My Blogs

My Blogs:
so-re-so +
so-re-la

Saturday, January 5, 2013

#0195 - slovenčina (Slovak) 49 do-re-mi


slovenčina ( Slovak )Deň DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
1 Nedokonalé, definitívne preterite ??? Jeden prvý, singel, jednotka, iba Trinásť trinásta Osemdesiat, osemdesiate Nedeľa Teplota, klíma Atmosféra, vzduch ??-DO-DO
2 Aj, ja, ja, osobne, my sami Zemeguľu, svete, zemegule, krajiny Filozofia, filozof, filozofické Sympatie, sklon, súcit, mať radosť Nemorálne, nemorálnosť, bez zásad Kopírovanie, prepísať, prepis College, vysoká škola, inštitúcie, univerzity, učiteľ, profesor, riaditeľ Potupa, degradovať, defilujú, ponižovať ??-DO-RE
3 Tie, sám, (singulární alebo množné) Seasons Ošklivit, odpor, odporný Prilákať, kresliť, odvolať k Letter (mail), úradné list, epištola Napodobňovať, falšovať, napodobniť, emulovať, falzifikáty Škola, študent, žiak, žiak Nepriateľstvo, nepriateľstvo, nepriateľ, protivník, protivník, nepriateľské ??-DO-MI
4 On, ona, ono, on, ona, je, že Zimné Morálne, morálne, moralizovať Prednosť, rovnako ako väčšina Dátum, éra Príklad, model, typ Prečítajte si, čítanie, čitateľ, čitateľné, čitateľne Dátum, začať, začať ??-DO-FA
5 Self, sám seba Jar Clo Trojice Ak chcete podpísať, podpis Prekladať, interpretovať, preklady, tlmočník Kniha, objem, tome Študovať ??-DO-SO
6 Jeden, niekto, iná osoba Leto Príslovia, porekadlá Reciprocita, vzájomnosť, respektíve, vice versa Pečiatka, tesnenie Komentár, komentár, komentátor Predslov, predhovor, preambula, úvod Progress, progresívny ??-DO-LA
7 Ostatné, iné, odlišné, alternatívne Jeseň Honor, čestný, ctihodný, vážený Rád, pripojené, pripojí k, priateľ, priateľský, sa na End, kompletné, povrch, finále, konečne, ukončenie, dosiahnuť Tradícia, tradične, tradičné Word, termín Učiť sa, učenie, vzdelávania, odbornej prípravy ??-DO-TI
Deň DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
8 My, moja Čas Júl Milujte sa navzájom, súhlasím Kontakt, adresa, pošlite list Neznamená, predpokladané Abeceda, abecedné (ly) Gramatika, syntax, gramaticky ??-RE-DO
9 Predminulý čas Január ??? Štrnásť, štrnásty Hundred, stý Minulosti, bývalý, okolo Hmla, hmla, hmla, hmlistý Hviezda, planéta, kométa ??-RE-RE
10 Vaše, vaše Deň August Milovaní, miláčik, drahý, draho miloval Byť, existovať (pomocné) Nevďak, bez ohľadu na, nevďačný Spell, pravopis Spell, pravopis, pravopis, orthographic ??-RE-MI
11 Jeho, jej, jeho Týždeň Septembra Neha, láskavosť, milujúci, nežne, záľuba, pohladenie Choď, postupujte Skráťte, skracovať, stručné, hutný, stručné, krátke Slabika, slabičné, jednoslabičné slovo, nehovoriaci Presnosť, presnosť, dochvíľnosť, pracovitosť ??-RE-FA
12 Naše, naše Mesiac Október Potvrdenie, vďačnosť, uznanie, byť vďačný Predĺžiť, rozšíriť, rozšírenie, predĺženie Jazyk, idiom, dialekt, lingvistika, filológie Lekcia, výučba Pravidelné, symetrické, symetriu, správne ??-RE-SO
13 Vaše, vy (množné číslo) Rok November Venujte, zameranie, venovať sa, venovanie Mailom, poštou, pošta Slovník, slovná zásoba, slovník Veta, veta Pozor, starať, rozjímanie, byť opatrní ??-RE-LA
