My Blogs

My Blogs:
so-re-so +
so-re-la

Monday, December 10, 2012

#0165 - svenska ( Swedish ) 49 do-re-mi


svenska ( Swedish )Dag DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
1 Ofullständig, bestämd preteritum do-do-do ??? En första, singel, enhet, endast Tretton, 13. Åttio, 80. Söndag Temperatur, klimat Atmosfär, luft ??-DO-DO
2 Jag, jag, jag, personligen, vi själva Jord, värld, klot, mark Filosofi, filosof, filosofiska Sympati, böjelse, sympatisera, njuter Omoraliskt, omoral, utan principer Kopiera, transkribera, transkription Högskola, gymnasium, institutioner, universitet, lärare, professor, rektor Vanära, förnedra, orena, förödmjuka ??-DO-RE
3 Du själv (singular eller plural) Säsonger Avsky, motvilja, frånstötande Attrahera, rita, vädja till Brev (post), missiv, brev Imitera, förfalska, härma, efterlikna, förfalskade Skola, student, elev, lärjunge Fiendskap, fientlighet, fiende, motståndare, antagonist, fientlig ??-DO-MI
4 Han, hon, den, honom, henne, dem, de Vinter Moraliska, moraliskt, moralisera Föredrar, som den mest Datum, tid Exempel, modell, typ Läs, läsning, läsare, läsbar, läsbart Start, börja, börja ??-DO-FA
5 Själv, själv Vår Tullen Trinity Att underteckna, signatur Översätta, tolka, översättning, tolk Bok, volym, tome Studera ??-DO-SO
6 Ett, någon, en annan person Sommar Ordspråk, maxim Ömsesidighet, ömsesidighet, respektive, tvärtom Stämpel, sigill Kommentar, kommentarer, kommentator Förord, förordet, inledningen, inledningen Framsteg, progressiv ??-DO-LA
7 Andra, en annan, annorlunda, alternativ Höst Ära, ärade, ärevördiga, respektabel Förtjust i, fast, bifogas, vän, vänliga, ta till End, komplett, finish, sista, slutligen, uppsägning, uppnå Tradition, tradition, traditionell Ord, term Lär, lärande, utbildning, lärlingsutbildning ??-DO-TI
Dag DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
8 Min, min Tid Juli Älska varandra, komma överens Kontakt, adress, skicka ett brev Innebär, underförstådda Alfabetet, alfabetisk (ly) Grammatik, syntax, grammatiskt ??-RE-DO
9 PLUSKVAMPERFEKTUM Januari re-re-re ??? Fjorton, 14. Hundra, hundrade Det förflutna, tidigare, tidigare Dimma, dimmig, dimmig Star, planet, komet ??-RE-RE
10 Din, din Dag Augusti Älskade, älskling, älskling, djupt älskad Vara, finns (extra) Otacksamhet, bortsett, otacksamma Stava, stavning Stava, stavning, ortografi, ortografisk ??-RE-MI
11 Hans, hennes, dess Vecka September Ömhet, vänlighet, kärleksfull, ömt, förkärlek, smeknamn Gå, gå Förkorta, förkorta, koncis, kortfattade, koncisa, kort Stavelse, syllabiska, ENSTAVIGT ORD, enstavigt Noggrannhet, exakthet, punktlighet, flit ??-RE-FA
12 Vår, vår Månad Oktober Erkänn, tacksamhet, erkännande, vara tacksam Förläng, förlänga, förlängning, töjning Språk, idiom, dialekt, lingvistik, filologi Lektion, undervisning Regelbunden, symmetrisk, symmetri, korrekt ??-RE-SO
13 Dina, din (plural) År November Ägna, fokusera, ägna sig, engagemang Post, postkontor Ordbok, ordförråd, ordlista Fras, mening Uppmärksamhet, ta hand, kontemplation, var försiktig ??-RE-LA
14 Deras, deras Århundrade December Länk, band, kedja, fäst OTILLFÖRLITLIGHET, felaktighet inexakt Oegentligheter, anomali, oregelbunden Distraktion, ouppmärksamhet, oavsiktligt, ouppmärksam, slarv, underlåta Applicera, tillämpad, flitig, omsorgsfullt ??-RE-TI
Dag DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
15 För Universum, Skapelsen Limit, avgränsa, gräns, begränsa Sju, 7. Gratis, befriad, rösträtt, befria Djävulen, Satan, Lucifer, demon, satanisk Tillfällig, flyktig Urskilja, differentiera, urskilja, skillnad, nyans, ??-MI-DO
16 Det, vilket, som Oändlighet, obegränsat, ändlös, odefinierad, väldighet, gränslösa, omätliga Förtjänar, vara värdig, lovvärda, prisade Åtta, åttonde, oktav Evil, ond, maligna, skadligt, maleficence Verb, substantiv, adjektiv, adverb Skriv, skrift, författare Förklara, definiera, visa, förklara, definition, förklaring ??-MI-RE
