My Blogs

My Blogs:
so-re-so +
so-re-la

Saturday, January 5, 2013

#0199 magyar (Hungarian)


magyar ( Hungarian )

fa-mi-so-la
la-re-mi
fa-re-mi
fa-mi-so-la
ti-mi-re
Fordított, inverz, fordított, az ellenkező irányba
Helyesírás, helyesírás
Légy, léteznek (segéd)
Fordított, inverz, fordított, az ellenkező irányba
Magyarázd el, határozzák meg, bizonyítja, kifejt, meghatározás, magyarázat


DO RE MI FA SO LA TI
Nem, nem, nem És Vagy At, hogy Ha A Igen, szívesen
DO Hiányos, határozott preterite Én, én, én, személyesen, mi, magunk Te, magad, (egyes szám és többes szám) Ő, ő, meg, őt, őt, őket, Self, magát Az egyik, hogy valaki egy másik személy Egyéb, más, különböző, az alternatív
RE Én, az enyém Régmúlt Ön, a tiéd Ő, ő, annak Mi, a miénk Ön, a tiéd (többes szám) Ezek, az övék
MI For Azt, amely, aki Jövő Kinek Nos, jól van, jó Itt, íme, itt van Jó estét, jó éjszakát
FA Mi az?, Mi ez? Ez az, hogy az egyik, a (személyek vagy dolgok) Ez, ez, ezek (az emberek vagy dolgok) Feltételes Itt, itt az, ez
Jó, Ízletes, élvezetes, finom, ízletes
Sok, nagyon sok, sok (augmentatív)
SO Semmi, nulla, nulla, nulla Miért? Miért? Rossz, gonosz Mert az Parancsoló
Mindig, állandósítani, perpetuately folyamatosan
Köszönöm, köszönöm
LA Tegnap Ma, ezen a napon Holnap
Rossz
Soha
Present igenév Of
TI Hogyan Minden, minden Jó reggelt / napot, helló
Little, alig
Uram, uram Madame, Ms Múlt idejű participium
DO-DO ??? Föld, világ, földgolyó, vidék Évszakok Tél Tavasz Nyár Ősz, bukás
DO-RE Idő Január Nap Hét Hónap Év Század
DO-MI Universe, Kiállítás
Infinity, korlátlan, végtelen, meghatározatlan, végtelenség, határtalan, mérhetetlen
Február Providence, gondviselésszerű, jóléti
Isten, a mindenható, a legfelsőbb lény
Megörökít, állandósítani, örök, örökkévalóság
Halhatatlanná, halhatatlan, elpusztíthatatlan, elpusztíthatatlan
DO-FA Felség, nagyszerűség, nagyságrendje, impozáns, méltóságteljes Supreme, sovreign Pompa, ragyogás, kiváló Március
Marvel, csoda
Miracle, természetfeletti, csodálatos Imádják, imádják
DO-SO Imádkozik
Hisz
Jézus Krisztus Szent Szűz Április
Vallás
Megszentel
DO-LA Charity, karitatív, jóindulatúan
Jótékonysági, emberbarát
Megvetni, megvetés, megvető
Rokonszenves, szánalom, szánalom
Megbocsáthatatlan, megbocsáthatatlan
Május
Páratlan, felbecsülhetetlen értékű, páratlan, anélkül, hogy az egyenlő
DO-TI Segítség, támogatás, segítik, mentés Támogatás, bázis
Hűtlenség, hűtlenség
Elérni, és teljesítik
Kötelesség, kötelezettség Noble, nemesebbek lettünk, méltóság, derék, csak, büszkeség Június
RE-DO Az egyik első, egyedülálló, egység, csak a Filozófia, filozófus, filozófiai
Gyűlölik, ellenszenv, visszataszító
Erkölcsi, morális, moralizál
Vám Közmondás, maxim
Honor, tisztelt, tiszteletre méltó, tekintélyes
RE-RE Július ??? Augusztus Szeptember Október November December
RE-MI
Limit, elzárhatók, határ, körülíró
Érdemei, méltó, dicséretes, dicsérte Két, második, másodszor, intervallum egy második
Jótékonyság, jól csinál
Alamizsna, jótékonyság Adj, ajándék
Megmagyarázhatatlan, meghatározhatatlan, érthetetlen, inconceiveable, titokzatos
RE-FA Előkelőség, jelentős, hírnév méltóságokat, kitüntetések, tiszteletbeli
Tetszene, kellemetlen, kényelmetlen
Három, a harmadik, harmadszor intervallum egy harmadik
Letörölhetetlen (uneraseable)
Privilege, kiváltság Juss jogok
RE-SO
Kétely, szkepticizmus, szkeptikus
Err, tévedés, hiba, hibás
Heresy, eretnek
Ateizmus, ateista
Négy, negyedik, negyedszer intervallum a negyedik Materializmus, anyagias, valóra
Kedvét, csüggedés, unalmas
RE-LA
Embergyűlölet, embergyűlölő
Antagonizálják, keresztben, kényelmetlenséget, bosszantó, fáradj
Bizalmatlanság, gyanúsított, vigyázz, ijedős
Lehetetlen, lehetséges, lehetetlenség
Intolerancia, súlyossága, szigorúság, rugalmatlan, merev
Öt, ötödik, ötödször intervallum egy ötödik
Sajnálom, hogy sajnálom, bűnbánatot, rue
RE-TI Mistreat, verekedő, bántalmazás, brutalitás, durvaság Szigorítani, kemény, kemény, szívós Cica, rossz hangulat / hozzáállás, duzzogó, rosszkedv, kötekedő, akaratos Válik
Ahhoz, hogy szomorú, szomorúság, homály, melankólia, bús
Fúrt, unalom
Hat, hatodik, hatodszor, intervallum egy hatodik
MI-DO Tizenhárom, 13.
Sympathy, dőlés, együttérzek, gyönyörködjön
Bevonása, dolgozzon, fellebbezni Inkább, mint a legtöbb
Szentháromság
Viszonosság, a kölcsönösség, a megfelelő, és fordítva
Fond az, amelyhez kell csatolni, barát, barátságos, vinni
MI-RE Szeretik egymást, egyetértenek Tizennégy, 14. Szeretteim, drágám, kedves, nagyon szeretett Gyengédség, kedvesség, szerető, gyengéd, szeretet, gyengédség
Nyugtázás, hála, elismerés, hálás
Fordítson, összpontosítani, és fordítson magát, odaadás Link, kötés, lánc, rögzítse
MI-MI Seven, hetedik Nyolc, nyolcadik, oktáv ??? Kilenc, kilencedik Tíz, 10. Eleven, 11. Tizenkét, 12.
MI-FA Megállapodás, öröm, élvezet
Kérlek, mint, kellemes, csábító
Sóhaj Tizenötödik, 15.
Emelje fel, felemel, felemel, magas
Vágy, kíván, akar, vágyik
Javíthatatlan, nem kell javítani
MI-SO A Szentlélek
Az Isten kegyelme
Édesség, kellemesség, sima, higgadt
Jóindulat, kedvesség, goodwill
Tizenhat, 16.
Egyenlő, az egyenlőség, egyenlő
Kedvesség, jóság, kedves, kellemes
MI-LA
Értékelje, becsüljük, úgy
Megbízik, bizalom
Légy szenvedélyes, szenvedély, hév, hevesen Bálványoz, DOTE be, bálványimádás Love (a dolgok) Tizenhét, 17.
Szeretlek, ápolja, szerető, szerelmes
MI-TI
Fidelity, fathfulness, hűség
A legutóbbi, tartós, a stabilitás, a tartós, időtartamát Ahhoz, hogy részt vesz, eljegyzés, vőlegény
Marry, házasság, férj, feleség, házastárs
Ahhoz, hogy szerencsés, szerencse, szerencse, szerencsés, szerencsés, szerencsére, szerencsére
Élvezze, élvezet, öröm, delírium, mámoros, részeg
Tizennyolc, 18.
FA-DO Nyolcvan, 80.
Erkölcstelen, az erkölcstelenség, anélkül, hogy elveit
Letter (mail), hírnök, levél Dátum, korszak A bejelentkezéshez, aláírás Bélyegző, pecsét
End, a teljes, kivitel, végleges, végül felmondás, elérése
FA-RE Írjon, cím, levélben Száz, századik Légy, léteznek (segéd) Menj, folytassa
Hosszabbá, bővíteni, hosszabbító, nyúlás
Mail, posta, posta
Pontatlanság, pontatlanság, pontatlan
FA-MI Ingyenes, adómentes, felszabadítás, felszabadít
Gonosz, gonosz, rosszindulatú, káros, gonosztett
Ezer, ezredik Pecsét, bélyegző (ige) Van (kisegítő) rendelkeznek, saját, kap Postman, futár, posta Carry, hozz, hordozható
FA-FA Tizenkilenc, 19. Húsz, 20. Harminc, 30. ??? Negyvenkilencezer, fourtieth Ötven, 50. Hatvan, 60.
FA-SO Okoz, mert a miatt
Teizmus, deizmus, istenhívő, hit Istenben
Malice, barátságtalanság, rossz akarat, becsmérlő, malignus
Törvény, viselkednek, végezzen Million, egymilliomodik
Do, hogy, fellépés, megvalósítható, kötelezettséget
Készülj, hogy kész, előkészítés
FA-LA Már a (segéd)
Able, lehet, lehet, lehet, gyakorlati
Eszközök, források útján keresztül Értsd meg, értelem
Helytelenít, szégyen, szégyen
Milliárd milliárdod
Trend, tendencia, hajlam, diszpozíció
FA-TI
Séta, lépés
Érdeklődjön, vizsgálja
Válás, megtagad, eltaszít, unmarry
Szeretné (valamit csinálni) (a vágyak és a hiányzó dolgokat, lásd `mifala ``)
Sírni, sírni, zokogni, könnyek
Döntsd el, meghatározza megoldásához, határozat, állásfoglalás
Billió billiomod
SO-DO Vasárnap Másolás, átírása, átírás
Utánozni, kovácsolni, utánzó, versenyez, a hamisított
Példa, modell, típus Fordítás, értelmezze, fordítás, tolmács Megjegyzés, kommentár, kommentátor Hagyomány, hagyományosan, a hagyományos
SO-RE Jár, implikált A múlt, a korábbi, múlt
Hálátlanság, figyelmen kívül hagyva, hálátlan
Lerövidítése, rövidítéséhez, tömör, tömör, lényegre törő, rövid
Nyelv, idióma, nyelvjárás, nyelvészet, filológia Szótár, szókincs, szószedet
Szabálytalanság, rendellenesség, szabálytalan
SO-MI
Ördög, a Sátán, Lucifer, démon, sátáni
Ige, főnév, melléknév, határozószó A jelenlegi Cikk Névmás
Ne feledje, emlékezet, emléket, emlékmű, ajándéktárgy
Bonyolítják, komplikáció, hogy nehéz
SO-FA
Semleges, semlegesség
Törlés, törléséhez, áthúzása rájön, kitöröl
Alsó, csökken, lelép
A jövő Fenyegessék, zsarnokoskodik, hogy baj Engedd, hogy
Türelmetlen, ingerlékeny, türelmetlenség, felháborodik
SO-SO Hétfő Kedd Szerda Csütörtök ??? Péntek Szombat
SO-LA
Elnézést, felmentéséhez, a kegyelmet, megbocsátható, megbocsátható
Tűri, medve, kényeztesse, elnézés, a tolerancia
Bocsáss meg, a kegyelmet, az amnesztiát, irgalom, a megbocsátás
Favor, kedvenc, kedvező, inkább
Lehetővé teszi, lehetővé teszi, engedélyezheti, engedély Óra
Mássz, mount, emelkedés, mászó, felemelkedés
SO-TI Run, galopp, futam, futó
Ahhoz, hogy boldog, boldogság, öröm, játékosság, emelkedett hangulat, boldog, vidám, vidám, huncut, vidáman, vidáman, boldogan
Ahhoz, hogy szerencsétlen, balsors, kudarc, szerencsétlenség, csapás, szerencsétlen
Nevetés, vidámság, nevetés
Mosoly, vigyorog, mosolygós Skip, komló, ugrás, karom, vidámság Perc, másodperc, pillanat, pillanat
LA-DO Hőmérséklet, klíma Kollégium, középiskola, intézmény, egyetem, tanár, egyetemi tanár, igazgató Iskola, diák, tanuló, tanítvány Olvasás, olvasás, olvasó, olvasható, jól olvashatóan Könyv, térfogat, kötet Előszó, előszó, preambulum, bevezetés Word, kifejezés
LA-RE Alphabet, alfabetikus (ly) Köd, köd, ködös, párás Helyesírás, helyesírás Szótag, szótag, egytagú, egyszótagú Lecke, használati Kifejezés, mondat
Figyelmetlenség, figyelmetlenség, véletlenül figyelmetlen, gondatlanság, mellőzése
LA-MI
Ideiglenes, múló
Írj, írás, író Páratartalom, nedves, nedvesítsük meg, áztassa, párás Toll
Felejtsd el, néznek, gondatlanság, feledékeny, hagyjuk
Tinta, tintatartó
Nehézség, baj, keménység
LA-FA Papír, papírlap, pergamen Page, levél, flip / thumb keresztül Notebook, portfolió Hó, jégeső, ónos eső Kézirat, lapozzunk, írás Szöveg, szöveges, szó szerint, a levél Tárgy, téma, dolgozat, téma
LA-SO
Vallástalanság, vallástalan, istentelen, istentelenség
Ceruza, vázlat
Egyenlőtlenség, egyenlőtlen, egyenetlen
Visszavonás, vissza
Freeze, fagy, jég, jeges Összehangolása, vonal, sor Döntetlen, nyom
LA-LA Dawn, szürkület A nap, nappal, fény Meteorológia, jelenség, meteor Reggel Este, félhomály ??? Éjszaka, éjszaka
LA-TI Point, a fő gondolata
Jó szórakozást, élvezze, légy boldog, szórakozás, szórakoztat
Penalty, elégedetlenség, nyomorúság, fájdalom, büntetés
Habozzon, menjen bizonytalanság, határozatlanság, határozatlan
Pontosítják, írásjelek Írásjel, kérdőjel, felkiáltójel, vessző Hideg, hideg, frigid
TI-DO Atmosphere, a levegő
Gyalázat, lebontja, hegyszoros, alázza
Ellenségeskedés, ellenségesség, ellenség, ellenfél, antagonista, ellenséges
Start kezdődik, kezdődik
Tanul Progress, progresszív Tanulj, tanulás, oktatás, szakmai
TI-RE Nyelvtan, szintaxis, nyelvtanilag Csillag, bolygó, üstökös Helyesírás, helyesírás, helyesírás, helyesírási
Pontosság, precizitás, pontosság, szorgalom
Rendszeres, szimmetrikus, szimmetria, a helyes
Figyelem, vigyázzon, elmélkedés, légy óvatos
Alkalmazása, alkalmazott, szorgalmas, szorgalmasan
TI-MI Megkülönböztetni különbséget, észrevenni, különbség, árnyalat,
Magyarázd el, határozzák meg, bizonyítja, kifejt, meghatározás, magyarázat
Hold, hold Jelentése, jelentősége
Egyszerűsítése, hogy könnyű, egyszerű, elemi
Elő kell segíteni, hogy könnyű, támogatás, könnyű
Tisztázza, világosítani, tisztázás, explicit, világosság, elképzelhető
TI-FA Diktáljon, diktálás, felolvasott Hiba, hiba, hiba, hibás, nem sikerült
Helyes, reform, korrekció, reformáció
Sun, napenergia
Várj, türelem, türelmes
Ismétlem, összefoglal Hangsúlyozni kell, megújítása, ismét
TI-SO Versenyezz, verseny
Ösztönzése, felbátorít, ösztönözni
Ellenőrizzük, felülvizsgálat, ellenőr, ellenőrzés Ismertesse, vizsgálják, vizsgálja Shine, sugárzik, sugárzás, sugárzás Elemzése, elemzés, elemző, analitikus Kérdés, kikérdez, query
TI-LA
Összehasonlítása, összehasonlító, hasonlóság, hasonlóság, hasonló
Korona, tiara, koronázás, koronás
Hate, megvetik, irtóznak, a gyűlölet, ellenségeskedés, idegenkedés
Nem, alkalmatlan, képtelen, ostoba
Down, süllyedés, menj le
Ég, égbolt, Tejút, égi kupola, mennyei Érem, medál
TI-TI Rain, zuhanyzó, felhőszakadás, esős Szél, szél, Zephyr, széllökés, hurrikán Felhő, felhős Villám, flash Thunder, vihar, viharos Hő, meleg, meleg, kalóriatartalmú, melegítés, melegen ???
