My Blogs

My Blogs:
so-re-so +
so-re-la

Monday, December 10, 2012

#0169 - Türk ( Turkish ) 49 do-re-mi


Türk ( Turkish )Gün DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
1 Eksik, kesin geçmiş zaman do-do-do ??? Bir, ilk olarak, tek bir ünitesi, tek Onüç, onüçüncü Seksen, sekseninci Pazar Sıcaklık, iklim Atmosfer, hava ??-DO-DO
2 Ben, ben, ben, şahsen, biz kendimizi Dünya, dünya, küre, arazi Felsefe, filozof, felsefi Taziye, eğim, sempati, zevk almak Ilkeleri olmadan Ahlaksız, ahlaksızlık, Kopyala, uyarlamak, transkripsiyon Üniversite, yüksek okul, kurum, üniversite, öğretmen, profesör, müdür , Aşağılamak, defile yüzkaran, aşağılamak ??-DO-RE
3 Sen kendin, (tekil veya çoğul) Mevsimler Nefret, tiksinti, iğrenç Itiraz, çizin, çekin Letter (posta), tezkere, mektubunda Taklit, sahte, taklit, taklit, taklit Okul, öğrenci, öğrenci, mürit Düşmanlığa, düşman, rakip, antagonist, düşmanca ??-DO-MI
4 O, o, o, onu, onu, onları, onlar Kış , Ahlaken, Ahlak Ahlâk dersi Çoğu gibi, tercih Tarih, dönemin Örnek, model ve tip , Okuma, okuyucu, okunabilir, okunaklı Oku Başlar, başlar, Başlat ??-DO-FA
5 Öz, kendini Bahar Gümrük Teslis Imzalamak için imza Yorumlamak, tercüme, çeviri, çevirmen Kitap, hacim, tome Çalışma ??-DO-SO
6 Bir, birisi, başka bir kişi Yaz Atasözü, maxim Karşılıklılık, karşılıklılık, ilgili, tam tersi , Mühür Damga Yorum, yorum, yorumcu Önsöz, önsöz, giriş, giriş İlerleme, progresif ??-DO-LA
7 Alternatif, farklı, başka, diğer Sonbahar, sonbahar Onur, onurlu, saygıdeğer, saygın Fond, bağlı, samimi arkadaşı, takılacak, götürmek Nihai sonu, tam, bitirmek, nihayet, fesih, elde Gelenek, geleneksel, geleneksel Word, vadeli , Öğrenme, eğitim, çıraklık öğrenin ??-DO-TI
Gün DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
8 Benim, benim Zaman Temmuz Birbirinizi sevin, katılıyorum , Adresi, bir mektup göndermek Ima, ima Alfabe, alfabetik (ıy) Dilbilgisi, sözdizimi, dilbilgisi ??-RE-DO
9 geçmiş zamanın hikâyesi Ocak re-re-re ??? Ondört, ondördüncü Yüz, yüzüncü , Geçmişte eski, geçmiş Sis, sis, sisli, puslu Yıldız, gezegen, kuyruklu yıldız ??-RE-RE
10 Senin, senin Gün Ağustos Sevgili, sevgilim, canım, çok seviliyorsunuz , Var olun (yardımcı) Nankörlük, ihmal, nankör Yazım, Yazım İmla, yazım, imla, ortografik ??-RE-MI
11 Onun, onun, onun Hafta Eylül Sevecenlik, şefkat, sevgi dolu, şefkatle, sevgi, sevgi Git, devam Kısaltmak, kısaltın, özlü, veciz, kısa, kısa , Hece hece, tek heceli, heceli Doğruluk, kesinlik, dakiklik, çalışkanlık ??-RE-FA
12 Bizim, bizim Ay Ekim , Şükran tanıyalım, tanıma, minnettar olmak Uzatmak, uzatmak, uzatma, uzama Dil, deyim, lehçe, dilbilim, filoloji Ders, öğretim Düzenli, simetrik, simetri, doğru ??-RE-SO
13 Senin, senin (çoğul) Yıl Kasım Odaklanmak, Adamak, kendini adamak, özveri Posta, posta, postane Sözlük, kelime sözlüğü Cümle, cümle Dikkat, dikkat, tefekkür, dikkat çekmek ??-RE-LA
