My Blogs

My Blogs:     so-do-so       so-re-la

Saturday, January 5, 2013

#0190 - čeština (Czech) 49 do-re-mi


čeština ( Czech )Den DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
1 Nedokonalé, definitivní preterite ??? Jeden první, singl, jednotka, pouze Třináct třináctá Osmdesát, osmdesátá Neděle Teplota, klima Atmosféra, vzduch ??-DO-DO
2 I, já, já, osobně, my sami Zeměkouli, světě, zeměkoule, země Filozofie, filozof, filozofické Sympatie, sklon, soucit, mít radost Nemorální, nemorálnost, bez zásad Kopírování, přepsat, přepis College, vysoká škola, instituce, univerzity, učitel, profesor, ředitel Potupa, degradovat, defilují, ponižovat ??-DO-RE
3 Ty, sám, (singulární nebo množný) Seasons Ošklivit, odpor, odporný Přilákat, kreslit, odvolat k Letter (mail), úřední dopis, epištola Napodobovat, falšovat, napodobit, emulovat, padělky Škola, student, žák, žák Nepřátelství, nepřátelství, nepřítel, protivník, protivník, nepřátelské ??-DO-MI
4 On, ona, ono, on, ona, je, že Zimní Morální, morálně, moralizovat Přednost, stejně jako většina Datum, éra Příklad, model, typ Přečtěte si, čtení, čtenář, čitelné, čitelně Datum, začít, zahájit ??-DO-FA
5 Self, sám sebe Jaro Clo Trojice Chcete-li podepsat, podpis Překládat, interpretovat, překlady, tlumočník Kniha, objem, tome Studovat ??-DO-SO
6 Jeden, někdo, jiná osoba Léto Přísloví, rčení Reciprocita, vzájemnost, respektive, vice versa Razítko, těsnění Komentář, komentář, komentátor Předmluva, předmluva, preambule, úvod Progress, progresivní ??-DO-LA
7 Ostatní, jiné, odlišné, alternativní Podzim Honor, čestný, ctihodný, vážený Rád, připojeno, připojí k, přítel, přátelský, se na End, kompletní, povrch, finále, konečně, ukončení, dosáhnout Tradice, tradičně, tradiční Word, termín Učit se, učení, vzdělávání, odborné přípravy ??-DO-TI
Den DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
8 My, moje Čas Červenec Milujte se navzájem, souhlasím Kontakt, adresa, pošlete dopis Neznamená, předpokládané Abeceda, abecední (ly) Gramatika, syntax, gramaticky ??-RE-DO
9 Předminulý čas Leden ??? Čtrnáct, čtrnáctý Hundred, stý Minulosti, bývalý, kolem Mlha, mlha, mlha, mlhavý Hvězda, planeta, kometa ??-RE-RE
10 Vaše, vaše Den Srpen Milovaní, miláčku, drahý, draze miloval Být, existovat (pomocné) Nevděk, bez ohledu na, nevděčný Spell, pravopis Spell, pravopis, pravopis, orthographic ??-RE-MI
11 Jeho, její, jeho Týden Září Něha, laskavost, milující, něžně, záliba, pohlazení Jdi, postupujte Zkraťte, zkracovat, stručné, hutný, stručné, krátké Slabika, slabičný, jednoslabičné slovo, nemluvný Přesnost, přesnost, dochvilnost, pracovitost ??-RE-FA
12 Naše, naše Měsíc Říjen Potvrzení, vděčnost, uznání, být vděčný Prodloužit, rozšířit, rozšíření, prodloužení Jazyk, idiom, dialekt, lingvistika, filologie Lekce, výuka Pravidelné, symetrické, symetrii, správné ??-RE-SO
13 Vaše, vy (množné číslo) Rok Listopad Věnujte, zaměření, věnovat se, věnování Mailem, poštou, pošta Slovník, slovní zásoba, slovník Věta, věta Pozor, starat, rozjímání, být opatrní ??-RE-LA