DO RE MI FA SO LA TI
DO-DO-DO
DO-DO-RE Papok, papság, szent rend, egyházi, pap, apát, ``apa``, papi do-do-re-re-%hu Vicariate, plébános Pastor, plébánia, református Bishop, Püspöki (a püspök) Érsek, Metropolitan Bíboros
DO-DO-MI Feszület, kereszt Beváltása, visszaváltás do-do-mi-mi-%hu Feltámasztani, feltámadás
Paradise, lakóhelye az áldott, Eden
Angel, kerub, arkangyal, Szeráf, angyali, szeráfi
Tökéletesség, teljesség, teljesítés, tökéletes, befejezett, a tökéletesség, hibátlan
DO-DO-FA Pápaság, pápasága, a pápa, a Szentatya, Őszentsége, pápai, pontifically
Szentelik, szentelje, szent, elkötelezett, sérthetetlen, inviolably
Áldd meg, áldás do-do-fa-fa-%hu Regenerálódni, regeneráció, regenerált Apostolkodás, apostolságot, apostol, tanítvány Misszió
DO-DO-SO Keressétek átalakítani, térítés
Lazítsa, relax, engedje, pihenés, felszabadító
Evangelizálni, evangélium, Biblia, Újszövetség, evangelista, evangélikus, evangelically Katekizál, katekizmus, katekéta do-do-so-so-%hu Kereszténység, keresztény, Christianly, mint egy keresztény Dogma, doktrína, dogmatikus, dogmatikusan
DO-DO-LA Teológia, teológiai, teológus, theoglogically Katolicizmus, katolicizmus, katolikus (n.), katolikus (korr.) Protestantizmus, a kálvinizmus, lutheránus, protestáns, református, evangélikus Muhammedanism, Mohammed, mohamedán Judaize, zsidóság, zsidó, izraelita, zsidó do-do-la-la-%hu Pogányság, Pagan, Gentile, Heathen
DO-DO-TI Templom, halánték, székesegyház Templomtorony, torony a templom Kápolna, káplán Oltár, szentély, imaház Szószék, platform Hirdessétek, igehirdetés, prédikáció, prédikátor do-do-ti-ti-%hu
DO-RE-DO Jezsuitizmus, jezsuita, jezsuita Született, született, natív szül
Test, az emberi test, a fizikai
Fej, agy, koponya Haj, szemöldök, bajusz, szakáll, szempillák Arc Pofa
DO-RE-RE Egyházmegye, egyházmegyei Parish, község lakója Church gondnok Sekrestye, egyházfi Koldulás, gyűjtemény, kereső, koldus Hozzájárulás, hozzájárulás
DO-RE-MI Homlok, halánték, front Szemek, szemhéj, a szem Kongregáció, gyülekezeti Orr, orrlyuk, nazális Mouth, az ajkak, a nyelv, szájpadlás Fogak, fogászati, fogazat Áll
DO-RE-FA
Pazar, pazarló, bőkezűség
Nyak-, torok-, gége Mellkasi, mell Canon, kanonikus Váll Kar, könyök, csukló Kéz, tenyér
DO-RE-SO
Megszakítása, zavarja, ideges, felfordulást, zavarás
Szolga, szobalány, inas, szobalány
Gyomor Has, has Karthauzi, kartauzi Monk (A szerzetes vagy apáca egy ``szigorú szemlélődő `megrendelem által alapított St. Bruno in 1084) Bél, belek, belek, bél Máj, lép
DO-RE-LA Vissza, gerinc, gerinc, gerincoszlop Vese Csípő, oldalsó
Megközelíthetetlen, elérhetetlen
Fenék, fenék, mögött, végbélnyílás A vallásos ember, szerzetes, kapucinus (a szerzetes tartozó ága a ferences rend), trappista Bőr, hús, bőr
DO-RE-TI Bone, csontosodás Velő Artéria, véna Nyiroknedv Vér, véres Kering, keringési Kezdő, koldulás, koldulás, koldus, koldus
DO-MI-DO Sanyargat önmagunkkal, zúzza magát, kínozni magát, vértanú magát, önmegtagadás, macerálás, megszorítások, szigorú, puritán Tagok Comb-, térd- Leg, borjú Foot, sarok Finger, mutatóujj, hüvelykujj Köröm, köröm
DO-MI-RE Az öt érzék Szőrcsuha, hairshirt, szita, fegyelem
Lásd, látomás, látási
Érintse meg, úgy érzi, kezelni Íz Szag
Halld, hallás, auditív, hallható
DO-MI-MI Isteni office, vallási cerimoney, rítus, szertartás Felvonulás Mass, Grand tömeg Vesper, vesperás, compline (esti ima) A Salvation Angelus (A katolikus áhítat megemlékezés megtestesülése Jézus (beleértve az Üdvözlégy Mária) azt mondta, reggel, délben és napnyugtakor)
DO-MI-FA Az emberiség, az emberiség, férfi, nő, férfi, nő
Élő, létezik, lehet, az élet, a lét
Lélegezz, légzés, légzés Gyors, böjt, gyorsabb, a gyors
Gyermek, gyermek, jouvenile, kamasz
Nő, nő, növekedés, termet, méret
Erő, erő, életerő, férfiasság, erős, férfias
DO-MI-SO
Fölény, legfelsőbb, elit, elsőrendű
Power, hatóság, kiválóságát, szabály
Grandeur, nagysága, nagylelkűség, nagy
Intelligence, kapacitás, intelligens, értelem
Jubileum
Lélek, lelki, van lélek
Lélek
DO-MI-LA
Beszélj, teljes, beszél, beszéd, beszéd, szóbeli, hangszóró, verbálisan, szóban
Kiejtés, artikulálni, kiejtés, artikuláció
Vitatkoznak, ezért ruháznak
Racionalitás, az ész, érzék, ésszerű
Felfedezni, megkülönböztetés, ítélet, a józan ész, dialektika, logika, értelmes, bölcsen, logikus, megfontolt Nagyböjt Insight, tisztánlátás, okosság, tisztánlátás, igényes, élesség
DO-MI-TI
Skill, képesség, know-how, a kompetencia, okos, ügyes, szakértő, ügyes
Pretend, követelés, színlelés
Szabadítanak fel, kiadás, szabad, szabadság, függetlenség
Energia, energikus, erő
Keménység, sztoicizmus, erős, megingathatatlan, állhatatosság, terep
Ahhoz, hogy megbirkózzunk, szembesíti, bátorság, bátorság, bátor, vitéz, rettenthetetlen
Babona, babonás, babonásan
DO-FA-DO Bigottság, képmutatás, bigott, álszent
Várj, amíg, várakozás, amíg a
Remény
Tudd meg, tudás, megismerhetővé Légy kapcsolódó, rokon, kapcsolatok Szociális, szociabilitás, sociably, társaságkedvelő Nevelés, hátsó (emel), az oktatás, a művelt, jól nevelt
DO-FA-RE
Fösvénység, takarékosság, zsugori, piszkos, mocsok, kevés, fösvénység
Fanatizmus, fanatikus Mentés, gazdaság, megtakarítás, gazdasági, gazdaságilag Prosper, a jólét, virágzó, virágzó Legyen nyugodt, kényelmes, könnyű, jó közérzet, kényelmesen
Gazdagítsa, vagyon, gazdag, szerencse, gazdagság, fényűző
Luxus, deluxe, pompa, pazar, nagyképű, fényűző, virágzó
DO-FA-MI Feelings, alapelvek
Jut, végzettség, minőség, tulajdonság, minősítőt
Mögött, vissza, hátul, hátra
Már erény, erény, erényes, virtuously
Bölcsesség, bölcs, zsálya, bölcsen
Szerénység, tisztaság, szerény, erkölcsös
Kell tisztítani, tisztaság, édesség, tiszta, kellemes, érintetlen, feddhetetlen, ártatlan
DO-FA-FA Húsvéti Ascension, a Feast of Ascension Pünkösd Nagyboldogasszony ünnepe All Saints `Day Karácsony
DO-FA-SO
Innocence, ártatlan, ártatlanul
Naivitás, őszinteség, egyszerűség, őszinte, naiv, egyszerűen
Szépíteni, szépség, szép, szép, szép
Grace, kecses, kegyesen
Üldözik, üldözések, perecutor, üldözés Charm, elvarázsol, látnivalók, varázsa, elbűvölő, bájos, elbűvölő, bűbájos
Az igazság, a valóság, igaz, valódiságát, őszinte, igazi, hatékony, tényleg, tényleg
DO-FA-LA
Őszinteség, a becsületesség, őszinteség, őszinte, őszinte, igazán
Jóság, szelídség, jóság
Érzékenység, befolyásolhatóság, érzékeny, fogékony
Őszinte, meleg, folyadékgyülem, bőven Nagylelkűség, nagyvonalúság, nagylelkűség, liberális, nagylelkű Curse, a fenébe, kiközösített, kiátkoz, átok, kárhozat, kiközösítés, átok, átkozódás
Az emberiség, segítőkész, humanitárius, emberileg
DO-FA-TI
Prudence, óvatosan, óvatosan, körültekintéssel
Tippelje meg, előrejelzés, előre, előre, előrelátás
Diszkréció, diszkrét, visszafogott
Tudat, tudatosság, conscientous
Őszinteség, a tisztesség, becsületesség, tisztesség, egyenesség, romlatlanság
Finomság, tapintat, finom, finoman
Korbácsol, kínozzák, kínzás, korbácsolás, mártíromság, kínzás
DO-SO-DO Büntetéséről, megbüntet, büntetés, büntetés, büntetés, korrekciók Fellebbezés, idézi Kérdezd meg, kérés, igény
Nyitott, nyitás, nyitva, tátongó, konzervnyitó
Enter, behatolnak, belépés
Belül, a, belső, belső
Essence, veleszületett, alapvetően önmagában, eredendően
DO-SO-RE
Elrendezés, rendszer, annak érdekében, sorrendben
Légy átkozott, átkozott, kiközösítették, kárhozatos, átkozottul
Tapasztalat, tapasztalt
Szabályozza, szabályoz, szabály, fegyelem, rendszeresség, alapszabály
Elfoglalva, kezelésére, vegyenek részt, foglalkozás, felszívódik, betöltött
Attribútum, attribúció, jelzős Véletlen, véletlen, váratlan
DO-SO-MI
Kisebbrendűségi, alsó, másodlagos, alárendelt
Nézd meg, vigyázzon, készenléti, virrasztás, éberség (éberségi?)
Csábít, próbáld, kísértés, kísértő, és megpróbálta, csábító
Light (ige), kapcsolja be / bekapcsoláshoz egyezik, gyújtó, öngyújtó
Gyertya, viasz Gáz, Gasometer
Megvilágít, világít, világítás, megvilágítás, világos, jól megvilágított
DO-SO-FA
A bűntudat, bűnösség, bűnös, bűnös, elítélendő, elítélendő, szégyenletes, büntetendő
Ébredj, felkelti, ébredj, ébredj, ébresztőóra Kelj fel, kelj fel, feláll, álló, emelt, emelt, gyalog Sin, bűnös, bűnös
Jelenik meg, megjelenés
Gyere, megközelítés, siettetni, jön Köszöntsétek, íj, köszönt, hello, üdvözlet
DO-SO-SO Szentség, szentségi Keresztelésre, keresztelőkút, keresztség, keresztelési Vegyük Communion, közeledik a Szent táblázat, az Oltáriszentség, az Eucharisztia, úrvacsora, szentség, Utolsó vacsora, Eucharistique Wafer, a kenyeret a közösség Megerősítése, a megerősítés (a rítus, ahol a személy megerősíti hit és elismerte teljes jogú tagként az egyház) Utolsó kenetet (kenet a beteg, esp. Beadva a haldokló), a Szent olajok
DO-SO-LA Figyelj, hallgassatok, kölcsönöznek egy fül, hallgató, fülhallgató, fülhallgató
Megszabadulni, kirak, riddance, mentesítés, kirakodás
Bókot, dicsérni, dicséret, gratuláció, bók, Laud, dicsőítő
Túloz, erősítik magasztalja, túlzás, hangosítás Laposabb, hízeleg vkinek, őz, a hízelgés, hízelgés, talpnyalás, hízelgő Tartsatok bűnbánatot, bűnbánat, bűnbánat, bűntudat, bűnbánó, töredelmes Önelégült, leereszkedik, önelégültség, leereszkedés, leereszkedő
DO-SO-TI Tanácsadás, vágy, tanács, buzdítás, tanácsadás Tiltakozik, intelem (érvelnek óvás vagy felszólalás) Javasold, célozgat, gyanúsítás, célozgatás, utalás Ólom, útikönyv, magatartás, meghajtó, mentor, cicerone Vegyük, hordozására, hogy Siet, rohan, hajlandóság, a lelkesedés, készenlét, mohó Térdelj, leborulok, térdhajtás, levertség, térdelő, elesett
DO-LA-DO Ismerd be, felvételi Kérd meg, megidézi, hívjon, meghívás
Elfogadás, belenyugodni, tartsák be, beleegyezése aggree, elfogadás
Tedd, laikus, elhelyezi, fel, meg, állás, appozícióban
Cover (főnév) Táblázat Asztalterítő, szalvéta
DO-LA-RE Evőeszközök, edények, tányér, tál, pohár, váza Bevallom, vallomás, bűnbánó Fork, továbbá szleng: ``helyesnek`` Spoon, lapát, kanál Cup, pohár, serleg, bögre, serleg Flakon, jar, kancsó, lombik Bor, pezsgő, & c.
DO-LA-MI
Silence, fogd be, csitt, hallgatag, csendben
Víz, nedves Hallani egy vallomás, felekezeti, a felekezeti, tribunus a vezeklés, gyóntató Szomjas, szomjúság, kiszáradt Drink, alkoholista
Éhség, étvágy, éhezés
Egyél, étkezési, evő, ehető
DO-LA-FA
Elrejtése, titkolni, leplezésére, alattomos
Takarmány, táplál, élelmiszer, jelentős, tápláló, feeder, ápoló Leves, húsleves Reconcile, összecsap, javít, hazatelepíthetik (?), A megbékélés, összeegyeztetése Tészták, makaróni, metélt, & c. Kenyér, cipó, morzsa, kéreg Hal, osztriga, angolna, lazac
DO-LA-SO Hús, steak, marhahús Sült, sütés, pirítós, grill, civakodás Baromfi, galamb, csirke, kacsa, pulyka Game (élelmiszer), fogoly, mezei nyúl, őz Deliver, kivéve, mentési, szabadító, megmentő Sütemény, torta, habcsók, pite Sertés, sonka
DO-LA-LA Litánia, litanies (a ``hívás és válasz`` preambulumbekezdéséből egyházi szolgáltatások vagy körmenetek) Ha azt mondjuk, zsoltárok, kántálni Zsolt, zsoltároskönyv, zsoltáros, zsoltár, ének Gregorián, énekek (kíséret nélküli egyházi zenét énekelt kórusban, kivenni a szertartás) Pulpitus, ``festőállvány`` (?) Master, Choirboy Tömjénez, füstölő, füstölő
DO-LA-TI Só, sózott, sózás, sótartót Pepper, fűszer, borsszóró Ecet, add ecet, vinaigrette
Észak, északi, észak
Olaj, olaj, olaj adagoló, kenje Mustár Protect, oltalmaz, oltalom, mecenatúra, protektorátus, védnöksége alatt, védő, patron, védőszentjének
DO-TI-DO Dicsőítik, adj dicsőséget, megdicsőülés
Elegendő, önellátás, elegendő, elég, szükség
Zöldségek, borsó, spárga, spenót, articsóka Saláta, saláta Szezon, aroma, ruha, fűszerezés, öntet Juice, mártás, lédús Tojás, tojáshéj, omlett
DO-TI-RE Dairy, tej, tejszín, tejszínes, dairyman Épít, jó példát, épülésére, épületes, példamutató, példásan Vaj Sajt Desszert, mogyoró, dió, mandula, gesztenye, dió Gyümölcs, eper, málna, ribizli, a cseresznye Gyümölcs, szőlő, őszibarack, körte, alma, szilva
DO-TI-MI
Képtelenség, ügyetlenség, ügyetlenség, hozzá nem értés, ügyetlen
Pour, öntsön
Után, később, egy későbbi időpontban
Szeszes italok Szellemek, alkohol, brandy, rum, abszint
Húzza ki, kapcsolja ki, visszahúzódik, visszavonás
Részeg, hogy részeg, részegség, részeges
DO-TI-FA
Meggondolatlanság, vakmerőség, gondatlanság, meggondolatlanság, indiszkréció
Sör, szárny, viselet Frissítés, üdítő Boldoggá tesz, boldoggá avatását, boldogság, üdvözült Kávézó, kávézó Tea, teáskanna Édesítésére, cukor, cukorka
DO-TI-SO Csokoládé, kakaó
Haszontalanság, redundancia, felesleges, haszontalan, hiába
Meal, lakoma, díszvacsora, ebéd, vacsora, vacsora Cook, főzés, konyha, a konyha Csodálja, hogy eksztatikus mintegy, rave, a Marvel, csodálat, ecstasy, csodálója, ventilátor, eksztatikus, csodálkoztak, elismerő, admirative Adja meg, a kínálat, töltse ki, kiegészítők, rendelkezések, szolgáltató Élelmiszerek, ehető
DO-TI-LA Fragment, vágás, darab, bit, szelet
Üres, üres, száraz, üres
Előétel, előételek Reserve, folyamatosan, könyv, konzerv, visszafogott, konzervatív Büfé Tisztelet, nagyra becsülik, tisztelik, tisztelet, becsület, tisztelet, hódolat, tisztelettudó, tiszteletteljes, tisztelettel, áhítattal Éléskamra
DO-TI-TI Szeminárium, szeminarista Noviciátus, kezdő Kell átalakítani, konvertálni, katekumen, neofita Fordítson magát, kényeztesse magát, lelkesedés, buzgalom, lelkes, buzgó Rózsafüzér, virágfüzér Község lakója, Book of Hours, breviárium, misekönyv

DO RE MI FA SO LA TI
RE-DO-DO Barlang, barlang, barlang, odú, kőbánya, katakomba Palisade, lécrács, kerítés Arbor, liget, csalit Óvoda (fák), Nurseryman Vineyard, borász, borkereskedő Üvegház
RE-DO-RE Ruhák, felszerelés, hatások Tank, tartály, medence, konténer
Általánosítani, általánossá, hogy közös, az általánosság, az egyetemesség, az általános, egyetemes, általában az általános
Ing Zokni, harisnya Cipők, csizmák, papucsok Nadrág, térdnadrág, bricsesznadrág
RE-DO-MI Mossa magát, tiszta, habot, mosdás, szappan Borotválkozás, borotva Szelep Mirror, tükröznie kell, hogy nézd meg magát a tükörben Comb magát, fésű
Csökkentése, kivonás, adólevonási enyhítése, csökkentése, kedvezmények, csökkentése
Stílus haj, sapka, fodrász, wigmaker, paróka
RE-DO-FA
Váratlan, meglepő, váratlan az előre nem látható, váratlan
Mozgás, eltávolít, kiszorít, költöztetés
Tie, nyakkendő, sál
Ahhoz, hogy egészséges, egészség, elhelyezve, egészséges
Vest, kombiné Button, gomblyuk Öltöztet, ruha (v), öltöztetős, ruházat, ruházati, ruha, öltöny
RE-DO-SO Kabát, kabát, köpeny, zakó Köretek, berendezés, díszítve, bélelt Szőrme Kesztyű, kesztyű, ujjatlan Nut (egy csavar) Cane, rúd, bot, gumibot Esernyő, napernyő
RE-DO-LA WC, piperecikkek, személyes ápolás, mosás Fűző, pruszlik Csipke Szoknya, alsószoknya Dress (n), köntös Csavar
Elkerülhetetlen, elkerülhetetlen, immenent elkerülhetetlenül
RE-DO-TI
Elégtelenség, alkalmatlanság, inufficient nem elég
Díszítik, díszíteni, embelish, szépít, dísz, díszítés
Láthatatlanság, észrevehetetlenség, láthatatlan, érzékelhetetlen, láthatatlan
Ring, házasság gyűrű Karkötő, csuklópánt Szemüveg, szemüveg, szemüveg
Igazságtalanság, preferenciális elbánás, szívességet, gonoszság, méltánytalan, igazságtalan, gonosz, igazságtalanul, igazságtalanul
RE-RE-DO re-re-do-do-%hu Készítése, konstrukció, építés, építészet, építész, építész, építészeti Plan, perspektíva, alaprajz Állvány, állványzat Gólyalábasok, cövek, karó, pole, a cukornád, lándzsa Készítése, kőműves, épület, kőműves Ahhoz, hogy épít egy fal, fal, válaszfal
RE-RE-RE
RE-RE-MI Gipsz, kőműves Mészkő, égetett mész, oltott mész, hidraulikus mész re-re-mi-mi-%hu Kő, szikla, Stoney, sziklás Homok, homokfúvott, homok, homokos Aszfalt, bitumen, bitumen Benzin, petróleum, olaj, benzin
RE-RE-FA Pave, makadámoz, útburkoló, makadám, szerződéses, betonozott A csempe, csempe, tégla Courtyard, bíróság re-re-fa-fa-%hu Vault, alagút, hosszú pince Post, pillér Megerősítsék, erődítmény, sánc, parapet
RE-RE-SO Erőd, fellegvár, erőd, bástya Barrack, laktanyák Légy garrisoned kell állomásozó, helyőrség Terasz, fennsík, estrade, sétány re-re-so-so-%hu Tower, torony, minaret, Donjon, kioszk Crenellate (adja meg a fal egy épületben mellvéden), remek, slot, ablak, pártázatos, hasított, rés
RE-RE-LA Kupola Top, csúcstalálkozó, csúcs, csúcs Tetőtéri, Garret, tetőtér, tetőtéri szoba Ahhoz, hogy a felső, felső Tető, tetőszerkezet re-re-la-la-%hu Pala
RE-RE-TI Villámhárító, templomtorony, pole, bár Esővízcsatorna Árok, árok, árok, medence, tartály Marsh, ingovány, vizes, mocsaras, sáros, mocsaras Sár, iszap, sár, iszap, iszap, trágya, sáros, sáros, iszapos Csatorna, csatorna, pöcegödör, mosogató re-re-ti-ti-%hu
RE-MI-DO Turning, eszterga, esztergályos Kendő, sál
Letétkezelő (Bank? Vaskazetta?)