14 Onların, onların Yüzyıl Aralık Link, bağ, zincir, fasten Yanlışlık, yanlışlık, hatalı Düzensizlik, anomali, düzensiz Distraksiyon, dikkatsizlik, yanlışlıkla, dikkatsiz, dikkatsizlik, disapplied Uygulamalı, çalışkan, titizlikle, Uygula ??-RE-TI
Gün DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
15 için Evren ve Yaratılış Limit, confine, sınır, circumscribe Yedi, yedinci Ücretsiz, muaf, azat, azat Şeytan, Şeytan, Şeytan, şeytan, şeytan Geçici, fani Ayırt, farketmek, fark, nüans, ayırt ??-MI-DO
16 Yani, hangi, kimin Sonsuz, sınırsız, sonsuz, tanımsız, sınırsızlık, sınırsız, sınırsız Merit, övgüye değer layık olmak, övdü Sekiz, sekizinci, oktav Evil, kötü, kötü huylu, zararlı, vermeme Fiil, isim, sıfat, zarf Yazın, yazma, yazar Şerh, tanım, açıklama, göstermek, tanımlamak, açıklayın ??-MI-RE
17 gelecek Şubat Bir saniye, ikincisi, ikincisi, iki aralık mi-mi-mi ??? Bin, binde Şimdiki Nem, ıslak, nemli, emmek, nemlendirin Ay, ay ??-MI-MI
18 kimin Providence, kısmetli, refah Yardımseverlik, iyi yapıyor Dokuz, Dokuzuncu Damga, posta damgası (fiil) Makale Kalem Anlamı, önemi ??-MI-FA
19 Peki, aferin, iyi Allah, her şeye gücü yeten, üstün olmak Sadaka, sadaka On, onuncu (Yardımcı), sahip oldukları, kendi, almak mı Zamir Ihmal, unutkan, overlok, unut, ihmal Basitleştirin, kolay, basit, temel hale ??-MI-SO
20 Burada, işte burada, Sürdürebilmek, ebedileştirmek, sonsuz, sonsuzluk , Hediye verin, sunmak Eleven, onbirinci Postman, kurye, posta , Hatırlama hatırla anısına, anıt, hediyelik eşya Mürekkep, hokkası Kolay, kolay, yardım yapmak, kolaylaştırılması ??-MI-LA
21 İyi akşamlar, iyi geceler , Ölümsüz yıkılmaz, bozulmaz, ölümsüzleştirmek Gizemli, anlaşılmaz indefinable, anlaşılmaz inconceiveable Onikinci Twelve, Taşınabilir, getir, Devam , Komplikasyon karmaşıklaştırmak, zorlaştırır Zorluk, sıkıntı, sertlik Açık, aydınlatmaya, hafifletmek, netleştirin, berraklık, akla ??-MI-TI
Gün DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
22 Ne?, Bu nedir? Majesteleri, ihtişam, büyüklük, heybetli, görkemli Kayda değerlik, anlamlı, şöhret Anlaşma, zevk, keyif On dokuzuncu, Ondokuz Nötr, tarafsızlık Kağıt, kağıt levha, parşömen , Dikte Dictate üzerinden okumak ??-FA-DO
23 Yani, o bir, o (kişi veya şeyler) Yüce, sovreign dignities, onur, şeref Lütfen, gibi, hoş, baştan çıkarıcı Yirmi, yirminci Üstünü, silmek, Sil, unutturmak grev Yoluyla Page, yaprak, flip / thumb Hata, kusur, arıza, arızalı, başarısız ??-FA-RE
24 Bu, bu, bu (insanlar veya diğer şeylerle) İhtişam, ihtişam, muhteşem Gücendirmek, tatsız, rahatsız Ah etmek Otuz, otuz Azalır, Aşağı, istifa Notebook, portföy Doğru, reform, düzeltme, reform ??-FA-MI
25 şartlı Mart Üçüncü üç, üçüncü, üçüncü olarak, aralık Onbeşinci, onbeşinci fa-fa-fa ??? Gelecek Kar, dolu, sulu kar Güneş, güneş ??-FA-FA
