My Blogs

My Blogs:     so-do-so       so-re-la

Saturday, January 5, 2013

#0187 - magyar (Hungarian) 49 do-re-mi


magyar ( Hungarian )Nap DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
1 Hiányos, határozott preterite ??? Az egyik első, egyedülálló, egység, csak a Tizenhárom, 13. Nyolcvan, 80. Vasárnap Hőmérséklet, klíma Atmosphere, a levegő ??-DO-DO
2 Én, én, én, személyesen, mi, magunk Föld, világ, földgolyó, vidék Filozófia, filozófus, filozófiai Sympathy, dőlés, együttérzek, gyönyörködjön Erkölcstelen, az erkölcstelenség, anélkül, hogy elveit Másolás, átírása, átírás Kollégium, középiskola, intézmény, egyetem, tanár, egyetemi tanár, igazgató Gyalázat, lebontja, hegyszoros, alázza ??-DO-RE
3 Te, magad, (egyes szám és többes szám) Évszakok Gyűlölik, ellenszenv, visszataszító Bevonása, dolgozzon, fellebbezni Letter (mail), hírnök, levél Utánozni, kovácsolni, utánzó, versenyez, a hamisított Iskola, diák, tanuló, tanítvány Ellenségeskedés, ellenségesség, ellenség, ellenfél, antagonista, ellenséges ??-DO-MI
4 Ő, ő, meg, őt, őt, őket, Tél Erkölcsi, morális, moralizál Inkább, mint a legtöbb Dátum, korszak Példa, modell, típus Olvasás, olvasás, olvasó, olvasható, jól olvashatóan Start kezdődik, kezdődik ??-DO-FA
5 Self, magát Tavasz Vám Szentháromság A bejelentkezéshez, aláírás Fordítás, értelmezze, fordítás, tolmács Könyv, térfogat, kötet Tanul ??-DO-SO
6 Az egyik, hogy valaki egy másik személy Nyár Közmondás, maxim Viszonosság, a kölcsönösség, a megfelelő, és fordítva Bélyegző, pecsét Megjegyzés, kommentár, kommentátor Előszó, előszó, preambulum, bevezetés Progress, progresszív ??-DO-LA
7 Egyéb, más, különböző, az alternatív Ősz, bukás Honor, tisztelt, tiszteletre méltó, tekintélyes Fond az, amelyhez kell csatolni, barát, barátságos, vinni End, a teljes, kivitel, végleges, végül felmondás, elérése Hagyomány, hagyományosan, a hagyományos Word, kifejezés Tanulj, tanulás, oktatás, szakmai ??-DO-TI
Nap DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
8 Én, az enyém Idő Július Szeretik egymást, egyetértenek Írjon, cím, levélben Jár, implikált Alphabet, alfabetikus (ly) Nyelvtan, szintaxis, nyelvtanilag ??-RE-DO
9 Régmúlt Január ??? Tizennégy, 14. Száz, századik A múlt, a korábbi, múlt Köd, köd, ködös, párás Csillag, bolygó, üstökös ??-RE-RE
10 Ön, a tiéd Nap Augusztus Szeretteim, drágám, kedves, nagyon szeretett Légy, léteznek (segéd) Hálátlanság, figyelmen kívül hagyva, hálátlan Helyesírás, helyesírás Helyesírás, helyesírás, helyesírás, helyesírási ??-RE-MI
11 Ő, ő, annak Hét Szeptember Gyengédség, kedvesség, szerető, gyengéd, szeretet, gyengédség Menj, folytassa Lerövidítése, rövidítéséhez, tömör, tömör, lényegre törő, rövid Szótag, szótag, egytagú, egyszótagú Pontosság, precizitás, pontosság, szorgalom ??-RE-FA
12 Mi, a miénk Hónap Október Nyugtázás, hála, elismerés, hálás Hosszabbá, bővíteni, hosszabbító, nyúlás Nyelv, idióma, nyelvjárás, nyelvészet, filológia Lecke, használati Rendszeres, szimmetrikus, szimmetria, a helyes ??-RE-SO
13 Ön, a tiéd (többes szám) Év November Fordítson, összpontosítani, és fordítson magát, odaadás Mail, posta, posta Szótár, szókincs, szószedet Kifejezés, mondat Figyelem, vigyázzon, elmélkedés, légy óvatos ??-RE-LA