Bross, csat, pin Hat, sapkás, motorháztető, motorháztető Maszk, fátyol, fátyolos Elegance, elegáns, elegáns
RE-MI-RE Sétálj, ügetés, menetelés, túra, járóka, természetjáró Ahhoz, hogy valami kerek, labda, kerek Sétálj, sétáljon, vándorol, sétány Autó, szállítás, coupé, busz Látogasson el, kirándulás, látogató, vendég Jegy, belépő kártya A világ, társadalom, világi, földi
RE-MI-MI Glaze, üvegezés, üveges, üveg, ablak Grill, rács, rácsos, rács, háló, rács Mill, molnár Barn, stabil, fészer, tehénistálló Takarmány, legelő, takarmány, széna, szalma, nád, lóhere, lucerna Trágya, műtrágya, trágya
RE-MI-FA
Hibás, hibás, a hiba
Ingatlanok, domain, tulajdonos Concierge, porter portás, gondnok, portás, portás Veszi körül, a környező fal, karika, körvonal, vázlat, kerülete körül, kör alakú, kerek, körkörösen Rent, bérlet, lízing, bérlő Otthon, ház, kunyhó, házikó, hotel Élő, tartózkodási, ház, lakóhely, lakos, tartózkodási, otthon, bentlakásos
RE-MI-SO
Aludj, elaludni, Doze, álmosság, hálóhely, aludtak, nyugvó
Előszoba, lobby, hall, küszöb Ajtó, kapu Előszoba A dudor ki, előtérbe, kiemelkedő, kiugró Szoba, nappali, étkező Hivatal
RE-MI-LA Hálószoba, hálószoba Kandalló, kémény, kandalló, kémény Lámpa, zseblámpa, csillár, lámpaoszlop, gyertya, fény, jeladó Ablak Redőnyök, árnyékolók, rács Ovális, hosszúkás Erkély, mellvéd, korlát
RE-MI-TI Pince, vault Hordó, hordó Földszint, első emelet
Dally, cselleng, habozik, lassú, lemaradók, te csiga, lassan
Lépcsőház, lépcsők, lépések, step Floor (1., 2., 3. ...) Ahhoz, hogy négyzet, négyzet
RE-FA-DO
Profán, meggyaláz, káromkodás, megszentségtelenítése, szentségtörés, Defiler, profán
Mozgás, telepítse
Bútorok, lakberendezési Háztartás Bútor, fiókos szekrény, ruhásszekrény Rajzoló Könyvtár, könyvtáros
RE-FA-RE Closet, szekrény, szekrény, szekrény Forge, kovácsolás, kovács Seat, pad, szék, kanapé Ül, ül, ülés Ágy, bölcső, függőágy Ágynemű, matrac, Featherbed, párna Függönyök, drapériák
RE-FA-MI
Die, elmúlik, halál, halandóság, végzetesen
Sütő, radiátor, kemence, kemence Patkolókovács, shoer, patkoló Tűz fogó, utensiles a tűz, andiron Lélegezz, fúj, puff Üzemanyag-, fűtés-, fa-, log, halotti máglya Szén, parázs
RE-FA-FA Gear, szövevényes, fogaskerekek Csiga Lock, lakatos, lakat Antidote, ellen-méreg Hangjegykulcs, kulcs Bolt, biztonsági zár
RE-FA-SO Tűz, kemence, gyújtó Burn, meggyújt, fogyasztanak (mint a tűz), égő Twinkle, szikra, szikrázik, lángol, láng, rikító, lángoló
Lecsendesít calme, a béke, a barátság, béketeremtő, csendes, békés
Patkó Sofőr, driver Szív, kandalló, tűztér
RE-FA-LA Rag, dishtowel, kötény, párnahuzat, lapos Tear (v), kidudorodás, szakadt, rongyos, sparce, darabokban, rongyos Mend, patch, javítás, javító Varr, varrás, varrónő Border, él Üllő Hímezni, hímzés, hímző
RE-FA-TI Gyűszű Tok, borító, tok, doboz Tűk, csapok Véső, vágott, faragás, olló Cut, kés, vágó, vágás, éles Munka, munkás Clamp, satu
RE-SO-DO
Húzzuk meg, nyomjuk meg, kilincs, kondenzvíz, szorította, nyomás, szorítás, kondenzáció, tömörség, sűrűség, szoros, préselt, préselt, szilárd, tömör, sűrű
Tok, hátizsák, hátizsák, táska
Kényelem, könnyű, kényelmes, kényelmesen
Elrejtése, eltemet, rejtjük, cache, rejtett, okkult, rejtett, titokban Pénztárca, pénztárca Tartalmazza tartalmazzák, amely, a kapacitás
Töltsön el, a kiadások, díjak, kifi, kötelezettségek, az állami kiadások
RE-SO-RE
Master, főnök
Fogó Order, parancs, szabály Küldés, küldő, küldés, hajó (v), szállítás Utasítsa el, szabadság, üres, elbocsátás
Fejlesztése, javítása, fejlesztése
Vegye ki, utasítsa el, eltávolítás, elbocsátás, lemondás
RE-SO-MI
Impotencia, erőtlenség, tehetetlenség, impotens, felhatalmazás nélkül, anélkül, hogy befolyást
Sweep, seprű, utcaseprő, lendületes Pinch, csípés Viasz, gyantázás Brush, por (v.)
Folytatás, folytatása, continuer, állandó, folyamatosan
Tiszta, cserje, zsírtalanítás, hogy tisztítsa meg, vegye, súrol, takarítás, tisztaság
RE-SO-FA
Ravasz, do trükkök, trükk, fortély, csel, ravasz, ravasz, ravasz
Fürdés, fürdő, fürdőző
Bátortalanság, félénk, nyugtalan, félénk, óvatos, félénken
Hammer (v.), kalapács (n.), kalapács, Hammerman Meztelenség, meztelen, csupasz, szalag Rongykorong, törölje, szivacs Rub, masszázs
RE-SO-SO Faipari, asztalos, Woodman Fa-, fűrészáru, faáru
Plane, borotválkozás, szint, lelapul, barnássárga, sima, egyenlővé, sőt, összeolvasztása, polírozott, fényes
Összeolvasztása, összeolvasztása, lapos Vízszintesség, horizont, horizontális, vízszintesen Vertikum, merőlegesség, függőleges, merőleges, függőlegesen, merőlegesen
RE-SO-LA Ahhoz, hogy fáradt, nő fáradt, fáradtság, kimerültség, levertség, fáradt, túlterhelt, fárasztó Levetkőzik Feküdj le, nyúlik, fekve Fedezésére, menedék, lefedettség, terjed, védett, fedett Pihenj, relax, pihenés Tolja, sajtó, nyomás, erő, tolóerő, rámenős Álom, álmodik, álmodozó, álmodozás
RE-SO-TI
Szüksége igényelnek, szükséges, hasznos, nélkülözhetetlen, utile
Munka, feladat, munkás, travail, munkaigényes, nehézkesen Gyakorlat, gyakorlás, a gyakorlati, orvos, kivitelezhető, végrehajtható Üzlet, foglalkozás, foglalkozás, karrier, munkás, kisiparos Könyv, munka Legyen megszokott, hozzászoktatni, ismerkedjen, szokás, használat, szokás, rutin, ismerős, szokásos Nyomja be, vezetni, kalapács, beágyaz, nyomja le, csavarozza be, tolóerő, mosogató, süllyedő, vezetés
RE-LA-DO Mérleg (v & n.), Egyensúly, kiegyensúlyozó, álló, kiegyensúlyozott Mossuk, tisztít, fehérítő, mosoda, pénzmosó Keményítő, merevítik, keményített, merevség Vas (v), vasalás, vasaló Ráncok, ránc, pleate, fold Láncok, bilincsek, vasalók Élesítés, fenni, élesíteni,
RE-LA-RE Crack, split, slot, gleccserszakadék, repedt Tavaszi, rugalmasság, stretch, rugalmas Break, rideg, törékeny, törékenység Break, összetör, töredékesség, megszakító, törött Nail, pin, pont, éles, piercinges, akut Fúró, furat, árral, perforált Dig, hogy lyukak, ásatásokat, lyuk, üreg, üreges
RE-LA-MI
Dadogás, motyog, dadog
Neighborhood, környéke, közeli, szomszédi, szomszéd Side, él, ezen az oldalon, itt, a környéken, így Strike, hit, ütés, ütés Rázzuk, rázzuk össze, így mozgás, izgatottság, bunkó, agyrázkódás
Olcsó, olcsó, egy jó üzlet
Ring, csilingelés, harangzúgás, harangjáték, csengő, harangzúgás, csengő
RE-LA-FA
Malignitás, gonoszság, sötétség, csintalan, gonosz, rosszindulatú, csúnyán
Bend, görnyedt, görbület, ív, hajlított Tilt, sovány, ferde, lejtő, dőlés, hajlam, tendencia
Jobb (irány), a jobb oldalon
Kapcsolja ki, fordulj el
Aránytalan, aránytalanság, aránytalanul
Ahhoz, hogy tartsa, hogy a kezében
RE-LA-SO
Kínos, kínos, kellemetlen, rossz közérzet
Dobd, indítsa Talál Vedd fel, emel, lift, lift Hang, horog, várj, horog, hajlott, felakasztották Object (n) Trifel, bagatell, gyarlóság, aprólékos, aprólékos
RE-LA-LA Műasztalosipari, bútorasztalos Inlay, intarziás, intarziás Felszíni, top, felületes, felületesen Ebony, rózsafa, mahagóni, dió Ács, asztalos Plank, padló, deszka, padló
RE-LA-TI
Töltse ki, teljes, töltés, telítettség, töltött, teljes, csomagolt, teljes mértékben
Load, teher, rakomány, rakodás Overflow, betörésének, invázió
West, western
Ha le szeretnénk tiltani, hogy összehúzódnak, palackozott, parafa Csatolniuk, szorítkozhat tartalmaznak, a befogadás, zárt, visszavont, benne, befogadó, zárt Hook (n.), hentes horog, ménes
RE-TI-DO Equip, szerszám, felszerelt Race (személyek / dolgok), lineage, törzs (ugyanabban az értelemben, mint versenyen), fajta (n) Genealógia, genealógus, genealógiai Ősök, elődök, bikák Család, vérrokonság, rokonság, relatív Nagyszülő, nagyapa, nagymama Apa, anya, apaság, anyaság, apai, anyai
RE-TI-RE Ok, szül vezethetne, generál, alkot, generatív, genitális Handle, markolat Felfogni, koncepció, terhes, nagy gyermek Születés, szülés Fia, lánya, filial Csók Cirógat, ölelés, simogatást
RE-TI-MI
Tagadd meg, elhagyni, esküvel tagad, felmondás, lemondás, lemondás, leválás
Testvér, testvér, testvéri, testvérien Penge Grandson, unokája Bácsi, néni Nephew, unokahúg Unokatestvér
RE-TI-FA
Könnyelműség, az előrelátás hiányának, vigyázatlan
Mostohaapa, mostohaanya Son-in-law, lánya-in-law Ax, szekerce Mostohatestvér, mostohatestvére Gyámság, tutor Tanítvány
RE-TI-SO Keresztapa, keresztanya Név, névleges, alanyeset, névadó, név szerint Keresztfia, keresztlányom Intimitás, intim, bensőséges Fűrész, Sawyer, fűrészpor Ismerete, ismerős, ismerősen Bajtársiasság, társaság, társ, elvtárs, a szakértői
RE-TI-LA Ígéret, fogadalom, ünnepélyes ígéretet, megígérte Kötelezik, hogy hasznos lehet, segítőkészség, helpful Hitel, kölcsön Host, vendéglátás
Figyelmen kívül hagyja, a tudatlanság, az írástudatlan
A Fájl (lefelé), egy fájlt (például körömreszelő) hely, hely, helység, a helyi
RE-TI-TI Mechanika, gép, eszköz, szerelő, gépész, mechanikai, mechanikai Fogantyú Henger, henger, hengeres Cső, cső, csővezeték, csővezeték Bár, blokk, vonal (?) Sínek, utak, vasút

DO RE MI FA SO LA TI
MI-DO-DO Hány, mennyit, milyen összeg Amennyire csak lehetséges, minél több Bármennyire, nem kevesebb, éppúgy, nem több nem kevesebb, ugyanolyan
Még továbbá, megint, nagyobb, fokozott, plusz
Exceed, túllép, felesleges, többlet, a túlzott, túl sok, túl sok, mértéktelen, féktelen, mértéktelenül, túlzottan -Val
MI-DO-RE
Erkölcsi, anyagtalanság, lelkiség, megfoghatatlan, spiritualista, spiritizmus
Közelítő, hozzávetőleges, körülbelül, majdnem, mintegy, majdnem olyan, gyakorlatilag Origin, forrás, eredeti, primitív, alapvető, eredeti
Megelőzik, elsőbbség, prioritás, elsőbbsége, elődje, előző, előtt, előzmény
Utókor, leszármazottak, a jövő generáció
Töröljük
Disperse, szórás, terjesztése, szór, megszórjuk, diszperziós
MI-DO-MI Equip, ruházza fel, adja
Fizess, lehull
Hamarosan, azon a ponton, a határán, mielőtt Akarat, hogy hagyja valamit valakinek, végrendelet Öröklése, örökség, örököse, örökösnő, címzett
Hiánya, kisasszony, nélkülözés, hiány, szakadék, éhínség, ínség, mentes, hiányzik, anélkül, hogy
Már rendelkeznie, birtoklás, tulajdon, vagyon
MI-DO-FA
Kétségbeesés, pusztulás, reménytelen, kétségbeesett
Gyászol, gyász, gyász Özvegység, özvegy, özvegy Sokkal, sokkal Árvaház, árva Abandon, szabadság, elhagyása, elhagyatott, forasaken Suffer, légy szomorú, meg kell vizsgálni, szenvedés, szenvedés, bánat, fájdalom, szorongás, stressz
MI-DO-SO Félelem, elfogására, félelem, félénk, félénk
Kényelmetlenséget, kellemetlen, kényelmetlen
Aggodalom, aggodalom, szorongás, riasztó, szorongó
Panaszkodnak, nyögés, nyafogás, zörej, panasz, siránkozás Is, is Destiny, a sors, eleve elrendelés, rendeltetése Fatalizmus, fatalista, elkerülhetetlenül
MI-DO-LA
Elutasítja, elutasítja, taszítja kizárná, utasítsa el, elutasítás, elutasítás, kirekesztés, rejectable elfogadhatatlan
Beavatkozásra, közbenjár, közvetíteni, beavatkozás, közbenjárás, közvetítés, közvetítő, közbenjáró Influence, befolyásos Reconcile, békéltetés, egyeztető, békítő, összeegyeztethető, alkalmazkodó Konzol, kényelem, vigasz, vigasztaló, consolable Ugyanaz, az azonos
Tartalom, elégedett, elégedettség, elégedettség, öröm a szív, boldog
MI-DO-TI Sacrifice, Immolate, felajánlás, felajánlás Refrén, megfosztja magát, korlátozni kell, csinálni anélkül, absztinencia, a nélkülözés
Valószínûtlenségi, valószínűtlen, hihetetlen, valószínűtlen
Ha vissza, gyere vissza
Próbálja igyekeznek törekedni Get szerezze Ebben a maga módján, ahogy tetszik, hogy ez oly módon, hogy ez maga módján
MI-RE-DO Nagyobb, továbbá egyébként is, további
Részletez, szakosodott, különlegesség, különleges, sajátos, különleges, különösen, különösen a
Ritkaság, ritka, ritkán, szinte soha nem Vegye ki a kezdeményezés, a kezdeményezés Kísérlet, kipróbálható, teszt Vállalják, vállalkozás, vállalkozás, vállalkozó Venture, veszély (v), a veszély, a kaland, tegye ki magát a kockázat, kockázatos
MI-RE-RE Bármely, bármit, mindent, bármit, nem számít Nem számít, mindegy, nem számít, nincs jelentősége Csak, nem csupán a (?) Apránként, fokozatosan, észrevétlenül, fokozatosan, apránként Kár, micsoda szégyen Milyen jó, jó (mint kifejezés)
MI-RE-MI
Blind (v.), vakság, vak, vakon
Igénylés, regisztráljon, a regisztráció, beiratkozás
Olyan, olyannyira, hogy, hogy a pont az, olyan mértékben, hogy
Dokumentum, cím, írásos bizonyíték Hivatalos, formális, hivatalos Szentelje, odaadás, ajánló Stanza, vers
MI-RE-FA Mondd, előadásmód, beszédtechnikai, hangképzési, beszéd, hangszóró Thing, tárgy, dolog
A legfontosabb, az alapvető, legfontosabb, alapvető fontosságú, főleg, lényegében
Ugyanis, mivel a Súlyosság, gravitációs, súlyos, komoly, komolyan Precious, preciously A kíváncsiság, kíváncsi
MI-RE-SO
Tapasztalatlanságuk, tapasztalatlan, képzetlen
Vegyen részt, hozzájárulnak, együttműködnek, része lehet, a részvétel, az együttműködés, a résztvevők Javaslatot, terv, célja, előre megfontol, projekt, szándék, tervezés, tervezője, szándékú, Cél, cél, végső oka Annak érdekében, hogy annak érdekében, hogy
Vékony, csökken, ritkuló, vékony, karcsú
Szán, rendeltetési hely, Destinator
MI-RE-LA Légy rossz, rossz Szemrehányás, hibás, talált hibát Szidja, megrovás, figyelmeztet, intés, szidás Veszekedés, harc, vita, kibúvó, veszekedés Sértés, gyalázat, gyaláz, sértő, pisze, szemtelenség, sértő, szemtelen Talán, talán, talán Incident, előfordulását, esemény, egyébként
MI-RE-TI Provokál, dacolni, provokáció, a dac, provoker Fenyeget, fenyegetés, fenyegetés, fenyegető, félelmetes Slap, rúgás, ütés Hurt, seb, zúzódás Ahhoz, hogy dühös, mérges, ideges Duzzogás, haragtartó, harag, mogorva, rosszindulatú Továbbá, kívül
MI-MI-DO mi-mi-do-do-%hu De (kötőszó), jóllehet, csak Azonban mégis, mégis Tekintettel arra, hogy figyelembe véve azt, míg a Ha azonban a feltétellel, hogy, feltéve, hogy amennyiben ezt Míg, míg, hogy ha mint, ugyanakkor, alatt az idő, hogy a Up-ig-ig, amíg, akár, le, egészen a még
MI-MI-RE Alatt, alatt, alatt, alatta mi-mi-re-re-%hu
Mint, mondjuk, hasonló, mint a
Csatlakozzon, csomópont, ragaszkodás, tapadás, közös, tapadó, összefüggő, csatlakozás, csatlakozó, szomszédos, közel, mellett, közel ellen
Között, többek között, közepette, többek között, közepette, a közepén Keresztül On, után, felett, a tetején, a fenti
MI-MI-MI
MI-MI-FA
Az elülső, elöl, az első előtt, az első, az elülső
Face to face, vis-a-vis, szemben, ellenkezőleg, az egész, a jelenlétében Az elülső, elülső, sorban, egymás mellett mi-mi-fa-fa-%hu
Mindenütt, az egész, bárhol, az egész, bárhol egyáltalán, bárhol
Beyond továbbá, távolabb Máshol, másrészt, sőt, a másik oldalon, a másik helyen
MI-MI-SO Amennyiben, milyen helyen Ebben többek között, többek között Itt, így innen, ez a hely, ez a hely Ott, onnan, arról a helyről, onnan mi-mi-so-so-%hu A másik oldalon, a szemközti oldalon End, végtagfájdalom, a csúcsa, végén
MI-MI-LA Frekvencia, gyakori, gyakran, gyakran, a legtöbb időt, szinte mindig Hosszú ideig, hosszú távon, hosszasan Bizonyos ideig, mielőtt Bizonyos idő után Alkalmanként, időről időre, néha, hébe-hóba, egyszer-egyszer, néha mi-mi-la-la-%hu Minden egyes pillanatban, egyik pillanatról a másikra
MI-MI-TI
Korai, korábbi
Nagyon hamar, egy pillanat alatt (fordítás hiszem) Most Hamarosan egy kis, hamarosan, a közeljövőben Azonnal, amint Előbb-utóbb mi-mi-ti-ti-%hu
MI-FA-DO , Amely előtt a másik Character (jelleg), a természet, jellemző, azzal jellemezve Megkövetelése, követelmény Envy, irigy Aspire, ambíció, ambiciózus, ambiciózus Keresik, megszólítás, solicitor, insistant Ármány (megtervezni illegális vagy káros dolgokat), ravasz, fortélyokat, fortélyos
MI-FA-RE Személyiség, személyes Váltakozó, alternatív, alternatviely, egymás után a másik (?)