14 Ich, ich Storočia December Link, dlhopis, reťaz, zapínanie Nepresnosť, nepresnosť, nepresné Nezrovnalosti, anomálie, nepravidelný Rozptýlenie, nepozornosť, nechtiac, nepozorný, neopatrnosť, sa neuplatňuje Použiť, aplikovaná, usilovný, zámerne ??-RE-TI
Deň DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
15 Pre Universe, vytvorenie Limit, spútanie, hranice, obmedziť Seven, siedmy Zadarmo, oslobodené, enfranchisement, emancipovať Diabol, Satan, Lucifer, démon, satanský Dočasné, prchavý Rozlišujte, rozlišovať, rozoznávať, rozdiel, Nuance, ??-MI-DO
16 To, ktoré, ktorý Infinity, neobmedzené, nekonečné, nedefinované, nesmiernosť, nespútaný, nesmiernu Zaslúži, byť hodný, chvályhodné, chválili Osem, ôsmy, oktáva Zlí, skazení, malígne, zdraviu škodlivé, maleficence Sloveso, podstatné meno, prídavné meno, príslovky Napíšte, písanie, spisovateľ Vysvetlite, definovať, ukazujú, vysvetľovať, definícia, vysvetlenie ??-MI-RE
17 Budúce Február Dva, druhý, jednak interval sekundy ??? Tisíc, tisícina Súčasné Vlhkosť, mokré, navlhčiť, namočiť, vlhké Moon, mesačná ??-MI-MI
18 Ktorého Providence, prozreteľne, sociálne Zhovievavosť, dobre robí Deväť deviaty Pečiatka, pečiatky (sloveso) Článok Pero Význam, význam ??-MI-FA
19 No, dobre, dobre Boh, všemocný, najvyššie bytie Almužna, charita Ten, desiata Už (pomocné), má, vlastné, sa Zámeno Zabudnite, výhľad, zanedbávanie, zábudlivý, vynechajte Zjednodušte, aby ľahké, jednoduché, elementárne ??-MI-SO
20 Tu, hľa, tu je Zvečniť, udržiavať, večný, večnosť Dajte, darčeka, prítomný Eleven, jedenásty Postman, kuriér, pošta Pamätajte si, spomínam, pripomenutie, pomník, suvenír Ink, kalamár Uľahčiť, aby sa ľahko, podporu, ľahké ??-MI-LA
21 Dobrý večer, dobrú noc Zvečniť, nesmrteľný, nezničiteľný, nezničiteľný Nevysvetliteľné, nedefinovateľné, nepochopiteľné, inconceiveable, tajomný Dvanásť, dvanásty Carry, priniesť, prenosný Komplikovať, komplikácie, sťažiť Obtiažnosť, problémy, tvrdosť Objasniť, zosvetliť, objasní, explicitný, jasnosť, mysliteľné ??-MI-TI
Deň DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
22 Čo?, Čo je to? Majesty, majestátnosť, veľkosť, uloženie, majestátne Významná osobnosť, významný, sláva Dohoda, potešenie, pôžitok Devätnásť, devätnásty Neutrálny, neutralita Papier, list papiera, pergamen Diktovať, diktát, prečítal ??-FA-DO
23 To, že jeden, ty (osoby alebo veci) Najvyššia, sovreign dignities, vyznamenania, čestné Prosím, rovnako ako, príjemný, zvodný Dvadsať dvadsiatom Odstrániť, odstrániť, preškrtnúť, prečiarkne, zahladiť Page, lístie, flip / listovať Porucha, vada, porucha, chybné, nepodarilo ??-FA-RE
24 To, tento, tieto (ľudí alebo veci) Veľkoleposť, nádhera, superb Nepáči, nepríjemné, nepohodlné Povzdych Tridsať, tridsiaty Nižšia, znižovať, odstúpiť Notebook, portfólio Správne, reforma, korekcia, reformácie ??-FA-MI
25 Podmieňovací Marec Tri, tretia, po tretie, interval tretiny Pätnásta, pätnásty ??? Budúcnosť Sneh, krúpy, dážď so snehom Sun, solárne ??-FA-FA