26 Burada, burada, bu Marvel, merak Çıkmayan (uneraseable) Yüksek, yükselme, yükseltmesine kaldırın Kırk, fourtieth Sorun için, zorbalık, gözdağı Makale, kaydırma, yazma Bekle, sabır, hasta ??-FA-SO
27 İyi, lezzetli, nefis, nefis, lezzetli Mucize, doğaüstü, mucizevi Ayrıcalık, ayrıcalık Desire, istiyorum, arzulu diliyorum Elli, ellinci Izin, Let Metin, metin, kelimesi kelimesine, mektubu Özetlemek, tekrarlayın ??-FA-LA
28 (Büyüten) Çok, çok, çok, pek çok Adore, ibadet , Haklar Qualify Düzeltilmesi mümkün, uslanmaz Altmış, altmışıncı Sabırsız, sinirli, sabırsızlık, yıpratmak Konu, konu, tez, tema Yine, yenilemek, Tekrarladılar ??-FA-TI
Gün DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
29 Hiçbir şey, nil, boşa, null Dua etmek Şüphe, şüphecilik, şüpheci Kutsal Ruh Nedeniyle nedeniyle, çünkü Pazartesi Dinsizlik, dinsiz, Allah`sız, dinsizlik Yarış, yarışma ??-SO-DO
30 Neden? Için ne? Inanmak Hata, hata, yanlış, Err Tanrı`nın lütfu Allah`a Teizmi`yle deizm, teist, inanç Salı Kalem, kroki Uyarmak, cesaretlendireceğini teşvik ??-SO-RE
31 Yanlış, kötü Hazreti İsa Aykırılığa kafir Tatlılık, hoşluk, pürüzsüz, soğukkanlı Malice, unkindness, kötü niyetin, aşağılayıcı, malignite Çarşamba Eşitsizlik, eşitsiz, düzensiz , Eleştiri, müfettiş, denetim kontrol ??-SO-MI
32 Için Çünkü Hazreti Meryem Ateizm, ateist Yardımseverlik, hoşluk, şerefiye Yapmak, hareket, hareket Perşembe Geri, geri al Araştırmak, inceleme, gözden ??-SO-FA
33 zorunluluk Nisan Dördüncü dört, dördüncü, dördüncüsü, aralık Onaltıncı, Sixteen Milyon, milyonda so-so-so ??? Dondurma, buzlu don, buz, Parlatıcı, yaymak, parlaklık, radyasyon ??-SO-SO
34 Her zaman, sürekli, sürekli, idame ettirmek Din Materyalizm, materyalist, hayata Eşit, eşitlik, eşit Sahibi, taahhüt, doable, aksiyon, yapmak Cuma ,, Satır hizalama Analiz, analiz, analist, analitik ??-SO-LA
35 Teşekkürler, teşekkürler Takdis etmek Vazgeçirmek, cesaretsizlik, sıkıcı Sevimlilik, nezaket, nazik, hoş Hazır, hazırlık yapmak, hazırlayın Cumartesi Iz, Beraberlik Soru, sorguya, sorgu ??-SO-TI
Gün DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
36 dün Charity, hayırsever, merhametli Misanthropy, Misanthrope Tahmin, Değerlendirerek düşünebilirsiniz Have to (yardımcı) Temize, Pardon, pardon, affedilebilir, mazur Dawn, alacakaranlık Karşılaştırın, karşılaştırma, benzerlik, benzeşim, karşılaştırılabilir ??-LA-DO
37 Bugün, bu gün Hayırseverlik, hayırsever Önlemek, kışkırtmak, rahatsızlık, rahatsız edici, rahatsız Confide, güven Able, mümkünse, pratiklik, may, can Şımartmak, ayı, müsamaha, hoşgörü, tolerans Gün, gün ışığı, ışık Taç, taç, taç, taç ??-LA-RE
38 yarın Nefret, hor, hor Güvensizlik, şüpheli, dikkat, ürkek Hararetle, tutkulu, tutku, heves olun Means, vasıtasıyla kaynakları, via Bağışlayın, af, af, merhamet, bağışlama Meteoroloji, fenomen, meteor , Nefret, nefret, kin, düşmanlık, nefrete Nefret ??-LA-MI