Véletlen, mellékesen
Önbecsülés, büszkeség Vanity, hivalkodás, hencegés, öntelt, hiú Legyen arrogáns, gőg, büszkeség, gőg, gőgös, büszke, parancsoló, gőgös
PRIDE magát, dicsekszik, feltételezés, büszkeség, büszke, öntelt
MI-FA-MI Érzékenység fogékony Középszerűség, középszerű, szegény, közös, rendszeres Sem egyik, sem a másik
Laze, lézeng, tétlen lustaság, mulya, tunyaság, semmittevés, inaktivitás, lusta, léhűtő, nemtörődöm, inaktív
Elhanyagolás, hagyni, hanyagság, mulasztás, hanyag, gondatlan Érzékiség, mértéktelenség, érzéki, érzéki, testi
Torkosság, kapzsi, falánk, ``pig``, mohón
MI-FA-FA About, apropó Annak érdekében, hogy, annak biztosítása érdekében, hogy oly módon, hogy, azzal az eredménnyel, hogy a, biztosítva, hogy Helyett, helyett, nem pedig, helyett Röviden összefoglalva, röviden Hogy úgy mondjam, ahogy volt, hogy úgy mondjam, egy bizonyos értelemben Végül, végre
MI-FA-SO Szabados, prostituált, bujaság, prostitúció, csavargó, kicsapongás
Arcátlanság, pimaszság, szemtelenség, szemtelen, pimasz
Sérült, perverz, dorbézolás, a korrupció, a rosszakarat, romlottság, megvetemedett, perverz, perverz
Légy hatástalanított, megadja magát, hatástalanított, legyőzött
Semmilyen tekintetben nem lehet Ahhoz, hogy tompa, tompa, fásult Szörnyű, szörnyű, utálatos, hateable, utálatos, undorító, utálatos, rettenetesen, borzasztóan, rosszul
MI-FA-LA Lealáz, degradáció, megalázottság, gyalázat, alacsony, nyomorúságos Árulni, árulás, áruló, áruló, traitorously Lopni, rabolni, csalás, lopás, zsákmány, tolvaj
Becsapni, bolond, csalnak, álnokság, álnok, megtévesztés, csalás, csaló, kétszínűség, megtévesztő
Meghamisítása, hamisítás, hamisított Bárki, akárki, mindenki, aki Megsértik, áthágják, sérti, bűncselekmény, jogsértés, bűncselekmény, elkövető, vétkesnek, törvénysértő
MI-FA-TI Házasságtörés, házasságtörő Ahhoz, hogy féltékeny, féltékeny, féltékenység Ahhoz, hogy irritálja, harag, súlyosbít, indignate, irritáció, ingerülten, irritált, felháborodott, elkeseredett
Ahhoz, hogy dühös, hogy elveszti a türelmét, durran, dühös, fit dühöt, hév, düh, őrjöngés, düh, harag, dühös
Ingatagság, könnyűség, frovolity, állandótlan, változékony
Revenge, bosszút, bosszúálló, gyűlölködő Nem rokon (?)
MI-SO-DO Azaz, például, más szóval, például Kötekedik, zaklatni, ugratás
Megnyugtatni, nyugi, kielégítse, megnyugtató, nyugalom, derű, derűs, nyugodt, megnyugtató
Idegesít, kötekedik, ugratás, játékosság, zaklató Figyelmetlenség, rosszul megtervezett, rosszul venni, meggondolatlanul Megváltoztatása, módosítása, variáció, mutáció, változékonyság, az instabilitás, a változó
Diverzifikálására, változatosság, változat, fajta, variációk
MI-SO-RE Person, egy lény, az egyéni, emberi lény, emberek, személyes, egyénileg, személyesen A korai, idő előtt, a korai óra Ajánlása, ajánlás Bemutatni, bemutatása Elfogadás, fogadására, elismerem, felvételi, recepció, elfogadható, kapott Ismerje meg, összejönnek, találkozó, csoport, összeszerelni, összeszerelt, csoportosított Társadalom, vállalat, cég, tagja a társadalom
MI-SO-MI
Kicsiség, kicsinyesség, kicsinyes
Vegyen részt, gyakori, jelenléti A minden szempontból, minden tekintetben, a minden szükséges intézkedést Megjegyzendő, hogy megfigyelje, rámutatni, megjegyzés, megfigyelés Nézd, nézd, nézett Converse, pletyka, chat, beszélgetés, a párbeszéd, társalgó Válasz, válaszolni, reagálni, cáfolni, válasz, cáfolat
MI-SO-FA
Ahhoz, hogy csúnya, csúnya, visszataszító, zavaró
Attitude, egyensúly, pózol Kapcsolja be (v.), üteme (v.) Abból az alkalomból, mintegy vonatkozó Korrektség, megfelelősége, a tisztességet, a megfelelő, illő, szalonképes
A jó ízlés, a jó modor, megkülönböztetés, megkülönböztethető
Udvariasság, előzékenység, udvariasság, a jó modor, udvarias
MI-SO-SO Ezért, így, következésképpen, tehát, és így, ezért
Darabosság, keménység, érdesség, durva, göcsörtös, egyenetlen
Szóval, mint ez, így Ellentétben a, ezzel szemben azonban, másrészt Főként, többnyire, különösen, mindenekelőtt, különösen, legfőképpen Akkor
MI-SO-LA Ahhoz, hogy szinguláris, egyedi, különc, mókás, eredeti, bizarr, furcsa Szeszélyes, hóbortos, kedvetlen Mania, mániákus Vigyorgás, pedantéria, prüdéria, az érintett, prűd, hatásvadász Coquet, kecses, szép, beállít magát, kacéran Tekintettel, szemben, tekintve, hogy figyelembe véve, hogy Átcsábítani, bírósághoz fordulnak, udvarlás
MI-SO-TI Leleplez, inaguration, alakuló Ünnepelni, ünneplés, ünnepség, ünnepi Holiday, évforduló
Közvetett közvetetten
Ball (tánc), balett Dance, táncos, tánc Időközben
MI-LA-DO Milyen mértékben? Milyen mértékben? Waltz, waltzer Egyidejűség, egyidejű, együttes, mindegyik, egymással, együtt, egyidejűleg, együttesen Times (n.), néha többször is Szórakozás, pihenés, hobby, idő-passer Joke, ugratás, komédia, tréfás, tréfálkozó, tréfás, vicces Paródia, utánzó, majom, karikatúra
MI-LA-RE Mock, nevetnek, gúny, csúfolódás, gúnyosan, ostoroz, gúny, szatíra, csúfolódó, gúnyolódó Nos? Nevetséges, nevetséges, abszurd Kritizálni, talált hibát, kritika Beszélni rosszat, becsmérel, értékcsökkenés, becsmérelni, rágalmazás, kisebbítés, becsmérlés, rágalmazó Rágalmazás, rágalmazó, slanderously Megegyezéses, kompromittáló
MI-LA-MI
Beszélj képtelenség, barangolni, rave, értelmetlenség, zegzugos, extravagáns, logikátlan, ésszerűtlen
Titkos, rejtély, titokzatos, titokban, titokban, titokzatosan Mikor kell bevenni a helyet? Mikor volt (a jel a múlt)? Bizalmas, bizalom, bizalmasa, bizalmasan Snoop körül, kíváncsiság, kíváncsi, kíváncsian Találd ki, hogy isteni, jós, kitalálható Nyilvánosságra, nyilvánosságra hozni, azt mutatják, közzététel, leleplezése, kinyilatkoztatás, discloser, kinyilatkoztatása
MI-LA-FA
Érzéketlenség, fásultság, érzéketlen, fásult
Közöny, közömbös, gondtalan, közönyös, közömbösen Hidegség, közömbösség, hideg, érzéketlen Mikor történt ez? Nyugalom, lélekjelenléte, önuralom Befolyásolja, elfogultság, előítélet, részrehajlás, elfogult, részrehajló Klikk, klikk, ``esprit de corps`` (a büszkeség érzése, társaság, és közös lojalitás megosztott tagjai által egy adott csoport)
MI-LA-SO
Blame, helyteleníti, szemrehányást, helytelenítés, szemrehányó, rosszallás
Megvetés, tiszteletlenség, szerintem semmi, hiányzik a tisztelet, tiszteletlenség Rágalmaz, Lampoon, rágalmazás, gyalázkodás, rágalmazó Challenge, megvitassák, vita, cél, megvitat, obejection, vita, konfliktus, megkérdőjelezhető Mit szólsz hozzá?
Fizetésképtelenség (nem tudja kifizetni tartozásait), fizetésképtelen
Támadj, ellentmondanak, kontrasztot, ellenzék, contradiciton eltérően, szemben
MI-LA-LA Óta, mivel Illetően, hogy, tekintettel, tekintettel Mikor, milyen idő Néhány, néhány, sok, több, több, többes Annak ellenére, hogy annak ellenére, hogy Noha, jóllehet, míg, annak ellenére
MI-LA-TI Kongresszus Note, jegyzetekkel, jegyzetek megjegyzés Felülvizsgálata, jelentés, kivonat, lényege Szándékos, tanácskozás, tanácskozó Jelentés kapcsolódnak, riporter, perc (egy ülés), riporter Megkötése, következtet, következtetés, megoldás, döntő, végső, biztosan Mi történt? Mi történt? Mi újság?
MI-TI-DO Először is, először, elsősorban, először is
Megjelenés, szempont, láthatóság, látszólagos, látszólagos, látható, látszólag
Valószínűsége, valószínűség, várható, valószínű, feltételezhető, hihető
Úgy tűnik, látszólagos, látszat ``, hogy egy légi`` Ürügy, mentség, azt állítják, állítás, kitérően válaszolt, kibúvó Dare, kitartás, bátorság, merészség, mert, bátor, merészen Felszív (elnyelik vagy asszimilálni ötletek vagy tudás), azonosítsd (együtt?) (Vonatkoznak)
MI-TI-RE Maradj, maradj, tartsa magát a Ki az? Ki van ott? Törekedve arra, hogy van, várom, nem tud várni Elébe kell menni, előre, (megelőzésére, korai, előre) Tegyük fel, tegyük fel, vélelmezik, feltevés, feltételezés, sejtés, hipotézis, feltételezett Sense, augur, előre, ómen, előrelátás, belső látás, második ránézésre baljós Tippelje meg, prófétálj, jósol, jóslat, előrejelzés, próféta, jóslás, oracle, jós, prófétai, látnoki
MI-TI-MI
Rabszolgaság, igát, leigázása, szolgalelkűség, szolgaság, rabszolga, jobbágy, szolgai, a kegyét
Függ, függőség, eltartott Több (így megszűnése akció) (?) Felelősség, felelős Küldje el terjeszt
Obey, kattintson magát, belenyugszik, engedelmesség, benyújtására, lemondás, engedelmes
Körülmény, eset, közvetett
MI-TI-FA
Indiszkréció, tapintatlan, tolakodó, indiscretely
Alvajárás, somnambulismus, alvajáró Vonz, a mágnesesség, mágnes, mágneses Ó, jaj! Folyadék, folyékonyság
Light (súly), antenna, gőz
Spiritizmus, spiritiszta
MI-TI-SO Kísérlet, teszt, kísérletező, kísérleti Bizonyítsuk be, bizonyítani, bizonyítékok, demonstráció, bizonyított, nyilvánvaló, bizonyítható Figyeljük meg, vegye figyelembe, a megállapítás, megfigyelés, talált, megfigyelt Meggyőzni, meggyőzni, persuation, meggyőző, meggyőzte győződve arról, Extreme, az utolsó pont, a végső pont
Hidd el, képzeld, hiszékenység, hiszékeny
Bizonyosság, kezesség, tévedhetetlenség, hitelességét, biztos, tévedhetetlen, kétségtelen, irrifutable, pozitív, bizonyos, kétségtelenül, bizonyosan, pozitívan
MI-TI-LA Sleight a kezét, szemfényvesztés, varázsolni, bűvész, bűvész Fantazmagória, szellem, színkép, kísértet, fantom Átalakítás, átalakít, transzformáció, átváltoztat, transzmutációt transmutable Megigéz, egy varázsigét valaki, varázslás, boszorkányság, varázsló, bűvész, varázslatos, mágikus Partner, bűnrészes Last végül Colusion, bűnrészes (a bűnözés?) (Tartozék)
MI-TI-TI Már Nélkül -Ban Szerint, összhangban követően, következő Felé felé Mivel azóta (mivel egy időben)

DO RE MI FA SO LA TI
FA-DO-DO Őrizze meg, hogy tartsa, fenntartani, hogy továbbra is Átirányítás, elriasszon, visszatarthatja Akadályozzuk meg, megáll, akadály, interferencia, akadályozva, akadály, akadály, akadály Vigyázz, ellátására, karbantartás, tartsa jó állapotban, ellátás, karbantartási, óvatosan, óvatosan Javítása, helyreállítása, javítása, javítása, rapairer, javítható Tegyen óvintézkedéseket, védekezés, óvatosság, finoman
FA-DO-RE Nature, természettudós, természetes, természetes Infundálja, áztat, infúzió, maceráció Vidéki táj, ország, vidéki ember, falusi, paraszt, juhász Táj, telek, táj Festői, egyenetlen Térhatású, övez, terület szomszédságában körül, körül, felkötött Farm, farmer
FA-DO-MI Mountain, mount, hegy, hegyes, dombos Vulkán, vulkáni Gargarizál Ahhoz, hogy elnyeli, gödör, szakadék, mélység, szakadék Rock, sziklás
Száraz, sivatagos, aszály, steril, terméketlen, sikertelen
Desert, elhagyatott, lakatlan
FA-DO-FA Elkülönítése, eltette, elkülönít, szigetelés, egyedüllét, elszigetelt, magányos, magányos, egyedül Vegyen menedéket, visszavonják, visszavonul, menedék, menedékjog, elzárkózás, remete Park, liget, az erdő, erdő, erdészet Swallow, korty Fa, cserje, bokor Lombozat, levelek Shade, árnyékoló, homályos, árnyékos
FA-DO-SO
Close (v), záró, zárt
Töröljük a (művelni, törölje a föld, előkészíti a talajt) Kaszálni, arat, berendezés Rake, borona Egy csepp, csöpög, cseppenként Dig, ásó, csákány Graft, oltó
FA-DO-LA
Vedd le, törlés, eltávolítás, kivonás, szilva, kivonat, törlés, eltávolítás
Plant, ültetés, ültetvényes, berendezés To (vesz) root, root Szár, szár, törzs, csikk Branch, végtag, faág Szirup, szirupos Hedge, bokor, aljnövényzet
FA-DO-TI Garden (v), kertészkedés, kertészet, kertész, kertészeti Garden (n.), liget Bloom, virág (v), kivirul, virágárus, virág Csokor, virág eladó Klasszikus, hagyományos, (standard, hagyományos) Parfüm, illatosít, balzsam, szag, illat, aroma, parfüm, illatos, illatos, bebalzsamozva Lágyítása, lágyulási, enyhítése, mérséklés, lágyító
FA-RE-DO Gum, nyúlós Művelni, a kultúra, a mezőgazdaság, kultivátor, (farmer), mezőgazdasági
Sikeres, gyere után, utódja, miután
Szántás, barázda, míg, talajművelés, földmûves, ploughable Koca, vetés, vetőmag Gabona, zab, köles, kukorica Búza, rozs
FA-RE-RE Megőrzése, védelme, tartósítószer Oltásra, a vakcina Szoptatni, laktát, szoptatás, szoptatás Rendszer, diéta, terv, program, kezelés, terápia, kezelésére
Heal, gyógyítani, gyógyítás, gyógyítható, a felszámolási
legyen újjászületett, újjászületés, megújulás, reneszánsz, feléledés
FA-RE-MI Érik, érett, érettség, érett, érett Pick, bátorság, gyűjtése, felvétele
Szétválaszt, külön, diszjunkció
Harvest, arat, gyűjt, aratógép, kombájn Glean, tallózó Fül (búza / kukorica) Mező, rét, préri, síkság, lelkipásztori
FA-RE-FA Vegetál, nő, növényzet, növekedés, berendezés Greening, lomb, füvezet, gyep, fű Valley, Dale Azért, hogy az unalmas (íztelen), unalmas, elhalványult, blandness, jelentéktelenség, íztelenség, szelíd, íztelen, jelentéktelen, unalmas Hunt, vadászat, vadász Folytatása, törekvés, vádló
Vadság, vad, vadon
FA-RE-SO Ló, paripa Kantár, kantár, bit Saddle, szíjgyártó Kengyel Csípősség, fanyar, maró Whip, termés Hám
FA-RE-LA Animal, quadroped Juh-, bárány- Szarvasmarha, tehén, bika, marha Malac, sertés, koca, vaddisznó Kecske, kölyök Durvaságot, keserűség, fanyar, keserű, durván, keserűen Szamár, segg
FA-RE-TI Teve Dog, szuka Macska Madár Wings, tollazat, tollak Fly, repül, repül el, hogy repülés, repülés Megsavanyítjuk, savasság, sav
FA-MI-DO Elkeserít, savanyúság, keserűség, fanyar, savanyú Sorozás, toborzás, (kidolgozása), (a kötelező sorozás az állami szolgáltatás ``) Katona, tizedes, dandártábornok, őrmester, törzsőrmester, tiszthelyettes, altiszt Egyenruha Felszerelés, táska, öv, vállpánt, hám, háti (hátizsák) A kar, fegyver, fegyverek, fegyver készítő, páncél Ahhoz, hogy fokozatosan nő (diplomás), grade, fok, rang, fokozatos, fokozatosan
FA-MI-RE Személyzet (mint alkalmazott) Kámfor (ige, főnév, adj.) Tiszt, hadnagy, kapitány, őrnagy, zászlóalj vezető Ezredes Aide-de-tábor, Camp asszisztensi, `A katonatiszt eljáró bizalmas asszisztense egy magas beosztású tiszt `` Általános, tábornoki, dandártábornokká, osztály általános, generalisszimusz Marsall
FA-MI-MI Lábadozás, lábadozó Temperamentum, arcszín Body, organizmus, fizikai szerkezete, szervek, szerves Egészség, egészséges, egészségesen Tisztítsuk meg, hogy tisztítható, tisztán tartható, a szennyvízelvezetés, higiéniai, egészségügyi, biztonságos, higiénikus Hatékonyság, hatékony, egészséges, hatékonyan
FA-MI-FA
Vice, gonosz, gonoszul
Hadsereg, katonák
Tevékenység, éberség, aktív, éber, éber, aktív
Narkotikum, kábítószer, altató, ópium, beléndek, belladonna Brigade, szétválás Ezred, légió, zászlóalj, század, cég Zouaves, Spahis (mindkettő tagja a gyalogság / lovasság Franciaországban)
FA-MI-SO
Ölni, ``off``, megölték
Gyalogság, puskás, gyalogos, gránátos, ``outfielder`` Lovasság, huszár Artillery, tüzér Kloroformot (v. és n.)
