, pilot, převozník Marine posádky, námořník Admirality, admirál, vice-admirál, contre-admirál
Minority, málo, menší, minimální
FA-LA-DO Ovládejte, provozování, obsluze Chcete-li navigovat, navigace, navigátor, splavný Space, rozloha, prostor, prostorný, expanzivní Kilometr Řádek (v), veslo, veslování, veslař, veslař Plout (v.) Manévr, ten, kdo manévry
FA-LA-RE
Na palubu, přístup, dock, boardable, přístupné
Scar, zajizvit, jizva, keloidní, cicatrizing Chcete-li ukotvit, kotvit, kotva, kotvení Seaport, přístav Pláž, pobřeží, břeh Coast, pobřeží, mořská, útes Strait, poloostrov, isthmus
FA-LA-MI
Madness, šílenství, demence, šílená, šílená
Lake, laguna, rybník Bandage, ligatura (?), Čelenka Hloubka, hluboké, hluboce Chcete-li ryby, rybaření, rybář Vlasec Bait, návnada, vnadidlo
FA-LA-FA Plavat, plavec, při plavání Chcete-li povodeň, zaplavit, bažina (v.), ponořit, přemoci
Oklamat, napálit, oklamat, napálil
Řemínek, popruh, podvazek Chcete-li vraku, vrak, trosečníky, trosečník Utopit, utopit, se utopil člověk Torrent, přepětí, torrentuous, vlající
FA-LA-SO Creek, potok, potok Channel, kanál, potrubí No (n.), jímka, studna Čerpadlo (v.), remíza (tekutý), čerpadlo (n.), pumper Mrzák, mrzačí, zakázat, handicap, postižení, neplatné, zdravotně postižené, zmrzačený Chcete-li průtok, stříkat, tryskající, kaskády, vodopád
Unite, rally, se spolčí, gang up, svaz, rally, federalismus, konfederace, koalice, liga, federální, sjednocený, shromáždil, ligovány
FA-LA-LA Udělejte ochraptělý, chrapot, ztráta hlasu, aphonia, chraptivý Rýmu, nachlazení, chřipce, černý kašel Chcete-li kašel, kašel, kašel Slintat, slintat, plivat, plivat, slin, sputa, vykašlávání, vykašlávání Astma, astmatické Souchotiny, tuberkulóza, spotřeba, hektický, souchotinářský, tuberkulózní, plicní
FA-LA-TI Kontinent, pevnina, kontinentální Evropa, evropský, evropský člověk Asie, asijský, asijské člověk Africa, African, African osoba Amerika, New World, American, American osoba Oceánie, Austrálie, Oceánie, člověk Oceánie, (Australian, Australian osoba) Deformita, deformované
FA-TI-DO Limp, kulhání, rozviklaný, kulhal Cestování, turné, cestování, pouť, cestovatel, turista, poutník
Nechte, jít od, odjezd
Route, road map Chcete-li oddělit sebe sama, na straně oddělení, oddělitelné
Chcete-li odejít, odejít do důchodu, odlehlost, vzdálenost, vzdálený, vzdálený, daleko pryč
Chcete-li nepřítomen sám, nepřítomnost v práci, nepřítomných
FA-TI-RE Železnice, železnice Osoba, která má obě nohy amputovány Lokomotiva Doprava, přenos, přeprava, převoditelné, přenosné Zavazadla, zavazadla, případ, kufr, kufr
Duty, dluh, dlužník, zadlužený
Roll, kola, ložiska, ozubená
FA-TI-MI Uhánět / spěchat, Elan, spontánnost, náhle, spontánní, najednou, najednou, okamžitě, ihned, spontánně
Rychlost, spěch, rychlost, rychlost, rychle, rychle
Hunchback, keporkaky Vivacity, nevázanost, vznětlivost, temperamentní, živý, rychlý, silně, prudce
Move, pohyb, kmitání, pohyb, kolísání, motor, pohybující se
Chcete-li rychle, urychlit, urychlit, akcelerace, urychlovač
Advance, tah, tah, dopředu (pohyb)
FA-TI-FA Chcete-li spatřit, zahlédnout, vidět, zobrazit, úhel pohledu Perspektiva, v perspektivě
Mírné, mírnit, potlačovat, umírněnost, zdrženlivost, střední, odepřel, rezerva, kalené, mírné, moderátor, mírně
Křivice, rachitis, vratký, rachitický Nehoda, incident, událost Vyděsit, vystrašit, vyděsit, strašidelné, děsivé, strašné, strašné, strašné Chcete-li být strach, otřásl, teror, strach, strach, strach, třes, strach, strach
FA-TI-SO Vlak, ``následující automobily``, wagon Chcete-li spustit přes, trasy
Přímý, expresní, přímo v přímce
Road, stezka, cesta Ortopedie, ortoped, ortopedické Stop, do parku, stanice, respitní, příměří, stacionární Rozdvojený (rozdělit do dvou větví / vidlice), větev, bifurcation
FA-TI-LA
Jih, jižní, poledník
Východ, východní, Orient, východ, Oriental
Čtyři základní body, body na kompasu Chcete-li spojit, setkat, se vrátit, aby se společně Přijet, dostat, dosáhnout, příjezd, dokončete Rozpitvávat, anatomii, anatom, anatomická, anatomicky Stanice (železniční / bus), přistání dock, přístaviště, molo, vykládání dock
FA-TI-TI Staňte se vlažná, vlažný, vychladnout, vlažnost, chlazení Zánět pohrudnice, zánět plic, pleuritická Laryngitida, bronchitida, hrtanu, průdušek Tonsilitis, mandle, angina pectoris, membranózní angina Gland, žlázový Struma, goitrous (otok zadní části krku od rozšíření štítné žlázy)

DO RE MI FA SO LA TI
SO-DO-DO Whitlow (absces v měkké tkáni u nehtem nebo nehet)
Lesser, nižší, menší, méně, nejméně, méně než
Omrzlina, omrzliny Popraskání, chlapík, bezva Píchnutí, bodnutí, pierce, vstřikování, záběr, bodnutí, pikantní, kousání, štípání Scratch, rošt na, škrábnutí, abrazi, syrovost
SO-DO-RE Výtvarné, výtvarník, umělecké, umělecky Fluxion, defluxion, zánět, oftalmie Divadlo, divadlo, divadelní, teatrálně Represent, zastoupení Práce divadla, divadelní kus
Negro, černá osoba
Dekor, natěrač
SO-DO-MI Opera, hudební Komedie, komik Infekční onemocnění kůže Tragedy, tragéd, tragická Drama, dramatik, dramatický, dramaticky Autor, spisovatel Herec, herečka
SO-DO-FA Recitovat, recitace, recitátora, recitování Deklamují, recitovat, deklamace, recitative, bombastický Gestikulovat, mim, imitátor, gesto, gestikulace, pantomima, jazyk akce, mimikry Spalničky Tell, vyprávět, popisovat, vyprávět, vyprávění, popis, vypravěč, popisný Accent, skloňování, tón hlasu, akcentovaná
Express, znamená, formulovat, vydávat, výrazem, významné, expresivní, výrazný
SO-DO-SO
Konec, pojď ven, ukončete (n.)
Repertoár, seznam kusů Role, znak, osoba, které z nich představuje Masterpiece, mistrovský tah Spála Effect, pocit
Uspět, úspěch, štěstí, úspěch
SO-DO-LA Diletantství, diletantský (osoba s amatérským zájem v umění), amatérský Místo (v.), nacházející, místo, místo, pozice Audience divadla Divadlo box Divadlo galerie Břišní tyfus Amfiteátr
SO-DO-TI Organizovat, přístrojové vybavení, orchestr Instrument, instrumentalista, instrumentální Housle, viola, houslista Cello, bass, violoncellista, contra-bas Bow (n.) (na housle apod.) Strings Virus, neštovice
SO-RE-DO Nákaza, nakažlivá Harp, harfenistka Flétna, flétnista Vysoké dřevěné dechové nástroje, klarinet, fagot Saxofon, pozoun Trubka, polnice, roh Fanfare, ozvučení (trumpet & c.)