26 Tu, tu je, je to Marvel, zázrak Nezmazateľné (uneraseable) Zvýšiť, povýšiť, pozdvihol, vysoká Štyridsať, fourtieth Zastrašiť, šikanovať, obťažovať Rukopis, zvitok, písanie Počkajte, trpezlivosť, pacient ??-FA-SO
27 Dobré, chutné, vyriešené, vynikajúce, vynikajúce Miracle, nadprirodzený, zázračný Privilege, výsadám Túžba, priania, chcem, ŽELAJÚC Päťdesiat, päťdesiate Nech, aby Text, textové, doslovne, list Opakujte, rekapitulovať ??-FA-LA
28 Veľa, veľa, veľa, veľa (augmentatívne) Adore, uctievať Kvalifikujte, práva Nenapraviteľný, nemôže byť opravená Šesťdesiat, šesťdesiate Netrpezlivý, podráždený, netrpezlivosť, rozčuľovať Predmet, téma, práca, tému Znovu zdôrazňujeme, obnoviť, znovu ??-FA-TI
Deň DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
29 Nič, nula, nič, null Modliť sa Pochybnosti, skepticizmus, skeptický Duch Svätý Príčina, pretože vzhľadom na Pondelok Bezbožnosť, bezbožní, bezbožná, bezbožnosť Súťažiť, súťaž ??-SO-DO
30 Prečo? Čo? Veriť Err, chyba, chyba, chyba Božia milosť Teismus, deismus, teista, viera v Boha Utorok Ceruzka, skica Podporovať, povzbudiť, podporiť ??-SO-RE
31 Zle, zlo Ježiš Kristus Kacírstvo, kacír Sladkosť, príjemnosť, hladký, vyrovnaný Malice, nelaskavost, chorý vôle, pohŕdavý, malignity Streda Nerovnosť, nerovné, nerovnomerné Skontrolujte, recenzie, inšpektor, inšpekcia ??-SO-MI
32 Vzhľadom k tomu, pre Holy Virgin Ateizmus, ateista Zhovievavosť, prívetivosť, goodwill Zákona, správať, vykonávať Štvrtok Undo, vrátiť späť Recenzie, kontrolovať, skúmať ??-SO-FA
33 Imperatív Apríl Štyri, štvrtý, po štvrté, interval štvrtina Šestnásť, šestnásta Million, miliónty ??? Zmraziť, mráz, ľad, ľadový Shine, žiariť, žiara, radiačnej ??-SO-SO
34 Vždy, udržiavať, perpetuately, neustále Náboženstvo Materializmus, materialistickej, zhmotniť Equal, rovnosť, rovnako Do, aby, akcie, uskutočniteľné, ktoré sa dopúšťajú Piatok Vyrovnajte, linka, riadok Analyzujte, analýza, analytik, analytické ??-SO-LA
35 Vďaka, vďaka Posvätiť Odradiť, zastrašovanie, únavná Prívetivosť, láskavosť, druh, príjemné Pripravte, aby pripravený, prípravy Sobota Kreslenie, sledovať Otázka, vypočúvať, dotaz ??-SO-TI
Deň DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
36 Včera Dobročinnosť, dobročinný, charitatívne Škarohlídství, hundroš Posúdiť, odhadnúť, zvážte Musím (pomocné) Ospravedlňte, očistiť, pardon, ospravedlniteľné, ospravedlniteľný Dawn, za súmraku Porovnajte, porovnanie, podobnosť, podobnosť, porovnateľné ??-LA-DO
37 Dnes, v tento deň Filantropie, filantrop Znepriateliť, zmariť, nepohodlie, nepríjemné, obťažovať Zverte, dôvera Able, môže, môže, je to možné, uskutočniteľnosti Tolerovať, nesú si môžete dopriať, pôžitok, tolerancia Deň, denné svetlo, svetlo Crown, diadém, korunovácie, korunovaný ??-LA-RE
38 Zajtra Pohŕdajú, pohŕdanie, contemptuous Nedôvera, podozrivý, majte sa na pozore, nervózny Buďte vášnivý, vášeň, podpaľač, horlivo Prostriedky, zdroje, prostredníctvom, prostredníctvom Odpustite, milosť, amnestia, milosť, odpustenie Meteorológia, jav, meteor Nenávisť, nenávidieť, hnusiť, nenávisť, nepriateľstvo, averzia ??-LA-MI