Fordított, inverz, fordított, az ellenkező irányba
Mérnök, mérnöki
FA-MI-LA Tábor, tábor Sátor Táborozás szabad ég alatt Vándorló, utazás Anyag (n.), berendezések Éterrel kezel, etherisation, éter, sulferic éter, salétromsav vagy foszforsav éter, ásványi vagy fosszilis éter, éteres Flag, banner
FA-MI-TI Lőfegyverek, lövészet (muskétás) Bomb, ágyú, habarcs Ütőhangszerek, dob Lő, puska, lövészet, mentesítés Fordítási kérdések, de azt hiszem: a szinkronizált tüzelési fegyvert Pistol, kézifegyver
Deny, tagadják, tagadás, a tagadás
FA-FA-DO fa-fa-do-do-%hu
Ahhoz, hogy a fájdalom, fáj, fáj, rosszullét, betegség, betegség, beteg, gyengélkedik, rossz közérzet, beteg, a rossz egészségi, beteges
Consult (szakmai), konzultációs, tanácsadó, konzultatív, tanácsadó Medicine (a művészet), orvos, medikus, orvosi Sebészet, sergeon, sergical, a műtét Fogászat, fogorvos Szemész, szemorvos
FA-FA-RE Előírják, recept fa-fa-re-re-%hu Mérje meg, dózis, adag egy része, sok Tabletta Pharmacie, gyógyszertár, gyógyszerész, gyógyszerész, patikus, gyógyszerészeti Allopátia (a kezelés a betegség szokásos módon, azaz a w / gyógyszerek, amelyek ellentétes hatásait tünetek), allopátiás Homeopátia, homeopata homeopátiás
FA-FA-MI [Ige forma (botanise?)], Gyógynövények, gyógynövény, gyógynövények Gyógyít, gyógyszer (v), gyógyszer, kábítószer (n.), gyógyszer fa-fa-mi-mi-%hu Remedy (v.), korrektek, elkerüljük, jogorvoslat (n.) orvosolható React, reakció, reakciós, reaktív Gipsz, kiéget, buborékfólia Kenőcs
FA-FA-FA
FA-FA-SO Pomádé Disznózsír A zsír, olaj, zsír, olaj, olajos tapintású, zsíros, olajos, zsíros Borogatást, kataplazma, compress (főnév, a ruhát) fa-fa-so-so-%hu Lenmag, lenmag Megvastagodhat (a folyadék), vérrög, koaguláció, megdermed, megfagy, sűrítő-, véralvadási, alvadása, aludttej, vastag, koagulált, dermedt
FA-FA-LA Víz le, adjunk hozzá vizet, híg, hígítás
Balra, balra
Cook, sütjük, főzés, főtt Forraljuk, buborék, erjedés, forrás, erjedés, pezsgés, bugyborékoló, pezsgő Olvadás, oldódik, felenged, megolvadása, olvasztás, oldószereket, olvadt, olvadt, oldott, cseppfolyósított, oldható, oldható fa-fa-la-la-%hu Aromatizálódik, aromatizálást, aromás
FA-FA-TI Pároljuk, kilégzés, párolog, párolgás, kilégzés, volatilitás, párologtató, párolgás, gőz, párolgás, illékony, gőz Desztillálva, desztilláció, lepárló, szeszfőzde Szűkítése, veleje, tömör Olaj (valami), aromás olaj Limonádé Fizz, hab, pezsgés, hab, pezsgő, szénsavas, habos, habos fa-fa-ti-ti-%hu
FA-SO-DO Dia, csúszka, csúszó Lőpor Cartrige (kapszula) Bullet alcím, kagyló Először kezdeményez, prime, indítsuk újra, kanóc, biztosíték, (szintén fény a kanóc?) Kard, szablya Dagger, tőr, stilleto
FA-SO-RE Covet, vágy, kapzsiság, telhetetlenség, kapzsi, mohó, telhetetlen Ficam Ostrom, vedd át, ostrom, ostromló Támadás, megtámad, támadó, támadás, agresszió, támadó, támadó, agresszív, erőszakos Harc, harc, harc, melee, harctéri Tűz, kirak, kiadás, lövés, puskás Grapeshot ``golyózáporban, géppuska (v.)
FA-SO-MI
Butaság, képtelenség, képtelen, korlátolt, ostoba, unintelligently
Stratégia, taktika, taktikai, stratégiai Twist, törzs, zúzódás, sérülés, zúzódás Tálaljuk, szolgáltatás, szolga Ellenállni, megvédeni, tarts ki, ellenállás, ellenálló, veretlen Rugalmatlan, sérthetetlenségét, invinciblility, fékezhetetlen, rendíthetetlen, ellenállhatatlanul, rendíthetetlenül Makacs, önfejű, makacsság, makacsul
FA-SO-FA
Csúnya, kellemetlen, csúnya, félszeg, kellemetlen, ügyetlen
Harcban álló, háború, katonai art `, harcos, katonai, harcias, háborús
Conquer, leküzdeni, hatástalanítás, szelíd, leküzdeni, győzelem, győztes
Sérülés, seb, sebesültek Conquer, hódítás, feat, hódító Hősiesség, hős, hős, heroin, hősies Triumph, győzelem, győztes, győzedelmes, diadalmas
FA-SO-SO Hizlal, lesz kövér, túlsúlyos, kövér, pufók, dundi, kövér, kerek Frissesség, friss, új, frissen, újonnan Digest, emésztés, emésztési Tüsszentés, tüsszögés, tüsszentő (ami tüsszögés) Kifújja az orrát, zsebkendő Ásítás, ásítás
FA-SO-LA Tenger, óceán, öböl, öböl Drift, ingadozik, hullámzik, áramlás, hullám, homályos, fodrozódás, úszó, gördülő, hullámzó Marine, a tengeri Fleet, osztag Ship, brigg Ruha, kötszer, öntet (egy seb), vakolat Hajó, csónak
FA-SO-TI Mast, előárboc Sail (n.) Oldalkormány A pilot (feltehetőleg a hajó), tengerész, pilóta, csónakos Marine személyzet, tengerész Admirality, admirális, alelnök admirális, contre-admirális
A kisebbségi, a néhány, kisebb, legkisebb
FA-LA-DO Működtesse, üzemeltetése, az üzemeltető Navigálás, navigáció, navigátor, hajózható Space, kiterjedés, terület, tágas, nagy kiterjedésű Kilométer Row (v), evező, evezés, evezős, evezős A vitorla (v.) Manőver, aki manőverek
FA-LA-RE
A fórumon, a hozzáférés, dokk, boardable, hozzáférhető
Scar, beforr seb, heg, cicatrix, cicatrizing A horgonyt, a láp, horgony, kikötési Seaport, kikötő Strand, vízpart, bank Coast, tengerpart, sea-cliff Strait, félsziget, isthmus
FA-LA-MI
Madness, őrület, elmebaj, őrült, őrült
Tó, lagúna, tavacska Bandage, érlekötő (?), Fejpánt Mélység, mély, mélyen A hal, halászat, halász Damil Bait, csali, horog
FA-LA-FA Úszni, úszó, úszás Az árvíz, eláraszt, mocsár (v), alámerül, elborít
A bolond, balek, becsapni, becsapták
Szíj, parittya, harisnyakötő A hajótörés, hajótörés, hajótörött, kitaszított Ahhoz, hogy megfullad, megfulladt, egy vízbe fúlt ember Torrent, túlfeszültség, torrentuous, gomolygó
FA-LA-SO Creek, folyam, patak Csatorna, csatorna, csatorna Nos, (n.), olajteknő, kút Pump (v.), rajzol (folyékony), szivattyú (n.), pumper Cripple, Sírnak, tiltsa le, fogyatékosság, rokkantság, érvénytelen, fogyatékos, nyomorék Folyni, feltör, ömlő, vízesés, vízesés
Unite, rally, zenekar együtt, összeáll, unió, rally, föderalizmus, konföderáció, koalíció, liga, szövetségi, egyesült, gyülekeztek, ligáljuk
FA-LA-LA Győződjön rekedt, rekedtség, hang elvesztése, hangvesztés, rekedt Catch a hideg, hideg, influenza, szamárköhögés A köhögés, köhögés, köhögés Nyálzás, nyáladzik, nyárson, kiköp, nyál, köpet, köpködés, köptető Asztma, asztmás Tüdővész, a tuberkulózis, a fogyasztás, mozgalmas, fogyasztó, tüdőbajos, tüdő
FA-LA-TI Continent, szárazföldi, kontinentális Európa, európai, európai ember Ázsia, ázsiai, ázsiai ember Africa, African, egy afrikai ember Amerikában, a New World, amerikai, amerikai személy Óceánia, Ausztrália, óceániai, az Óceániai személy (ausztrál, egy ausztrál személyenként) Deformity, deformált
FA-TI-DO Limp, sántaság, reszketeg, sánta Utazás, kirándulás, vándorlás, zarándoklat, utazó, turista, zarándok
Írása, megy, térni
Route, road map Ahhoz, hogy szét magát, hogy részben, elválasztás, leválasztható
Ahhoz, hogy menjen el, hogy visszavonul, távolság, távolság, távoli, távoli, messze
Ahhoz, hogy távol tartja magát, hiánya, hiányzik
FA-TI-RE Vasúti, vasút A személy, aki mindkét lábát amputálták Mozdony Közlekedés, transzfer, szállítás, átruházható, hordozható Poggyász, poggyász, ügy, törzs, bőrönd
Kötelesség, adósság, adós, eladósodott
Roll, kerék, csapágy, fogaskerék
FA-TI-MI A Dash / rohanás, lendület, spontaneitás, hirtelen, spontán, hirtelen, egyszerre, azonnal, azonnal, spontán
Speed, sietség, sebesség, gyorsaság, gyors, gyors
Púpos, púpos Élénkség, gazdagságát, indulatosság, lendületes, élénk, gyors, erős, indulatosan
Mozgás, mozgás, rezgés, helyváltoztatás, ingadozás, motor, mozgó
Ahhoz, hogy siet, siet, gyorsul, gyorsítás, gázpedál
Advance, mozog, tolóerő, előre (mozgás)
FA-TI-FA Ahhoz, hogy meglátják, a pillantás, hogy lássa, megtekintheti szempontjából Perspektíva, a terv
Mérsékelt, az indulat, elfojt, mértékletesség, önuralom, közepes, visszatartott, tartalék, edzett, mérsékelt, moderátor, mérsékelten
Angolkór, angolkór, rozoga, angolkóros Baleset, esemény, rendezvény Scare, megijeszt, megijeszt, ijedős, félelmetes, ijesztő, szörnyű, rettenetes Ahhoz, hogy megrémült, borzongás, rémület, ijedtség, félelem, rettegés, remegés, rémült, ijedt
FA-TI-SO Train ``, a következő cars `, kocsi A végigmenni, route
Közvetlen, expressz, közvetlenül, egyenes vonalban
Road, nyom, irány Ortopédia, ortopéd, ortopédiai Stop, a park, állomás, haladékot, fegyverszünet, helyhez kötött Kettéágazó (osszuk két ágra / villa), ág, elágazás
FA-TI-LA
South, déli, meridián
Kelet, Kelet, Orient, a keleti, keleti
A négy égtáj, a négy égtáj Ahhoz, hogy fogjanak össze, hogy megfeleljen, hogy csatlakozzon, hogy együtt legyünk Érkezés, elérni, elérése, érkezés, fejezze Boncol, anatómiát, anatómus, anatómiai, anatómiailag Vasútállomás (vasúti / busz), fazon dokk, rakpart, móló, kirakodási kikötő
FA-TI-TI Legyen langyos, langyos, hűvös le, langyosság, hűtés Mellhártyagyulladás, tüdőgyulladás, pleuralis Gégegyulladás, bronchitis, gége, hörgők Mandulagyulladás, mandulák, angina, angina hártyás Gland, mirigyes Golyva, golyvás (a duzzanat a nyak hátsó részén a bővítés a pajzsmirigy)

DO RE MI FA SO LA TI
SO-DO-DO Körömlob (Egy tályog a lágy szövetek közelében körmével vagy köröm)
Kisebb, alacsonyabb, kisebb, kevesebb, legalább kisebb
Fagyás, fagyás Hasító, fejhús, repedés Prick, fullánk, Pierce, befecskendezés, lövés, ütés, pikáns, csípős, szúrós Scratch, rács, a karcolás, kopás, nyerseség
SO-DO-RE Művészet, művész, művészi, művészileg Fluxiója, defluxion, gyulladás, ophthalmia Színház, színház, színházi, teátrálisan Képviselnek, képviselet Munka a színház, a színházi darab
Negro, a fekete ember
Dekoráció, dekoratőr
SO-DO-MI Opera, musical Vígjáték, humorista Orbánc Tragédia, tragédiaíró, tragikus Dráma, drámaíró, drámai, drámai Szerző, író Színész, színésznő
SO-DO-FA Mondd, szavalat, szavaló, szavalt Szónokol, szavalni, szavalás, recitativo, szónoki Gesztikulál, pantomim, utánzó, gesztus, gesztikulálás, pantomim, nyelv cselekvési mimikri Kanyaró Megmondani, elmondani, leírni, mesélni, elbeszélés, leírás, anekdotázó, leíró Accent, inflexiós, hangnem, amit olykor
Express, az azt jelenti, kiejt, bocsátanak ki, kifejezés, jelentős, kifejező, kifejezhető
SO-DO-SO
Lépjen ki, gyere ki, kilépés (n.)
Repertoár lista a darabok Szerepe, karakter, személy, akik közül az egyik jelentése Masterpiece, master szélütés Skarlát Effect, érzés
Sikeres, siker, sok szerencsét, sikeres
SO-DO-LA Dilettantizmus, dilettáns (a személy, aki amatőr érdeklődés a művészetek), amatőr Place (v), fekvő, hely, folt, pozíció Közönség színház Theater box Theater galéria Tífusz Amfiteátrum
SO-DO-TI Hangszerel, műszerek, zenekar Eszköz, zenész, hangszeres Hegedű, brácsa, hegedűművész Cselló, basszus, csellista, ellenjavallatok basszus Bow (n.) (a hegedű, stb) Strings Vírus, pox
SO-RE-DO Contagion, fertőző Harp, hárfás Fuvola, fuvolaművész Nagy fafúvós, klarinét, fagott Szaxofon, harsona Trombita, kürt, kürt Fanfare, hangzó (a trombiták és c.)