39 kötü Sempati, acıma, şefkat İmkansız, uygulanamaz, imkansızlık Putperestlik, üzerine, düşkün idolleştirip Anlayın, akıl Favor, olumlu, sevdiğiniz, tercih Sabah Kurulamıyor, uygun olmayan, yeteneksiz, beceriksiz ??-LA-FA
40 asla Affedilmez, affedilmez Hoşgörüsüzlük, şiddeti, katılığın, esnek olmayan, katı Aşk (şeyler) Beğenmemek, itibardan, rezalet İzin, yetki, izin, izin Akşam, alacakaranlık Aşağı, iniş, aşağı gitmek ??-LA-SO
41 Mevcut participle Mayıs Beşinci Beş, beşinci, beşinci olarak, aralık Yedinci, Seventeen Milyar, milyarda Saat la-la-la ??? Gökyüzü, sema, samanyolu, gök kubbe, Göksel ??-LA-LA
42 Of , Eşsiz değerli, eşsiz, eşit olmayan Pişmanlık, üzgünüm tövbe, rue olmak , Beslemek, sevgilisi Aşk, aşık Trend, eğilim, meyil, eğilim , Montaj, yükselişi tırmanın tırmanma, tırmanış Gece Gece, Madalya, Madalyon ??-LA-TI
Gün DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
43 nasıl Kurtarmak, yardım, yardım, yardım , Kabadayı, kötü muamele, vahşeti, edepsizlik kötü davranmak Fidelity, fathfulness, sadakat Adım yürü Run, dörtnala, yarış, koşucu Nokta, ana fikir Yağmur, duş, sağanak yağışlı ??-TI-DO
44 Her biri, her bir Destek, taban Sert, sertlik, sert, sertleştirilir Son, dayanıklı, istikrar, kalıcı, süresi için Araştırmak, Inquire Neşeyle, mutlulukla neşeyle mutlu, mutluluk, neşe, oyunculuk, sevinç, mutluluk, gey, neşeli, şımarık, olmak Eğlenin, tadını, eğlendirmek, eğlence mutlu olurum Rüzgar, esinti, esinti, bora, kasırga ??-TI-RE
45 Merhaba, sabah / öğleden sonra iyi Inançsızlık, aldatma Spite, kötü ruh / tutum, somurtkan, somurtkanlık, huysuz, inatçı Nişanlanmak için, nişan, nişanlı Boşanma, inkâr, yalanladıkları, unmarry Şanssız, talihsizlik, aksilik, felaket, afet, talihsiz olmak Penaltı, hoşnutsuzluk, sıkıntı, acı, ceza Bulut, bulutlu ??-TI-MI
46 Küçük, güçlükle Yerine, Tamamladılar Olmak Evlen, evlilik, koca, karısı, eşi (Istek ve isteyen şeyler için, `mifala` bölümüne bakınız) (birşeyi yapmak için) İstiyor Gülmek, neşe, gülme Tereddüt, kararsız, belirsizlik, kararsızlık ile gitmek Yıldırım, flaş ??-TI-FA
47 Bayım, bayım Görev, yükümlülük Üzücü, üzüntü, kasvet, melankoli, üzgün olmak Şanslı, şans, kısmet, şanslı, şanslı, neyse, neyse olmak , Ağla ağla, hıçkırmaya, gözyaşları Gülümse sırıtış, gülümseyen Noktalamak noktalama Thunder, fırtına, fırtınalı ??-TI-SO
48 Madam, Ms Noble, soyluluk, saygınlık, layık, sadece gurur Fore, can sıkıntısı Zevk, keyif, zevk, deliryum, sarhoş, sarhoş Çözmek, karar, karar, karar, çözünürlük Skip, hop, neşe, pençe, atlamak Noktalama işareti, soru işareti, ünlem işareti, virgül Sıcak ısı ile ısı, sıcaklık, sıcak, kalori, ??-TI-LA
49 Geçmiş participle Haziran Altıncı Altı altıncı, altıncı sırada, aralık Onsekizinci, Onsekiz Trilyonda Trilyon, Dakika, saniye, an, anlık Soğuk, soğuk, soğuk ti-ti-ti ??? ??-TI-TI
Gün DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  

No comments:

Post a Comment