SO-RE-RE Tlačítka Naočkujte, očkovat, očkování, očkování, inoculator Nenapravitelné, nenapravitelně Neštovice Svrab, svrab, pásový opar, prašivý Malomocenství, malomocný
SO-RE-MI Proveďte, výkon, umělec, provedení Provázet, doprovod, doprovod Epidemie Sing, píseň, zpěvák, zpěv Hlas, tón hlasu, zpěv Tenor, pult-tenor, baryton Soprano, Mezzo-soprán, mezzosoprán-alt, alt
SO-RE-FA Vokalizují, vokalizace, vyjádřeném Agility, rychlost, obratnost, hbitost, agilní, pohotový, rychle, hbitě, rychle, lehce Chcete-li flexibilní, flexibilní, flexibilita, univerzálnost, ovladatelnost, vláčnou Mor, cholera, mor oběť, cholerický Chcete-li poznat (jak v kultivovanosti?), Chuť (estetické et. Al.), Smysl pro krásu, jemnost, estetiku, znalec, rafinované, vkusné, vkusně Talent Perfect (v.), zlepšit, rozvíjet, zlepšit, zlepšení, rozvoj, zlepšení, zdokonalil, zdokonalovat, dokonalost
SO-RE-SO
Lenost, volný čas, neobsazeno, nečinný, bezcílný, ve volném čase
Sentimentalita, pocit (z), sentimentální, romantická Chcete-li zájem, úroky, obav Chcete-li přesunout (emocionálně), na dotek, otřást, dojemné, pohybující se, žalostné (patos) Koliky, tenezmy, bolesti
Iluze, iluze, klam, chiméra (metaforický), utopie, iluzorní, nereálný, imaginární, fantastické, zavádějící, záludný
Symbolizovat, postava, symbol, alegorie, symbolismus, znak, obrazové, symbolické, alegorické, obrazně, symbolicky
SO-RE-LA Překvapte, udivit, udivit, úžas, zázrak, úžasné, překvapující, nepředstavitelné, zarážející, ohromující, mimořádná, výjimečná, překvapivě, mimořádně, mimořádně Wonder, zázrak, být zasažen, ohromeně, překvapený, úžas, ohromená, udeřil, šokován Fascinují, okouzlit, enchantnutí, rozkoš, vzrušit, inspirovat, okouzlení, prestiž, fascinující Cítit, zkušenosti, začít (s překvapením atd.), dojem, pocit, emoce, zamíchat, vzrušení, dojem, pohyboval, postiženy, se třásl, třes Chcete-li získat vzrušený, získáte nadšený, nadšení, vzrušení, nadšení, vzrušený Křeč, křeče, spastická, křečovitá, křeče Neodolatelná, neodolatelně
SO-RE-TI Captivate, fascinovat, okouzlit, podrobit, předloží Zúčastněte, být přítomen, publikum, posluchač, divák, veřejnost Tleskat, rozveseluje, potlesk, jásot, potlesk, Bravos, jásající, applauders Přerušit, pozastavit, pauza, přerušení, pozastavení, přerušovač, pozastavena, se zastavil, přerušit do doby, než Schválit, potvrdí, sankce, ratifikovat, schválení, potvrzení, hlasování, sankce, ratifikace, schválení, souhlasně Jednomyslné, všichni, univerzální, unianimously Jed, otravy, travič, jed, jed, jedovatý, jedovatý
SO-MI-DO
Hell, věčný oheň, pekelný
Soutěžit, rivalita, soutěž, soupeř, konkurenta Napodobovat, zkuste překonat (prostřednictvím napodobování), emulátor Staňte animovaný, přijde k životu, se rozčiloval se naplní nadšením, animace, elán, ducha, nervu, animovaný, zanícené, vzrušená Excel, excelence, výborná, výborný, za vynikající, výborně
Shine, oslnit, jiskra, roztržení, flash, třpytky, brilantní, jasný, oslňující, oslepující, ohromující, skvěle, úžasně, zářivě, skvěle
Surpass, zatmění, zastínit, převažují, převažují, mají přednost před dominují překročit
SO-MI-RE Akustický Pale, fade, discolor, bledost, zblednutí, bledá, vybledlý, plýtvání, bledý Ladění vidlice Tone, tonalita, tonic Sharp (jak v hudbě, ``C Sharp``) Byt (jak v hudbě, ``B Flat``) Přírodní (jako v hudbě), diatonic (pouze pomocí poznámky správné na klíče bez změny)
SO-MI-MI Strup, všivý Svědění (v.), svědění (n.), pruritus, svědění, prurigo Škrábanec, škrabka Roznítit, zánět, hořlavý Gangréna, korupci, gangréna, gangrenózní Rozkládat, rozklad
SO-MI-FA
Pochybení, nemravnost
Half krok (Leading tón?) Interval, mezera Faint, potácejí, mdloby, ohromující, bezvědomí, neví Interval tón, půltón, poloviční krok
Major klíč, hlavní režim
Dominantní, sub-dominantní (?)
SO-MI-SO Chcete-li napsat, složení, skladatel, maestro Hudba, hudebník, hudební, hudebně Poznámka, celá nota, půlová nota, čtvrťová nota Zvuk, intonace Oslabení, živoří, chřadne, vadnou, overexertion, opotřebované, oslabení, malátnost, bílení, vyčerpání, chřadne, hyne, etiolated, zvadlý, vyčerpání, používá se Melody, melodist, melodický, melodicky Harmony, harmonikář, harmonický, harmonicky, v souladu
SO-MI-LA Uspořádejte, organizace, organizátor Koncert (hudby) Program, brožura, leták, bulletin Piano, pianista Organ (hudební nástroj), harmonium, harmonicorde, varhaník Staňte tenký, štíhlý, ředění, hubnutí, vyhublost, hubenost, spotřeba, štíhlá, vychrtlý, vyzáblý, kostnatý, vychrtlý Klávesnice (na klavír), klíče, pedál
SO-MI-TI Přednáška, předmět Učit, instruovat, vzdělávat, hlásí, profesorem, výuka, didaktický, učitel, lektor, profesor, didaktika Metoda, systém, metodik, metodický, systematický, metodicky, systematicky
Nehybnost, nepohyblivý
Teorie, teoretik, teoretik teoretické Problém, problém, výzva, touble, problematické Přetáhněte jednu nohy, courat, sklíčený, přetáhněte (n), tažením, loitering
SO-FA-DO Udusit, asfyxie Philotechnic? Filharmonie, Filharmonie společnost (oddaný hudbě) Sbormistr Sbor, zpěvák, sbor člen, chorus, v chóru Pěvecké sdružení, člen sborové společnosti Kantáta (``střední délky vyprávění nebo popisné kus hudby s vokální sóla a obvykle sbor a orchestr``)
SO-FA-RE Koncert Naváží se, zátěž, zkřehnout, těžkost, otupělost, tížilo, těžký, zatíženo Cavatina (``krátké operní árie v jednoduchém stylu, bez opakovaných úseků``) Solo, duo, trio, kvartet, kvintet Portamento (``snímek z jedné poznámky do druhého, esp. Ve zpěvu nebo hraní strunný nástroj`` ``to jako techniku ​​nebo styl``) Trylek, kadence Fermata, pauza
SO-FA-MI
Chcete-li růst starý, pokles, je na ústupu, stáří, úpadek, zchátralost, starý muž, starý člověk, stáří, vetchý
Měřítko, hudební stupnice
Nikde, v žádném místě
Chcete-li zpívat pomocí ``sol-fa`` systém, Solfege, vokální hudba Třást, osmá poznámka, šestnáctá poznámka, třicet Druhá poznámka, šedesát čtvrtá poznámka Syncopate, synkopa Rytmus, opatření, rytmické, rytmické
SO-FA-FA Tumor, absces, plnění humorů Scrofula, krtičnatý Kurděje, kurdějový Rakovina, rakovinné Vřed, píštěl, rakovina, venerologický vřed Staňte se hluboce zakořeněný, notorický, chronická, kořeny
SO-FA-SO
Zmizí, zmizí, zmizení, pryč, chybí, zmizel
