My Blogs

My Blogs:
so-re-so +
so-re-la

Monday, December 10, 2012

#0161 - Nederlands ( Dutch ) 49 do-re-mi


Nederlands ( Dutch )Dag DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
1 Imperfect, definitieve preteritum do-do-do ??? Een eerste single unit slechts Dertien, dertiende Tachtig, tachtigste Zondag Temperatuur, het klimaat Sfeer, lucht ??-DO-DO
2 Ik, ik, ik, persoonlijk, wij zelf Aarde, wereld, globe, land Filosofie, filosoof, filosofische Sympathie, inclinatie, meevoelen, nemen genoegen Immoreel, immoraliteit, zonder principes Kopiëren, transcriberen, transcriptie College, de middelbare school, instelling, universiteit, leraar, professor, directeur Onteren, degraderen, verontreinigen, te vernederen ??-DO-RE
3 U zelf (enkelvoud of meervoud) Seizoenen Verafschuwen, afkeer, weerzinwekkend Trekken, trekken, een beroep doen op Letter (e-mail), missive, brief Imiteren, smeden, na te bootsen, emuleren, valse School, student, leerling, discipel Vijandschap, vijandigheid, vijand, tegenstander, antagonist, vijandige ??-DO-MI
4 Hij, zij, het, hem, haar, hen, ze Winter Morele, moreel, moraliseren Voorkeur aan, net als de meeste Datum, tijd Voorbeeld, model, type Lezen, lezen, lezer, leesbaar, goed leesbaar Start, beginnen, aanvangen ??-DO-FA
5 Zelf, zichzelf Voorjaar Douane Drievuldigheid Te ondertekenen, handtekening Vertalen, interpreteren, vertalen, tolk Boek, volume, tome Studeren ??-DO-SO
6 Een, iemand, een andere persoon Zomer Gezegde, Maxim Wederkerigheid, wederkerigheid, respectievelijk, vice versa Stempel, zegel Commentaar, commentaar, commentator Voorwoord, voorwoord, inleiding, introductie Progress, progressieve ??-DO-LA
7 Andere, andere verschillende, alternatieve Herfst, herfst Eer, eerbaar, eerbiedwaardige, respectabele Fond van, verbonden, worden bevestigd aan, vriend, vriendelijk, nemen End, compleet, afwerking, definitief, ten slotte, de beëindiging, te bereiken Traditie, traditioneel, traditionele Word, termijn Leren, leren, onderwijs, leerlingwezen ??-DO-TI
Dag DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
8 Mijn, mijn Tijd Juli Houden van elkaar, het eens Contact, adres, een brief sturen Impliceren, impliciet Alfabet, alfabetisch (ly) Grammatica, zinsbouw, grammaticaal ??-RE-DO
9 Voltooid verleden tijd Januari re-re-re ??? Veertien, veertiende Honderd, honderdste Het verleden, voormalig, voorbij Mist, mist, mistig, mistig Star, planeet, komeet ??-RE-RE
10 Uw, de jouwe Dag Augustus Geliefden, lieveling, lieverd, bemind Worden, bestaan ​​(hulp) Ondankbaarheid, zonder rekening te houden, ondankbaar Spellen, spelling Spell, spelling, spelling, orthografische ??-RE-MI
11 Zijn, haar, haar Week September Tederheid, vriendelijkheid, liefdevol, teder, genegenheid, tederheid Ga, ga dan Verkorten, afkorten, beknopte, bondige, beknopte, korte Syllable, syllabische, eenlettergrepige, eenlettergrepig Nauwkeurigheid, de juistheid, punctualiteit, ijver ??-RE-FA
12 Onze, onze Maand Oktober Erken, dankbaarheid, erkenning, dankbaar Verlengen, uit te breiden, uitbreiding, verlenging Taal, idioom, dialect, taalkunde, filologie Les, instructie Regelmatige, symmetrisch, symmetrie, correct ??-RE-SO