14 Jejich, jejich Století Prosinec Link, dluhopis, řetěz, zapínání Nepřesnost, nepřesnost, nepřesné Nesrovnalosti, anomálie, nepravidelný Rozptýlení, nepozornost, nechtěně, nepozorný, neopatrnost, se nepoužije Použít, aplikovaná, pilný, záměrně ??-RE-TI
Den DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
15 Pro Universe, vytvoření Limit, spoutání, hranice, omezit Seven, sedmý Zdarma, osvobozeny, enfranchisement, emancipovat Ďábel, Satan, Lucifer, démon, satanský Dočasné, prchavý Rozlišujte, rozlišovat, rozeznávat, rozdíl, Nuance, ??-MI-DO
16 To, které, který Infinity, neomezené, nekonečné, nedefinované, nesmírnost, nespoutaný, nesmírnou Zaslouží, být hodný, chvályhodné, chválili Osm, osmý, oktáva Zlí, zkažení, maligní, zdraví škodlivé, maleficence Sloveso, podstatné jméno, přídavné jméno, příslovce Napište, psaní, spisovatel Vysvětlete, definovat, ukazují, vysvětlovati, definice, vysvětlení ??-MI-RE
17 Budoucí Únor Dva, druhý, jednak interval sekundy ??? Tisíc, tisícina Současné Vlhkost, mokré, navlhčit, namočit, vlhké Moon, měsíční ??-MI-MI
18 Jehož Providence, prozřetelné, sociální Shovívavost, dobře dělá Devět devátý Razítko, razítka (sloveso) Článek Pero Význam, význam ??-MI-FA
19 No, dobře, dobře Bůh, všemocný, nejvyšší bytí Almužna, charita Ten, desátá Už (pomocné), má, vlastní, se Zájmeno Zapomeňte, výhled, zanedbávání, zapomnětlivý, vynechejte Zjednodušte, aby snadné, jednoduché, elementární ??-MI-SO
20 Zde, hle, zde je Zvěčnit, udržovat, věčný, věčnost Dejte, dárku, přítomný Eleven, jedenáctý Postman, kurýr, pošta Pamatujte si, vzpomínám, připomenutí, pomník, suvenýr Ink, kalamář Usnadnit, aby se snadno, podporu, snadné ??-MI-LA
21 Dobrý večer, dobrou noc Zvěčnit, nesmrtelný, nezničitelný, nezničitelný Nevysvětlitelné, nedefinovatelné, nepochopitelné, inconceiveable, tajemný Dvanáct, dvanáctý Carry, přinést, přenosný Komplikovat, komplikace, ztížit Obtížnost, problémy, tvrdost Vyjasnit, zesvětlit, objasní, explicitní, jasnost, myslitelné ??-MI-TI
Den DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
22 Co?, Co je to? Majesty, majestátnost, velikost, uložení, majestátní Významná osobnost, významný, sláva Dohoda, potěšení, požitek Devatenáct, devatenáctý Neutrální, neutralita Papír, list papíru, pergamen Diktovat, diktát, přečetl ??-FA-DO
23 To, že jeden, ty (osoby nebo věci) Nejvyšší, sovreign dignities, vyznamenání, čestná Prosím, stejně jako, příjemný, svůdný Dvacet dvacátém Odstranit, odstranit, přeškrtnout, přeškrtne, zahladit Page, listí, flip / listovat Porucha, vada, porucha, vadné, nepodařilo ??-FA-RE
24 To, tento, tyto (lidi nebo věci) Velkolepost, nádhera, superb Nelíbí, nepříjemné, nepohodlné Povzdech Třicet, třicátý Nižší, snižovat, odstoupit Notebook, portfolio Správně, reforma, korekce, reformace ??-FA-MI
25 Podmiňovací Březen Tři, třetí, zatřetí, interval třetiny Patnáctá, patnáctý ??? Budoucnost Sníh, kroupy, déšť se sněhem Sun, solární ??-FA-FA