Hudební část / skóre, list hudby Předehra Modulovat, modulace Letargie, letargický Transpozice, provedení, transponer Fuga
SO-FA-LA Arpeggiate, arpeggio Akord Base, nadace, základ, základní, zásadně Obavy, se týkají, související Symphony, skladatele, skladatel symfonické
Nebezpečí, nebezpečí, úskalí, kámen úrazu, nebezpečné, nebezpečné
Kontrapunkt
SO-FA-TI Zbytky (v hudbě notace), celý zbytek, polovina odpočinku, čtvrtina odpočinku, osmý odpočinku, šestnáctá odpočinku Buben, bubnování, basový buben Rezonují, ozve se, vibrace, zvuk, rezonance, echo, hlasité Pískat Kastaněty, tamburína, činely Flašinet (``mechanický hudební nástroj z nichž je předurčena hudba vyrábí otáčením rukojeti, hrál, esp. V dřívějších dobách, hudebníky ulice``) Oběť
SO-SO-DO so-so-do-do-%cs Klouby, Klouby, kloubní Nervy, nervózní Sval, vlákno, vlákno, vazů, svalů, svalnatý, vláknité, vláknité, Ligamentózní Bile, humor, žlučníkový Hlen, hlenu Lymfatické, hlen, lymfatické, flegmatik
SO-SO-RE Migréna, bolesti hlavy, neuralgie, neuralgický so-so-re-re-%cs Zvratky, zvracení, vomitive, dávicí Pot, potit se, transpirace Vodnatelnost, otoky, hydrops, vodnatelný, edematózní, hydropický Swell, naběhnout, nafouknout, otoky, inflaci, otok Utáhněte, roztáhnout, napětí, nafouklé
SO-SO-MI Horečka, horečku Třeste se, třást, třást, zimnice, třesavka, třes so-so-mi-mi-%cs Pulse, pulsace, tlukot, bití, pulzující Aneurysm, aneurism Tepat, bušení srdce, bušící Srdce
SO-SO-FA Dna, ischias, amaurosis Bolest, bolest, pulzující, píchání Revmatismus, revmatická so-so-fa-fa-%cs Ochrnutí, paralytický Catalepsy, kataleptický Epilepsie, lockjaw (tetanus) (?), Epileptické
SO-SO-SO
SO-SO-LA Kámen Měchýř Genitálie, močová trubice Sonda, senzor, prober Umí Matice so-so-la-la-%cs Menstruace, menstruaci, období, menstruační
SO-SO-TI Periodicita, období, periodické, pravidelně Krvácet, krvácení, krvácení Apoplexie, cévní mozková příhoda, mozková Hemeroidy, hemorrhoidal Flow, ``run``, tečení, proud, tekla, vypouštění, ztráty, plynoucí, streamování, tekutý, likvidita Leucorrhoea, leukorrhea so-so-ti-ti-%cs
SO-LA-DO Choke, uškrtit, uškrcení, přívěra, obojek Muzeum, galerie Obrázek, malba, tisk, gravírování, rám Sketch, obrys, návrh Kreslení, kresba, linka (z pera / tužky), zásuvka, karikaturista Barva, malba, malíř, barva, odstín Miniaturní
SO-LA-RE Akvarel Utlačovat, potlačit, útlaku, dušení, škrcení, dušení Pastel Kvaš, Guache (typ barvy, těžké a neprůhledné) Fresco (Akvarel provádí na mokré omítky na stěnu nebo na strop, takže barvy proniknout do omítky a stát pevně) Palette Kartáč, štětec
SO-LA-MI Chcete-li vytvořit model, tvar, modelování, model (předběžné sochařství) Chcete-li formovat, obsadit do formy, frézovacího, slévač Krize Vyřezat, vyřezávat, sochařství, řezbářství, sochař, řezbář Socha, poprsí, trupu, sochařství Podstavec, základna Relief (typ plastiky, která je částečně trojrozměrný, vyřezal v dvojrozměrném povrchu a částečně rozšíření, nebo potopení v)
SO-LA-FA Daguerreotype, Daguerre (starý fotografický proces použít jód sensitivised stříbřené desky a páry rtuti) Fotografie, fotografie, fotografické Reprodukovat, odrážejí, reprodukce, reflexe, odrazivost, reflexivita, reflektor Agónie, umírající Portrét, obraz, obrázek, podobenství, malíř portrétů Podobají, jako, podobnost, podobnost, podoba, analogie, vztah, homogenita, podobně, homogenní
Shody, identita (?), Odpovídá, podobně, stejný, totožný, v souladu, stejně jako, jako, podobně, podobně
SO-LA-SO (Psát) Stenography, zkratka, stenograf, stenografický Litografie, kamenotiskař, lithographical (metoda tisku) Vyryješ, rytí, rytec Chcete-li sekáč, vyryješ, sekáč Bury, Pohřeb, buryer Kompas
Nastavte, určete, naladit (nástroj), přesnost, preciznost, shoda, dohoda, tuner, precizní, přesný, souhláska, přesně, přesně, přesně
SO-LA-LA Aplikujte, stříkačku, vstřikování, klystýr, stříkačka Purge, čištění, očistu, očistný, čistící, Depurativní Ricinový olej, voda Seidlitz, senna Evakuaci, vyhnat, vytlačte / off, evakuace, vyhnání Exkrementů, hovno, poo, průjem, diarrheic, excremental Močit, čůrat, piss, moč, piss, čůrat
SO-LA-TI Academy, akademik, akademik
Chcete-li vědět, znalost, vědy, vzdělávání, výuka, stipendia, savant, vzdělaný, osvícený, vzdělaný, učenec, gramotný, učil, moudře, vědomě, learnedly, eruditely
Institute, instituce, školy Baccalauréat - francouzský zkoušku přijata na 17 nebo 18, osoba, která složila tuto zkoušku Encyklopedie, encyclopedist, encyklopedická Matematika, matematik, matematické, matematicky Shroud (pohřební oděv)
SO-TI-DO Coffin, bier Literatura, beletrie, spisovatel, literární osoba, literární Prozaik, próza (jazyk v běžné od, bez metrického struktury, holý nebo matný jazyk), prozaické Román, příběh, pohádka, beletrie, romanopisec, romantický, fiktivní, fiktivně Fable, podobenství, spisovatel bajek, báječný (mytický) Chcete-li psát verše, rým, veršování, veršotepec, versifier
Poeticize, idealizovat, poezii, ideálnost, básník, bard, poetická, perfektní, ideální, poeticky
SO-TI-RE Reproduktor, řečník, modlitebna Funeral, obsequies, pohřební Chcete-li se inspirovat, čerpat inspiraci z, inspirace, inspirující Diskurz, proslov, řeč, adresa, reproduktor, mluvčí, řečník Výmluvnost, výmluvný, výmluvně Pozoruhodné, pozoruhodný, vynikající, pozoruhodně, zejména Vrchol, vrchol, zenith, vyvrcholení, vyvrcholení, perfektní růženka, virtuos, phoenix (?), Významný, transcendentní, úžasný, nanejvýš, nejvyšší stupeň, vynikající, konečný
SO-TI-MI
Chcete-li změkčit, aby se stal zženštilý, změkčování, softeness, slabost, vyčerpání, měkký, oslabuje, zženštilý
Idea, pojem, pojem Bury, pohřební Metafyzika, ideologie, metafyzika, ideolog, idealogical, ideographic Mysli, meditovat, přemýšlet, myšlenka, rozjímání, odraz, myslitel, přemýšlivý, meditativní, zamyšleně Představte si, představivost, fantazii, nápaditě, představitelný Abstrakce, abstraktní (n & adj)
SO-TI-FA
Nepoctivost, neloajálnost, dobré víry, nečestné, nespravedlivé, nečestně, nespravedlivě
Genius, božský oheň, tvůrčí oheň, vynalézavost, geniální, chytrý, důmyslně
Vytrváte, přetrvávají, vytrvalost, vytrvalost, stálost, vytrvalá, perzistentní, konstantní, stabilní, neustále