13 Uw, jullie (meervoud) Jaar November Devote, focus, wijden zichzelf, toewijding Mail, post, postkantoor Woordenboek, woordenschat, verklarende woordenlijst Zin, zin Aandacht, zorg, contemplatie, wees voorzichtig ??-RE-LA
14 Hun, die van hen Eeuw December Link, band, ketting, vastmaken Onnauwkeurigheid, onjuistheid, onnauwkeurig Onregelmatigheid, anomalie, onregelmatige Afleiding, onoplettendheid, onbedoeld, onoplettend, onachtzaamheid, gelaten Breng, toegepaste, leergierig, angstvallig ??-RE-TI
Dag DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
15 Voor Universe, Creation Limit, beperken, grens, te omschrijven Zeven, zevende Gratis, vrijgesteld, bevrijding, emancipatie Duivel, Satan, Lucifer, demon, satanische Tijdelijk, vluchtige Onderscheiden, onderscheid maken, onderscheiden, verschil, nuance, ??-MI-DO
16 Dat die, die Infinity, onbeperkt, eindeloos, undefined, onmetelijkheid, onbegrensde, onmetelijke Merit, waardig zijn, prijzenswaardig, prees Acht, achtste, octaaf Kwade, slechte, kwaadaardige, schadelijk, maleficence Werkwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, bijwoord Schrijf, schrijven, schrijver Leg uit, definiëren, aan te tonen, uit te leggen, definitie, uitleg ??-MI-RE
17 Toekomst Februari Twee anderzijds tweede interval van een tweede mi-mi-mi ??? Duizend, duizendste De huidige Vochtigheid, nat, vochtig, genieten, vochtige Maan, maan ??-MI-MI
18 Wiens Providence, voorzienigheid, welzijn Welwillendheid, goed te doen Negen, negende Stamp, poststempel (werkwoord) Artikel Pen Betekenis, het belang ??-MI-FA
19 Nou, goed gedaan, goed God, de almachtige, opperwezen Aalmoezen, liefdadigheid Tien, tiende Heb (hulp), bezitten, eigen, krijgen Voornaamwoord Vergeet, overzien, verwaarlozing, vergeetachtig, weglaten Vereenvoudigen, eenvoudig, simpel, elementaire ??-MI-SO
20 Hier, zie, hier is Vereeuwigen, bestendigen, eeuwig, eeuwigheid Geef, cadeau, presenteren Elf, elfde Postman, koerier, post Vergeet niet, herinnering, herdenken, gedenkteken, herinnering Inkt, inktpot Te vergemakkelijken, maken gemakkelijk, hulp, gemakkelijk ??-MI-LA
21 Goedenavond, welterusten Vereeuwigen, onsterfelijk, onvernietigbaar, onvergankelijke Onverklaarbaar, ondefinieerbaar, onbegrijpelijk, inconceiveable, raadselachtige Twaalf, twaalfde Carry, brengen, draagbare Compliceren, complicatie, maken het moeilijk Moeilijkheid, problemen, hardheid Te verduidelijken, verlichten, ophelderen, duidelijk, duidelijkheid, het denkbaar ??-MI-TI
Dag DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
22 Wat is er?, Wat is dit? Majesteit, grandeur, omvang, imposante, statige Notabele, belangrijke, roem Overeenkomst, plezier, genot Negentien, negentiende Neutraal, neutraliteit Papier, vel papier, perkament Dicteren, dicteren, lezen ??-FA-DO
23 Dat, dat een, die (mensen of dingen) Supreme, Pond waardigheden, eer, ere- Alsjeblieft, als, aangenaam, verleidelijke Twintig, twintigste Verwijderen, wissen, doorhalen, doorhalen, efface Page, blad, flip / duim door Fout, fout, mislukking, defect, niet ??-FA-RE
24 Deze, deze, deze (mensen of dingen) Pracht, pracht, prachtige Mishagen, onaangenaam, ongemakkelijk Zucht Dertig, dertigste Laat, te verminderen, af te treden Notebook, portfolio Correct, hervorming, correctie, reformatie ??-FA-MI