17 Framtiden Februari Två andra, andra, intervall av en sekund mi-mi-mi ??? Tusen, tusendels Den nuvarande Luftfuktighet, våt, fukta, blöta, fuktiga Moon, lunar ??-MI-MI
18 Vems Försyn, försynens, välfärd Godhet, att göra gott Nio, 9. Stämpel, poststämpeln (verb) Artikel Pen Mening, betydelse ??-MI-FA
19 Tja, bra gjort, bra Gud, den allsmäktige, högsta väsen Allmosor, välgörenhet Tio, 10. Ha (extra), inneha, egen, få Pronomen Glöm, förbise, försummelse, glömsk, utelämna Förenkla, göra lätt, enkel, elementär ??-MI-SO
20 Här se, här är FÖREVIGA, föreviga, evig, evigheten Ge, gåva Eleven, 11. Brevbärare, kurir, e-post Kom ihåg, hågkomst, fira, minnesmärke, souvenir Bläck, bläckhorn Underlätta, göra enkla, stöd, lätt ??-MI-LA
21 God kväll, god natt Föreviga, odödlig, oförstörbar, oförgänglig Oförklarligt, odefinierbar, obegripligt, inconceiveable, gåtfulla Tolv, 12. Bära, föra, bärbara Komplicera, komplikation, försvåra Svårigheter, problem, hårdhet Klargöra, lätta, belysa, explicit, tydlighet, tänkbara ??-MI-TI
Dag DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
22 Vad?, Vad är detta? Majestät, storhet, storlek, imponerande, majestätisk NOTABILITET, betydande, berömmelse Avtal, nöje, njutning Nitton, 19. Neutral, neutralitet Papper, papper, pergament Diktera, diktamen, läste upp ??-FA-DO
23 Att det en, de (människor eller saker) Supreme, sovreign värdigheter, utmärkelser, hedersdoktorer Snälla, liksom, trevlig, förförisk Tjugo, 20. Radera, radera, stryka, stryka, utplåna Sida, blad, flip / tummen genom Fel, fel, fel, defekt, misslyckades ??-FA-RE
24 Detta här, dessa (människor eller saker) Prakt, glans, superb Misshaga, obehaglig, obekväm Suck Trettio, 30. Lägre, minska, avgå Anteckningsbok, portfölj Korrekt, reformer, korrigering, reformation ??-FA-MI
25 Villkorlig Mars Tre, tredje, tredje intervall av tredjedel Femtonde, femtonde fa-fa-fa ??? Framtiden Snö, hagel, snöblandat regn Sol, sol ??-FA-FA
26 Här, här är, det här är Marvel, undrar Outplånlig (uneraseable) Höj, höja, lyfta, hög Fyrtio, fourtieth Skrämma, trakassera, till problem Manuskript, rulla, skriva Vänta, tålamod, patienten ??-FA-SO
27 Bra, läckra, ljuvlig, utsökt, läcker Miracle, övernaturligt, mirakulösa Privilege, privilegium Lust, vilja, vill, som önskar Femtio, 50. Låt, låt Text, text, ordagrant, till punkt och pricka Upprepa, sammanfatta ??-FA-LA
28 Mycket, mycket, mycket, många (förstorande) Adore, dyrka Kvalificera rättigheter Oförbätterlig, oförmögen att rättas Sextio, 60. Otålig, irriterad, otålighet, skaver Ämne, ämne, avhandling, tema Upprepar, förnya, igen ??-FA-TI
Dag DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
29 Ingenting, noll, noll, noll Be Tvivel, skepticism, skeptisk Den Helige Ande Orsak, på grund av på grund av Måndag Irreligion, gudlös, ogudaktig, ogudaktighet Tävla, tävling ??-SO-DO
30 Varför? Vad för? Tro Err, misstag, fel, fel Guds nåd Teism, deism, teist, tro på Gud Tisdag Penna, skiss Uppmuntra, EMBOLDEN, stimulera ??-SO-RE
31 Fel, ondska JESUS ​​KRISTUS Kätteri, kättare Sötma, trivsel, slät, jämn härdat Illvilja, ovänlighet, illvilja, nedvärderande, malignitet Onsdag Ojämlikhet, olika, ojämn Inspektera, recension, inspektör, kontroll ??-SO-MI
32 Eftersom till Holy Virgin Ateism, ateist Godhet, vänlighet, goodwill Agera, beter sig, utföra Torsdag Ångra, ångra Granska, granska, undersöka ??-SO-FA
33 Imperativ April Fyra, fjärde, fjärde intervallet kvart Sexton, 16. Million, miljonte so-so-so ??? Frysa, frost, is, isig Shine, utstråla, utstrålning, strålning ??-SO-SO
34 Alltid, föreviga, perpetuately, ständigt Religion Materialism, materialistisk, materialisera Lika, jämställdhet, lika Do, göra, handling, genomförbart, begå Fredag Rikta, linje, rad Analysera, analys, analytiker, analytisk ??-SO-LA