Tomb, hrob, mauzoleum, pohřební Invent, vytvářet, invence, tvorba, vynálezce, tvůrce, invenční Discover, objev
Innovate, inovace, novost, novinka, inovativní, inovator, nový, moderní, nově, v poslední době, moderně, v poslední době
SO-TI-SO Boj proti, bojovat, zadejte do boje, boj (n), morální boj, bojovník, zápasník Šíří, popularizovat, aby se něco vstoupil do veřejného používání, šíření, šíření, propaganda, popularizace, propagátor, popularizátor Popularity, populární, akreditované, populárně Pověst, sláva, bezúhonnost, pověst, slavný, proslulý, pokládaný, známý Hrobník Chcete-li rozlišit sebe sama, demonstrace, celebrity, zvučná, slavní, slavní lidé Glory, nádherný, ten, který získal slávu, slavně, se slávou
SO-TI-LA Telegraph, telegrafické, telegraficky Elektřina, elektrický Telefony, telefon, telefonní, telefonicky Uveďte, podepsat, důkazy, signál Odpovídají, komunikovat, korespondence, komunikace, telegram, odpovídající Hřbitov, pole odpočinku Informovat, varují, oznamuje, oznámí, sdílet, oznámení, reklama
SO-TI-TI Latríny, WC, toaleta, toaleta, koupelna Odpadní voda, prázdnější (?) Infikovat, zápach, infekce, zápach, pach, zápach, faul, nechutný, odporný, apalling, páchnoucí, páchnoucí, kategorie Rot, shnilé, zkorumpovaný, stale Worm, červ, odporný Chcete-li znechuceně, jako nepřijatelná, odložit, onemocníme, Gross out, nechutný

DO RE MI FA SO LA TI
LA-DO-DO Achát Onyx Sardonyx Tyrkysový Safír Lazurit
LA-DO-RE Průmysl, Industral, průmyslové člověk, pracovitý, pilně Makléř Výroba, dělat, výroba, výroba, výrobce, továrna Materiál, látka, významnost, materiály, materiálně Vytvořit, výroba, výrobek, výrobce
Chcete-li prodat, prodej, prodejce
Velkoobchod, volně ložené
LA-DO-MI Zavést, institut, vztyčené, našel, zřizování, nadace, erekce, instituce, zakladatel Obchod, obchod, butik, obchodník Exploit, vykořisťování, využitelný Workshop, studio, předák, workshop vůdce
Pošpinit, tupé, nudné, matný, matný
Souhlas, stanovit, aby pakt, kompromis, konvence, dohoda, pakt, trh (?), Doložka, konvenční, konvenčně Deal, se zabývat, vyjednávat, kompromis, kapitulovat, vzdát, smlouvy, transakce, kapitulace, transakční
LA-DO-FA Obchod, doprava (zboží), obchodník, obchodní, obchodníkem, obchodník, obchodní, obchodně Associate, partner se, sdružení, podílové fondy, spolupartner, partner, společně, společná Stav, podmíněné, podmíněně Zisk z těžit ze Ke splnění, dosáhnout, provést, splnit, realizovat (cíl), k provedení, provedení, úspěch, proveditelné
Nedělitelnost, nerozlučitelnost, nedělitelná, nerozlučitelné, neoddělitelně
Povlečení, len
LA-DO-SO
Zvenku, exteriér, vnější, navenek, venku, na čerstvém vzduchu
Spin (příze / nitě atd.), závit, příze, drát, přadlena, tkadlena, vřeteno, cívka, naviják, paličkování, po přeslici Odpočiňte si, rozplést, cívku Spinning, přadlena Příležitost, vhodné, včasné Canvas, kreton, kartoun, batist, batist Bavlna, kaliko, perkál, jaconet
LA-DO-LA Mušelín, organdy, tarlatan, gáza, (Pancake? (Crêpe)) Vlna, flanel, merino, kašmír Sheet, textilem (někdo, kdo dělá hadřík?) Hedvábí, hedvábí průmyslu, hedvábná Satin, stejně jako satén Urgentní, trvají na tom, stres, životnost, lisování, neústupný Velvet, sametový
LA-DO-TI Textilie, tkaniny, materiál Damašek, Damašek Indian, perština
Blíží, přijde blíž, přístup
Připravte, takže, cukrovinky Móda, styl, forma, způsob Nahradit, náhradní, náhradní, substituci, nahrazení, nahrazující
LA-RE-DO Kryt (s kobercem, tapety, atd.), gobelín, čalounění, čalouník, koberec, kobereček, mat, plátno Chcete-li barvy, barva, odstín, kolorista, černošky, zbarvení, barvivo
Dark, hnědý, opálený, brunet
Chestnut, světlovlasá, červená
Jas, bílá, bělavý
Koupit, koupit, získat, perchasing oddělení, získávání, kupující, zákazník
Vyjasnit, aby jasně, transparentnost, jasnost, diaphaneity, jasný, transparentní, průsvitný
LA-RE-RE Hutnictví, kovové, metalurg, hutní Žehlička, železitá
Incurability, nevyléčitelná, neléčitelné, terminál, unhealable
Ocel, markazit Měď (v. (deska s mědí)), měď Bronz, mosaz, drzá
LA-RE-MI Grey, šedá, šedavě, šedavé Violet, violetish, fialová, nafialovělý, lila Stuff (v.), podložka, vyplňte, svazek, nádivka, vatu, plnění Green, nazelenalý, olivový Žlutá, nažloutlý, žloutnutí Modři, namodralá, blankyt Chcete-li zčervenat, zrudnout, purpurový, načervenalé, šarlatový
LA-RE-FA
Staňte chudé, chudé, chudé
Nabídka, navrhnout, návrh, Nabídka, pohyb (nikoli ``hnutí``), oběť, nabízejícím dodavatele, čitatel Příležitost, neočekávané, štěstí, šance Závěsné, záclony, závěsy Series, následující, otcovství Třídit, druh, žánr, způsob Vyberte si, volí, volba, volba
LA-RE-SO Lom, ohyb, ply
Wrap, balení (v.), obalit, přiložit, obálka
Tie, vázání, svázat, odkaz, řetězec, řemen, kordón, lano Package (n.), svazek, kytice Slipcover, kryt, kryt proti prachu
Vezměte, chytit, chytit, přičemž, záchvat, zachytit, úlovek, kořist, lup, kořist (n.), kořist
Vezměte, odstranit, monopolizovat, skoupit, poklad, hromadění, monopolista, únosce
LA-RE-LA Účetnictví, vedení účetnictví, pokladna, bankomat, čítač, box, kancelář Hrabě, počítání, enumerate, seznam, účet, výčet, čítač Vypočítejte, výpočet, aritmetický, algebra, kalkulačka, počtář, algebraické, aritmeticky, algrebraically Kvantifikovat, číslo, číslování, číslo, numerické, číslice Kombinovat, koordinovat, kombinace, koordinaci, kombinované, koordinovanou Třepení Nomenklatura, seznam, sběr, katalog, nomenclator
LA-RE-TI Posoudit, zhodnotit, úcta, hodnocení, odhad, cena Worth, cena, hodnota, cenný, cenně Součet
Zaplaťte, usadit, osvobodit (od dluhu?), Platba, plátce, platí
Bill, faktura, zkontrolujte Příjem, platí pro, osvobozený, obdržela Střapec
LA-MI-DO Krajek, ozdoby, krajky-maker
Rozšířit, zvýšení, zvětšení, přidat, zvětšit, zvětšení, extra, přidaná, zvýšená, další
Habaděj, k toku, spousta, hojnost, nevázanosti, bohatá, hojný, bohatý, hojně, hojně, hojně
Kvést, být produktivní, dát zisk, hnojit, plodnost, úrodné, úrodné, produktivní
Mix, míchanice, zmatek, shon, smíšený, neuspořádané, míchaná, chaos, zmatený, zmatenost Běhounu, který vstoupil na, trample, hníst (?), Dupání, lisování, hnětení, pošlapání Crush, grind, drtit, drcení, mletí, rmutování, rozmělnění, drcené, mleté, v prášku