14 Ezek, az övék Század December Link, kötés, lánc, rögzítse Pontatlanság, pontatlanság, pontatlan Szabálytalanság, rendellenesség, szabálytalan Figyelmetlenség, figyelmetlenség, véletlenül figyelmetlen, gondatlanság, mellőzése Alkalmazása, alkalmazott, szorgalmas, szorgalmasan ??-RE-TI
Nap DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
15 For Universe, Kiállítás Limit, elzárhatók, határ, körülíró Seven, hetedik Ingyenes, adómentes, felszabadítás, felszabadít Ördög, a Sátán, Lucifer, démon, sátáni Ideiglenes, múló Megkülönböztetni különbséget, észrevenni, különbség, árnyalat, ??-MI-DO
16 Azt, amely, aki Infinity, korlátlan, végtelen, meghatározatlan, végtelenség, határtalan, mérhetetlen Érdemei, méltó, dicséretes, dicsérte Nyolc, nyolcadik, oktáv Gonosz, gonosz, rosszindulatú, káros, gonosztett Ige, főnév, melléknév, határozószó Írj, írás, író Magyarázd el, határozzák meg, bizonyítja, kifejt, meghatározás, magyarázat ??-MI-RE
17 Jövő Február Két, második, másodszor, intervallum egy második ??? Ezer, ezredik A jelenlegi Páratartalom, nedves, nedvesítsük meg, áztassa, párás Hold, hold ??-MI-MI
18 Kinek Providence, gondviselésszerű, jóléti Jótékonyság, jól csinál Kilenc, kilencedik Pecsét, bélyegző (ige) Cikk Toll Jelentése, jelentősége ??-MI-FA
19 Nos, jól van, jó Isten, a mindenható, a legfelsőbb lény Alamizsna, jótékonyság Tíz, 10. Van (kisegítő) rendelkeznek, saját, kap Névmás Felejtsd el, néznek, gondatlanság, feledékeny, hagyjuk Egyszerűsítése, hogy könnyű, egyszerű, elemi ??-MI-SO
20 Itt, íme, itt van Megörökít, állandósítani, örök, örökkévalóság Adj, ajándék Eleven, 11. Postman, futár, posta Ne feledje, emlékezet, emléket, emlékmű, ajándéktárgy Tinta, tintatartó Elő kell segíteni, hogy könnyű, támogatás, könnyű ??-MI-LA
21 Jó estét, jó éjszakát Halhatatlanná, halhatatlan, elpusztíthatatlan, elpusztíthatatlan Megmagyarázhatatlan, meghatározhatatlan, érthetetlen, inconceiveable, titokzatos Tizenkét, 12. Carry, hozz, hordozható Bonyolítják, komplikáció, hogy nehéz Nehézség, baj, keménység Tisztázza, világosítani, tisztázás, explicit, világosság, elképzelhető ??-MI-TI
Nap DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
22 Mi az?, Mi ez? Felség, nagyszerűség, nagyságrendje, impozáns, méltóságteljes Előkelőség, jelentős, hírnév Megállapodás, öröm, élvezet Tizenkilenc, 19. Semleges, semlegesség Papír, papírlap, pergamen Diktáljon, diktálás, felolvasott ??-FA-DO
23 Ez az, hogy az egyik, a (személyek vagy dolgok) Supreme, sovreign méltóságokat, kitüntetések, tiszteletbeli Kérlek, mint, kellemes, csábító Húsz, 20. Törlés, törléséhez, áthúzása rájön, kitöröl Page, levél, flip / thumb keresztül Hiba, hiba, hiba, hibás, nem sikerült ??-FA-RE
24 Ez, ez, ezek (az emberek vagy dolgok) Pompa, ragyogás, kiváló Tetszene, kellemetlen, kényelmetlen Sóhaj Harminc, 30. Alsó, csökken, lelép Notebook, portfolió Helyes, reform, korrekció, reformáció ??-FA-MI
25 Feltételes Március Három, a harmadik, harmadszor intervallum egy harmadik Tizenötödik, 15. ??? A jövő Hó, jégeső, ónos eső Sun, napenergia ??-FA-FA