35 Tack, tack Helga Motverka, missmod, tråkiga Älskvärdhet, godhet, snäll, trevlig Förbered, göra sig redo, förberedelse Lördag Rita, spåra Fråga, förhöra, fråga ??-SO-TI
Dag DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
36 I går Välgörenhet, välgörande, kärleksfullt Människoförakt, misantrop Bedöma, uppskatta, tänka Måste (extra) Ursäkta, befria, nåd, förlåtligt, ursäktligt Dawn, skymning Jämför jämförelse, likhet, liknelse, jämförbar ??-LA-DO
37 Idag, denna dag Filantropi, filantrop Motverka, motarbeta, besvär, irriterande, bry Anförtro, förtroende Möjlighet, kan, får möjlighet, genomförbarhet Tolerera, bära, hänge, överseende, tolerans Dag, dagsljus, ljus Krona, tiara, kröning, krönt ??-LA-RE
38 I morgon Förakta, förakt, föraktfull Misstro, misstänkt, akta, skygg Var passionerad, passion, glöd, ivrigt Medel, resurser, genom, via Förlåt, nåd, amnesti, nåd, förlåtelse Meteorologi, fenomen, meteor Hatar, avskyr, avskyr, hat, fientlighet, motvilja ??-LA-MI
39 Bad Sympatisera, synd, medkänsla Omöjligt, inte är möjligt, omöjlighet Idoliserar, dote på, avgudadyrkan Förstå, intellekt Favör, favorit, gynnsamma föredrar Morgon Oförmögen, olämpliga, oförmögen, oduglig ??-LA-FA
40 Aldrig Oförlåtligt, oförlåtligt Intolerans, svårighetsgrad, RIGORISM, oflexibel, stel Kärlek (för saker) Onåd, vanrykte, skam Tillåter, tillåta, godkänna, tillstånd Kväll, skymning Ner, härkomst, gå ner ??-LA-SO
41 Presens particip Maj Fem, femte, femte, intervall för 1/5 Sjutton, 17. Miljarder kronor, miljarddels Timme la-la-la ??? Sky, himlavalvet, Vintergatan, himmelska kupolen, himmelska ??-LA-LA
42 Av Incomparable, ovärderlig, enastående, utan lika Beklagar vara ledsen, ångra, rue Kärlek, vårda, älskare, förälskat Trend, tendens, benägenhet att, disposition Klättra, montera, stiga, klättring, bestigning Natt, på natten Medalj, medaljong ??-LA-TI
Dag DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
43 Hur Hjälp, stöd, hjälp, rädda Misshandla, översittare, misshandel, brutalitet, råhet Fidelity, fathfulness, lojalitet Gå, steg Run, galopp, lopp, löpare Punkt huvudtanken Regn, dusch, skyfall, regnig ??-TI-DO
44 Vardera, varje Stöd, bas Toughen, hårt, hårdhet, tuffa Med förra, hållbara, stabilitet, permanent, varaktighet Fråga, utreda För att vara lycklig, lycka, glädje, lekfullhet, upprymdhet, lycklig, glad, glad, pigg, muntert, glatt, lyckligt Ha kul, njuta, vara glad, underhållning, roa Vind, vind, Zephyr, vindil, orkan ??-TI-RE
45 God morgon / eftermiddag, hej Otrohet, otrohet Spite, dåligt humör / attityd, sulky, missnöje, elak, motsträviga För att komma engagerade, engagemang, fästman Skilsmässa, förneka, förkasta, unmarry För att vara otur, olycka, bakslag, olycka, katastrof, olyckligt Straff, missnöje, bedrövelse, smärta, straff Moln, molnigt ??-TI-MI
46 Lite, knappast Utföra, uppfylla Bli Marry, äktenskap, make, maka, make Vill (att göra något) (för begär och vill saker, se ``mifala) Skratta, munterhet, skrattar Tveka, gå med osäkerhet, obeslutsamhet, obeslutsamma Blixtnedslag, blixt ??-TI-FA
47 Mister, sir Plikt, skyldighet Att vara ledsen, sorg, dysterhet, melankoli, trist För att vara lycklig, lycka, förmögenhet, lycklig, lycklig, lyckligtvis, lyckligtvis Gråta, gråta, snyfta, tårar Le, leende, ler Punktera, interpunktion Åska, oväder, stormig ??-TI-SO
48 Madame, Ms Noble, förädlade, värdighet, värdig, bara, stolthet Uttråkad, tristess Njut, njutning, nöje, delirium, berusad, berusad Bestäm, bestämma, lösa, beslut, upplösning Hoppa, hoppa, hoppa, kasta, upptåg Skiljetecken, frågetecken, utropstecken, kommatecken Värme, värme, varm, kaloririk, med värme, varmt ??-TI-LA
49 Particip Juni Sex, sjätte, sjätte, intervall för 1/6 Arton, 18. Biljoner triljondels Minuter, sekunder, ögonblick, ögonblick Kall, kylig, kylig ti-ti-ti ??? ??-TI-TI
Dag DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  

No comments:

Post a Comment