LA-MI-RE Výpůjčky, půjčky, dlužník Braid, pletenec, motouzy, vazba, zavázat Udělejte kredit, úvěr, věřitel, věřitele, kreditní účet Zastavárně, majitele zastaváren Obchod, barter, swap, výměna, vyměňovat, výměnou Záruka, vklad, kauci, dluhopis, zástava Delay, odkládat, odložit, prodloužit, odložit, rozšíření, opožděné, opožděná
LA-MI-MI Tin, cín, pocínovaný plech, klempířské Zinek Vizmut Vést Mercury, rtuť Platina
LA-MI-FA
Neslušnost, neskromnost, nečistota, prostopášnost, oplzlost, conscupiescence, chtíč, neslušné, neskromně, obscénní, nemorální, lascivní
Vyhledávání, prohlížet, výzkum, hledači, výzkumníci Ověřte, ověření, ověřování, vyhodnocování, ověřovatel, expert Stočit, aby ``kruhu``, kroužky, kadeře, ringed, zvlněné Zásoby, průzkum Dividenda Třídit, třída, kategorie, kategorizovat, hodnocení, klasifikace, klasifikátor
LA-MI-SO Splatné, skončí, termín, vypršení platnosti, pojem
Přestaňte, přestaňte, ukončení, zastavení, přerušení, ukončena
Likvidovat (převod aktiv na hotovost), likvidace, likvidátor Zbytek, zbývající zbytky Girlanda
Chcete-li zmenšit, utáhněte, úzký, smršťování
Totalita, celkem, celá, všichni, částka, plné, úplné, zcela, celkem
LA-MI-LA
Ukojit, nasytit, uspokojit, uhasit, soutěska, nasycení, plnost, pocit sytosti, sytící, splňující
Chcete-li nabídku, aby přeplatit, nabízet více než, aby vyšší nabídku, nabízení, vyšší ceny, aukce, vydražitel, drahý, nákladné, nehospodárné, přehnané
Zdvojnásobit, zdvojnásobit, duplikovat, dvojnásobně Komoditní, zboží, zboží Číslo, množství, částku, mnoho, mnoho, multiplicity, velký počet, největší číslo, nejvíce v počtu Tie, uzel, příď Zaměstnávat, platí, použijte, využití, konzumovat (?), Přizpůsobení, využít, aplikace, spotřebitele (?), Použitelné, přizpůsobivý
LA-MI-TI
Zapojit se, získávat, angažovanost, závazek, zápis, enroller
Registrace, záznam, záznam, záznamník
Neuposlechnout, neposlušnost, nekázeň, povstání, neposlušní, vzpurný, neposlušný, neovladatelný, indirigible
Výsledkem je, že dochází, vznikají, výsledek, důsledek, tedy jako na výsledek, tedy, že v důsledku toho se proto, protože toto Rozvaha, mýtné, hodnocení, zpráva Rozpočet, statistická (?), Rozpočet věcí Chcete-li přejít, křížení, křížů, křížové
LA-FA-DO Dye, barvení, barvíř Konkurz certifikát? Konkordát? Právní vypořádání? Přidat, vedle, další Odečíst, odčítání Multiply, multiplikátor, násobení, více, multipliable
Divide, samostatná, dělič, divize, sekce, dělitelný
Sdílet, distribuovat, vydávat, sdílení, distribuce, alokace, distributor, rozprašovač, distribuční
LA-FA-RE Tarif, daně, sazba, daňové sazby, běžná cena, pevná, neměnná, neměnný, spravedlivá cena, pevná cena Moire tkaniny, moaré vzor Mark, štítek, visačka, cena, index Quarter, čtvrtý, kvart Třetí Polovina Kompletní, doplněk, doplňkové, celá, celá, úplně, úplně, úplně, důkladně, od shora dolů, v celku, v celé
LA-FA-MI
Odmítnout, smršťování, snižovat, jít dolů, zmenšit, malost
Zpeněžit, papírové peníze, papírové hodnoty Shimmer, lesknout se, třpytit se, záblesk, jiskra, zpestřením, pestrobarevný, multi-barevné Bill, dluh, směnka
Minor klíč
Sleva, zlevněné, discounter Neschvaluje, potvrzení, indosant
LA-FA-FA Smalt, enameller Fajáns, kamenina, hrnčíř Porcelán, jemný porcelán Mozaika Lak, lak Vložit, lepidlo, lepidlo, lepkavý, viskózní, lepkavá
LA-FA-SO Měna, peníze, hotovost, peněžní Gold, zlatá mince
Neslušné, vulgarita, obyčejný, banální, triviální, nesprávné, nevhodné, triviálně
Silver, stříbrné mince, stříbrné kus, kus stříbra, argentiferous (obsahující stříbro) Chcete-li, plsť, plstěné Frank Centim
LA-FA-LA Opatření, rozchod, měření, měřitelné, měřič, Gauger
Proporce, kalibraci, velikost, podíl, kalibrace, přiměřené, proporcionální, úměrně
Geometrie, geometrické, geometrický, geometricky Litr Měrná jednotka - 100 m2 Chcete-li načechraný, plyš Průzkum, akr, zeměměřič
LA-FA-TI Balance, protiváha S přesností, hmotnost, vážení
Gravity, těžkost, těžké, pevné, silně, masivně
Gram Jeden metr krychlový Cube, blok, krychlový, objemová Chcete-li písku, aby pemza, třít se
LA-SO-DO [Sloveso], obchod s potravinami, koloniál Deca Hecto Kilo Milli Centi Rozhod
LA-SO-RE Kus látky / látka / materiál Nové koření, hřebíček, skořice, zázvor
Grow, velikost, velký, obrovský, nadměrné
Meter, metrické
Rozčarovaný, deziluze, rozčarování, zklamání, deziluze, rozčarovaný, zklamáním
Render, obnovit, restituce
Konsolidujte, zpevnit, posílit, aby firma, silné, pevné, trvanlivé, pevně
LA-SO-MI
Ohromit, aby hloupá, hlouposti, pošetilost, hloupost, hloupost, hrubou, hloupý, ohlupovat, omamných
Vzorek, kupón, plátěný Zlato, medová, sladký
Umístění něčeho, místo
Bias, zkosení, šikmé, šikmé, příčné, nakřivo, nakřivo, stranou, přes, šikmo
Rozšiřte, šířka, velikost, rozsah, rozsah, měřítko, široká, plná, prostorný, velmi
Délka, dlouhý, podélný, podélně
LA-SO-FA Show, displej, rozprostřené, herce Expose, chlubit, vystavovat, expozice, výstavy, vystavovatel, zobrazí Zápas, nastavte Rýže Význam, důležité, významné, značné Patent, osvědčení o způsobilosti, osvědčení o vynálezu Patent, patentovaný
LA-SO-SO Měřítko (z ryb apod.), šupinatý Perleti, matka-of-pearl Shell, trup Horn, paroh, horny, rohatý Slonová kost Korek
LA-SO-LA Podnikã, podnikatel, obchodní žena, obchodní zástupce Kromě (v.), výjimka, výjimečný, výjimečně, s výjimkou, s výjimkou, kromě
Solventnost, rozpouštědlo (schopen zaplatit něčí dluhy)
Záruka, pojistit, záruka, pojištění Balení, balení, balírna Ječmen, kaše, krupice
Export, vývoz, vývozce
LA-SO-TI Vyjednávat, vyjednávat, vyjednávání, vyjednavač Vraťte se zpět, se znovu, kultivovat, opakovat, obnovit, znovu získat
Pochyby, nevíra, nevěřícně
Vrátit, vrátí Ekvivalentní, rovná Advantage, výhodné, výhodně Mouka, obilné (obilí), kukuřičný škrob, bramborová mouka, škrob mouka
LA-LA-DO la-la-do-do-%cs Tabák, tabatěrka Snuff, snort, aby šňupací tabák, osoba, která je šňupací tabák Chcete-li kouřit, kouřit, výpary, kuřák Doutník Trubka Kouř den, taverna, bar, Estaminet
LA-LA-RE Literární Cabinet la-la-re-re-%cs Přihlašte se, předplatné, účastník Přihlašte se, předplatné, účastník Spolehněte se na, spoléhat na záviset na Knihkupectví, knihkupectví, knihkupectví Edit, vydání, editor