SO-RE-RE Gombok Oltsunk, vakcinált, oltás, oltás, inoculator Helyrehozhatatlan, helyrehozhatatlanul Himlő Rüh, rüh, ótvar, koszos Lepra, leprás
SO-RE-MI Végezze, előadás, előadó, előadó Kíséri, kíséret, kísérő Járvány Sing, dal, énekes, ének Voice, hangnem, ének Tenor, ellen-tenor, bariton Szoprán, mezzoszoprán, mezzo-alt, alt
SO-RE-FA Megszólaltat, hangadás, vokalizált Agility, gyorsaság, ügyesség, fürgeség, agilis, fürge, gyorsan, fürgén, gyorsan, könnyedén Ahhoz, hogy rugalmas, hajlékony, rugalmasság, sokoldalúság, manőverezhetőség, hajlékony Pestis, a kolera, a pestis áldozata, koleraszerű Ahhoz, hogy megismerjük (mint a finomítás?), Íz (esztétikai et. Al.), Értelme a szépség, kifinomultság, esztétika, ínyenc, kifinomult, ízléses, ízlésesen Tehetség Perfect (v.), javítása, fejlesztése, javítása, javítás, fejlesztés, javult, tökéletes, tökéletesíthető, tökéletesedés
SO-RE-SO
Semmittevés, szabadidő, üres, tétlen, céltalan, a szabadidő
Érzelgősség, érzés (a), szentimentális, romantikus A kamat, kamat, aggodalom Áthelyezése (érzelmileg), megérinteni, hogy felrázza, megható, mozgó, szánalmas (pátosz) Kólika, tenesmus, kínját
Becsapni, illúzió, érzékcsalódás, chimera (metaforikus), utópia, illúzió, képzeletbeli, képzelt, fantasztikus, félrevezető, gáncsoskodó
Szimbolizál, alak, jelkép, allegória, szimbolizmus, embléma, figuratív, szimbolikus, allegorikus, jelképesen, szimbolikusan
SO-RE-LA Meglepetés, meghökkent, megdöbbent, ámulatba ejt, csoda, bámulatos, meglepő, elképzelhetetlen, meglepő, lenyűgöző, rendkívüli, kivételes, meglepő módon, rendkívül kivételes Wonder, csoda, ütközhet, megdöbbenéssel, meglepődött, csodálkozva, döbbenten, vert, megdöbbenve Elbűvöl, hipnotizál, elvarázsol, öröm, izgat, inspirál, elragadtatás, presztízs, lenyűgöző Érezd, tapasztalatok, kezdeni (a meglepetés stb), benyomás, érzés, érzelem, keverjük, izgalom, lenyűgözte, mozgathatók, érintettek, borzongva, remegés Ahhoz, hogy izgatott, hogy lelkes, lelkesedés, izgalom, lelkes, izgatott Görcs, görcsök, görcsös, görcsös, begörcsöl Ellenállhatatlan, ellenállhatatlanul
SO-RE-TI Captivate, elbűvöl, elbűvöl, leigázzák, kattintson Vegyen részt, jelen lehetnek, közönsége, hallgató, néző, a nyilvánosság Tapsolnak, éljenzés, taps, éljenzés, taps, Bravos, éljenzés, applauders Megszakítás, felfüggeszti, szünet, megszakítás, felfüggesztés, megszakító, felfüggesztett, megállt, megszűnt, amíg Jóváhagyás, hagyja jóvá, szankció, megerősíthetik, elismerési, jóváhagyási, szavazás, szankció, megerősítés, jóváhagyásának, jóváhagyólag Egyhangú, minden, univerzális, unianimously Poison, mérgezés, méregkeverő, méreg, méreg, mérgező, harapós
SO-MI-DO
Hell, örök tűz, pokoli
Versenyezz, rivalizálás, verseny, rivális, versenytárs Emulate próbálja meg felülmúlni (a utánzat), emulátor Legyen élénk, életre kelnek, izgasd fel kell tölteni a lelkesedés, animáció, Verve, szellem, ideg, animált, gyulladt, izgatott Excel, a kiválóság, a kiváló, a legtöbb kitűnő, a kiválóság, kiválóan
Shine, kápráztató, szikra, kitörés, flash, fénylik, ragyogó, fényes, kápráztató, vakító, lenyűgöző, ragyogó, elképesztően, fényesen, nagyszerűen
Meghaladja, eclipse, háttérbe szorítják, meghaladják, érvényesülnek, elsőbbséget élvez, dominálnak haladhatja meg
SO-MI-RE Akusztikus Halvány, fade, elszíneződik, sápadtság, elszíneződés, sápadt, kifakult, elpazarolt, sápadt Hangvilla Tone, tonalitás, tonic Sharp (mint például a zene, a ``C Sharp``) Lakás (mint a zene, a ``B Flat) Természetes (mint a zene), diatonikus (kizárólag a megjegyzések megfelelő a legfontosabb változtatás nélkül)
SO-MI-MI Varasodás, koszos Itch (v.), viszketés (n.), pruritus, viszketés, prurigo Kaparás, lehúzó Gyulladás, gyulladás, gyúlékony Üszkösödés, megsérült, üszkösödés, üszkös Bomlanak, bomlási
SO-MI-FA
Fegyelmi, erkölcstelenség
Half lépés (Leading hang?) Interval, rés Halvány, tántorog, ájulás, megdöbbentő, eszméletlenül, tudatában Interval egy hang, félhang, fél lépéssel
Major gombot, súlyos állapotban
Domináns, sub-domináns (?)
SO-MI-SO Komponálni, összetétele, zeneszerző, maestro Zene, zenész, zenés, zeneileg Megjegyzés: Az egész jegyzet, fél figyelmét, negyed jegyzet Hang, hanglejtés Gyengíti, bánkódik, elhervad, akarod, túlterhelés, elhasználódott, gyengülő, bágyadtság, elsárgulás, kimerülés, sínylődik, elpusztulnak, etiolált, hervadt, kimerült, használták fel Melody, dalszerző, dallamos, dallamosan Harmony, Harmonist, harmonikus, harmonikusan, összhangban
SO-MI-LA Szervezze, szervezés, szervező Koncert (zene) Program, prospektus, szórólap, közlemény Piano, zongoraművész Orgona (hangszer), harmónium, harmonicorde, orgonista Legyen vékony, karcsú, ritkítás, fogyás, soványság, vékonyság, fogyasztás, sovány, sovány, sovány, csontos, sovány Keyboard (a zongora), kulcs, pedál
SO-MI-TI Előadás, tanfolyam Taníts, megbízza, oktat, vallják, professzori, oktatási, didaktikai, tanár, oktató, egyetemi tanár, didaktika Módszer, rendszer, metodista, módszeres, szisztematikus, módszeresen, szisztematikusan
Mozdulatlanság, mozdulatlan
Theory, teoretikus, elméleti teoretikusa, Probléma, kérdés, kihívás, touble, problémás Húzza az ember lába, lézeng, szomorkodik, drag (n), húzás, csavargás
SO-FA-DO Megfojt, asphyxia Philotechnic? Filharmonikusok, a Filharmóniai Társaság (Szentelt zene) Karnagya Choir, énekes, kórus tagja, kórus, a kórus Choral társadalom egy tagja Kórustársaság Cantata (``A közepes hosszúságú narratív vagy leíró darab zene ének szólók, és általában a kórus és a zenekar``)
SO-FA-RE Koncert Mérjünk le, teher, megdermeszt, nehézség, zsibbadás, lehúzta, nehéz, terhelt Cavatina (``A rövid opera ária egyszerű stílust ismétlődő szakaszok) Egyéni, duó, trió, kvartett, kvintett Portamento (``A dia egy jegyzet másik, esp. In énekelni vagy játszani egy húros eszköz`` ``ezt a technikát vagy stílus `) Trilla, lépésszám Fermata, szünet
SO-FA-MI
Ahhoz, hogy öregszik, hanyatlás, lehet a csökkenés, az öregség, hanyatlás, elhanyagoltsága, öreg, idős személy, öregség, elaggott
Scale, zenei skála
Sehol, a nincs helye
Énekelni a ``sol-fa `rendszer, szolfézs, vokális zene Nyolcad, nyolcadik jegyzet, 16. jegyzet, 32. jegyzet, 64. jegyzet Szinkópál, szinkópa Rhythm, intézkedés, ritmikus, ritmikus
SO-FA-FA Tumor, tályog, a töltés az Viccek Scrofula, görvélyes Skorbut, skorbutos Rák, rákos Fekély, sipoly, üszög, chancroid Legyen beleivódott, megrögzött, krónikus, gyökeres
SO-FA-SO
Eltűnnek, eltűnik, eltűnését, eltűnt, hiányzó, eltűnt
Musical rész / pontok, lemez zene Bevezetés Modulálják, moduláció Levertség, letargikus Transpose, átültetés, transposer Fúga
SO-FA-LA Arpeggiate, arpeggio Akkord Base, alap, bázis, alapvető, alapvetően Concern, vonatkoznak, kapcsolódó Szimfónia, symphonist, szimfonikus zeneszerző
Veszély, veszedelem, buktató, hátráltatója, veszélyes, veszélyes
Ellenpont
SO-FA-TI Nyugszik (a zene jelöléssel), Egész pihenés, fél pihenés, negyed pihenés, nyolcadik pihenés, pihenés 16. Dob, dobolás, nagydob Resonate, ReSound, rezgés, hang, rezonancia, visszhang, visszhangzó Síp Kasztanyetták, tambura, cimbalom Barrel orgona (``A mechanikus hangszer, ahonnan előre a zene által termelt fordult egy fogantyú, játszott, esp. Korábbi időkben, az utcai zenészek``) Áldozat
SO-SO-DO so-so-do-do-%hu Izületek, izületeket, ízületi Idegek, ideges Izom, rost, szál, szalag, izmos, izmos, rostos, szálas, szalagos Epe, humor, epés Nyálka, nyálka Nyirokcsomó, váladék, nyirok, flegmatikus
SO-SO-RE Migrén, fejfájás, neuralgia, idegi so-so-re-re-%hu Hányadék, hányás, hánytatószer, hánytató Sweat, áthatja, transzspiráció Vízkór, ödéma, hydrops, vízkóros, ödémás, hydropicus Dagad, dagad fel, fújja, duzzanat, az infláció, duzzadt Húzzák, puffad, feszültség, puffadás
SO-SO-MI Láz, lázas Reszketnek, hidegrázás, remegés, hidegrázás, borzongás, remegés so-so-mi-mi-%hu Pulse, lüktetés, beat, dobogó, lüktető Aneurysma, aneurizma Lüktet, szívdobogásérzés, dobogó A szív
SO-SO-FA Köszvény, isiász, vakság Fájdalom, fájdalom, lüktető, twinges Reuma, reumatikus so-so-fa-fa-%hu Bénulás, paralitikus Katalepszia, katalepsziás Epilepszia, merevgörcs (tetanusz) (?), Epilepsziás
SO-SO-SO
SO-SO-LA Hólyag Nemi szervek, húgycső Probe, érzékelő, prober Mátrix so-so-la-la-%hu Menstruáció, menstruációs vérzés, időszak, menstruációs
SO-SO-TI Periodicitás, időszak, időszakos, rendszeres időközönként Vérzik, vérzés, vérzés Szélütés, agyvérzés, gutaütés Aranyér, aranyeres Flow ``run``, csúszás, patak, folyt, mentesítés, veszteség, folyó, streaming, folyadék, likviditás Leucorrhoea, leukorrhoea so-so-ti-ti-%hu
SO-LA-DO Choke, fojt, fojtogatás, fojtogató, elzáró szelep Múzeum, galéria Kép, festmény, nyomtat, metszés, Keret Vázlat, vázlat, tervezet Rajz, rajz, a vonal (egy toll / ceruza), fiók, karikaturista Festék, festmény, festő, színes, árnyék Miniatűr
SO-LA-RE Akvarell Elnyomják, térd, az elnyomás, fulladás, félrenyelés, fullasztó Pasztell Gouache, guache (A festék típusát, nehéz és átlátszatlan) Fresco (Akvarell végzett nedves vakolatot a falra vagy a mennyezetre, így a színek behatolnak a vakolat és rögzül) Paletta Kefe, ecset
SO-LA-MI Ahhoz, hogy hozzon létre egy modellt, alakra, modellezés, modell (előzetes szobor) A penész, hogy leadott egy penész, szétmállik, szétmállik Válság Farag, farag, farag, faragás, szobrász, fafaragó Szobor, mellszobor, törzs, szobrászat Talapzat, bázis Relief (A típus szobor, amely részben háromdimenziós, faragott egy kétdimenziós felület és részben meghosszabbításáról, vagy süllyedő in)
SO-LA-FA Dagerrotípia, Daguerre (Egy öreg fényképészeti eljárás segítségével jód sensitivised ezüstözött lemez és higanygőz) Fotó, fénykép, fényképészeti Építsd fel, tükrözik, reprodukció, visszaverődés, képesség, reflexivitás, reflektor Halál izgalom, haldokló Portré, kép, kép, hasonlóság, arcképfestő Hasonlítanak, mint, hasonlóság, hasonlatosság, hasonlóság, analógia, kapcsolat, homogenitás, hasonló, homogén
Megfelelőség, azonosság (?), Megfelel, hasonló, ugyanaz, azonos, megfelelően, az ugyanaz, mint, például a, hasonlóan, szintén
SO-LA-SO (Írni in) gyorsírás, gyors, gyorsíró, gyorsírási Litográfia, litográfiai, lithographical (a módszer nyomtatás) Gravír, gravírozás, vésnök A véső, gravír, véső Bury, elföldelés, buryer Iránytű
Állítsa be, adja meg, hogy beállítsa (eszköz), pontosság, precizitás, együtthangzás, megállapodás, tuner, precíz, pontos, mássalhangzó, pontosan, precízen, pontosan
SO-LA-LA Fecskendezzünk, fecskendő, injekció, beöntés, fecskendő Purge, megtisztítani, megtisztulás, hashajtó, katartikus, depurative Ricinusolaj, Seidlitz víz, senna Kiürítés, kiutasítani, nyomja ki / off, evakuálás, kiutasítás Ürülék, kakilt, ürülék, hasmenés, hasmenés-excremental Vizelni, pisilni, húgy, vizelet, húgy, pisilni
SO-LA-TI Akadémia, akadémikus, egyetemi
Ahhoz, hogy tudjuk, a tudás, a tudomány, az oktatás, oktatás, ösztöndíj, tudós, művelt, felvilágosult, művelt, tudós, írástudó, tanult, bölcsen, tudatosan, learnedly, eruditely
Intézet, intézmény, iskola Érettségi - Egy francia vizsgálat időpontja 17 vagy 18, egy személy, aki letette ezt a vizsgát Encyclopedia, enciklopédista, enciklopédikus Matematika, matematikus, matematikai, matematikailag Lepel (temetkezési ruhadarab)
SO-TI-DO Coffin, ravatal Irodalom, szépirodalomban, író, irodalmi személy, irodalmi Prózaíró, próza (nyelv közönséges tól, anélkül, metrikus struktúra, sima vagy unalmas nyelve), prózai Regény, történet, mese, fikció, regényíró, romantikus, fiktív, fictitiously Mese, példázat író mesék, mesés (képzelt) Írni vers, rím, verselés, verselő, versíró
Költőivé tesz, idealizálja, költészet, képzelőtehetség, költő, bárd, költői, tökéletes, ideális, költőien
SO-TI-RE Hangszóró, szónok, kápolna Funeral, temetés, temetkezési Ahhoz, hogy inspirált, hogy ihletet merítsen, ihlet, inspiráló Diskurzus, szónoklat, beszéd, cím, hangszóró, beszélő, szónok Ékesszólás, ékesszóló, ékesszólóan Figyelemre méltó, méltó, kiváló, figyelemre méltóan, nevezetesen A csúcs, orom, zenit, csúcspontja, betetőzése, tökéletes szépség, virtuóz, phoenix (?), Jeles, transzcendens, fenséges, kiválóan, a legmagasabb fokú, páratlan, a végső
SO-TI-MI
Ahhoz, hogy megpuhuljon, lesz elpuhult, lágyulási, softeness, gyengeség, Sorvasztás, lágy, gyengül, nőies
Ötlet, elképzelés, koncepció Bury, temetés Metafizika, ideológia, metafizikus, ideológus, idealogical, ideografikus Gondolkozz, elmélkedik, tükröznie, gondolkodás, elmélkedés, visszaverődés, gondolkodó, gondolkodó, elmélkedő, elmélázva Képzeld, képzelet, fantáziadús, ötletes, elképzelhető Absztrakció, absztrakt (n & adj)
SO-TI-FA
Tisztességtelenség, hűtlenség, rosszhiszeműség, tisztességtelen, igazságtalan, tisztességtelen, igazságtalanul
Genius, isteni tűz, kreatív tűz, találékonyság, szellemes, okos, eredetien
Kitartani, továbbra is fennállnak, kitartás, kitartás, állhatatosság, kitartó, tartós, állandó, stabil, folyamatosan
Tomb, sír, mauzóleum, síri Invent, létrehozása, találmány, alkotás, feltaláló, alkotó, leleményes Discover, felfedezés
Innovációra, az innováció, újdonság, újszerű, innovatív, inovator, új, modern, új, a közelmúltban, modern, mostanában
SO-TI-SO Elleni küzdelem, harc, írja be a csetepatéba, harc (n), az erkölcsi küzdelem, harcos, birkózó Propagálása, népszerűsítése, hogy valami jön az általános használatra, terjesztése, terjedését, propaganda, népszerűsítése, terjesztője, népszerűsítője Népszerűségét, népszerű, akkreditált, népszerű Hírnév, hírnév, hírnév, hírnév, híres, híres, neves, híres Gravedigger Megkülönböztetni magát, demonstráció, híresség, jeles, híres, híres emberek Glory, dicsőséges, amit szerzett dicsőség, dicsőségesen, a dicsőség
SO-TI-LA Telegraph, távirati, telegraphically Villamosenergia-, elektromos Telefon, telefon, telefonos, telefonon Adja meg, írjon, bizonyítékok, a jel Felel meg kommunikálni, levelezés, kommunikáció, távirat, megfelelő Temető, mező nyugalmi Inform, figyelmeztetnek, bejelentik, értesítik, részvény, nyilatkozat, hirdetés
SO-TI-TI Latrina, WC, vécé, mellékhelyiség, fürdőszoba Szennyvíz, üresebb (?) Infect, bűz, fertőzés, bűz, bűz, bűz, ocsmány, undorító, visszataszító, móka, büdös, büdös, rang Rot, rothadt, korrupt, állott Féreg, féreg, férges Az undor, hogy visszataszító, tedd ki, megbetegszik, bruttó ki, undorító

DO RE MI FA SO LA TI
LA-DO-DO Achát Ónix Szardonix Türkiz Zafír Lazurit
LA-DO-RE Ipar, Industral, ipari személy, szorgalmas, szorgalmasan Bróker Gyártása, gyártmány, gyártási, gyártás, gyártó, gyári Anyag, anyag, lényegesség, anyagok, lényegesen Készítsen, a termelés, a termék, a termelői
Az eladó, eladás, eladó
Nagyker, ömlesztve
LA-DO-MI Létrehozása, intézet, felálló, talált, intézmény, alapítvány, erekció, intézmény, alapító Bolt, áruház, butik, boltos Exploit, kizsákmányolás, hasznosítható Workshop, stúdió, művezető, workshop vezetője
Homályosság, vált unalmas, unalmas, homályos, matt
Egyetértek, előírják, hogy a paktum, kompromisszum, konvenció, kikötés, paktum, piaci (?), Kikötés, hagyományos, hagyományosan Deal, kezelésére, tárgyalni, kompromisszumot, kapitulál, engedni, szerződés, ügylet, kapituláció, tranzakciós