25 Voorwaardelijk Maart Drie, derde, ten derde interval van een derde Vijftiende, vijftiende fa-fa-fa ??? De toekomst Sneeuw, hagel, ijzel Zon, zonne-energie ??-FA-FA
26 Hier, hier is dit Marvel, wonder Onuitwisbare (uneraseable) Raise, verheffen, verheffen, hoge Fourty, veertigste Intimideren, pesten, tot problemen Manuscript, rol, het schrijven van Wacht, geduld, patiënt ??-FA-SO
27 Goed, lekkere, heerlijke, prachtige, heerlijke Miracle, bovennatuurlijke, miraculeuze Privilege, voorrecht Desire, wensen, willen, die zich willen Vijftig, vijftigste Laat, laat Tekst, tekst, woord voor woord, naar de letter Herhalen, herhalen ??-FA-LA
28 Veel, heel, veel, veel (ondersteunende) Adore, aanbidden Kwalificeer, rechten Onverbeterlijke, niet in staat om te corrigeren Zestig, zestigste Ongeduldig, prikkelbaar, ongeduldig, schuren Onderwerp, onderwerp, stelling, thema Herhalen, opnieuw te verlengen, ??-FA-TI
Dag DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
29 Niets, nul, nul, null Bidden Twijfel, scepsis, sceptisch De Heilige Geest Veroorzaken, omdat, als gevolg van Maandag Goddeloosheid, ongodsdienstig, goddeloze, goddeloosheid Compete, wedstrijd ??-SO-DO
30 Waarom? Wat voor? Geloven Err, fout, fout, fout De genade van God Theïsme, deïsme, theïst, het geloof in God Dinsdag Potlood, schets Moedig, verstouten, het stimuleren van ??-SO-RE
31 Fout, het kwaad Jezus Christus Ketterij, ketter Sweetness, aangenaamheid, glad, gelijkmatig humeur Malice, onvriendelijkheid, slechte wil, kleinerende, maligniteit Woensdag Ongelijkheid, ongelijk, oneffen Inspecteer, toetsing, inspecteur, inspectie ??-SO-MI
32 Omdat, Heilige Maagd Atheïsme, atheïst Welwillendheid, vriendelijkheid, goodwill Act, gedragen, uit te voeren Donderdag Ongedaan maken, ongedaan gemaakt Beoordelen, onderzoeken, onderzoeken ??-SO-FA
33 Gebiedende wijs April Vier, vierde, vierde interval van een vierde Zestien, zestiende Million, miljoenste so-so-so ??? Bevriezen, vorst, ijs, ijzig Shine, uitstralen, uitstraling, straling ??-SO-SO
34 Altijd, bestendigen, perpetuately, voortdurend Religie Materialisme, materialistische, materialiseren Equal, gelijkheid, gelijke Doet, zorg, actie, goed te doen, plegen Vrijdag Lijn, lijn, rij Analyseren, analyse, analist, analytisch ??-SO-LA
35 Dank je wel, dank Heiligen Ontmoedigen, ontmoediging, vervelend Amiability, vriendelijkheid, aardig, gezellig Voorbereiden, klaarmaken, voorbereiding Zaterdag Tekenen, traceren Vraag, ondervragen, query ??-SO-TI
Dag DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
36 Gisteren Charity, charitatieve, liefdevol Misantropie, misantroop Beoordelen, schatten, overwegen Moeten (hulp) Excuseer, vrijpleiten, gratie, vergeven, verschoonbaar Dawn, schemering Vergelijk, vergelijking, gelijkenis, gelijkenis, vergelijkbaar ??-LA-DO
37 Vandaag de dag, de dag van vandaag Filantropie, filantroop Tegenwerken, dwarsbomen, ongemak, vervelend, lastig vallen Vertrouwen, vertrouwen Able, kan, mag, mogelijk, uitvoerbaarheid Tolereren, dragen, genieten, verwennen, tolerantie Dag, daglicht, licht Crown, tiara, kroning, gekroond ??-LA-RE
38 Morgen Verachten, minachting, minachtende Wantrouwen, verdachte, pas op, schichtig Wees gepassioneerd, passie, hartstocht, vurig Middelen, middelen via, via Vergeef, gratie, amnestie, barmhartigheid, vergeving Meteorologie, fenomeen, meteoor Haat, verafschuwen, verfoeien, haat, vijandigheid, afkeer ??-LA-MI