LA-LA-MI Tisk, stiskněte tlačítko, tisk, tiskárna Chcete-li nakreslit (karta, hodně, apod.), zvolte náhodně la-la-mi-mi-%cs Tisková deska (z kovu, plastu, nebo papír, nesou obraz, který má být vytištěn na papíře) Chcete-li svázat (kniha), vazba, knihařské, knihař Formát, velikost, v folia (z listů složených jednou tvořit dva listy), quarto (složené do čtyř listů (osm stran)), octavo (složené do osmi listů (šestnáct stran)), duodecimo (složené do 12 listů (24 stran)) Chcete-li balíček, kartón, lepenka výrobce, box, karton
LA-LA-FA Hodinářství, hodiny, hodinky, hodinářské Gild, zlacení, zlatník Postříbřené, stříbro, stříbrnictví, stříbřitý la-la-fa-fa-%cs
Absence nebezpečí, bezpečnost, zabezpečení, bezpečný
Zlatnictví, zlatník Hardware, železářství
LA-LA-SO Šperky, bižuterie, klenoty, klenotník Shromážděte, shromáždit, skupinu, montáž, kolekce Řetěz, náhrdelník Ring, smlouva, kapela la-la-so-so-%cs Pearl, perly Jet (minerální), hnědé uhlí
LA-LA-LA
LA-LA-TI Gems, drahé kameny, diamanty, červený diamant, rubín, diamant prodejce Smaragd Topas Granát, korálů (kámen), karneol, korálových Ametyst Opál la-la-ti-ti-%cs
LA-TI-DO Péct, pekárna, pekař Móda, styl dne, žádoucí, běh, módy, módní, móda Spodní prádlo Příruba, límec, tuhá manžeta, false límec Manžety, rukávy Krajky, z Malines, z Anglie Pás karet, kabel, kapela
LA-TI-RE Displej, plakát, plakát, znak Těsto, pasta, těsto, měkká, kašovitá, pasty Punčochové zboží, Punčochář Pár, pár, pár, spolu s Knit, pletení Net, mesh, sítě, rybářská síť Háčkování, háček
LA-TI-MI
Zbabělost, zbabělec, bez odvahy, zbabělé
Nashromáždit, hromadí, hromada, stoh, haldy, akumulace, hmotnost Kvasem, kvasnice, kvas, kynutí Zatížit, nahromadit, přetížení, brání, překážku Galanterie, prodejce šicích materiálů a oblečení Ples závitu, (Jehelníček?) Přadeno
LA-TI-FA
Nešetrnost, netaktní, incelicately
Fair, showman Hračky, hračky, chrastítka (?) Košíkářství, koš Doll, panenky Loutky, marionety, loutky Loterie
LA-TI-SO Toulat, bloudit, jít sem a tam, dobrodruh, tulák Šarlatán, tvrzení, že člověk dělá něco dobře (že člověk nemusí vlastně dělat dobře), se mohou pochlubit, chlubit, se může pochlubit, kecání, šarlatánství, vychloubačný, tlučhuba, podvodník Úplatek, prodejný (motivovaný úplatky), žoldák (primárně zabývá vydělávání peněz na úkor etiky) Udělejte si falešné, nepravdivé, padělateli Filtr, prachotěsné, filtrace, filtr, síto, cedník, obrazovka, cedník Předsudky, být na újmu, zranění, škoda, špatně, újma, nevýhodou, škodlivé, škodlivé, nevýhodné Krachují, bankrot, bankrot
LA-TI-LA Vrátný, uvaděč Assigne, přidělit, přiřazení Zavolejte, přivolat, interpelace, otázky, předvolání, tazateli Protest Trial, případ, soud Nádobí, kuchyňské nádobí, nádobí, hrnce, pánve, pánev, kotel, vana, dph, bojler
Gain, přínos, zisk, výherce, příjemci, plodná, ziskový, lukrativní, plodně, úspěšně
LA-TI-TI Curry (Treat usní zlepšit jeho vlastnosti), tan, jirchář koželuh Zvířecí kůže, kůže, kožený, kožovité Ovčí, skrýt Fur, kožešina, norek, veverka, Astrachaň, kuna Guma, elastické Whale, kostice

DO RE MI FA SO LA TI
TI-DO-DO Obchodní soud Pokračujte, postup, proces Chcete-li v pořádku, v pořádku, ploutevní Smírčí soudce, soudce míru Registry, registrátor Chcete-li aukci, aukce, prodeje v dražbě
TI-DO-RE Město, obec, město, obec Vládní školy, volné školy, veřejné školy, monitorial systém, vzájemná výuka, komunální škola, obecní škola, školka Plot, přeshraniční, brána, bariéra Okres Sousedství, oblast, čtvrtina
Opacity, neprůhledné
Street, chodník, vozovka, silnice, chodník
TI-DO-MI Náměstí (z města) Monument, triumfální oblouk, obelisk, sloup, pyramidy Konzervatoř umění a řemesla Budova, budova, věž, zámek, palác Prefecture, radnice, prefekt, sub-prefekt Radnice, starosta, místostarosta Obec, městská rada, městská rada, obecní
TI-DO-FA Klášter, klášter, opatství, klášterní Nemocnice, nemocnice, ošetřovna Inn, hotel, penzion, penzion, hostel, hostinský Conservatory of Music Cabaret, noční klub, taverna, restaurace, restauratér Café, kavárna majitel Market, bazar, inzerce
TI-DO-SO Boulevard, avenue, promenáda
Přijmout peníze, splatit, vrátit, příjem, náhrada, vrácení, vratná
Alley, avenue, ulička
Monotonie, jednotnost, monotónní, jednotná School of Saint-Cyr, Polytechnic School Průchod Chodba, předsíň, bludiště, labyrint
TI-DO-LA Předměstí, příměstské Dock, lifting (?), Hráz, přehrada River, fluviální Bridge, ponton (?) Arch., klenuté, oblouk Učitelský ústav Kašna
TI-DO-TI Centralizovat, centralizace, centrum, střední, centrální, uprostřed, centrálně Průměrná, střední, průměr Úhel, roh, klín, úhlové, úhlově
Přítomnost, přítomný
Realismus, pozitivismus, realista, pozitivistická, realistické
Triangle, triangulace, trojúhelníkové, triangularly Central School
TI-RE-DO Katastr nemovitostí, katastr (registr nemovitostí ukazuje rozsahu, hodnoty, a vlastnictví půdy pro zdanění) Vláda, vláda, guvernér, guvernérů, vládní Force, nutí k, zavázat, vyžadují, podmanit si, donutit, přinutit, omezený, nucené, povinné, donucovací, nutně, ochotně, přestože (navzdory) Hlasování, hlasování, volič Vyvolení, volební, zvolen, volební
Detail, uveďte podrobnosti, detaily, v detailu
Zástupce, zástupce, delegát
TI-RE-RE Dražitel Soudní odvětví, soudní úředník Agentura pro veřejné Teasury, Treasury Agency, pokladník, zmocněnec státní pokladny Účetní agentura, účetní Patří k, členství, závislosti, patří Být vhodné pro, oblek
TI-RE-MI
Hluchota, neslyšící, deafly
Dynasty, dynastický Fyzika, fyzik Empire, císař, císařovna, císařský, imperially Royalty, suverenita, král, královna, suverénní, monarcha, diktátor, královský Pravidlo, panování, panující, trůn Soudní dvůr, dvořan, muž soudu
TI-RE-FA Knížectví, princ, princezna, Výsosti, knížecí Zušlechtit, přiznává titul na, šlechta, aristokracie, ušlechtilý, s názvem, aristokrat, gentleman, aristokratické, aristokracie, aristokrat,
Skromnost, pokora, skromný, pokorný, skromně, pokorně
Spolupráce, společné úsilí, spolupráce, spolupracovník, spolupracovník, partner Duke, vévodkyně, markýz, markýza, hrabě, hraběnka, vikomt, vikomtesa, baron, baronka Rytířství, rytířství, rytíř Znak, erb, erb