LA-DO-FA Kereskedelmi forgalom (áruk), kereskedő, kereskedelmi, kereskedő, kereskedő, kereskedelmi, üzleti Associate, partner, társulás, közös alapok, üzlettárs, partner, együtt, közös Feltétel, feltételes, feltételesen Eredmény, részesülhetnek Teljesítéséhez, elér elvégzi elérni, megvalósítani (a cél), hogy befolyásolja, végrehajtás, megvalósítását, megvalósítható
Oszthatatlansága, felbonthatatlanságát, oszthatatlan, felbonthatatlan, szétválaszthatatlanul
Ágynemű, len
LA-DO-SO
Kívül, külső, külső, kifelé, szabadban, nyílt terepen
Centrifugálás (fonal / cérna stb), cérna, fonal, drót, fonó, takács, orsó, tekercs, tekercs, orsó, guzsaly Lazítson, felbomlik, orsó Spinning, fonó Opportunity, időszerű, időben Vászon, kreton, festett vászon, batiszt, batiszt Cotton, karton, perkál, jaconet
LA-DO-LA Muszlin, organtin, sarlatán, géz, (Palacsinta?? (Krepp)) Gyapjú, flanel, merinó, kasmír Sheet, Draper (valaki, aki ruhát?) Selyem, selyem ipar, selymes Szatén, mint a szatén Urge, ragaszkodnak, a stressz, a lebomlás, préselés, kitartó Velvet, bársonyos
LA-DO-TI Fabric, szövet, anyagok Damaszt, Damascus Indiai, perzsa
Egyre közelebb, közelebb, megközelítés
Készülj, hogy, édesség Divat, stílus, forma, így Cserélje ki, helyettesítő, csere, csere, cseréje, helyettesítése
LA-RE-DO Fedjük le (a szőnyeg, tapéta, stb), faliszőnyeg, kárpit, kárpitos, szőnyeg, szőnyeg, vászon A szín, színárnyalat, kolorista, színes, színezés, festék
Sötét, barna, cserzett brunet
Gesztenye, szőke, vörös
Fényerő, fehér, fehéres
Vásárlás, beszerzés, megszerzését, perchasing részleg, beszerzési, vevő, ügyfél
Tisztázza, hogy világos, az átláthatóság, az egyértelműség, diaphaneity, világos, átlátható, áttetsző
LA-RE-RE Kohászat, fém, kohász, kohászati Vas, cigányréce
Gyógyíthatatlanság, gyógyíthatatlan, kezelhetetlen, terminál, unhealable
Acél, markazit Réz (v (lemez réz)), réz Bronz, sárgaréz, pimasz
LA-RE-MI Szürke, szürke, szürkés, szürkés Violet, violetish, lila, lilás, lila Stuff (v.), pad, töltse ki, fojtás, töltelék, vatta, töltő Zöld, zöldes, olajbogyó Sárga, sárgás, sárgás Kék, kékes, égszínkék Ahhoz, hogy elpirul, elpirul, karmazsinvörös, vöröses, skarlátvörös
LA-RE-FA
Legyen szegény, szegény, szegény
Ajánlat javasol, javaslat, ajánlat, mozgás (nem ``mozgalom``), felajánlás, ajánlattevővel, szállító, számláló Opportunity, rendkívüli, jó szerencse, véletlen Függesztett, függönyök, szövetek Sorozat, következő, leszármazás Sort, kedves, műfaj, módon Válassza ki, választ, választás, lehetőség
LA-RE-SO Fold, hajlítsa, ply
Wrap, csomag (v), befoglal, mellékel, boríték
Tie, bind, lekötni, link, húr, öv, kordon, kötél Package (n.), batyu, csokor Slipcover, terjed, porvédő
Vegyük megragadják, megragad, figyelembe, lefoglalás, elfog, elkap, zsákmány, zsákmány, elrontani (n.), zsákmány
Vegyük, távolítsa el, kisajátítani, vásárol fel, felhalmoz, felhalmozás, monopolista, abductor
LA-RE-LA Számviteli, könyvvizsgálói, pénztáros, pénztáros, pult, box, office Gróf, számolás, enumerate, lista, számla, felsorolás, számláló Számítsuk ki, számítás, számtan, algebra, számológép, matematikus, algebrai, számtani algrebraically Mennyiségileg, száma, számozás, alak, numerikus, szám Keverjük össze, koordinálja, kombináció, a koordináció, kombinált, összehangolt Rojt Nómenklatúra, lista, gyűjtemény, katalógus, nomenclator
LA-RE-TI Felmérése, értékelése, becsülés, értékelés, becslés, ár Worth, költség, érték, értékes, értékesen Összeg
Fizessen, rendezze, kitörni (az adósság?), Fizetés, fizető, kifizetett
Bill, számla, ellenőrizze Átvétel, fizetni az, felmentette kapott Bojt
LA-MI-DO Csipke-készítés, paszomány, csipke-készítő
Fokozza, növeli, nagyítás, kiegészítésére, magasztalja, nagyítás, extra, hozzáadott, fokozott, kiegészítő
Bővelkednek, az áramlás, bőséges, bőség, bőség, bőséges, bőséges, dús, bőségesen, bőségesen, bőven
Gyümölcsözik, hogy produktív, így a profit, megtermékenyítő, termékenység, termékeny, termékeny, termelékeny
Mix, zűrzavarából, zűrzavar, tülekedés, vegyes, zagyva, rántotta, káosz, zavaros, zavartság Futófelület, a lábát, tapossák, gyúr (?), Trappolt, préselés, dagasztás, taposás Crush, grind, porlaszt, aprítás, őrlés, zúzás, porlasztás, zúzott, föld, por
LA-MI-RE Hitelfelvétel, hitel, hitelfelvevő Braid, copf, zsineg, sző, ENLACE Győződjön hitel, hitel, hitelező hitelező, a hitelszámla Zálogház, zálogkölcsönzők Kereskedelmi, barter, csere, csere, csere, cserébe Garancia, letét, óvadék, kötvény, zálogjog Delay, halogat, vonuljon, meghosszabbítása, elhalasztása, hosszabbító, késleltetett, késedelmes
LA-MI-MI Tin, ón, bádog, bádogos Cink Bizmut Vezet Mercury, Quicksilver Platina
LA-MI-FA
Szemérmetlenség, szerénytelenség, tisztátalanság, kicsapongás, szeméremsértés, conscupiescence, bujaság, illetlen, szemérmetlen, szeméremsértő, erkölcstelen, buja
Keresés, böngészés, kutatás, kutatók, a kutatók Ellenőrzése, hitelesítése, ellenőrzés, értékelés, hitelesítő, szakértő A göndör, a ``ring``, gyűrűk, fürtök, gyűrűs, göndörített Inventory, felmérés Osztalék Sort, osztály, rang, kategorizálja, rangsorolás, osztályozás, osztályozó
LA-MI-SO Legyen esedékes lejárnak, határidő, lejárat, kifejezés
Szüntessük meg, abba, megszűnése, megszüntetése, felfüggesztése, megszűnt
Felszámolja (átalakítani eszközöket készpénz), felszámolás, felszámoló A többi, fennmaradó maradékot Girland
A zsugorodás, húzza, keskeny, zsugorítás
Összessége, teljes, egész, az összes, az összeget, a teljes, komplett, teljesen, összesen
LA-MI-LA
Ült, kielégít, megfelel, keresztcsillapítási, gége, jóllakottság, teltség, jóllakottság, satiating, megfelelő
Az ajánlatot, a túllicitálni, ajánljon többet, mint, hogy egy magasabb ajánlatot, a licitálás, a magasabb árak, árverés, pályázó, drága, drága, pazarló, túlzó
A dupla, dupla, két példányban, kétszeresen Commodity, áru, áruk Szám, mennyiség, összeg, számos, sok, sokfélesége, nagy száma, a legnagyobb számban, a legtöbb, szám szerint Tie, csomó, íj Foglalkoztatási, alkalmazni, használni, hasznosítani, fogyaszt (?), Alkalmazkodni, hogy használja, az alkalmazás, a fogyasztói (?) Alkalmazható, adaptálható
LA-MI-TI
Engage, megnyerése, eljegyzés, kötelezettségvállalási, beiratkozás, Beléptető
Regisztráljon, rekord, felvétel, felvevő
Engedetlen, engedetlenség, fegyelemsértés, lázadás, engedetlen, lázadó, engedetlen, rakoncátlan, indirigible
Eredmény, előfordul, merülnek, eredmény, következésképpen, következésképpen, ennek eredményeként, ennek megfelelően, következésképpen, ezért azok ennek Mérleg, toll, értékelés, jelentés Költségvetés, statisztikai (?), A költségvetés a dolgok A kereszt, átkelés, keresztek, keresztben
LA-FA-DO Dye, festés, Dyer Csődbe bizonyítvány? Konkordátum? Jogi elszámolás? Add, továbbá kiegészítő Kivonás, kivonás Szorzás, szorzó, szorzás, több, multipliable
Divide, külön, térelválasztó, osztás, szakasz, osztható
Share, terjeszteni, kiadni, megosztását, a forgalmazás, az elosztás, a forgalmazó, adagoló, elosztó
LA-FA-RE Tarif, adó, árfolyam, az adókulcsok, a normál ár, fix, változatlan, állandó, méltányos ár, fix ár Moire szövet, moaré minta Mark, címke, címke, ár, index Quarter, negyedik, quart Harmadik Fél Komplett, kiegészítés, kiegészítő, teljes, egész, teljesen, teljesen, teljesen, teljesen, felülről lefelé, teljes egészében, az egész
LA-FA-MI
Hanyatlás, zsugorítás, csökken, hogy menjen le, hogy csökkentse kicsinysége
Pénzszerzés, papírpénz, papír értékek Csillogó, csillogó, fénylik, csillog, szikra, sokszínűség, változatos, sokszínű Bill, adósság, váltó
Moll hangnem
Akciós, kedvezményes, diszkont Hagyja jóvá, jóváhagyás, endorser
LA-FA-FA Zománc, enameller Fajansz, agyagedény, fazekas Porcelán, finom porcelán Mózesi Lakk, lakk Paszta, ragasztó, ragasztó, ragadós, viszkózus, ragadós
LA-FA-SO Pénznem, pénz, készpénz, a monetáris Arany, arany érme
Rossz modor, közönségesség, közös, banális, jelentéktelen, helytelen, nem megfelelő, triviálisan
Silver, ezüst érme, ezüst darab, darab ezüst, ezüsttartalmú (ezüsttartalmú) Hogy érezte magát, úgy érezte, nemezelt Frank Centime
LA-FA-LA Intézkedés, nyomtáv, mérés, mérhető, mérő, Gauger
Aránya, kalibrálja, méret, arány, kalibrálás, arányos, arányos, arányosan
Geometria, geometriai, geometriai, geometriai Liter Mértékegység - 100 négyzetméter Ahhoz, hogy bolyhos, plüss Felmérés, acre, földmérő
LA-FA-TI Balance, ellensúlyozni Mérjünk, súly, mérlegelés
Gravity, nehézség, nehéz, tömör, erősen, masszívan
Gramm Egy köbméter Cube, tömb, kocka, kocka alakú A homok, a horzsakő, dörzsölje le
LA-SO-DO [Ige], élelmiszerbolt, szatócs Deca Hektóliter Kiló Milli Centi Határo
LA-SO-RE Piece of szövet / szövet / anyag Szegfűbors, szegfűszeg, fahéj, gyömbér
Grow, méret, nagy, hatalmas, felesleges
Meter, metrikus
Kiábrándult, csalódás, kiábrándulás, csalódás, kiábrándulás, kiábrándult, csalódott
Render, visszaállítása kárpótlási
Megerősítése, megszilárdulni, erősíti, hogy szilárd, erős, szilárd, tartós, szilárdan
LA-SO-MI
Stupor, hogy buta, butaság, ostobaság, ostobaság, butaság, brutális, ostoba, stultifying, bódító
Minta, kupon, ruha Drágám, mézes, édes
A helyszín a valamit, hely
Bias, ferde, ferde, ferde, kereszt, fonák, ferde, félre, az egész, ferdén
Kiszélesítése, szélesség, nagysága, kiterjedése, hatálya, skála, széles, teljes, tágas, széles körben
Hossz, hosszú, hosszirányú, hosszirányban
LA-SO-FA Show, kijelző, szét, showman Tegye, kérkedik, kiállítás, kiállítás, kiállítás, kiállító, kijelző Match, állítsa Rizs Jelentőségű, fontos, jelentős, számottevő Patent, képesítési bizonyítvánnyal, bizonyítvány találmány Patent, szabadalmaztatott
LA-SO-SO Scale (a hal stb), pikkelyes Nacre, anya gyöngyház Shell, hajótest Horn, agancs, kanos, szarvas Elefántcsont Parafa-
LA-SO-LA Üzlet, üzletember, üzletasszony, üzleti ügynök Kivéve (v), kivétel, kivételes, kivételes esetben, kivéve, kivéve mellett
Solvency, oldószert (fizetheti az egyén adósságok)
Garantáltan, biztosítani, garancia, biztosítás Csomag, csomagolás, csomagoló Árpa, kifáraszt, kukoricadara
Export, kivitel, exportőr
LA-SO-TI Tárgyalás, vita, tárgyalás, tárgyaló Menj vissza, hogy ismét visszaszerezze, reprise, folytatása visszafoglalás
Kétség, hitetlenség, hitetlenkedve
Tedd vissza, vissza Egyenértékű, az egyenlő Advantage, előnyös, előnyösen Liszt, gabona (gabona), kukoricakeményítő, burgonyakeményítő liszt, keményítő liszt
LA-LA-DO la-la-do-do-%hu Tabacco, tubákos szelence Snuff, felhorkant, hogy tubák, aki veszi tubák A füst, füst, füst, dohányos Szivar Cső Smoke den, taverna, bár, Estaminet
LA-LA-RE Irodalmi kabinet la-la-re-re-%hu Iratkozzon fel, előfizetés, előfizető Iratkozzon fel, előfizetés, előfizető Számíthat, támaszkodik, attól függ, Könyvesbolt, könyvesbolt, könyvkereskedő Edit, kiadás, szerkesztő
LA-LA-MI Nyomtatás, nyomda, nyomtatás, nyomtató Ha döntetlen (a kártya, tételek, stb), válassza ki véletlenszerűen la-la-mi-mi-%hu Nyomtatási lemez (fém, műanyag, vagy papír, hordozzák a képet, amely a nyomtatandó papír) Kötődik (a könyv), kötelező, könyvkötészet, könyvkötő Formátum, a méret, a Folio (készült összehajtott papírlapot egyszer, hogy két levél), quarto (sodrott négy levél (8 oldal)), Oktávót (hajtogatott nyolc levelek (16 oldal)), duodecimo (hajtogatott levelek 12 (24 oldal)) A csomag, karton, karton gyártó, doboz, karton
LA-LA-FA Órák, óra, karóra, órák Gild, aranyozás, Gilder Silverplate, ezüst, ezüstműves, ezüstös la-la-fa-fa-%hu
Hiánya veszély, biztonság, biztonságos
Goldsmithing, aranyműves Hardware, boltba
LA-LA-SO Ékszer, ékszer, ékszerek, ékszerész Gyűjtés, összeszerelni, csoport, összeszerelés, kollekció Lánc, nyaklánc Ring, szövetség, zenekar la-la-so-so-%hu Gyöngy, gyöngy Jet (ásványi), a lignit
LA-LA-LA
LA-LA-TI Gems, drágakövek, gyémánt, vörös gyémánt, rubin, gyémánt kereskedő Smaragd Topáz Garnet, korall (kő), karneol, korallból Ametiszt Opál la-la-ti-ti-%hu
LA-TI-DO Bake, pékség, pék Divat, a stílus a nap, a kívánt, futás, divat, divatos, divat Fehérnemű Karima, gallér, merev gallér, hamis nyakörv Mandzsetták, ujjak Csipke, a Malines, Angliából Szalag, zsinór, szalag
LA-TI-RE Display, plakát, poszter, aláír Tészta, tészta, tészta, tésztás, pépes, tésztás Harisnya, harisnyakészítő Couple, pár, pár, párosulva Kötött, kötés Net, háló, hálózat, necc Horgolt, horgolt horog
LA-TI-MI
Gyávaság, gyáva, nem bátorság, gyáva
Felhalmoz, felhalmozódnak, rakás, halom, kupac, felhalmozódása tömeg Kovász, élesztő, kovász, kelesztés Terhelheti meg, zsúfoltságának, torlódás, akadályozzák, hátráltatják Rövidáru, eladó varró-anyagok és ruházat Ball menet (Tűpárna?) Gombolyag
LA-TI-FA
Neveletlenség, tapintatlan, incelicately
Fair, showman Játékok, játék, csörgők (?) Kosárfonás, kosár Doll, babák Bábok, marionett, báb Lottó
LA-TI-SO Barangol, vándorol, menj ide-oda, kalandor, csavargó Sarlatán, állítás, hogy az egyik csinál valamit is (hogy egy ténylegesen nem jól), büszkélkedhet, dicsekedni, magasztalás, kérkedés, sarlatánság, hencegő, hencegő, szélhámos Megvesztegetést, vénás (motiválja kenőpénzt), zsoldos (elsősorban az érintett pénzt rovására etika) Készíts egy hamis, hamis, kovács Filter, szitál, szűrés, szűrő, szita, szűrő, képernyő, tésztaszűrő Van sérti, káros lehet, megsérül, károsodás, rossz, hátrányára, hátrány, hátrányos, káros, hátrányos Menj csődöt, csőd, csődbe jutott
LA-TI-LA Ajtónálló, usher Assigne, szétosztja, engedményezés Hívás, megidézi, interpelláció, kérdés, idézés, kérdező Tiltakozás Trial, ügy, per Edények, konyhafelszerelések, edények, fazekak, serpenyők, fazék, bogrács, kád, kád, kazán
Gain, haszon, nyereség, Gainer, kedvezményezettek, gyümölcsöző, jövedelmező, jövedelmező, gyümölcsöző, sikeres
LA-TI-TI Curry (Treat cserzett bőr, hogy javítsa annak tulajdonságait), tan, Currier, Tanner Animal elrejtése, bőr-, bőr-, bőrszerű Báránybőr, hide Fur, szőrme, nyérc, mókus, Astrakhan, nyest Gumi, rugalmas Whale, bálnacsont

DO RE MI FA SO LA TI
TI-DO-DO Cégbíróság Folytassa, eljárás, folyamat A finom, finom, megbírságolható Békebíró, Bíró a Béke Registry, iktató Az aukció, árverés, árverési értékesítést
TI-DO-RE Város, falu, város, falu Kormány iskolák, ingyenes iskolák, állami iskolák, intő rendszer, a kölcsönös oktatás, közösségi iskola, községi iskola, óvoda Kerítés, határ, kapu, sorompó Kerület Neighborhood, terület, negyedév
Opacity, átlátszatlan
Street, járda, úttest, út, járda
TI-DO-MI Square (a város) Monument, diadalív, obeliszk, oszlop, piramis Conservatory of Arts and Trades Épület, épület, vár, kastély, palota Prefektúra, városháza, prefektus, alispán Városháza, polgármester, alpolgármester Önkormányzat, városi tanács, városi tanács, önkormányzati
TI-DO-FA Kolostor, kolostor, apátság, szerzetesi Kórház, hospice, betegszoba Inn, hotel, panzió, panzió, hostel, vendéglős Conservatory of Music Cabaret, szórakozóhely, kocsma, étterem, vendéglős Kávézó, kávéház tulajdonosa Piac, bazár, piactér
TI-DO-SO Boulevard, út, sétány
Fogadás pénz, visszafizetésére, visszatéríti, nyugta visszatérítés visszafizetése, visszatérítendő
Alley, avenue, folyosó