26 Itt, itt az, ez Marvel, csoda Letörölhetetlen (uneraseable) Emelje fel, felemel, felemel, magas Negyvenkilencezer, fourtieth Fenyegessék, zsarnokoskodik, hogy baj Kézirat, lapozzunk, írás Várj, türelem, türelmes ??-FA-SO
27 Jó, Ízletes, élvezetes, finom, ízletes Miracle, természetfeletti, csodálatos Privilege, kiváltság Vágy, kíván, akar, vágyik Ötven, 50. Engedd, hogy Szöveg, szöveges, szó szerint, a levél Ismétlem, összefoglal ??-FA-LA
28 Sok, nagyon sok, sok (augmentatív) Imádják, imádják Juss jogok Javíthatatlan, nem kell javítani Hatvan, 60. Türelmetlen, ingerlékeny, türelmetlenség, felháborodik Tárgy, téma, dolgozat, téma Hangsúlyozni kell, megújítása, ismét ??-FA-TI
Nap DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
29 Semmi, nulla, nulla, nulla Imádkozik Kétely, szkepticizmus, szkeptikus A Szentlélek Okoz, mert a miatt Hétfő Vallástalanság, vallástalan, istentelen, istentelenség Versenyezz, verseny ??-SO-DO
30 Miért? Miért? Hisz Err, tévedés, hiba, hibás Az Isten kegyelme Teizmus, deizmus, istenhívő, hit Istenben Kedd Ceruza, vázlat Ösztönzése, felbátorít, ösztönözni ??-SO-RE
31 Rossz, gonosz Jézus Krisztus Heresy, eretnek Édesség, kellemesség, sima, higgadt Malice, barátságtalanság, rossz akarat, becsmérlő, malignus Szerda Egyenlőtlenség, egyenlőtlen, egyenetlen Ellenőrizzük, felülvizsgálat, ellenőr, ellenőrzés ??-SO-MI
32 Mert az Szent Szűz Ateizmus, ateista Jóindulat, kedvesség, goodwill Törvény, viselkednek, végezzen Csütörtök Visszavonás, vissza Ismertesse, vizsgálják, vizsgálja ??-SO-FA
33 Parancsoló Április Négy, negyedik, negyedszer intervallum a negyedik Tizenhat, 16. Million, egymilliomodik ??? Freeze, fagy, jég, jeges Shine, sugárzik, sugárzás, sugárzás ??-SO-SO
34 Mindig, állandósítani, perpetuately folyamatosan Vallás Materializmus, anyagias, valóra Egyenlő, az egyenlőség, egyenlő Do, hogy, fellépés, megvalósítható, kötelezettséget Péntek Összehangolása, vonal, sor Elemzése, elemzés, elemző, analitikus ??-SO-LA
35 Köszönöm, köszönöm Megszentel Kedvét, csüggedés, unalmas Kedvesség, jóság, kedves, kellemes Készülj, hogy kész, előkészítés Szombat Döntetlen, nyom Kérdés, kikérdez, query ??-SO-TI
Nap DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
36 Tegnap Charity, karitatív, jóindulatúan Embergyűlölet, embergyűlölő Értékelje, becsüljük, úgy Már a (segéd) Elnézést, felmentéséhez, a kegyelmet, megbocsátható, megbocsátható Dawn, szürkület Összehasonlítása, összehasonlító, hasonlóság, hasonlóság, hasonló ??-LA-DO
37 Ma, ezen a napon Jótékonysági, emberbarát Antagonizálják, keresztben, kényelmetlenséget, bosszantó, fáradj Megbízik, bizalom Able, lehet, lehet, lehet, gyakorlati Tűri, medve, kényeztesse, elnézés, a tolerancia A nap, nappal, fény Korona, tiara, koronázás, koronás ??-LA-RE
38 Holnap Megvetni, megvetés, megvető Bizalmatlanság, gyanúsított, vigyázz, ijedős Légy szenvedélyes, szenvedély, hév, hevesen Eszközök, források útján keresztül Bocsáss meg, a kegyelmet, az amnesztiát, irgalom, a megbocsátás Meteorológia, jelenség, meteor Hate, megvetik, irtóznak, a gyűlölet, ellenségeskedés, idegenkedés ??-LA-MI