39 Slecht Sympathize, medelijden, mededogen Onmogelijk, niet mogelijk is, onmogelijkheid Verafgoden, dol op, afgoderij Begrijp, intellect Favor, favoriet, gunstig, liever Ochtend Kan, ongeschikt, onbekwaam, onbeholpen ??-LA-FA
40 Nooit Onvergeeflijk, onvergeeflijke Onverdraagzaamheid, ernst, rigorisme, inflexibele, starre Liefde (voor dingen) Ongenade, diskrediet, schande Toestaan, toelaten, toestaan, toestemming Avond, twilight Down, afdaling, ga naar beneden ??-LA-SO
41 Onvoltooid deelwoord Mei Vijf, vijfde, ten vijfde, interval van een kwint Zeventien, zeventiende Billion, miljardste Uur la-la-la ??? Hemel, firmament, Melkweg, hemelse koepel, hemelse ??-LA-LA
42 Van Onvergelijkbare, van onschatbare waarde, ongeëvenaarde, zonder gelijke Spijt, spijt, berouw, rue Liefde, koesteren, minnaar, bekoord Trend, neiging, geneigdheid tot, vervreemding Klim, mount, stijgen, klimmen, beklimming Night, `s nachts Medal, medaillon ??-LA-TI
Dag DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  
43 Hoe Help, hulp, helpen, te redden Mishandelen, bullebak, mishandeling, wreedheid, brutaliteit Fidelity, fathfulness, loyaliteit Walk, stap Run, galop, ras, runner Point, het belangrijkste idee Regen, douche, regenbui, regen ??-TI-DO
44 Elke, elke Ondersteuning, basis Harden, hard, hardheid, stoere Naar de laatste, duurzaam, stabiliteit, permanente, duur Informeer, onderzoeken Om gelukkig, geluk, vreugde, speelsheid, opgetogenheid, gelukkig, vrolijk, vrolijk, vrolijk, vrolijk, vrolijk, vrolijk te zijn Veel plezier, genieten, zijn verrukt, amusement, amuseren Wind, wind, zephyr, gust, orkaan ??-TI-RE
45 Goede morgen / middag, hallo Ontrouw, ontrouw Spite, slecht humeur / houding, sulky, grumpiness, chagrijnige, recalcitrante Om zich te verloven, verloving, verloofde Echtscheiding, verloochenen, verwerpen, unmarry Om pech, ongeluk, tegenslag, rampspoed, ramp, jammer Penalty, ongenoegen, verdrukking, pijn, straf Wolk, bewolkt ??-TI-MI
46 Weinig, nauwelijks Volbrengen, vervullen Worden Trouwen, huwelijk, man, vrouw, echtgenoot Wil je (om iets te doen) (voor verlangens en willen dingen, zie `mifala`) Lach, hilariteit, lachen Aarzelen, ga met onzekerheid, besluiteloosheid, besluiteloos Lightning, flash ??-TI-FA
47 Meneer, meneer Verplichting, verbintenis Om triest, verdriet, somberheid, melancholie, treurig zijn Om geluk, geluk, fortuin, geluk, gelukkig, gelukkig, gelukkig Huilen, huilen, snikken, tranen Glimlachen, grijnzen, glimlachen Accentueren, interpunctie Thunder, storm, stormachtig ??-TI-SO
48 Madame, mevrouw Noble, veredeld, waardigheid, waardig, rechtvaardig, trots Bored, verveling Genieten, genieten, plezier, delirium, dronken, dronken Beslis, vast te stellen, op te lossen, beslissing, resolutie Skip, hop, springen, springen, stoeien Leesteken, vraagteken, uitroepteken, komma Hitte, warmte, warm, warmte, met warmte, warm ??-TI-LA
49 Voltooid deelwoord Juni Zes, zesde, zesde, interval van een zesde Achttien, achttiende Biljoen, biljoenste Minuten, seconden, moment, instant Koud, kil, koud ti-ti-ti ??? ??-TI-TI
Dag DO RE MI FA SO LA TI →   ↓  

No comments:

Post a Comment