26 Zde, zde je, je to Marvel, zázrak Nesmazatelné (uneraseable) Zvýšit, povýšit, pozvedl, vysoká Čtyřicet, fourtieth Zastrašit, šikanovat, obtěžovat Rukopis, svitek, psaní Počkejte, trpělivost, pacient ??-FA-SO
27 Dobré, chutné, utěšený, vynikající, vynikající Miracle, nadpřirozený, zázračný Privilege, prerogative Touha, přání, chci, PŘEJÍCE Padesát, padesátá Nechť, aby Text, textové, doslovně, dopis Opakujte, rekapitulovat ??-FA-LA
28 Hodně, hodně, hodně, mnoho (augmentativní) Adore, uctívat Kvalifikujte, práva Nenapravitelný, nemůže být opravena Šedesát, šedesátá Netrpělivý, podrážděný, netrpělivost, rozčilovat Předmět, téma, práce, téma Znovu zdůrazňujeme, obnovit, znovu ??-FA-TI
Den DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
29 Nic, nula, nic, null Modlit se Pochyby, skepticismus, skeptický Duch svatý Příčina, protože vzhledem k Pondělí Bezbožnost, bezbožní, bezbožná, bezbožnost Soutěžit, soutěž ??-SO-DO
30 Proč? Co? Věřit Err, chyba, chyba, chyba Boží milost Teismus, deismus, teista, víra v Boha Úterý Tužka, skica Podporovat, povzbudit, podpořit ??-SO-RE
31 Špatně, zlo Ježíš Kristus Kacířství, kacíř Sladkost, příjemnost, hladký, vyrovnaný Malice, nelaskavost, nemocný vůle, pohrdavý, malignita Středa Nerovnost, nerovné, nerovnoměrné Zkontrolujte, recenze, inspektor, inspekce ??-SO-MI
32 Vzhledem k tomu, pro Holy Virgin Ateismus, ateista Shovívavost, přívětivost, goodwill Zákona, chovat, provádět Čtvrtek Undo, vrátit zpět Recenze, kontrolovat, zkoumat ??-SO-FA
33 Imperativ Duben Čtyři, čtvrtý, začtvrté, interval čtvrtina Šestnáct, šestnáctá Million, miliontý ??? Zmrazit, mráz, led, ledový Shine, zářit, záře, radiační ??-SO-SO
34 Vždy, udržovat, perpetuately, neustále Náboženství Materialismus, materialistické, zhmotnit Equal, rovnost, stejně Do, aby, akce, proveditelné, které se dopouštějí Pátek Srovnejte, linka, řádek Analyzujte, analýza, analytik, analytické ??-SO-LA
35 Díky, díky Posvětit Odradit, zastrašování, únavná Přívětivost, laskavost, druh, příjemné Připravte, aby připravený, přípravy Sobota Kreslení, sledovat Otázka, vyslýchat, dotaz ??-SO-TI
Den DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
36 Včera Dobročinnost, dobročinný, charitativně Škarohlídství, mrzout Posoudit, odhadnout, zvažte Musím (pomocné) Omluvte, očistit, pardon, omluvitelné, omluvitelný Dawn, za soumraku Porovnejte, srovnání, podobnost, podobnost, srovnatelné ??-LA-DO
37 Dnes, v tento den Filantropie, filantrop Znepřátelit, zmařit, nepohodlí, nepříjemné, obtěžovat Svěřte, důvěra Able, může, může, je to možné, proveditelnosti Tolerovat, nesou si můžete dopřát, požitek, tolerance Den, denní světlo, světlo Crown, diadém, korunovace, korunován ??-LA-RE
38 Zítra Pohrdají, pohrdání, contemptuous Nedůvěra, podezřelý, mějte se na pozoru, nervózní Buďte vášnivý, vášeň, žhář, horlivě Prostředky, zdroje, prostřednictvím, prostřednictvím Odpusťte, milost, amnestie, milost, odpuštění Meteorologie, jev, meteor Nenávist, nenávidět, hnusit, nenávist, nepřátelství, averze ??-LA-MI