TI-RE-SO Nárok, nárok, s názvem, název (honorific?), Kvalifikace Sire, Vaše Veličenstvo Můj Pane, Ty, Pane, Pane, atd. (jako adresu) Vaše Excelence (jako adresu) Chemie, chemik Vaše Eminence (jako adresu) Vaše Greatness (jako adresu)
TI-RE-LA Senát, Dům vrstevníků, senátor, peer Zákonodárný orgán, Sněmovna reprezentantů, ustavující Státní rada, stát radní Zasedání, schůze, zasedání Konzulát, velvyslanectví, konzul, velvyslanec, vicekonzul Botanika, botanik Představují, vytvořit, forma, ústava, útvar, složka, ústavní, ústavně
TI-RE-TI Diplomacie, diplomat, státník, diplomatické, diplomaticky Politika Duch strany, stranictví, sekty, partyzána, novověrce, sektářskou následovníka Imperialismus, royalism, monarchie, legitimita (zákonnost?), Císařský, královský, monarchista, monarchista, monarchistické, monarchicky Liberalismus, liberální Republiky, republicanism, republikánský Astronomie, astronom, astronomické
TI-MI-DO
Nedokonalost, nedokonalé, nedokonale
Ministerstvo, ministr, ministerský, vládně Byrokracie, byrokrat, byrokratický, byrokraticky Supernumerář, asistent, sekunda-v-příkaz, šéf, šéf, hlava (?) Tajemník, sekretářské práce Předsedají, předsednictví, prezident, viceprezident Komise VÝBORU, Výbor si člen
TI-MI-RE Přijmout, osvojení, osvojitel, pro přijetí, států přijatelné Geografie, geograf, geografické Odškodnit, odškodnění, (kompenzace) Kompenzaci, odškodnění, aby se na Odměna, odplata, odměnit, odměny, platba, lukrativní, odměňování Pension, penze, (pravidelná platba na někoho, kdo již pracuje, nebo na královské favorita nebo umělce nebo učence, vědce, které jim umožní pokračovat v práci, která je ve veřejném zájmu / hodnoty) Důchodu, odchod do důchodu, důchodu
TI-MI-MI Notář povolání, povolání notáře, notáře, notářského Trestní stíhání, stíhání, státní zástupce, advokát, zástupce Hypotéka Smlouva, dodavatel, smluvní Listina narození, rodné Listina smrti, úmrtního listu
TI-MI-FA Správa, spravovat, direct, správa, řízení, směr, vedení, správce, ředitel, manažer, administrativní, administrativně Stewardship, vrchní dozor, steward, dozorce
Mírné, umírněnost, střídmost, střízlivost, skromnost, mírný, rozvážný, skromný, střízlivě
Zeměpisná mapa, mapa světa, mapa světa, zeměkoule Správa, upravují, vedení, řízení, manažer Přijmout, sběr, příjmy, sběratel, přijímač Plaťte plat na, odměna, plat, náhrady, náhradu
TI-MI-SO
Tma, nejasnost, tmavými, stinný, temně
Půda (v.), pošpinit, skvrna, špína, místo, špína, tečkovaný, chaotický, špinavý, nečistý, špinavě
Pozice, poloha Zaměstnání, práce, funkce, odpovědnost, mise, zaměstnání, zaměstnanec, zaměstnanci, zástupce Colony, kmen, osadník, kolonista, koloniální
Krátký, zkrácené, krátké, oříznutí, zkráceny
Přidat k, doplnit, připojit k, asistent
TI-MI-LA Žurnalistika, časopis, gazette, novinář Napište, dát do slov, psaní, Expression, spisovatel Vložit, vsunout, vložení, interkalace, intercalary Článek, zpráva, prohlášení, exposé Novinky, aktuality spisovatel Zdomácnět, udělení Publikovat, vyhlásit, prohlásit, publikace, vyhlášení, vyhlášení, publicista, veřejný, veřejně
TI-MI-TI Historie, kronika, záznam, hsitorian, kronikář, letopisec, historických, historicky Středověk Stanovisko, sentiment, pocit
Chcete-li se vrátit, retrográdní, vrátí, ustupují, klesá, degenerovat, reflux, kaz, degenerace, retrográdní, retrospektivní, ohlédnu zpátky, dozadu
Současnost, moderní, současný (n. a adj.) Bratrstvo, bratr, kolega, kolega člen Potlačují, represe, represivní
TI-FA-DO Optika, oční optik, optické Dominují, master, zotročit, nadvládu, Dominator, dominantní Uzurpovat, případně, chytit, napadnout, uchvácení, invaze, přivlastnění, uchvatitel, vetřelec Utlačovat, tyranizovat, útlak, tyranie, absolutismus, despotismus, svévolné moci, autokracie, diskreční pravomoc, násilník, tyran, despota, samovládce, represivní, tyranský, absolutní, despotické, autokratický
Nepopsatelný, nepopsatelný, nevýslovný
Odvolání, zrušit, zrušit, zrušit, sesadit z trůnu, jeho zrušení, zrušení, annulation, dethronement, zpětný Vyhnanství, vyhnat, psanec, za práci v zahraničí, exil (n.), vyhnanství, zavrhování, za práci v zahraničí, deportovaný, vyhnal, zakázané, emigranti,
TI-FA-RE Znárodnit, naturalize, národnost, národ, království, stát, území, národní, národní Dalekohled Vlast, vlast, vlast, země, krajan, krajan, spoluobčan
Civilizovat, zlidštit, civilizace, civilizační, civilizovaný, civilizace
Oddělení, resortní Province, provinční Zahraniční, cizinec, cizí, ze zahraničí
TI-FA-MI
Chcete-li získat slabší, slabost, ochablost, slabost, slabý, křehký, neduživý, hubený, maličký, slabě
Mezinárodní Teploměr Neznámý, neznámý Buržoazie, střední třída, prostí, beurgeois, obyčejný, ne ušlechtilý, vulgární Charge, provize, delegace Buďte zodpovědní za, mají komisi, proxy, chargé d`affaires
TI-FA-FA Záznam, složku, soubor Archivy, archivář Přiznání, přívlastková Control, montitor, registr, regulátor Vyvlastnit, vyvlastnění Possession, nemovitosti
TI-FA-SO Uveďte, jmenovat, indikace, označení, ukazatel, orientační, designative Traverse, kříž, traversal, přes
Hrubost, nezdvořilost, nezdvořilost, neotesanost, křupanský, hrubý, nezdvořilý, nezdvořilý, hrubý, neslušný, hrubě
Sledujte, následující, další Barometr Escort, doprovod, escort (n.), průvod Shromažďovat, sestavovat, nabírat, rally, dav, zástup, dav
TI-FA-LA Pass, kolem Seznamte se, narazit, setkání, konzultace Rozpoznat někoho, aknowledge, vděčnost, rozeznatelný Rendezvous, setkání v dohodnutém čase a místě (obvykle mezi dvěma lidmi)
Rozdíl, odlišnost, rozdílnost, jiný, odlišný, rozmanité, heterogenní, jinak, odlišně, jiným způsobem, jinak
Balloon, aerostat, vzduchoplavec Club, ``kruh``, členové klubu
TI-FA-TI Kasino Hrát, hrát hry, hra Kulečník, pool, plesu, pool ball, ruské kuželky (bowling hra v Evropě) Karty, hrací karty
Věk, starověku, starožitnosti, staré starožitné, gotický, starobylý, starověce, dříve, kdysi dávno
Šachy, dáma, domino, lotto, čip (poker?), Kartou Padák
TI-SO-DO Arzenál Stipendium, učenec Bank, bankéř Místo (hodnoty), investice
Fail, že nebude mít úspěch, selhání, smůlu, porážku, zklamání
Makléř Exchange, peníze měnič, změna stroj