39 Rossz Rokonszenves, szánalom, szánalom Lehetetlen, lehetséges, lehetetlenség Bálványoz, DOTE be, bálványimádás Értsd meg, értelem Favor, kedvenc, kedvező, inkább Reggel Nem, alkalmatlan, képtelen, ostoba ??-LA-FA
40 Soha Megbocsáthatatlan, megbocsáthatatlan Intolerancia, súlyossága, szigorúság, rugalmatlan, merev Love (a dolgok) Helytelenít, szégyen, szégyen Lehetővé teszi, lehetővé teszi, engedélyezheti, engedély Este, félhomály Down, süllyedés, menj le ??-LA-SO
41 Present igenév Május Öt, ötödik, ötödször intervallum egy ötödik Tizenhét, 17. Milliárd milliárdod Óra ??? Ég, égbolt, Tejút, égi kupola, mennyei ??-LA-LA
42 Of Páratlan, felbecsülhetetlen értékű, páratlan, anélkül, hogy az egyenlő Sajnálom, hogy sajnálom, bűnbánatot, rue Szeretlek, ápolja, szerető, szerelmes Trend, tendencia, hajlam, diszpozíció Mássz, mount, emelkedés, mászó, felemelkedés Éjszaka, éjszaka Érem, medál ??-LA-TI
Nap DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
43 Hogyan Segítség, támogatás, segítik, mentés Mistreat, verekedő, bántalmazás, brutalitás, durvaság Fidelity, fathfulness, hűség Séta, lépés Run, galopp, futam, futó Point, a fő gondolata Rain, zuhanyzó, felhőszakadás, esős ??-TI-DO
44 Minden, minden Támogatás, bázis Szigorítani, kemény, kemény, szívós A legutóbbi, tartós, a stabilitás, a tartós, időtartamát Érdeklődjön, vizsgálja Ahhoz, hogy boldog, boldogság, öröm, játékosság, emelkedett hangulat, boldog, vidám, vidám, huncut, vidáman, vidáman, boldogan Jó szórakozást, élvezze, légy boldog, szórakozás, szórakoztat Szél, szél, Zephyr, széllökés, hurrikán ??-TI-RE
45 Jó reggelt / napot, helló Hűtlenség, hűtlenség Cica, rossz hangulat / hozzáállás, duzzogó, rosszkedv, kötekedő, akaratos Ahhoz, hogy részt vesz, eljegyzés, vőlegény Válás, megtagad, eltaszít, unmarry Ahhoz, hogy szerencsétlen, balsors, kudarc, szerencsétlenség, csapás, szerencsétlen Penalty, elégedetlenség, nyomorúság, fájdalom, büntetés Felhő, felhős ??-TI-MI
46 Little, alig Elérni, és teljesítik Válik Marry, házasság, férj, feleség, házastárs Szeretné (valamit csinálni) (a vágyak és a hiányzó dolgokat, lásd `mifala ``) Nevetés, vidámság, nevetés Habozzon, menjen bizonytalanság, határozatlanság, határozatlan Villám, flash ??-TI-FA
47 Uram, uram Kötelesség, kötelezettség Ahhoz, hogy szomorú, szomorúság, homály, melankólia, bús Ahhoz, hogy szerencsés, szerencse, szerencse, szerencsés, szerencsés, szerencsére, szerencsére Sírni, sírni, zokogni, könnyek Mosoly, vigyorog, mosolygós Pontosítják, írásjelek Thunder, vihar, viharos ??-TI-SO
48 Madame, Ms Noble, nemesebbek lettünk, méltóság, derék, csak, büszkeség Fúrt, unalom Élvezze, élvezet, öröm, delírium, mámoros, részeg Döntsd el, meghatározza megoldásához, határozat, állásfoglalás Skip, komló, ugrás, karom, vidámság Írásjel, kérdőjel, felkiáltójel, vessző Hő, meleg, meleg, kalóriatartalmú, melegítés, melegen ??-TI-LA
49 Múlt idejű participium Június Hat, hatodik, hatodszor, intervallum egy hatodik Tizennyolc, 18. Billió billiomod Perc, másodperc, pillanat, pillanat Hideg, hideg, frigid ??? ??-TI-TI
Nap DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  

No comments:

Post a Comment