39 Zlý Sympatizuje, škoda, súcit Nemožné, to nie je možné, nemožnosť Zbožňovať, zbožňovať, modlárstvo Pochopte, intelekt Favor, obľúbený, priaznivé, radšej Ráno Neschopný, nevhodné, neschopný, nešikovný ??-LA-FA
40 Nikdy Neospravedlniteľné, neodpustiteľné Intolerancia, závažnosti, rigorism, nepružné, rigidné Láska (k veci) Neľúbosť, nečestnosť, hanba Povolenie, povoliť, povoliť, povolenie Večer, za súmraku Dole, zostup, ísť dole ??-LA-SO
41 Prítomné participium Máj Päť, piaty, piatej, interval pätiny Sedemnásť, sedemnásty Mld. €, miliardtinu Hodina ??? Sky, obloha, Mliečna dráha, nebeská sklená banka, nebeský ??-LA-LA
42 Z Neporovnateľný, neoceniteľné, jedinečné, bez rovnaké Ľútosť, byť ľúto, pokánie, rue Láska, milovať, miláčik, zamilovaný Trend, tendencie, sklon k, dispozície Climb, kone, nábehu, lezenie, stúpanie Noc, v noci Medaily, medailón ??-LA-TI
Deň DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
43 Ako Pomoc, pomoc, pomoc, záchranu Týrať, tyran, týranie, násilie, hrubosť Fidelity, fathfulness, lojalita Procházka, krok Run, cval, závod, bežec Point, hlavná myšlienka Dážď, sprcha, lejak, daždivý ??-TI-DO
44 Každý, každý Podpora, základňa Spevniť, tvrdý, tvrdosť, ťažké Posledný, trvanlivý, stability, trvalé, doba trvania Opýtajte sa, vyšetrovať Ak chcete byť šťastný, Štětí, radostný, hravosť, radosť, šťastný, gay, rozradostněný, energický, veselo, veselo, veselo Bavte sa, užiť si, mať radosť, zábava, baviť Vietor, vietor, vánok, závan, hurikán ??-TI-RE
45 Dobré ráno / popoludní, ahoj Nevera, nevera Spíte, zlá nálada / postoj, mrzutý, nevrlosť, hašterivý, spurný Ak chcete zapojiť, zapojenie, snúbenec Rozvod, poprieť, poprieť, unmarry Ak chcete mať smolu, nešťastie, neúspech, kalamita, katastrofa, nešťastné Trest, neľúbosť, súženie, bolesť, trest Oblačnosti, oblačno ??-TI-MI
46 Malý, sotva Dosiahnuť, splniť Štát sa Marry, manželstvo, manžel, manželka, manžel, manželka Chcete (niečo urobiť) (pre túžby a chcú veci, pozri `mifala ``) Smiech, veselí, smiechu Neváhajte, choďte s neistotou, nerozhodnosti, nerozhodný Lightning, flash ??-TI-FA
47 Pane, pane Duty, povinnosť Ak chcete byť smutný, smútok, melanchólia, melanchólia, smutný Ak chcete mať šťastie, šťastie, šťastie, šťastie, šťastie, našťastie, našťastie Cry, plakať, vzlykať, slzy Úsmev, úsmev, s úsmevom Interpunkcia, interpunkcia Thunder, búrka, búrlivý ??-TI-SO
48 Madame, pani Noble, nobilitovaným, dôstojnosť, hodný, spravodlivý, pýcha Znudený, nuda Užite si, konzumáciu, potešenie, delírium, otrávený, opitý Rozhodnite, určiť, riešenie, rozhodnutia, uznesenia Skip, hop, skok, vrhnúť, rozpustilost Interpunkčné znamienko, otáznik, výkričník, čiarka Teplo, teplo, teplá, kalorický, s teplom, vrelo ??-TI-LA
49 Príčastie minulé Jún Šesť, šiesty, po šieste, interval šestina Osemnásť z osemnásteho Trillion, bilióntině Minúty, sekundy, moment, instant Cold, chladný, frigidné ??? ??-TI-TI
Deň DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  

No comments:

Post a Comment