TI-SO-RE Lower, pokles, pokles, nízká Meč, šavle, šavle Anuita, příjem, příjmy, důchodce Kupony Akcie, akcionář Dluhopisy (např. železniční a dalších společností) Vyšší, býk, vysoká, nahoře
TI-SO-MI Treasury, finance Finance, finanční Plot, ploty, šermíř Spekulovat, spekulace, spekulant, spekulativní Vydělávat, kapitálové fondy, základní kapitál, kapitalistické Úroky, úroky z Lichva, lichvář, makléř
TI-SO-FA
Lie, lež, pokrytectví, lhář, falešný, pokrytecký, falešně, pokrytecky
Oblékání, převlek, maškaráda, masky, karneval Scream, křičet, křičet něčí plíce, plakat, křičet, vyvolávač Chcete-li chránit proti, odrazit, chránit, zabývat se Chcete-li omráčení, slída, ohromit, hluk, hluk, výbuch, rámus, hlučné, bouřlivé, ohlušující, tumultuously Šok, urazit, skandál, špatný příklad, šokující, urážlivé, skandální Zneužívání, zneužití, zasahovat, zneužívání, nadměrné, urážlivé, zneužívajícím
TI-SO-SO Petice (v. & n.), Navrhovatel Reklamace, poptávka Adresa (mluvit), monografie, stručný Použít, aplikace, kandidát, žadateli Obtěžují, rušit, otravovat, posedlost, dráždí, posedlost, nevítané, nudné, otravné, nudné, provokují, nesnesitelné, nesnesitelné, nesnesitelný, protivně, nesnesitelně Převod, přenášet, postoupení, předání, přenést, přenos, převodce, přenosné, přenosné
TI-SO-LA Naplnit, lidi, obyvatelstvo, lidé, vulgární, sprostý, proletářské Demokracie, demokrat, demokratický Spiklo, plot, poklop, intriky, vazba (pozemek), spiknutí, spiknutí, Cabal, spiklenec, plotter
Nejednota, nedorozumění, problémy, neshoda, svár, anarchie, bezpráví, disruptor, anarchista, anarchické
Detune, narušují, nesouhlas, disonance, disharmonický, špatně
Tělocvična, posilovna, gymnastika Insurge, povstaň, revoluci, povstání, povstání, vzpoury, povstání, revoluce, pobuřující, nepřirozený, povstalců, revoluční, vzpoura
TI-SO-TI Škoda, škoda, zkazit, drancovat, ničit, zničit, rozházet, drancovat, plenit, drancování, devastace, Pillard, zničující, darebák, ničema, pirát Zřícenina, bídu, rozpadat, zřícenina, sutě, odpad, zbytky, zůstává
Nejistota, nejisté, nespolehlivé, vágní, nejednoznačné
Zničit, zabít, vyhladit, zabíjení, masakr, vražda, zničení, usmrcení, vyhlazování, Carnage, torpédoborec, vrah, vrah Demolice, zničit, demolice, zvrat Fall, kolaps, rozpadat, převrhnout, sesedání, sesuv půdy, zřícení Manège, cirque, hipodrom, závodiště, závodní dráha
TI-LA-DO Jezdectví, jízda na koni, jízda na koni, jezdec, jezdec, jezdkyně, jezdecký
Aby se zabránilo, dodge, vyhnout, obejít, vyhnout, uniknout, vyhnout
Nespokojenost, nespokojený, nespokojenost
Utíkejte, uniknout, utéct, pustém, uprchlíci, dezertér Watch, špionážní, přepadení, rozhledny, hlídač, emisar, vyzvědač, pozorný, ostražitý Chytit, past, past, net Zatčení, zadržení
TI-LA-RE Celní, celník Dostih, kavalkáda, kůň žokej Grant přijetí, právo na vstup Skladu, sklad Monopolizovat, monopol, zdanění (?), Daň (?), Hold, příspěvek, DIČ, příspěvková, přítok Chraň, zakázat, interdikt, zákaz, zakázána, nezákonné, zakázáno Vařit, podvádět, podvádět (on), pytláctví, pašování, podvod, pytlák, pašerák, podvodné, podvodně
TI-LA-MI Policie, policista, policista, policejní seržant Policejní stanice, policejní komisař Klání, jouster Četník ``, ozbrojené policie, policie Národní garda Strážnice, po Monitor, hodinky, frakce, garant, stráž, stráž, hlídka, hlídka, bezpečný
TI-LA-FA Nelidskost, krutost, barbarství, barbarství, nelidské, kruté, barbarské, divoký, krvežíznivý, mučitel Ministerstvo / ministr státu Ministerstvo / ministryně spravedlnosti Wager, vsadit, lépe, gambler Ministerstvo / ministr zahraničních věcí Ministerstvo / ministr vnitra Ministerstvo / ministr financí
TI-LA-SO Ministerstvo / ministr války Ministerstvo / ministr Marine a kolonie Ministerstvo / ministr školství a náboženství Ministerstvo / ministr zemědělství, obchodu a veřejné práce Pyrotechnika, pyrotechnický
Import, dovoz, dovozce
Ministerstvo / Ministr výtvarných umění nebo domu císaře
TI-LA-LA Soudní vykonavatel Komorník Butler, majordom Huntsman, mistr lovu, grand myslivec Esquire, str. Sto stráže, Gardes du Corps
TI-LA-TI Usnesení legie Honor, legionář, člen legie Honor Vyzdobit, dekorace Velký důstojník Hodnost velitele Velký kříž
Ztratit, ztráta, deficit, smolař, ztratil, nenapravitelné, nenapravitelný
Ohňostroj, žabka, raketa, římské svíce
TI-TI-DO ti-ti-do-do-%cs
Justicy, spravedlnost, poctivost, nestrannost, čestné, spravedlivé, nestranné, spravedlivé, soudnictví, právní, spravedlivě, slušně, nestranně
Vyhláška, právo, kód, zákonodárce, právník, právní předpisy, právní Právní věda, právo, legislativa, veřejné právo, právní poradce, advokát Soudců a státních zástupců, soudce Kancléř Státní zástupce, náměstek prokurátora
TI-TI-RE Soud soud ti-ti-re-re-%cs Nejvyšší soud, soud kasační Soud odvolání Soudy první instance / soudního řízení, Porotním soudem (Crown soudy) Trestní soud
TI-TI-MI Svědčit, ukazují, svědectví, důkazy, demonstrace, svědek Prohlašuji, odsuzují, prohlášení, prohlášení, udání vydražitele, denouncer, informátor ti-ti-mi-mi-%cs
Potvrdit, potvrdit, potvrzuji, potvrzení, osvědčení, osvědčení, souhlasné, certifikované, autentické, doložené
Protest, přísahám, přísaha, klení Obvinit, obžalovat, poplatek, obvinit, obvinění, obvinění, žalobce, žalující Obviněný, nabitá, žalovaný
TI-TI-FA Právník, advokát, právní zástupce Prosit, prosit, důvod Příčinou, z důvodu ti-ti-fa-fa-%cs Ospravedlnit, omluvit, očistit, bránit, postavit se za, odůvodnění, apologie, obránce, podporující Podklady, důkazy Polehčující kusy, mimořádným dokumenty
TI-TI-SO Soudce Porota Soudce (v.), trest, verdikt, rozhodčí (n.), rozhodce, rozhodčí, kompetenční
Většina, největší číslo, má maximální, hlavní
ti-ti-so-so-%cs Zprostit, rozhřešení Odsoudit, odsouzení
TI-TI-LA Vražda, zavraždit, zabít, vražda, zabití, vražda, vrah, vrah, vražedné Zločin, přestupek, trestný, zločinec, trestně Ostuda, hanebnost, zvěrstvo, krutost, ohavnost, Lotrando, monstrosity, zrůda, neslavný, brutální, monstrózní, strašně, monstrózně Uvěznit, uvěznit, trest odnětí svobody, uvěznění, captiviy, vězeň, zadržený, kaptivní, vězení, vazba, vězení Pracovní tábor, kuchyně, kuchyně otrok ti-ti-la-la-%cs Lešení, šibenice, šibenice
TI-TI-TI

No comments:

Post a Comment