39 Špatný Sympatizuje, škoda, soucit Nemožné, to není možné, nemožnost Zbožňovat, zbožňovat, modlářství Pochopte, intelekt Favor, oblíbený, příznivé, raději Ráno Neschopný, nevhodné, neschopný, nešikovný ??-LA-FA
40 Nikdy Neomluvitelné, neodpustitelné Intolerance, závažnosti, rigorism, nepružné, rigidní Láska (k věci) Nelibost, nečestnost, ostuda Povolení, povolit, povolit, povolení Večer, za soumraku Dolů, sestup, jít dolů ??-LA-SO
41 Přítomné participium Květen Pět, pátý, páté, interval pětiny Sedmnáct, sedmnáctý Mld. Kč, miliardtinu Hodina ??? Sky, obloha, Mléčná dráha, nebeská báň, nebeský ??-LA-LA
42 Z Nesrovnatelný, neocenitelné, jedinečné, aniž by stejné Lítost, být líto, pokání, rue Láska, milovat, miláčku, zamilovaný Trend, tendence, sklon k, dispozice Climb, koně, náběhu, lezení, stoupání Noc, v noci Medaile, medailon ??-LA-TI
Den DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
43 Jak Nápověda, pomoc, pomoc, záchranu Týrat, tyran, týrání, násilí, hrubost Fidelity, fathfulness, loajalita Procházka, krok Run, cval, závod, běžec Point, hlavní myšlenka Déšť, sprcha, liják, deštivý ??-TI-DO
44 Každý, každý Podpora, základna Zpevnit, tvrdý, tvrdost, těžké Poslední, trvanlivý, stability, trvalé, doba trvání Zeptejte se, vyšetřovat Chcete-li být šťastný, štětí, radostn, hravost, radost, šťastný, gay, rozradostněný, energický, vesele, vesele, vesele Bavte se, užít si, mít radost, zábava, bavit Vítr, vítr, vánek, závan, hurikán ??-TI-RE
45 Dobré ráno / odpoledne, ahoj Nevěra, nevěra Spite, špatná nálada / postoj, rozmrzelý, nevrlost, hašteřivý, vzpurný Chcete-li zapojit, zapojení, snoubenec Rozvod, popřít, popřít, unmarry Chcete-li mít smůlu, neštěstí, nezdar, kalamita, katastrofa, nešťastné Trest, nelibost, soužení, bolest, trest Oblačnosti, oblačno ??-TI-MI
46 Malý, sotva Dosáhnout, splnit Stát se Marry, manželství, manžel, manželka, manžel, manželka Chcete (něco udělat) (pro touhy a chtějí věci, viz `mifala ``) Smích, veselí, smíchu Neváhejte, jděte s nejistotou, nerozhodnosti, nerozhodný Lightning, flash ??-TI-FA
47 Pane, pane Duty, povinnost Chcete-li být smutný, smutek, melancholie, melancholie, smutný Chcete-li mít štěstí, štěstí, štěstí, štěstí, štěstí, naštěstí, naštěstí Cry, plakat, vzlykat, slzy Úsměv, úsměv, s úsměvem Interpunkce, interpunkce Thunder, bouře, bouřlivý ??-TI-SO
48 Madame, paní Noble, nobilitovaným, důstojnost, hodný, spravedlivý, pýcha Znuděný, nuda Užijte si, požívání, potěšení, delirium, otrávený, opilý Rozhodněte, určit, řešení, rozhodnutí, usnesení Skip, hop, skok, vrhnout, rozpustilost Interpunkční znaménko, otazník, vykřičník, čárka Teplo, teplo, teplá, kalorický, s teplem, vřele ??-TI-LA
49 Příčestí minulé Červen Šest, šestý, zašesté, interval šestina Osmnáct z osmnáctého Trillion, bilióntině Minuty, sekundy, moment, instant Cold, chladný, frigidní ??? ??-TI-TI
Den DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  

No comments:

Post a Comment