Monotónia, egyneműség, monoton, egységes School of Saint-Cyr, Politechnikai Iskola Átjárás Folyosó, előszoba, labirintus, labirintus
TI-DO-LA Külváros, elővárosi Dock, emelő (?), Gát, gát River, folyóvízi Bridge, ponton (?) Arch, boltív, ív Általános Iskola Szökőkút
TI-DO-TI Központosítani, központosítás, központja, közepén, a központi, a közepén, központilag Átlagos, átlag, az átlag Szög, sarok, ék, szögletes, szögben
Jelenlét, jelen
Realizmus, pozitivizmus, realista, pozitivista, reális
Triangle, háromszögelés, háromszög, háromszög Central School
TI-RE-DO Kataszter, kataszter (A nyilvántartás az ingatlanok mutató mértékben érték és földtulajdon az adózás) Kormány, kormány, kormányzó, irányító, kormányzati Force, kényszeríteni, kötelezni, szükségessé teszik, leigázza kényszerítheti, korlátozzák, korlátozott, a kényszerű, kötelező, kényszerítő szükségszerűen, szívesen, annak ellenére, hogy (annak ellenére, hogy) Szavazás, szavazás, a választók Elect, választás, választott, a választási
Detail, a részleteket, részletezve, részletesen
Jellemző, helyettes, meghatalmazott
TI-RE-RE Árverésvezető Igazságügyi elágazik, bírósági tisztviselő Ügynökség Public Teasury, Treasury Ügynökség kincstárnoka, meghatalmazott a Kincstár Számviteli Hivatal, könyvelő Tartoznak, tagság, függőség, tartozás Alkalmas, öltöny
TI-RE-MI
Süketség, süket, deafly
Dynasty, dinasztikus Fizika, fizikus Empire, császár, császárné, császári, imperially Royalty, a szuverenitás, a király, királyné, szuverén uralkodó, diktátor, királyi Szabály, uralkodása, uralkodó, trón A Bíróság udvaronc, férfi a bíróság
TI-RE-FA Fejedelemség, herceg, hercegnő, fenség, fejedelmi Nemesebbé, ruházzák a címet, nemesség, arisztokrácia, Nemes, címmel, arisztokrata, úriember, arisztokratikus, arisztokrácia, arisztokrata
Szerénység, alázat, szerény, alázatos, szerényen, alázatosan
Együttműködés, közös erőfeszítés, az együttműködés, munkatárs, munkatárs, partner Duke, hercegnő, márki, marquise, gróf, grófnő, vicomte, grófnő, báró bárónő Lovag, lovagi, lovag Címer, címer, címer
TI-RE-SO Feljogosítják című, címmel, cím (tiszteletbeli?), Képesítés Sire, felség Uram, Te Lordship, Lord, stb (mint a cím) Az Excellence (mint cím) Kémia, vegyész Eminenciád (mint cím) A nagyság (mint cím)
TI-RE-LA Szenátus House of Peers, szenátor, a szakértői Törvényhozó testület, a képviselőház, az alakuló Államtanács, az állami tanácsos Session, találkozó, ülés Konzulátus, nagykövetség, konzul, nagykövet, alelnök konzul Botanika, botanikus Minősülnek, létrehoz, formában, alkotmány, képződés, alkotó, alkotmányos, alkotmányosan
TI-RE-TI Diplomácia, diplomata, államférfi, diplomata, diplomáciai Politika Spirit a párt, pártosság, szekta, partizán, prozelita, szektás, követő Imperializmus, királypártúság, királyság, legitimitás (jogszerűségét?), Császári, királyi, monarchista, királypárti, monarchikus, monarchically Liberalizmus, a liberális Köztársaság, republikanizmus, köztársasági Csillagászat, csillagász, csillagászati
TI-MI-DO
Tökéletlenség, tökéletlen, tökéletesen
Minisztérium, miniszter, miniszteri, ministerially Bürokrácia, bürokrata, bürokratikus, bürokratikusan Számfeletti, asszisztens, a második-in-command, főnök, főnök, fej (?) Titkára, titkársági munka Elnököl, elnökség, elnök, alelnök A Bizottság, comittee, bizottságban tag
TI-MI-RE Elfogadása, az örökbefogadás, az örökbefogadó-, elfogadásra, örökbefogadható Földrajz, geográfus, földrajzi Kártalanítja, kártalanítás, (kompenzálják) Kompenzálása, a kompenzáció, töltsük fel Jutalom, jutalom, díjazására, díjazás, fizetés, jövedelmező, jutalmazása Panzió, nyugdíjas, (a rendszeres kifizetést, aki már nem működik, vagy a királyi kedvenc vagy művész vagy tudós ahhoz, hogy tovább folytassa a munkát, amely közérdekű / érték) Nyugdíjba, nyugdíj, nyugdíjas
TI-MI-MI Közjegyzői szakma, közjegyző, közjegyző, közjegyzői Bíróság elé, az ügyészség, ügyész, ügyvéd, képviselő Jelzálog Szerződés, vállalkozó, szerződéses Okirat születés, születési anyakönyvi kivonat Okirat halál, halotti anyakönyvi kivonat
TI-MI-FA Kezelése, adminisztrációja, közvetlen, igazgatás, irányítás, irány, vezetés, adminisztrátor, igazgató, menedzser, közigazgatási, adminisztratív Gondoskodás, felügyeletet, sáfár, főfelügyelő
Mérsékelt, moderálás, mértékletesség, józanság, mértékletesség, mérsékelt, józan, takarékos, józanul
Földrajzi térkép, világtérkép, térkép a világ, földgolyó Kezelése, szabályozzák, az irányítás, a kormányzás, menedzser Fogadás, gyűjtés, bevétel, gyűjtő, vevő Fizessen a munkabér, jutalom, munkabér, kártérítés, fizetés
TI-MI-SO
Sötétség, homály, sötét, árnyékos, sötét
Talaj (v.), befeketíteni, folt, piszok, folt, piszkosság, pöttyös, mocskos, mocskos, tisztátalan, aljasan
Pozíció, location Foglalkoztatás, munkahely, beosztás, felelősség, küldetés, alkalmazott, munkavállaló, staff, ügynök Colony, törzs, telepes, telepes, gyarmati
Rövid, rövidített, vágott rövid, kivágott, rövidíteni
Kedvencek, kiegészítse, tulajdonítanak, helyettes
TI-MI-LA Újságírás, folyóirat, közlöny, újságíró Írj, szavakba önteni, az írás, kifejezés, író Insert, közbe, beillesztés interkaláris, intercalaris Cikk, jelentés, kimutatás, Exposé Hírek, újdonságok író Honosít, honosítás Közzététele, hatályba léptetésére, hirdetjük, közzététel, kihirdetés, kiáltvány, publicista, az állami, nyilvánosan
TI-MI-TI Történelem, krónika, rekord, hsitorian, krónikás, krónikás, történelmi, történelem Középkor Vélemény, hangulat, érzés
Áthelyezéséhez vissza, retrográd, vissza, visszahúzódik, csökken, degenerált, reflux, hanyatlás, degeneráció, retrográd, retrospektív, hátranézett, hátra
Korszerűség, modern, kortárs (n. és adj.) Brotherhood, testvér, kolléga, tagtársáról Elnyomják, az elnyomás, elnyomó
TI-FA-DO Optika, optikus, optikai Uralják, master, leigáz, uralom, uralkodó, domináns Bitorol, megfelelő, megragadják, betörni, visszaéléssel, invázió, az előirányzat, bitorló, támadó Elnyomják, zsarnokoskodik, az elnyomás, a zsarnokság, abszolutizmus, zsarnokság, önkényes hatalom, önkény, mérlegelési jogkör, elnyomó, zsarnok, despota, zsarnok, elnyomó, zsarnoki, abszolút, despotikus, autokratikus
Kimondhatatlan, leírhatatlan, kimondhatatlan
Visszavonása, eltörlésére, semmisítse meg, hatályon kívül helyezés, megfoszt trónjától, visszavonása, megszüntetése, annulációs, trónfosztás, visszahúzás Exile, száműzni, törvényen kívüli, a kiküldetési, száműzetésben (n.), száműzetés, betiltás, a kiküldetési, száműzött, száműzött, tiltott, külföldi
TI-FA-RE Államosítani, honosít, állampolgárság, nemzet, birodalom, állam, terület, nemzeti, nemzeti Távcső Haza, haza, haza, ország, honfitársa, honfitársa, polgártárs
Civilizálni, emberivé, civilizáció, civilizációs, civilizált, a civilizáció
Osztály, megyei Tartomány, tartományi A külföldi, idegen, külföldi, külföldi
TI-FA-MI
Ahhoz, hogy gyengébb, gyengeség, erőtlenség, gyengeség, gyenge, törékeny, beteges, vékony, apró, erõtlenül
Nemzetközi Hőmérő Az ismeretlen, ismeretlen Polgárság, középosztály, köznép, beurgeois, közös, nem nemes, vulgáris Charge, jutalék, delegálás Légy felelős, van jutalék, proxy, ügyvivő
TI-FA-FA Felvétel, mappa, fájl Levéltár, levéltáros Nevezd, jelzős Control, montitor, adatbázis, vezérlő Kisajátít, kisajátítás Possession, ingatlan
TI-FA-SO Adja meg, kijelöli, jelzés, megjelölés, mutató, tájékoztató jellegű, designative Traverse, kereszt, bejárás, az egész
Gorombaság, udvariatlanság, udvariatlanság, rusztikus, faragatlan, durva, udvariatlan, udvariatlan, faragatlan, udvariatlan, durván
Kövesd, a következő, a következő Légnyomásmérő Escort, kísérő, escort (n.), felvonulás Gyűjtés, összeszerelni, csokor up, rally, tömeg, tömeg, tömeg
TI-FA-LA Pass, tompított Ismerje meg, találkoznak, találkozó, konzultáció Felismeri valaki, aknowledge, show hála, felismerhető Rendezvous egy ülést egyeztetett helyen és időben (általában két ember között)
Különbség, disszimilaritási, különbség, különböző, eltérő, sokszínű, heterogén, másként, sokféleképpen, más módon, más
Balloon, Aerostat, léghajós Club, ``kör``, klubtagok
TI-FA-TI Kaszinó Játssz, játszani, játék Biliárd, medence, labda, pool golyó, kugli (a bowling játék Európában) Kártyák, játékkártyák
Életkor, antikvitás, antik, öreg antik, gót, ősi, ősi, korábban egyszer, régen
Sakk, dáma, dominó lottó, chip (póker?), Kártya Ejtőernyő
TI-SO-DO Fegyvergyár Ösztöndíj, tudós Bank, bankár Place (értékek), beruházás
Fail, hogy nincs siker, kudarc, balszerencse, vereség, csalódottság
Bróker Exchange, pénzváltó, változás gép
TI-SO-RE Alsó-, csepp, csökkenés, alacsony Sword, Cutlass, handzsár Annuity, jövedelem, bevétel, járadékos Kupon Részvények, részvényes Bonds (például a vasúti és más vállalatok) Növelése, bika, nagy, top
TI-SO-MI Treasury, a pénzügyek Pénzügy, pénzügyi Kerítés, vívás, vívó Spekulál, spekuláció, spekuláns, spekulatív Nagybetű, tőkealapok, a tőke, a kapitalista Kamat, a kamat a Uzsora, uzsorás, bróker
TI-SO-FA
Lie, hazugság, képmutatás, hazug, hamis, álszent, hamis, álszent
Öltözködni, álcázzák, álarcos mulatság, maszk, karnevál Scream, kiabálni, kiabál az ember tüdejét, sírni, kiabálás, kikiáltó Az ellen, kivédeni, védelme, kezelése A kábító, kábulatban, ámulatba ejt, a zaj, a zűrzavar, robbanás, hangzavar, zajos, viharos, süket, tumultuously Sokk, bánt, botrány, rossz példa, megdöbbentő, sértő, botrányos Való visszaélés, visszaélés, sértheti, visszaélés, felesleges, sértő, visszaélésszerűen
TI-SO-SO Petíció (v. & n.), Petíció Követelés, a kereslet Cím (beszéd), emlékirat, rövid Alkalmaz alkalmazás, a tagjelölt, a pályázó Bosszantja, zavarja, zavarta, megszállottja, ingerelni, megszállottság, kellemetlen, unalmas, idegesítő, unalmas, provokál, elviselhetetlen, elviselhetetlen, kibírhatatlan, bosszantóan, elviselhetetlenül Transzfer, továbbítására, engedményezési, átadás, át, továbbítása, átruházó, továbbított, átruházható
TI-SO-LA Népességnövekedés, az emberek, a lakosság, az emberek, a vulgáris, plebejus, proletár Demokrácia, demokrata, a demokratikus Összeesküvést, telek, nyílászáró, intrika, sző (a parcella), összeesküvés, telek, Cabal, összeesküvő, plotter
Széthúzás, félreértés, aggaszt, széthúzás, viszály, anarchia, törvénytelenség, diszruptor, anarchista, anarchikus
Detune, torzítják, egyet nem értés, disszonancia, disszonáns, rossz
Tornatermi, edzőterem, torna Insurge, kelj fel, forradalmasíthatja, felkelés, lázadás, zavargás, lázadás, forradalom, lázító, széthúzó, felkelő, forradalmi felkelés
TI-SO-TI Damage, kár, meddő, fosztogatás, kirabolni, elpusztítani, elpazarol, feldúlják, fosztogatás, fosztogatást, pusztulás, Pillard, pusztító, gazember, gazember, kalóz Rom, nélkülözés, esik a rom, rom, törmelék, törmelék, maradványok, továbbra is
Bizonytalanság, bizonytalan, megbízhatatlan, homályos, kétértelmű
Pusztítsd el, megöl, megsemmisíteni, vágás, mészárlás, gyilkosság, pusztítás, gyilkolás, kiirtás, vérontás, romboló, gyilkos, gyilkos Rombolni, pusztítani, bontási, visszaírás Fall, összeomlás, morzsolódik, felborul, felszínsüllyedés, földcsuszamlás, összeomlás Manège, cirque, lóversenypálya, lóversenypálya, versenypálya
TI-LA-DO Equitation, lovaglás, lovaglás, lovas, lovas, lovas, lovas
Elkerülése érdekében, Dodge, elkerülik, megkerülése, kijátssza, menekülés, elkerülhető
Elégedetlenség, elégedetlen, elégedetlenség
Menekülj, menekülni, futni, dezertál, szökevények, katonaszökevény Watch, kém, csapda, kilátó, virrasztó, megbízottja, kém, éber, éber Catch, csapda, csapda, nettó Arrest, letartóztatták
TI-LA-RE Vám-, vám-tisztviselő Lóverseny, kavalkád, ló zsoké Grant felvételi, belépési jog Raktár, raktár Kisajátítani, monopólium, adózás (?), Adó (?), Tribute, hozzájárulás, adózó, járulékalapú, adófizető Ments, tilthatják meg, tiltással, tiltás, tiltott, illegális, tiltott Elszívná, csalárd csal (a), az orvvadászat, a csempészet, csalás, orvvadász, csempész, tisztességtelen, csalárd
TI-LA-MI Rendőrség, rendőr, rendőr, rendőr őrmester Rendőrség, rendőrfőnök Lovagi torna, lovag Gendarme ``, a fegyveres rendőrség, rendőrség Nemzeti gárda Őrház, post Monitor, karóra, frakció, felügyelő, őr, őrszem, őr, járőr, biztonságos
TI-LA-FA Embertelenség, kegyetlenség, barbárság, vadság, embertelen, kegyetlen, barbár, vad, vérszomjas, kínzó Minisztérium / államtitkár Minisztérium / igazságügy-miniszter Fogadást, tétet, jobb, szerencsejátékos Minisztérium / külügyminiszter Minisztérium / belügyminiszter Minisztérium / pénzügyminiszter
TI-LA-SO Minisztérium / hadügyminiszter Minisztérium / miniszter Tengeri és Colonies Minisztérium / miniszter Oktatási és Vallásügyi Minisztérium Minisztérium / földművelésügyi, Kereskedelmi és közmunkák Pirotechnika, pirotechnikai
Import, behozatalát, az importőr
Minisztérium / miniszter a Szépművészeti vagy a House of the Emperor
TI-LA-LA Végrehajtó Kamarás Butler, háznagy Huntsman, mestere a vadászat, grand Huntsman Esquire, page Száz őrök, Gardes du Corps
TI-LA-TI Rendelési a Legion of Honor, légiós, tagja a Legion of Honor Díszíteni, dekoráció Főtiszti Rangja Commander Nagykeresztje
Lose, veszteség, hiány, vesztes, elveszett, gyógyíthatatlan, helyrehozhatatlan
Tűzijáték, petárda, rakéta, római gyertya
TI-TI-DO ti-ti-do-do-%hu
Justicy, a méltányosság, a méltányosság, pártatlanság, tisztességes, méltányos, pártatlan, igazságos, igazságügyi, jogi, jogosan, tisztességesen, pártatlanul
Rendelet, törvény, kód, jogalkotó, jogász, jogszabály, jogi Jogtudomány, törvény, jogszabályok, közjogi, jogtanácsos, ügyvéd Bírói, bíró Kancellár Ügyész-helyettes ügyész
TI-TI-RE Törvényszék bíróság ti-ti-re-re-%hu Legfelsőbb bíróság Semmítőszék Fellebbviteli bíróság Bíróságok elsőfokú / eljárás Bírói határozat bíróság (Crown bíróságok) Büntetőbíróság
TI-TI-MI Tégy bizonyságot, bizonyítani, bizonyság, bizonyítékok, demonstráció, tanú Állapítsa meg, felmondja, nyilatkozat, nyilatkozat, felmondás, felvevő, feljelentő, besúgó ti-ti-mi-mi-%hu
Megerősítik, tanúsítja, igazolom, megerősítés, tanúsítvány, bizonyítvány, igenlő, hitelesített, hiteles, igazolt
Protest, esküszöm, eskü, káromkodás Vádol, vádol, díj, hibáztat, vád, vádemelés, vádló, vádló A vádlott, a töltött, az alperes
TI-TI-FA Ügyvéd, ügyvédi, tanácsadás Hivatkozhat, beadvány, jogalap Az ok, az ok ti-ti-fa-fa-%hu Indokolják, kiment, felmentéséhez, megvédeni, állj fel, indoklás, apológia, védő, támogató Igazoló dokumentumok, alátámasztó bizonyítékokat Enyhítő darab, enyhítő dokumentumok
TI-TI-SO Bíró Zsűri Judge (v.), ítélet, mondat, ítélet, bíró (n.), választottbíró, játékvezető, jogi
Többség, a legnagyobb számú, maximu, nagyobb
ti-ti-so-so-%hu Menti fel, feloldozást Elítélik, elítélés
TI-TI-LA Gyilkosság, meggyilkolni, megöl, gyilkosság, gyilkosság, emberölés, orgyilkos, gyilkos, gyilkos Bűnözés, szabálysértési, büntetőjogi, gonosztevő, bűnösen Infamy, aljasság, nagysága, atrocitás, utálatos, gazság, szörnyűség, szörnyeteg, hírhedt, kegyetlen, szörnyű, szörnyen, szörnyen Börtönbe, bezár, bebörtönzés, bebörtönzés, captiviy, rab, fogvatartott, rab, börtön, letartóztatás, börtön Labor tábor, gálya, gályarab ti-ti-la-la-%hu Állvány, akasztófa, akasztófa
TI-TI-TI

No comments:

Post a Comment